Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

29
Science Alliance

description

*encontrei vírus no computador * infecção no cérebro *dissimulados psicopatas cientistas do crime * encobrem crime de curra por décadas

Transcript of Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Page 1: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Science Alliance

Page 2: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Science uses profits to make knowledge, The market uses knowledge to make profits...

...together they are the catalyst for innovation.

MissieScience Alliance

knowledge profit

science

market

Page 3: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

OrganisatiestructuurFZ

MvM

ScienceWorks Onderzoek & Advies

CP SL JBo FD

Bijeenkomsten

Samenwerkingsvormen

Strategy meetings

Science Marketing

WvPPGB

Voorlichting

WLF ICLN

NPOCPD

TPNWIN

Match makingcongres

EvM

Co-Innovation

delegatiesValorisatie

dag

Back Office

LSH & WTC IR Beleid RI China desk Science Works

JBa

Science Alliance

Page 4: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

7 Units

Science Alliance heeft zeven units op een diversiteit aan terreinen:•Regional Innovation•Life Sciences & Health•Chinadesk•International Law•Beleid•Wetenschapscommunicatie (WTC)

Page 5: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

UnitRegional Innovation

• The Technopolicy Network (TPN)

• National competitions for the “Most Entrepreneurial Scientist” in various counties (NL – UK – USA – Denmark – Sweden)

• Science Based Incubators evaluation

• Interregional collaborations

• Analyses through Technopolicy model

Page 6: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Prof. Dr. Adriaan Beukers

Winner NL

Prof. Christopher Lowe

Winner UK

Most Entrepreneurial Scientist Award

Stimulate Scientific Entrepreneurship

“To let entrepreneurial scientists become a role model for colleagues and students”

Paul Schimmel, Ph.D.

Winner USA

Page 7: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Join us at our conferences in Tampere (FIN) & Auckland (NZ)!

Page 8: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen
Page 9: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

• The World Incubator Network is opgericht om incubator managers te helpen hun internationale doelstellingen en ambities te realiseren.

– Zowel bij het ondersteunen van jonge innovatieve bedrijfjes om internationaal te opereren (high jumping),

– als bij het rekruteren van “global innovators” naar de eigen regio (soft landing).

• Door middel van o.a. trainingen, bijeenkomsten, benchmark studies, marketing en een online ledenbestand tracht WIN haar doelstelling

te bereiken.

9

Page 10: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

UnitLife Sciences & Health

• Focus op biomedische gebied en (groene) biotechnologie

• Organiseert interactie tussen overheid, industrie, kennisinstituten en (patiënten) organisaties vanuit het perspectief dat alle partijen voordeel hebben

Page 11: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

• IFAPP Science2Business Conference

• Jaarlijks Nationaal Clinical Trial Congres

• Dag van het Persoonsgebonden Budget

Page 12: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

• South Holland-Shanghai Pudong Co-Innovation Program (SHIP)

• South Holland-Hebei Co-Development Program (CDP)

• Representative Office Science Alliance in Shanghai research services, operational support, information and consultation services

ChinaDesk

Page 13: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

www.coinnovation.net

Connecting South Holland and Shanghai in Life Science, ICT and New Materials

Page 14: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

The Co-Development Program (CDP) is

an initiative of South Holland Province, the

Netherlands and Hebei Province, China.

Its aim is to stimulate economic growth

and cooperation between Hebei and South

Holland Province.

The partners of the CDP can be found in

The following sectors:

Business and Commerce Education and

Research Public Sector

South Holland – Hebei Co-Development Program

www.holland-hebei.net

Page 15: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

www.science-alliance.nl

Creating a South-Holland Innovation House in Shanghai

The Science Alliance Representatieve

Office was founded in March 2005 and is

located in the Zhangjiang Hi-Tech Park

and functions as a joint hub for Dutch

companies and researchs institutes.

The representative office can offer your

company the following services:

Market Research

Operational support

Information and consultation services

Page 16: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

International Law Unit

• International Criminal Law Network (ICLN) Organizing Professional and Social Interaction between Academics,

Policymakers and Legal Professionals in International Criminal Law.[www.icln.net]

• World Legal Forum (WLF) foundation The World Legal Forum is the place where experts from different fields

(multinationals, supranational institutions and academics) can interact in an informal setting.[www.worldlegalforum.org]

Page 17: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

The International Criminal Law Network (www.icln.net) (300 members/60 countries)

ICLN organises annual international conferences, workshops, seminars in The Hague region and abroad for international experts on criminal law

Page 18: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

18

Interaction and business developmentFor academia, legal professionals and companies

Page 19: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

WLF Governing BoardProf. Eijsbouts, Prof. Hirsch Ballin, Mr.

Arlman

WLF Management & Executive Secretariat

Governing WLF & HUGO

HUGO

Advisory Board

Bot, Former MFACalkoen, Retired Partner of NautaDutilhDeetman, Former Mayor of The HagueGolden, Former Partner Allen & OveryHess, Former CLO ShellKuijper, Former Principal Legal Advisor EU & WTOLijnzaad, Legal Adviser MFA (observer)Löber, Head of Oversight Division ECBVisser, Director General Legislation MinJus (observer)

CSR-HR

Prof EijsboutsNIAS

CSR-Lab

NIAS

CSR-Env

Dr LambooyNIAS

Fraud and Corruptio

n

NIAS

Finance

Prof GoldenNIAS

NautaDutilh

Harvard BvVGPRDFIES &

DBBW

Expert listPRIMEFinance

Int. Arb. Inst. Conflict management facility for CSR related concerns and disputes

Institute

User Board

Financial institutions, Clearing houses, Exchanges, Regulators, Central banks &

National courts

User Board

Sectoral Organisations / Leading multinationals / Communities / NGOs

/ others

User Board

Sectoral Organisations / Leading multinationals /

officials / others

Strategic Partners

Page 20: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Unit Beleid• Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering

De doelstelling van het NPO is het stimuleren van interactie tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de beleidspraktijk teneinde de samenwerking te verbeteren. Daarom organiseert het NPO, via cursussen, congressen en kennismarkten, interactie tussen deze partijen.

• Centrum voor Publieke Doelmatigheid Het CPD stelt zich ten doel om de doelmatigheid van overheidsbeleid te

vergroten. Als dit beleid zowel efficiënt en effectief is kan van doelmatig beleid worden gesproken. Het CPD organiseert hiertoe beleidsinteractie met burgers, bedrijven en wetenschap

Page 21: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen
Page 22: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen
Page 23: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

UnitWetenschapscommunicatie

• Science Marketing A multi-stakeholder approach to effectively raise Science & Technology ambitions to a desired level and enhance public acceptance of new technologies

• Wetenschap voor Patiënten Het versterken van de wisselwerking tussen patiënt en wetenschap door middel van een interactief communicatiesysteem

• Op de HoogteStudie- en beroepskeuzevoorlichting voor scholieren van het voortgezet onderwijs: etaleren van topwetenschap en loopbanen bij overheid en bedrijf

• In de DiepteWetenschappelijke en beroepsmatige verdieping voor docenten en decanen van het voortgezet onderwijs

Page 24: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Science Marketing

• Strategies for public and private organizations to sell science successfully to the public, politics and business

• Create joint international approaches and strategies for professionals and experts in Science & Technology communication and marketing

• The international Science & Research Marketing Network (ISRMP) is in formation.

Page 25: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Wetenschap voor Patiënten

• Het versterken van de wisselwerking tussen patiënt en wetenschap door middel van een interactief communicatiesysteem

• Het project zal de patiënt sterken in zijn rol als kritische zorgvrager en gesprekspartner in de driehoek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook zal de wetenschap in staat zijn om zorg en onderzoek af te stemmen.

• Een samenwerking met drie patiëntenverenigingen: MS Vereniging Nederland, Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) en ME/CVS Vereniging, ondersteund door de CG-Raad

Page 26: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

Op de Hoogte & In de DiepteOp de Hoogte: Studie- en beroepskeuzevoorlichting voor scholieren van het voortgezet onderwijs: etaleren van wetenschap en loopbanen bij overheid en bedrijf• Lezingen van wetenschappers en/of presentaties van managers uit de praktijk• Gevolgd door een bedrijfsbezoek of culturele excursie• Ingebed in bestaand onderwijsaanbod

In de Diepte: Wetenschappelijke en beroepsmatige verdieping voor docenten en decanen van het voortgezet onderwijs

• Actualisering van kennis• Nieuwe praktijktoepassingen van kennis• Carrièreperspectieven

Educatieve instrumenten voor op school

Page 27: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

2727

ScienceWorks is een onderzoeks- & adviesbureau op het gebied van kennisvalorisatie. Wij ondersteunen overheidsorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en clusters bij het analyseren en versterken van hun rol in de kenniseconomie. Wij doen dit aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts.

Wij helpen onze opdrachtgevers in het meetbaar maken en verbeteren van innovatiesystemen en deze te plaatsen in (inter)nationale context. Wij adviseren op het gebied van:

•Vormgeving valorisatieprocessen•Optimalisatie regionale kenniseconomie •Clustervorming•Management Wetenschappelijke Incubators & Science Parks

Page 28: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen

28

Page 29: Presentatie Science Alliance December 2011 Algemeen