Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

78
1 Het Familie Kenniscentrum Merkfuncties en 50-plussers

description

Gebaseerd op meerdere onderzoeken van het Bindinc. Kenniscentrum (BKC), voorheen Familie Kenniscentrum, waaronder '50-plus en merkbewust' uit 2011, gepresenteerd tijdens de vakantiebeurs.

Transcript of Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

Page 1: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

1

Het Familie Kenniscentrum

Merkfuncties en 50-plussers

Page 2: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

2

Inhoud

• Deel I: algemeen

• introductie Familie Kenniscentrum

• voorgaande publicaties

• algemene resultaten nieuwste onderzoek

• Deel II: Reisbranche

• branchespecifieke resultaten

• conclusie

Page 3: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

3

Wat is het Familie Kenniscentrum?

• Onafhankelijk en objectief expertisecentrum

• Initiatief van Bindinc.

• Onderzoek naar het consumentengedrag van gezinnen met kinderen 12 jaar én de 50-plussers

• Doel: kennis over (50-plus) consumenten beschikbaar stellen aan eigen redacties, marketeers, overheden, non-profit, mediabureaus en adverteerders

Page 4: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

4

Doelgroepexpert

• per week bijna 3 miljoen consumenten

• sterk 50+ bereik

• gezins/familiebereik

• In 2006 oprichting 50+ Expertisecentrum | in 2008 Familie Kenniscentrum

• 2010: onderzoek onder familieleden van 12 tot en met 50+

gebundeld binnen het Familie Kenniscentrum

Page 5: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

5

Onderzoeken van het Familie Kenniscentrum

Page 6: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

6

Ontwikkelingen 50-plus markt

• Kapitaalkrachtig: commercieel gezien worden 50-plussers steeds belangrijker

• Groeiend: er zijn nu 5 miljoen 50-plussers in Nederland, in 2025 7 miljoen: 43% van de Nederlandse bevolking

• Kennisontwikkeling marketing 50-plus: staat nog in de kinderschoenen, maar is belangrijk om succesvolle marketingstrategieën te kunnen ontwikkelen

Page 7: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

7

Voorgelegde branches

1. Voeding

2. Auto’s

3. Financiële producten

4. Persoonlijke verzorging/beauty

5. Gezondheidsproducten

6. Audiovisueel/computers/mobiele telefonie

7. Vakanties/reizen

Page 8: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

8

Deel 1

50+

Voluit vanaf 50 De potentie van de 50-plusmarkt

Doelgroep-rapport september 2005

Page 9: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

9

De grijze golf!

• in 1950: 2 miljoen 50+'ers (20% van bevolking)

• NU: 5,2 miljoen 50+'ers (32% van bevolking)

• in 2025: 7 miljoen 50+'ers (43% van bevolking)

• De vergrijzing is structureel

• 50-plussers = 80% van het totale Nederlandse vermogen

• Verwachting: koopkracht van 50+ 'ers neemt toe!

Bron: CBS

Page 10: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

10

De 50-plusser van NU!

Page 11: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

11

Deel 2

50+

Hoezo homogeen? 5 typologieën Diverse kleuren en voorkeuren van een dynamische,

levenslustige en koopkrachtige doelgroep

Page 12: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

12

Segmentatie

Via statistische analyses zijn 5 segmenten gevormd:

1. Oudere Afwachtenden

2. Behoudende Zorgzamen

3. Stoere Prijsbewusten

4. Jongere Ruimdenkers

5. Vrijgevochten Voorlopers progressief

conservatief

Page 13: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

13

Mentale leeftijd

• 50 +ers voelen zich jonger dan ze zijn

• De meest voorkomende ‘mentale leeftijdsklasse’ onder de 50+ ers is 41-50 jaar;

38% voelt zich een veertiger.

24% 39%

62%

19%

38%

9%9%

Echte leeftijd

Mentale leeftijd

Jonger dan 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Ouder dan 60

Page 14: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

14

Het early adopter-model

52% probeert zich goed op de hoogte te houden, (al vindt men dit soms wel moeilijk)

30% van de 50-plussers is vaak een van de eersten die iets nieuws wil uitproberen

Vergeleken met referentiecijfers zijn 50+ers vaak óf Early adopters óf Laggards

3

27

25

12

33

0

5

10

15

20

25

30

35

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards

Referentie 50 plussers

Page 15: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

15

50-plussers:

• Zijn niet allemaal hetzelfde: 5 typologieën

• Voelen zich rijk en wijs geworden

• Hebben een wereld die minder klein is dan verondersteld wordt

• Lijken als 40-er benaderd te willen worden: volwassen, maar niet

‘bejaard’

• Staan open voor nieuwe producten en merken

– maar willen géén oude wijn in nieuwe zakken

– wél relevantie en persoonlijke aandacht

Conclusie

Page 16: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

16

50+

Speciale communicatie een must?

Optimaal communiceren met een dynamische, levenslustige

en koopkrachtige doelgroep

Deel 3

Page 17: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

17

Naarmate ik meer meer levenservaring opdoe,

kan ik meer van dingen genieten

Naarmate ik meer meer levenservaring opdoe,

kan ik minder van dingen genieten

eens

eens

+/-

75%

17%

8%

50-plussers genieten meer!

Page 18: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

18

Ik geef gemakkelijker geld uit naarmate

ik ouder word

Ik geef minder gemakkelijk geld uit naarmate

ik ouder word

eens

eens

+/-

42%

26%

31%

50-plussers geven gemakkelijker geld uit!

Page 19: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

19

92

105

97

102

96

79

103

95

107

112

75

100

125

Naarmate ik meer levenservaring opdoe kan ik meer

van dingen genieten

Ik geef gemakkelijker geld uit naarmate ik ouder

word

oudere afwachtenden behoudende zorgzamen stoere prijsbewusten jongere ruimdenkers vrijgevochten voorlopers

50-plussers zijn niet allemaal hetzelfde

Totaal index=100

Page 20: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

20

Stoppen met werken?

Van de werkende 50-plussers denkt...

• 47% tussen 60-64 jaar te kunnen stoppen met werken

• 35% op het 65e jaar te stoppen

• 9% te stoppen met werken als de 65 reeds is gepasseerd

De werkende 50-plussers denken dat 30 jarigen

langer zullen moeten doorwerken

Zo verwacht...

• 22% dat de jongere generatie met 67 jaar kan stoppen

• 27% dat de jongere generatie pas kan stoppen bij >70 jaar

Page 21: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

21

Ze voelen zich verbonden,

maar niet hetzelfde...

• 80% van de 50-plussers vindt dat jongeren van nu heel

anders zijn dan zijzelf vroeger waren

• 58% van de 50-plussers vindt dat jongeren in hun jeugd

gelukkiger waren dan de jongeren van nu

• Maar wellicht is dat ook niet zo vreemd, immers:

50-plussers…

– Waren vroeg uit de schulden

– Hebben sterke groei van lonen gezien

– Hebben relatief lage studiekosten gehad

– Hebben relatief betaalbare huizen kunnen kopen

Page 22: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

22

Samenvatting deel 3

50-plussers en reclame

Page 23: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

23

Kritisch, maar met aandacht……

• 54% vindt reclame doorgaans irritant !

• 56% is NIET bereid extra te betalen voor een tijdschrift

zonder reclame

– Reclame is kennelijk niet dermate storend dat men het

coûte que coûte wil ontlopen

• 55% let extra op reclame bij een grote aankoop

• 51% komt door reclame regelmatig interessante

aanbiedingen tegen

• 29% vindt dat je er via reclame achter komt waar merken

voor staan

Page 24: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

24

Voornaamste verbeterpunten reclame (1)

Zorg voor echte reclame, toon producten zoals ze zijn:

• ‘De reclames moeten meer echtheid hebben.’

• ‘Het moet eerlijk zijn en niet doorspekt met mooie praatjes.’

• ‘Zeg gewoon wat het is, zonder blablabla erom heen.’

• ‘Ik zou echt informatie geven en ook de negatieve dingen benoemen.’

Toon herkenbare situaties, echte mensen:

• ‘Neem de dagelijkse werkelijkheid als uitgangspunt.’

• ‘Gebruik minder make up = plastic people.’

• ‘De manieren waarop ouderen worden voorgesteld is vaak bijzonder irritant:

allen hebben een geweldig kunstgebit, een big smile, etc.

Het doet zo onecht aan. Poets het wat minder op en probeer de

werkelijkheid te benaderen.’

• ‘Maak reclame meer herkenbaar: gewone mensen met buikjes en rimpels.’

• ‘Overdrijf veel minder, gebruik geen ideale figuren maar gewone mensen.’

Page 25: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

25

Voornaamste verbeterpunten reclame (2)

Hou reclame begrijpelijk:

• ‘Maak begrijpelijker waar het om gaat, wat wordt aangeprezen.’

• ‘Geef betere informatie, gebruik teksten die beter aanspreken.’

• ‘Leg gewoon uit waar het over gaat en beschouw mensen niet als

debielen die je alles wijs kunt maken.’

• ‘Reclame zou begrijpelijker en directer moeten zijn, in veel gevallen is

er geen touw aan vast te knopen waar het over gaat.’

Gebruik humor: • ‘Zorg voor reclame waarbij je een glimlach om de mond krijgt.’

• ‘Een komische verpakking komt het beste over en blijft het meest

hangen bij mensen.’

• ‘Blije en vrolijke reclame, zonder poespas.’

Page 26: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

26

DEEL II

Page 27: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

27

50+

Nieuwe fasen, nieuwe wensen

Verschillen in koopprocessen tussen de diverse levensfasen

Deel 4

Page 28: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

28

De grijze golf en

mythes over 50+

marketing

Page 29: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

29

Waarom zouden marketeers

verder

moeten kijken?

Page 30: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

30

Jong

50+

Koopkracht

Omvang

+

+

-

-

Omvang en koopkracht

Page 31: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

31

• Zelf afkeer van ‘ouder worden’?

• Overtuiging dat 50-plussers zeer merkvast zijn en dus niet willen switchen van merk of product

• Wordt bij 50+ marketing het product geassocieerd met ‘oud’?

• ‘Als ik jongeren aanspreek, volgen ouderen vanzelf’

• ‘Ik wil niet dat mijn doelgroep afsterft, ik streef naar verjonging’

Ervaren drempels voor 50+ marketing

bronnen: o.a. Resultblog, MarktetingResearch Base, Hogeschool InHolland

Page 32: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

32

20-49 jarigen en 50+

vergeleken

Page 33: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

33

• Onderscheid in 20-49 jarigen en 50-plussers

• Verder onderscheid naar levensfasen binnen 50-plussers

– 50+ met inwonende kinderen

– 50+ werkzame empty nesters

– 50+ niet-werkzame empty nesters

• Dataverzameling via access pool Veldkamp/TNS NIPO

Onderzoek

Page 34: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

34

Geluk en balans:

20-49 jarigen en 50+

vergeleken

Page 35: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

35

Even gelukkig,

maar andere drivers voor geluk…

• 20-49 jarigen: meer gedreven door externe factoren als geld en werk

• 50-plussers: meer gedreven door interne factoren als de eigen gezondheid en de eigen relatie

• Beide groepen zien een positieve ontwikkeling in hun geluk in vergelijking met tien jaar geleden

– 20-49 jarigen: meer structuur, kinderen, een betere baan en een beter inkomen

– 50-plussers: meer vrije tijd, minder zorgen en stress, kinderen het huis uit

Page 36: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

36

Wat zou hen (nog) gelukkiger maken?

20-49 jarigen

1. Geld

2. Hoeveelheid vrije tijd

3. Relatie

4. Werk

5. Gezondheid

50-plussers

1. Gezondheid

2. Geld

3. Hoeveelheid vrije tijd

4. Relatie

5. Geestelijk in balans

Page 37: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

37

Koopprocessen:

20-49 jarigen en

50+ vergeleken

Page 38: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

38

Meer bedachtzaam en minder impulsief

• 50-plussers vinden vaker dan 20-49 jarigen het

kopen van een product een kwestie van logisch

nadenken, waar de tijd voor moet worden

genomen

• 20-49 jarigen zijn wat impulsiever in het

koopproces: – kopen relatief vaak dingen die men zich eigenlijk niet kan veroorloven

– hebben sterker de neiging geld uit te geven, zonder op te letten of het

eigenlijk financieel wel kan

– maken vaker meer geld op dan dat wordt gespaard

Page 39: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

39

Verschillen naar

levensfasen

Page 40: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

40

• meer interesse in technologiegedreven producten

• vaker internet als primaire informatiebron

• nogal ‘rationele’ beslisstijl op merkniveau

• functionele producteigenschappen spelen een relatief grote rol

• lijken qua beslissingsprocessen wat meer op 20-49 jarigen

50+ met inwonende kinderen

Page 41: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

41

50+ empty nesters (zowel werkzaam als niet langer werkzaam)

• beslissen op merkniveau meer ‘op gevoel’ dan 50-plussers met inwonende kinderen

• hechten veel belang aan persoonlijke aandacht en service

Page 42: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

42

• vinden personeel in de winkel en vertrouwdheid merken extra belangrijk

• zijn het meest merktrouw

50+ niet-werkzame empty nesters

Page 43: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

43

50+ ‘live life to the fullest’

Marketeers:

pak de kansen om nog meer

‘to the fullest’ de markt te bewerken

Page 44: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

44

50+: nieuwe fasen, nieuwe wensen

Resultaten

Toerisme branche

Page 45: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

45

Interesse

Page 46: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

46

Goed gevoel?

Page 47: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

47

Andere omgang met vakanties?

Page 48: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

48

Reden voor andere omgang

Page 49: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

49

Belang diverse aspecten

Page 50: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

50

Informatiekanalen

Page 51: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

51

Loyaliteit

Page 52: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

52

Recent koopgedrag en koopintentie

Page 53: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

53

Tijdsduur oriëntatie en beslisproces

53

Page 54: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

54

Het Familie Kenniscentrum gaat nog een stapje verder…

Nieuw 50+ onderzoek:

Page 55: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

55

Merkfuncties en 50-plussers

Resultaten algemene deel

50+ en merkbewust

Page 56: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

56

Vraagstelling onderzoek

Wat zijn de

verschillen

per leeftijd?

Welke rol spelen

merken bij 50-plussers?

Wat zijn de

verschillen tussen

de segmenten?

Page 57: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

57

Onderzoeksopzet

• Doelgroep: personen van 20 tot en met 70 jaar

• Gebruikte steekproefbron: TNS NIPObase:

deze steekproefbron geeft toegang tot circa 200.000 respondenten

die deelnemen aan onderzoek via de computer

• In totaal hebben n = 1.100 personen deelgenomen aan het

onderzoek

• Er zijn 7 productgroepen onderzocht: automerken, financiële

dienstverlening, mobiele telefonie, audiovisuele apparatuur,

persoonlijke verzorging, voeding, vakanties en reizen

• De steekproef is hierbij gesplitst: elke respondent heeft de vragen

over twee productgroepen voorgelegd gekregen

Page 58: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

58

Wat doen merken voor 50-plussers?

Maar dat is niet het hele verhaal …

Producten herkennen

Belangrijk voor

50-plussers, veel minder voor

‘50-minners’

Een gevoel geven

Redelijk belangrijk

voor 50-plussers, minder voor

‘50-minners’

Verlengstuk van je ego

Niet zo belangrijk

voor 50-plussers, weinig verschil

met ‘50-minners’

Een vriend(in) zijn

Niet belangrijk

voor 50-plussers en ‘50-minners’

Page 59: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

59

20- tot en met 70-jarigen:

drie consumptiestijlen

Luxezoekers

Non-

conformisten

Bewuste

consumenten

Groepsgrootte

Geld uitgeven

40%

gemakkelijk

37%

moeilijk

23%

moeilijk

Mening van anderen belangrijk heel onbelangrijk onbelangrijk

Luxe heel belangrijk niet zo belangrijk belangrijk

Productiewijze niet zo belangrijk onbelangrijk heel belangrijk

Trends en mode beetje belangrijk onbelangrijk heel onbelangrijk

Vorm versus kwaliteit gevoel/vorm kwaliteit allebei

stijl of segment

ken

merk

en

Page 60: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

60

50-plussers: vaker bewuste consumenten en minder vaak luxezoekers

40

37

23

71

60

33

29

40

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

luxezoekers

non-conformisten

bewuste consumenten

totaal 20 - 49 jaar 50 - 70 jaar

%

Door de vergrijzing

zijn de bewuste

consumenten een

sterk groeiende

groep

Groepsgrootte in procenten (n=1.100)

Page 61: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

61

Wat doen merken voor de

verschillende consumptiestijlen?

Producten herkennen

Erg belangrijk: luxezoekers

en bewuste consumenten,

Iets minder voor non-

conformisten

Een gevoel geven

Belangrijk: luxezoekers en

bewuste consumenten,

minder voor non-

conformisten

Verlengstuk ego

Belangrijk: luxezoekers,

minder voor bewuste

consumenten, niet belangrijk voor non-

conformisten

Een vriend(in) zijn

Belangrijk: luxezoekers, minder voor

bewuste consumenten,

Niet belangrijk voor

Non-conformisten

Page 62: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

62

Twee voorbeelden:

gemiddelde scores op merkfuncties per segment (percentages ‘eens’ op verschillende stellingen)

Auto’s Voedingsmiddelen

Gevoel en herkenning zijn bij auto’s en voeding vooral belangrijk

voor luxezoekers en bewuste consumenten

17

13

31

46

27

20

51

59

38

42

53

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

een vriend(in) zijn verlengstuk van je ego producten herkennen een gevoel geven

nonconformisten bewuste consumenten luxezoekers

%

11 10

52 52

20

25

61 61

2326

60

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

een vriend(in) zijn verlengstuk van je ego producten herkennen een gevoel geven

nonconformisten bewuste consumenten luxezoekers

%

Page 63: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

63

Het ‘leeftijdseffect’: verschillen

in consumptiestijl worden (nog) groter als men ouder wordt

• Bewuste consumenten van 50-plus zijn hierdoor nog ‘bewuster’ in hun consumptiegedrag dan jongere bewuste consumenten, oudere luxezoekers zijn nog merkgevoeliger dan jongere luxezoekers

• Dit is vooral goed zichtbaar bij het herkennen en de gevoelswaarde van merken, met andere woorden: ‘hoe ouder men wordt, des te groter de waarde die men aan herkenning en gevoel van merken hecht’

• Door dit ‘leeftijdseffect’ is doelgroepenmarketing bij 50-plussers belangrijker dan bij consumenten van 20 tot en met 49 jaar

Page 64: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

64

Enkele voorbeelden: de luxezoeker

Merkgevoeligheid

is het sterkst bij

auto’s,

audiovisuele

apparatuur en

vakanties

gevoel

gevoel

herkenning

herkenning

herkenning

24

39

49

44

65

44

58

64

70

78

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

alleen op basis van het merk

kan ik gemakkelijker een

reisbureau kiezen

alleen op basis van het merk

kan ik gemakkelijker

audiovisuele apparatuur

kiezen

alleen op basis van het merk

kan ik gemakkelijker een auto

kiezen

omdat mijn audiovisuele

apparatuur een <merk> is,

geeft hij me een goed gevoel

omdat mijn auto een <merk>

is, geeft hij me een goed

gevoel

luxezoeker totaal luxezoeker 50+

%

gevoel

gevoel

herkenning

herkenning

herkenning

gemiddelde scores per leeftijd, per segment (percentages ‘eens’)

Page 65: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

65

Enkele voorbeelden: de bewuste consument

Merkgevoeligheid

is het sterkst bij

verzorgings-

producten en

vakanties

14

22

40

50

53

23

36

44

60

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

alleen op basis van de

merknaam kan ik

gemakkelijker een voor een

reisbureau kiezen

omdat in mijn vakantie bij een

bepaald reisbureau boeken,

geeft het me een goed gevoel

alleen op basis van het merk

kan ik gemakkelijker

audiovisuele apparatuur

kiezen

omdat mijn voedingsmiddelen

van een bepaald merk zijn

geven ze mij een goed gevoel

alleen op basis van het merk

kan ik gemakkelijker voor een

verzorgingsproduct kiezen

Bewuste Consument totaal Bewuste Consument 50+

%

herkenning

herkenning

gevoel

gevoel

herkenning

gemiddelde scores per leeftijd, per segment (percentages ‘eens’)

Page 66: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

66

Algemene marketingimplicaties

• 50-plussers zijn vaker bewuste consumenten en minder vaak luxezoekers

• De komende jaren zullen er veel bewuste consumenten bijkomen, door vergrijzing en trends in de samenleving (voorkeur duurzame goederen)

• De consumptiestijl wordt uitgesprokener naarmate men ouder wordt. Dit maakt vooral de luxezoekers en iets mindere mate bewuste consumenten van 50-plus merkgevoeliger dan hun jongere equivalenten

• 50-plussers worden liever niet op hun leeftijd aangesproken. Beter is het om je als adverteerder te richten op de consumptiestijl die met hun leeftijd samenhangt. Dus als luxezoeker, of als bewuste consument, et cetera. De segmentatie biedt hiervoor houvast

Page 67: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

67

Merkfuncties en 50-plussers

Resultaten

Toerisme branche

Page 68: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

68

Keuze voor een reisorganisatie relatief

onbelangrijk

Hoe belangrijk is de keuze voor een reisorganisatie voor u?

(percentages 5,6,7 op schaal 1-7; n=243)

3538

40

51

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 - 70 jaar 20 - 49 jaar nonconformisten luxezoekers bewuste

consumenten

% Leeftijd Segment

Page 69: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

69

Top 10 vakantiebestemmingen naar leeftijd

3

4

4

4

4

10

6

8

8

35

3

2

6

6

7

3

8

6

19

41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Groot Brittannië

Verenigde Staten

Italië

België

Spanje

Turkije

Oostenrijk

Frankrijk

Duitsland

Nederland

20 - 49 jaar 50 - 69 jaar

Waar bent u tijdens uw laatste vakantie naar toe gegaan? (n=243)

50-plussers gaan relatief

vaak naar Duitsland op

vakantie

’50-minners’ gaan relatief

vaak naar Turkije op

vakantie

Page 70: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

70

Top 5 reisorganisaties naar leeftijd

Bij welke reisorganisatie heeft u weleens een vakantie geboekt? (n=243)

Een kwart van de

50-plussers heeft nog

nooit een reis via een

reisorganisatie geboekt

De tevredenheid van

degenen die wel via een

reisorganisatie reisden,

is groot 18

12

10

5

9

25

12

9

11

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

nooit via reisbureau

geboekt

anders Vrij Uit D-Reizen OAD Reizen

20 - 49 jaar 50 - 69 jaar

%

Page 71: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

71

Gevoel en herkenning reisorganisaties zijn

voor 50-plussers erg belangrijk

Gemiddelde scores op de merkfuncties per leeftijdsgroep

(percentages ‘eens’ op verschillende stellingen; n=243)

50-plussers zijn veel sterker

dan ’50-minners’gericht op de

merknaam van het reisbureau Een veilige keuze wordt door

50-plussers belangrijk

gevonden, evenals jarenlange

tevredenheid

Zowel 50-plussers als

‘50-minners’ vinden het

gevoel een goede reis te

boeken belangrijk

11

17

32

49

7

21

15

46

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

verlengstuk ego

een vriend(in) zijn

herkenning

een gevoel geven

50 - 70 jaar 20 - 49-jaar

%

Nostalgie is

belangrijk voor

50-plussers

Page 72: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

72

Top 10 vakantiebestemmingen naar consumptiestijl

Waar bent u tijdens uw laatste vakantie naar toe gegaan? (n=193)

De stedentrip is het

populairst onder non-

conformisten

De natuurvakantie is

het populairst onder

bewuste consumenten

Vakantieparken en

resorts zijn het populairst

onder luxezoekers

0

2

12

11

3

3

2

1

11

27

11

13

3

5

2

1

8

10

26

26

1

0

1

2

12

3

8

8

26

48

0 10 20 30 40 50 60

Groot Brittannië

Verenigde Staten

Italië

België

Spanje

Turkije

Oostenrijk

Frankrijk

Duitsland

Nederland

non-conformist bewuste consument luxezoeker

%

Page 73: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

73

Top 5 reisbureau naar consumptiestijl

Bewuste consumenten

boeken minder vaak bij

een reisorganisatie dan

luxezoekers en

non-conformisten

OAD reizen is relatief

populair bij luxezoekers

Bij welke reisorganisatie heeft u weleens een vakantie geboekt? (n=193)

18

15

1110

2

36

76

2

4

33

45

1

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

nooit via reisbureau

geboekt

anders Vrij Uit D-Reizen OAD Reizen

non-conformist bewuste consument luxezoeker

%

Page 74: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

74

Merken reisbureaus voor luxezoekers

het belangrijkst

Luxezoekers stellen

relatief vaak prijs op

een persoonlijke band

met de reisorganisatie

Gemiddelde scores op de merkfuncties per segment

(percentages ‘eens’ op verschillende stellingen; n=193)

4

19

19

46

4

12

16

32

13

26

30

51

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

verlengstuk ego

een vriend(in) zijn

herkenning

een gevoel geven

non-conformist bewuste consument luxezoeker

%

Page 75: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

75

• Aan de keuze voor een reisorganisatie wordt relatief weinig belang gehecht

• Veel 50-plussers boeken hun reis niet via een reisorganisatie; de tevredenheid bij diegenen die dat wel doen is groot

• 50-plussers zijn sterker gericht op de merknaam van het reisbureau: de merknaam is belangrijk in het keuzeproces. Jarenlange tevredenheid en het maken van een veilige keuze zijn factoren die hierbij een rol spelen

• 50-plussers hechten grotere waarde aan vertrouwen in de reisorganisatie dan 20 tot en met 49-jarigen

• Nostalgie speelt een belangrijke rol bij 50-plussers: plaatsen waar men is geweest en dingen die men heeft gedaan blijven verbonden met de merknaam van de reisorganisatie

Conclusie

Page 76: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

76

Tot slot

• Welke nieuwe/andere inzichten hebt u gekregen n.a.v. deze

presentatie?

• Op welke wijze gaat u de communicatie hierop aanpassen?

of:

• Op welke manier zou dit een rol kunnen spelen in jullie

communicatie?

• Verdere vragen?

Page 77: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

77

www.familiekenniscentrum.nl

Page 78: Presentatie vakantiebeurs 2012 algemeen 50+ merkfuncties

78