Blended consulatie presentatie algemeen

12
360° samenwerken onderwijs – orthodidactiek & pedagogiek– opvoeding Genomineer d voor

Transcript of Blended consulatie presentatie algemeen

Page 2: Blended consulatie presentatie algemeen

Waarom 360° samenwerken?Passen onderwijs

en passende opvoedingDoel: Vergroten van welbevinden en leren van kinderen

Randvoorwaarde: Verbeteren van de kwaliteit van passend onderwijs en samenwerking onderwijs – orthodidactiek & pedagogiek - opvoeding

Hoe: Versterken coaching vaardigheden en kennis van de intern begeleiders, als spil en motor voor passend onderwijs en opvoeding zodat zij de leerkracht kunnen ondersteunen bij het versterken van leerkrachtvaardigheden (signaleren, handelingsgericht werken) en versterken ouderbetrokkenheid thuis.

Aanpak: Samenwerking en kennisdeling door IB-ers met ondersteuning van orthopedagogen (consultatiegevers) en medewerkers CJG in de vorm van BLENDED CONSULTATIE

Page 3: Blended consulatie presentatie algemeen

360° samenwerkenaan kindcasussen zodat

elk kind onderwijs en opvoeding krijgt dat past!

Door:Samen werkenSamen delenSamen leren

Samen creërenIn een virtuele professionele

leergemeenschap

Page 4: Blended consulatie presentatie algemeen

Delen van werkproducten en adviesvragen

t.b.v. consultaties in

de online community

Blended Samenleren 360° samenwerken

Fysieke consultatie gesprekken

op een locatie of via

conferentietool&

IB-ers & consultatiegevers & CJG

Page 5: Blended consulatie presentatie algemeen

IB-ers scholenOndersteuning, versterking leerkracht

vaardigheden

Kwalitatieve basisondersteuning

t.b.v. welbevinden en leerresultaten

kinderen

CJGExterne expertsGedragswetenschappers Edux

BLENDED SAMENWERKEN

Page 6: Blended consulatie presentatie algemeen

BLENDEDCONSULTATIE

socialmedia

sociaalintranet

eAlert

content

academie

ontmoetingen

evenementen

Fysieke consultatie gesprekken

Delen van werkproducten en adviesvragen t.b.v. consultaties in de online community

Best practices

IB regio netwerk

Page 7: Blended consulatie presentatie algemeen

Werkproduct maken / casus

indienen

Adviesvragen stellen

Informatiebronnen delen, verzamelen en

selecteren

Virtuele leerinteractie

(feedforward geven, reageren op vragen)

Werkproduct verbeteren/

casus oplossen

Goede voorbeelden delen (Best Practising)

Valideren van goede voorbeelden

(externe experts)

Reflectie op eigen handelen

= leren

Werk-/ leeractiviteiten Blended consultatie

Page 8: Blended consulatie presentatie algemeen

VIRTUELE LEEROMGEVING

Page 9: Blended consulatie presentatie algemeen

VIRTUELE LEEROMGEVING

Page 10: Blended consulatie presentatie algemeen
Page 11: Blended consulatie presentatie algemeen

OPBRENGSTENKENNISACTIVATIE en

CREATIE PROGRAMMA

1. Het wiel wordt niet iedere keer uitgevonden.

2. Online kennisdelen en kennis creëren is natuurlijk onderdeel van manier van werken.

3. Elkaar beter kennen, beter weten te vinden

4. Tijdbesparing – effectiever en efficiënter werken

5. Kostenbesparing6. Elk kind succesvol!

Deze manier van samenwerken is compleet nieuw. Instanties die elkaar normaal gesproken regelmatig vinden op het moment dat het vaak te laat is, kunnen nu preventief en pro-actief handelen. De intensiteit van het

samenwerken is groter dan normaal door de mogelijkheid op elk moment te kunnen communiceren. Het leereffect voor degenen die betrokken zijn

bij deze blended consultatie is buitengewoon hoog. Denklijnen worden meer zichtbaar, en verduidelijkingsvragen kunnen effectiever worden

gesteld. De kwaliteit van de output is groter omdat er continu kan worden ontwikkeld en dus de continuïteit is beter geborgd.

Intern begeleiders werken zo samen met externe specialisten aan een zo optimale ontwikkelomgeving

voor kinderen.

Page 12: Blended consulatie presentatie algemeen