Investiciona broura optine Od¾aci

download Investiciona broura optine Od¾aci

of 20

 • date post

  10-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  143
 • download

  4

Embed Size (px)

description

U okviru projekta prekogranične saradnje za promociju investicija (EU CBC IP) koji NALED sprovodi u partnerstvu sa opštinom Gradište, urađena je investiciona brošura za opštinu Odžaci i zapadnobački region. Opšti cilj projekta je da se poboljša konkurentnost i osigura održivi ekonomski rast pograničnog regiona. Projekat će podstaći stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i promociju saradnje između hrvatskih i srpskih preduzeća i opština u pograničnom području. Projekat će doprineti pozicioniranju i prepoznatljivosti pograničnog regiona kao povoljnog poslovnog regiona na evropskom tržištu, što između ostalog podrazumeva kreiranje uslova za privlačenje investicija i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za identifikaciju i promociju investicionih mogućnosti.

Transcript of Investiciona broura optine Od¾aci

 • 1.investinodzaci.rs Projekat finansirala EU Projekat sprovodi NALED Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija +381 11 33 73 063, +381 11 33 73 061 (faks) naled@naled-serbia.org www.naled-serbia.org INVESTIRAJTE U SRBIJU UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI ZAPADNOBAKI OKRUG

2. Bucharest Kiev Warsaw Berlin Hamburg Copenhagen Prague Stuttgart Frankfurt Munich Riga Sofia Beograd Sarajevo Zagreb Salzburg Minsk Vilnius Vienna Bratislava Rome Milan Zrich Budapest Ljubljana Istanbul Skopje Thessaloniki Igoumenitsa Tirana Athens Odaci - Zapadnobaki okrug ZONA SLOBODNE TRGOVINE CEFTA Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi 30 miliona potroaa EFTA Evropsko udruenje slobodne trgovine 13 miliona potroaa Rusija Sporazum o slobodnoj trgovini 142 miliona potroaa EU Preferential status 502 miliona potroaa Turska Sporazum o slobodnoj trgovini 72 miliona potroaa Belorusija Sporazum o slobodnoj trgovini 10 miliona potroaa Kazahstan Sporazum o slobodnoj trgovini 15,5 miliona potroaa SAD Preferential status 317 miliona potroaa Projekat finansirala EU Ova publikacija izraena je uz pomo Evropske unije. Sadraj ove publikacije iskljuiva je odgovornost NALED-a i ni na koji nain ne odraava stavove Evropske unije. Evropska unija se sastoji od 28 zemalja lanica koje su odluile da postepeno povezuju svoja znanja, resurse i sudbine. Tokom 50 godina proirenja, zajedno su izgradile zonu stabilnosti, demokratije i odrivog razvoja, istovremeno zadravajui kulturne razliitosti, toleranciju i line slobode. Evropska unija je posveena tome da svoja dostignua i vrednosti deli sa zemljama i ljudima van svojih granica. Evropska komisija je izvrno telo EU. EU CBC IP Prekogranina saradnja za promociju investicija je dvogodnji projekat koji od juna 2012. u Srbiji i Hrvatskoj sprovode NALED i optina Gradite u partnerstvu sa optinom Lovas, gradom Ilokom, Uredom za meunarodnu saradnju TINTL, optinom Odaci i optinom Kula. Optina Odaci Knez Mihajlova 24 25250 Odaci, Srbija +381 25 466 032 klerodzaci@gmail.com protokol@odzaci.rs investinodzaci.rs 3. Strateka lokacija u srcu jugoistone Evrope Srbija se granii sa Evropskom unijom i nekoliko rastuih trita na raskrsnici evropskih koridora, autoputeva (E70, E75, E80) i reke Dunav Bescarinski pristup tritu od milijardu potroaa Srbija ima preferencijalne sporazume i ugovore o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom, Evropskom unijom, SAD, kao i zemljama CEFTA i EFTA regije Povoljan poreski reim Poreske stope u Srbiji su meu najkonkurentnijim u itavoj centralnoj i istonoj Evropi PDV opta stopa 20%, specijalna stopa 10% Porezi i doprinosi na neto zarade 65% (ukupno) Porez na dobit 15% Jedinstven paket podsticaja za investitore Drava obezbeuje poreske olakice do 75 % za svakog novozaposlenog radnika, poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva i finansijske podsticaje u iznosu koji moe dostii 50 % vrednosti investicije (70 % za MSP sektor) ili maksimum do 50 % vrednosti dvogodinjih bruto plata Obuena radna snaga po konkurentnoj ceni Uz prosenu bruto platu od oko 490 evra, ukupni trokovi po zaposlenom su oko 50% nii u odnosu na zemlje EU i istone Evrope 1 2 3 4 5 PRVIH 5 RAZLOGA DA INVESTIRATE U SRBIJU 4. Zapadnobaki okrug je brzo rastua oblast u okviru najbolje investicione destinacije u Srbiji pokrajine Vojvodine na samom severu Srbije. Nalazi se uz granicu sa dve zemlje EU (Hrvatska i Maarska), na stratekoj poziciji izmeu dva velika panevropska koridora reke Dunav (Koridor 7) i autoputa E75 (Koridor 10). Zapadnobaki okrug ine etiri grada Odaci, Kula, Sombor i Apatin, sa ukupno 191.044 stanovnika. Lokalna ekonomija se najvie oslanja na poljoprivredu (u najveoj meri ratarstvo 80%), to i ne udi s obzirom da okrug raspolae sa 185.000 ha najkvalitetnijeg obradivog zemljita. Druge kljune grane privrede su prehrambena, hemijska, metalopreraivaka, mainska i automobilska industrija. Na reci Dunav nalazi se i nekoliko brodogradilita. Zapadnobaki okrug nudi idealne uslove za sve investitore koji ele da zaponu ili proire svoje poslovanje u regionu jugoistone Evrope: bescarinski pristup tritu Rusije i drugim vanim tritima u Evropi i Americi, nie operativne trokove, kvalifikovanu radnu snagu po konkurentnim cenama i certifikovano povoljno poslovno okruenje. 2 Dobrodoli u Zapadnobaki okrug UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 5. 3 UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 6. 4 Optina Odaci je zvezda u usponu na investicionom nebu Zapadnobakog okruga, na severu Srbije. Nalazi se u neposrednoj blizini graninog prelaza sa Hrvatskom i 65 km od Maarske, to je ini idealnom logistikom bazom za opsluivanje trita Evropske unije. Optina je dobro pozicionirana na levoj obali Dunava na teritoriji optine nalazi se meunarodna luka Bogojevo, dok je panevropski koridor 10 (autoput E75) udaljen samo 35 km. Uz vie od 100 godina tradicije u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, optina nudi obrazovanu radnu snagu u domenu tekstilne, hemijske i mainske industrije, kao i poljoprivrede. U optini posluje nekoliko uspenih investitora kanadska kompanija Magna Seating, lider u proizvodnji presvlaka za automobilska sedita, i austrijski Greiner Packaging, proizvoa staklene ambalae za prehrambenu industriju. Najvee domae kompanije su HI Hipol, prvi i jedini domai proizvoa polipropilena, i Standard Gas, najvei privatni proizvoa struje na srpskom tritu, sa pogonima u optini Odaci. Najznaajniji prirodni resurs optine predstavlja obradivo poljoprivredno zemljite povrine 350 km2 . Potencijalnim investitorima je na raspolaganju potpuno opremljena radna zona Blok 46, kao i slobodne lokacije pogodne za greenfield i brownfield investicije. Uberite profit u optini Odaci LINA KARTA OPTINE ODACI Naziv Optina Odaci Lokacija Jugoistona Evropa severna Srbija Zapadnobaki okrug Populacija 30.196 Teritorija 411 km; 85.56% obradivog zemljita, 4,94% uma, 9,5% puteva Budet 8 miliona evra; 14,5% izdvajanja za kapitalne investicije Adresa Knez Mihajlova 24, 25250 Odaci Telefon, faks +381 25 5 743 211, +381 25 5 742 396 E-mail ler@odzaci.rs Vebsajt www.odzaci.rs 453014 N 191524 E UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 7. Optina je dobro povezana sa itavim regionom jugoistone Evrope mreom putnih, eleznikih i renih koridora i aerodroma, to je ini veoma atraktivnom investicionom destinacijom. Panevropski koridor 10 (autoput E75) povezuje optinu Odaci sa zemljama centralne i severne Evrope na jednom kraju i jugoistonom Evropom i Azijom na drugom kraju. Koridor 7 (reka Dunav) je glavni vodeni put u EU koji povezuje 10 evropskih zemalja, od Severnog do Crnog mora. Meunarodna luka Bogojevo je strateki locirana u optini Odaci, na granici sa Hrvatskom, i nudi mogunost trimodalnog transporta. Najblii meunarodni aerodrom je u Hrvatskoj Osijek (udaljenost 54 km), dok je aerodrom u Beogradu udaljen 138 km. Kroz optinu prolaze dva regionalna puta M-3 koji vodi do Hrvatske i M-18 koji vodi do Maarske. Pored regionalnih puteva, postoji i eleznika linija u blizini Poslovne zone Blok 46. Saobraajna povezanost 5 Kiev 1302 km Warsaw 1067 km Berlin 1255 km Hamburg 1547 km Copenhagen 1659 km Amsterdam 1721 km ls m 1768 km Panevropski koridor 10 (E70, E75) Panevropski koridor 7 (Dunav) Sofia 527 km Beograd 139 km Zagreb 331 km Salzburg 737 km Graz 515 km Vienna 533 km Budapest 296 km Ljubljana 460 km Istanbul 1.126 km Skopje 562 km Thessaloniki 765 km Igoumenitsa 1.063 km Odaci UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 8. 6 Sa vie od 100 godina tradicije u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, optina nudi obrazovanu radnu snagu za tekstilnu, hemijsku i mainsku industriju, kao i za oblast poljoprivrede i prehrambene industrije. Broj nezaposlenih je 4.671, a ukupna radna snaga broji 20.858 ljudi, spremnih da odgovore na potrebe i oekivanja veine investitora. Trokovi radne snage su veoma konkurentni u poreenju sa regionalnim i EU standardima prosena bruto plata je 430 evra. Optina Odaci ima jednu gimnaziju, ekonomsku kolu i srednju tehniku kolu koja obrazuje kadrove razliitih tehnikih profila (raunarstvo, zatita ivotne sredine i mainstvo), automehaniare, bravare, zavarivae, vodoinstalatere, modelare odee i cipela. Najblii i najvaniji univerzitetski centar sa 14 fakulteta nalazi se u Novom Sadu, 60 km od Odaka. Vie od 70% lokalnog stanovnitva ima diplomu srednje kole ili fakulteta. Ljudski resursi UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 9. Za samo nekoliko godina, optina Odaci je razvila stimulativno i konkurentno poslovno okruenje. U optini posluje 254 kompanije i 755 preduzetnika. Najrazvijenije privredne grane su poljoprivreda i prehrambena industrija, hemijska, automobilska, tekstilna i ambalana industrija. Najvee domae kompanije su HI Hipol i Standard Gas najvei privatni proizvoa struje na srpskom tritu. Najvaniji strani investitori su Magna Seating (automobilska industrija, Kanada) i Greiner Packaging (ambalana industrija, Austrija). U hemijskoj industriji je trenutno zaposleno 450 ljudi, ali postoji veliki potencijal rasta. Ukoliko bi svi hemijski pogoni u Odacima radili punim kapacitetom, otvorilo bi se 200 novih radnih mesta i generisao bi vie od 40.000.000 evra godinjih prihoda. Lider u ovoj industriji je HIPOL, lokalna hemijska kompanija i prvi i jedini domai proizvoa polipropilena kljunog sastojka za proizvodnju plastike. HIPOL takoe proizvodi pun asortiman homopolimera HIPOLEN P sa kapacitetom od 35.000 tona godinje. Ova injenica je veoma atraktivna za potencijalne investitore iz ambalane industrije koji koriste ovu sirovinu dolaskom u Odake dobili bi mogunost smanjivanja trokova transporta i obezbedili stabilno snabdevanje sirovinama po principu just-in-time. Kako su Odaci preteno poljoprivredna optina, budunost hemijske industrije lei u obnovljivim izvorima energije. Lokalna privreda Hemijska industrija 7 UBERITE PROFIT U OPTINI ODACI 10. Plodno zemljite, niska stopa upotrebe ubriva i pesticida (meu najniim u Evropi), bogatstvo vodenih resursa reka Dunav i kanal Dunav-Tisa- Dunav,