D Dws Presentatie Algemeen V2011

20
Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort! Organisatie Techniek ichtlijn Keurmerk Vereniging Projecten Opleidingen PR Milieu eiligheid Informatie chevereniging van specialistische aannemers van metalen dak- en gev Metalen gevels en daken zoals het hoort! Versie 1106

description

Profiel Dumebo DWS, branchevereniging specialistische aannemers metalen gevels en daken

Transcript of D Dws Presentatie Algemeen V2011

Page 1: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Branchevereniging van specialistische aannemers van metalen dak- en gevelsystemenMetalen gevels en daken zoals het hoort!

Versie 1106

Page 2: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Missie en activiteiten:

Dumebo DWS streeft naar de versterking van de positie van de specialistische aannemers en montagebedrijven van metalen gevel- en daksystemen, hun diensten en producten in de gehele bouwketen.

Het bevorderen van de toepassingen van metalen gevels en daken in de bouw.

Tevens stimuleren wij de continue proces- en productie-innovatie in de markt.

De pijlers van DUMEBO DWS zijn o.a.:• Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

• i.s.m. MDG, branchevereniging toeleveranciers • Keurmerk Dumebo DWS• Communicatie en lobby• Belangenbehartiging• Duurzaam ondernemen• Duurzame veiligheid• Samenwerking in de keten

Page 3: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Opgericht 2001 :• Dumebo: Duurzame metaal bouw• DWS : Dak- en wandsystemen

Specialistische aannemers van metalen gevels en daken

2011: Leden: 51 ledenPrognose eind 2011: 55 leden

Bouwpartners (sponsors): 17

Secretariaat uitvoerend bij de Koninklijke MetaalunieSecretariaat: 2,5 fte

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Page 4: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Leden Dumebo DWS:

Dumebo DWS lidbedrijf• specialistische aannemer metalen gevels en daken• montagebedrijf metalen gevels en daken• past de Kwaliteitsrichtlijn toe• verplichte deelname Keurmerk Dumebo DWS• erkend Dumebo DWS-bedrijf• lidbedrijf Koninklijke Metaalunie

Aspirantlid• montagebedrijf metalen gevels en daken• past Kwaliteitsrichtlijn toe• verplichte deelname Keurmerk Dumebo DWS• erkend Dumebo DWS-bedrijf

Sponsor, buitengewoon lid• toeleverancier voor de leden

Page 5: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Voordelen voor leden:

Collectieve belangenbehartiging (via ook de Koninklijke Metaalunie)

Individuele belangenbehartigingen, zoals:• Sociaal- en bedrijfsjuridisch als bedrijfseconomisch (via KMU)

De aandachtspunten van DUMEBO DWS zijn o.a.:• bevordering van het toepassen van metalen dak- en gevelsystemen• kennisoverdracht, technologisch onderzoek en innovatie• kwaliteitsborging (Keurmerk Dumebo DWS)• internationaal overleg• publicaties• belangenbehartiging• voorlichting en promotie• scholing, opleiding en trainingen• lobby bij (semi) overheden, brancheorganisaties, architecten,

opdrachtgevers, etc.• arbeidsomstandigheden en projectveiligheid

Page 6: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Voordelen van lidmaatschap:

Dumebo DWS lidmaatschap:• kwaliteitsborging (Keurmerk)• technische kwaliteit (Kwaliteitsrichtlijn)• technische opleiding monteur (erkend diploma)• samenwerking met toeleveranciers• Korte cursussen (B-VCA, VOL-VCA, BHV, Crow96B, etc.• speciale trainingen en excursies• collegiale kennisoverdracht via commissies

Lidmaatschap Koninklijke Metaalunie• verzekeringen (verzuimrisico, werknemerspakketten, etc)• rechtsbijstand en incassoprocedures• energie-inkoop• kortingen via tankpassen• mobiele telefonie• muziekrechten ( via Sena)• strategisch advies (PKM)• bedrijfsoverdracht

Page 7: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur voor specifieke deelgebieden, technisch en sociaal, zijn meerdere commissies ingesteld.De volgende commissies zijn actief:

portefeuille

Commissie Kwaliteitsrichtlijn technische zaken en innovaties

beheer richtlijn

Commissie Communicatie en PR interne en externe communicatiesnieuwsbrieven, ledenwervingexcursies, evenementen, regiobijeenkomsten, etc.

Commissie Instroom en Opleidingen scholing, opleidingen en instroom

Commissie Keurmerk beheer keurmerk

Commissie Arbo arbeidsomstandigheden

De commissies worden ondersteund door vertegenwoordigers vanbuitengewone leden en externe adviesbureaus.

Page 8: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Bestuur

Leden

CommissieKwaliteitsrichtlijn

CommissieCommunicatie PR

CommissieInstroom Opleiding

CommissieArbo

Secretariaat

Koninklijke MetaalunieLeden

Koninklijke Metaalunie

CommissieKeurmerk

Partnersbuitengewone leden

Page 9: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Dumebo DWS

Dumebo DWS in de keten

Partners:

Buitengewone leden AdviesbureausBranches

OverigStaalfederatie NederlandVMRGSNS

InternationaalIFBS DuitslandInfosteel BelgiëZwitserland, Oostenrijk en PolenEPAQ Duitsland

ArchitectenConstructeursOpdrachtgevers

Opdracht-gevers

Ontwer-pers

Uitvoer-ders

Semi-overheden &

derden

Eindgebruikers

Beleggers

Regionale aannemers

Architecten

Adviseurs

Ingenieurs

Constructeurs

Hoofdaannemers

OnderaannemersMontagebedrijven

Installateurs

Toeleveranciers

Ministeries

Cluster bouw KMUBouwen met Staal

BouwbranchesMDG-VMRG-SFN-SNS-etc.

Bouwtoezicht e.d.

Page 10: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissie Kwaliteitsrichtlijn

• samengesteld uit vertegenwoordigers van lidbedrijven en adviseurs• overleg met TC van MDG

• vertegenwoordigd in:• Cluster Bouw van KMU• Bouwketenoverleg• Bouwen met Staal en andere (semi) overheidsorganisaties

• half jaarlijkse update van de Kwaliteitsrichtlijn

• publicaties:• via Nieuwsbrief• op eigen pagina website Dumebo DWS en extern in diverse vakbladen

• Projecten• materialenmatrix• onderzoeken• innovatieontwikkelingen

Page 11: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

• update oktober 2010 (versie 2010_01)• gezamenlijke redactie Dumebo DWS en MDG

• deel 1: montagerichtlijn• deel 2: materialen

• openbaar op website: www.krl-metaalbouw.nl

• verplicht voor erkende Dumebo DWS bedrijven• basisdocument voor Keurmerk Dumebo DWS

• Richtlijn elk half jaar update

• redactieverantwoordelijkheid:• technische commissies

• Toevoegingen gepland:• facadegevels• Uitbreiding “materialematrix”

Page 12: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissie Keurmerk Dumebo DWS

• start maart 2011• doel:

• uitstraling kwaliteit metalen gevels en daken• branchegerichte kwaliteitsborging projecten• verplicht voor alle leden Dumebo DWS

• basis is de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

• uitvoering: projectinspecties• onafhankelijke inspectiebureaus

• webbased registratiesysteem• aanmeldingen• overzichten• afmeldingen

• Website: www.keurmerkmetaalbouw.nl

Erkend Dumebo DWS

Page 13: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissie Instroom en Opleiding

Huidig project [met BIB-subsidie] :• ontwikkelen BBL-opleiding “Monteur Metalen Gevels en Daken”

Opleiding tot eind 2011: private opleiding

Begin 2011 start project: plaatsing opleiding in bouwkolomgediplomeerde “monteur metalen gevels en daken”

Begin 2012: pilotopleiding

start Opleidingbedrijf Metalen Gevels en Daken OBG

organisatie: 4 dagen werken, 1 dag lerenduur opleiding: 2 jaarinstroom: door bedrijf en via onderlaag scholen VMBOuitstroom: gediplomeerde monteur

Page 14: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR-Nieuws

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissie Communicatie en PR

Doelstelling:het promoten van de branchevereniging in zijn totaliteit in de (bouw-)keten, interne en externe communicatie en het vermarkten van de Kwaliteitsrichtlijn en het Keurmerk Dumebo DWS door onder andere:

- samenwerking met commissie Communicatie MDG- lobby- publicaties - nieuwsbrieven- organiseren van bijeenkomsten, beurzen en evenementen- websitebeheer- nationaal en internationaal overleg

Page 15: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR-Nieuws

Milieu

Veiligheid

Informatie

Intern:• technische publicaties• verslagen van en info van commissies• algemene ‘derden’ publicaties• berichten uit de markt

• digitale nieuwsbrief• website (besloten ledenpagina)

Onderwerpen

• Techniek en innovaties• Toepassingen• Noviteiten (leveranciers, etc.)• ledennieuws• Bestuurszaken

Page 16: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR-Nieuws

Milieu

Veiligheid

Informatie

Extern• nieuws en actualiteiten• technische documenten

• digitale nieuwsbrief• website

Websiteswww.dumebo-dws.nlwww.krl-metaalbouw.nlwww.keurmerkmetaalbouw.nl

Sociale media

metaalbouw

@ @metaalbouw

Doelgroepen communicatie:

• Leden• Buitengewone leden• Branches, zoals:

• MDG leden• SFN-leden• Metaalunie branches• overige branches

• Bouwend Nederland• Aannemersfederaties, etc.

• Bouwen met Staal, etc.• Architecten• Constructeurs• Beleggers, opdrachtgevers, etc.• Overheden, vergunningverleners• Etc.

Page 17: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR-Nieuws

Milieu

Veiligheid

Informatie

Publicaties

GezamenlijkePublicatiesD DWS - MDG

Page 18: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Dumebo DWS metaalbouw houdt rekening met het leefmilieu

• samen met (bouw-)partners rekening houden:• op bedrijfsniveau van lidbedrijven• op sectoraal niveau met organisaties,

zoals• bouwpartners• branches• (semi) overheden

• paragraaf van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken

• vast agendapunt Cluster Bouw Metaalunie• vaststellen Staaldata voor de rekenmodellen met TC MDG

Artikel Tata Color

Page 19: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Commissie Arbo

Projecten:Veilig werken, veiligheidshandboek Dumebo DWSVeilig werken op hoogte en fysieke belasting

• onderzoekopdracht (2010) aan TNO Arbeid• i.s.m. commissie Arbo en partners• samenvatting TNO Arbeid• Resultaat: praktijkrichtlijn fysieke belasting

• overleg met Arbeidsinspectie

• project 2011-2012: updaten Veiligheidshandboek Dumebo DWS

• overleg met Metaalunie >> arbocatalogus

• Onderdeel van inspectiemodule Keurmerk

Page 20: D Dws Presentatie Algemeen V2011

Vereniging van specialistische aannemers van (metalen) gevels en daken Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Organisatie

Techniek

Richtlijn

Keurmerk

Vereniging

Projecten

Opleidingen

PR

Milieu

Veiligheid

Informatie

Secretariaat:

Einsteinbaan 1 3431 AZ NieuwegeinPostbus 2600 3430 GA Nieuwegein

+31(0)30 - 605 33 44+31(0)30 - 605 32 08

[email protected]

www.dumebo-dws.nl www.krl-metaalbouw.nlwww.keurmerkmetaalbouw.nl

Ruud [email protected]