Broura HCV

download Broura HCV

of 12

Embed Size (px)

description

Hepatitis C Rizici, prevencija i liječenje

Transcript of Broura HCV

  • 1.Prof.dr.med.Stefan Zeuzem Hepatitis C Rizici,prevencija i lijeenje HRVATSKA UDRUGA LIJEENIH I OBOLJELIH OD HEPATITISA HEPATOS Podrunica Grad Zagreb i Zagrebaka upanija Besplatni info telefon 0800 400 405 www.zagreb.hepatos.hr HEPATOS je lan: Tiskanje broure financirao je: Grad Zagreb - Gradski ured za zdravstvo,rad,socijalnu zatitu i branitelje Likovno oblikovanje i prijelom: www.artur.hr Recenzent: mr.sc.Tonka Piplovi - Vukovi,dr.med. KBC Split,Klinika za unutranje bolesti Spinieva 1,Split Hrvatska Udruga Lijeenih i Oboljelih od Hepatitisa Podrunica Grad Zagreb i Zagrebacka upanija

2. 2 23 3. Uvod 4 Jetra 5 Virus hepatitisa C 6 Infekcija 8 Komplikacije uzrokovane hepatitisom C 9 Analiza krvi 12 Biopsija jetara (uzorak jetrenog tkiva) 13 Terapija hepatitisa C 13 Budue terapijske opcije 18 Mogu li se cijepiti protiv hepatitisa C 19 Na to bih trebao paziti u vezi prehrane 20 Hepatitis C i trudnoa 20 Autor 21 Epilog,zahvale 22 Sadraj 22 3 Zahvaljujemo se dr Stefanu Zeuzemu na originalnom materijalu te Ingu van Thielu i Achimu Kautzu iz Leberhilfe na ustupljenoj dokumentaciji i odobrenjuzaprevoenje. Hepatologinji mr. sc. dr. Tonki Piplovi-Vukovi s Klinike za unutranje bolestiKBCSplitzahvaljujemonaasistencijiimedicinskojkonzultacijipri prevoenju. Ukoliko imate dodatnih pitanja o bolestima jetara ili moda trebate pomo specijaliste ili traite pomo udruge u podruju gdje ste nastanjeni,molimokontaktirajtenas.ImamopartnereucijelojEuropi. 4. Potovaniitatelji, Nadamo se da vam je ova broura jasnije predoila rizik, strategije prevencije, posljedice za zdravlje i mogunost lijeenja kroninog hepatitisaC. Istovremeno elimo ohrabriti sve zaraene s hepatitisom C na odravanje socijalnih kontakata s okolinom i izbjegavanje izolacije zbog nerazumnog straha od zaraze. Apeliramo na sve prijatelje, kolege, uitelje, suradnike na patnje oboljelih:Postupajte prema oboljelima s tolerancijom i suosjeanjem i pomognite im da lake podnesu posljedice bolesti,a u sluaju terapije,nuspojave.Ako je netko obolio od hepatitisaCtonijerazlog njegovogiskljuenjaizzajednice Ukolikoimatepitanjailibilokakavkomentaruvezibroureiliopenitou vezi hepatitisa C, slobodno nas kontaktirajte (podaci na poleini). UdrugaHepatos prua jedinstvenu psihosocijalnu podrku oboljelima od hepatitisa i lanovima njihovih obitelji i jedina na podruju Republike Hrvatske prua strunu savjetodavnu i psiholoku pomo oboljelima od hepatitisa i lanovima njihovih obitelji. Vaa anonimnost je zajamena ukolikotoelite. Zahvaljujemo na Vaoj donaciji koja e pomoi nastavku naih aktivnosti:HULOHHepatos;PodrunicaZagreb;Zagrebakabanka; .r.2360000-1101920586 Profesor Stefan Zeuzem,MD 4 21 Nekoliko milijuna ljudi u Europi pati od kroninih bolesti jetara. Ciroza jetara (oiljci u jetrima) rangirana je meu 4 najea uzroka smrti povezano sa zarazom kod odraslih ljudi u dobi izmeu 30 i 50 godina starosti. Osim alkohola, glavni uzrok kroninih oboljenja jetara su virusi hepatitisaBiC.Hepatitissedefinirakaoupalajetara. Nekoliko tisua novih hepatitis B i C infekcija svake se godine biljei u Europi.RasprostranjenostzarazeshepatitisomCiznosi0.5-5%(5-50ljudi na1.000stanovnika)uovisnostiodzemlje. Uvod Rasprostranjenost HCV u svijetu 5. 20 5 Jetra Jetra, koja tee priblino 1.500 grama, najvei su unutranji organ u ljudskom tijelu. Njene zadae ukljuuju razlaganje otrova koji ulaze u tijelo preko probavnog trakta prije nego li to uu u glavnu cirkulaciju. Sastojci koji ulaze u jetra preko probavnih organa prerauju se ovdje. Jetra proizvode vane proteine ukljuujui one glavne za zgruavanje krviiborbuprotivinfekcija. uni mjehur jetra uni kanal dvanaesnik jetrena arterija portalna vena aorta slezena stomak Poloaj jetara u gornjem abdomenu i njena opskrba krvlju.Krv obogaena sastojcima putuje kroz portalnu venu u jetra. Jo jedna funkcija jetara je proizvodnja ui koja se prenosi u dvanaesnik preko posebne mree kanala nastalih u jetrima. u je ukljuena u odstranjivanje proizvoda nastalih razgradnjom crvenih krvnih zrnaca (bilirubin) te pomae u razgradnji masti, a takoer slui uklanjanju razliitihotrovaiztijela. Na to bih trebao paziti u vezi prehrane? Sve dok funkcija jetara nije naruena, nije potrebna nikakva posebna dijeta za kronini hepatitis C. U sluaju poremeaja jetrenih funkcija, potrebno je smanjiti unos proteina (meso i mlijeni proizvodi) i soli. O tome biste trebali razgovarati sa svojim lijenikom ili nutricionistom. Posebnojevanonekonzumiratialkohol. Hepatitis C i trudnoa Rizik prijenosa virusa hepatitisa C s majke na fetus za vrijeme trudnoe smatra se vrlo malim. Prijenos se obino dogaa za vrijeme poroda. Vjerojatnost infekcije novoroenadi s virusom hepatitisa C manja je od 5% stoga se tzv. carski rez se ne preporua samo na osnovi tog rizika. U sluaju bolesnica, koje uz hepatitis C imaju i virus AIDS-a (HIV-a), vjerojatnostprijenosavirusahepatitisaCjeznatnopoveana. Moe li se hepatitis C moe prenijeti dojenjem jo uvijek je predmet rasprava. Ipak, veina pedijatara ne odgovara od dojenja majke koje imajuHCV. 6. 6 19 5. Terapijska cjepiva npr.serumi koji imunolokom sustavu pokuavaju pomoieliminirativirushepatitisaCilibaremusporitirazvojbolesti 6. Molekularne terapije npr. antisensi oligonukleoida i ribozimi; rezultatipreliminarnihklinikihpokusasunaalostrazoaravajui Mora se naglasiti kako niti jedan od ovih novih sastojaka nee biti odobren bez sveobuhvatnih podataka iz klinikih studija o njihovoj uinkovitosti, podnoljivosti i sigurnosti. Izvan klinikih studija, dodatni lijekovizalijeenjehepatitisaCneebitiraspoloivi(najranije)prije2008 godine. Mogu li se cijepiti protiv hepatitisa C? CjepivaprotivhepatitisaAiBpostoje,alineiprotivhepatitisaC,amaloje vjerojatnodaeseuskorojbudunostipojaviti. AkodosadanisteimalihepatitisAiliBtrebalibistesecijepitiprotivtadva virusa. O toj mogunosti biste trebali razgovarati s vaim lijenikom, obziromdadodatnaakutnazarazasvirusomhepatitisaAiliBmoeimati ozbiljneposljedice,posebiceubolesnikaskroninimhepatitisomC. Zdrava jetra Sama jetra ne sadre ivana vlakna koja mogu prenositi bol. Bol je, meutim, rezultat napetosti kapsule vezivnog tkiva (Glissonova kapsula), akosujetranateenakaorezultatupale. Virus hepatitisa C Hepatitis C je virusna upala jetara.Uzronik je virus hepatitisa C.Virus se razmnoava u jetrima i ulazi u krv preko jetrenih stanica.U priblino 60- 80% pacijenata imunoloki sustav ne moe uspjeno pobijediti virus i hepatitis C postaje kronino oboljenje. U drugih 20-40% pacijenata hepatitis C bude kompletno zalijeen u razdoblju od pola godine nakon infekcijebezlijeenja. 7. Postoje li alternativne terapije? Terapija s (PEG) interferonom-alfa,sama ili u kombinaciji sa ribavirinom, trenutno je jedini nain za eliminaciju virusa iz krvi. Istovremeno, nastavlja se kontinuirano promatranje uspjenosti lijeenja s tzv. alternativnim lijekovima. Ipak, ne postoji kontrolirana studija kojom se prouava djelovanje alternativnih lijekova ili metoda. Tako su sve informacijebaziranenaneformalnompromatranju. Sastojci koji su iskoriteni za lijeenje lakih oboljenja jetara ukljuuju mlijeni ekstrakt ika (silibinin), Phyllanthus amarus, ayurvedske medicine, solanina ili abrotanum aja.Vjeruje se kako glyeyrrhizn,koji se preteno konzumira u jugoistonoj Aziji, ima pozitivan uinak na kronine bolesti jetara. Ipak, nije dokazana djelotvornost protiv virusa hepatitisa. Budue terapijske opcije Trenutnoseispitujurazliiteterapijeukljuujui: 1. Nasljednika ribavirina s moguom veom tolerancijom (npr. Viramidin) 2. Ostalidugotrajniinterferoni(npr.Albuferon) 3. Inhibitori specifinih HCV enzima odgovornih za razmnoavanje virusa (inhibitori proteaze i polimeraze). Na osnovi preliminarnih klinikihstudija,ovisastojcisesmatrajuposebnoobeavajuima 4. Imuno modulatori (npr. tzv. TLR toll-like receptors antagonisti: skupina receptora uroene imunosti koji prepoznaju specifine molekularneobrascenarazliitimpatogenima) Simptomi hepatitisa C su teko zamjetni. Veina bolesnika uope nije svjesna infekcije. Neki bolesnici osjeaju poveani umor, smanjenje interesa i volje te se ale na bol u gornjem desnom abdomenu. Pojava uticevrlojerijetka. Simptomi hepatitisa C Jetra s akutnom upalom Mehanizmi infekcije U kroninoj zarazi, nove jetrene stanice su kontinuirano inficirane s virusomhepatitisa.Nakonprvihznakovaupale,bijelakrvnazrncaputuju do jetrenog tkiva. Ona osiguravaju uklanjanje mrtvih ili zaraenih jetrenih stanica. U pravilu, ona nisu sposobna ukloniti sam virus. Mrtve stanice jetara mogu biti zamijenjene s vezivnim tkivom (oiljci u jetrima). Promjeneuvezivnomtkivuuranojfaziocjenjujusekaofibrozajetara,au zadnjoj fazi kao ciroza jetara. U ovoj fazi tijelo vie ne moe zamijeniti cirotinotkivojetrenimtkivom. 18 7 8. Infekcija s virusom hepatitisa C obino se dogaa preko direktnog ili indirektnog kontakta s krvlju (intravenozno koritenje opijata, prijenos transfuzijom). Do 1990.infekcija hepatitisom C u svijetu preko krvi ili krvnih pripravaka nije bila neuobiajena. U meuvremenu, davatelji krvi pozitivni na hepatitis C,mogu biti identificirani modernim oblicima testiranja.Danas je u razvijenim zemljama rizik zaraze hepatitisom C preko transfuzije minimalan. Virus se najee prenosi preko zaraenih prica npr. intravenoznom uporabom droga. Dodatni rizici zaraze hepatitisom C su tetovaa i piercing. Mogu je i prijenos virusa preko otvorenih rana, lamica za brijanjeteetkicazazube. Takoer je mogu i prijenos spolnim odnosom.Ipak,smatra se da je rizik prijenosa za spolne partnere od zaraenih osoba vrlo mali. Rizik prijenosajeveikodpromiskuitetnihosoba(homoseksualci). Prijenosprekoneoteenekoeiliprekoslinedosadanijeuoen.Posue i pribor za jelo ne predstavljaju prijetnju za prijenos virusa ako nisu kontaminiranisazaraenomkrvlju. Infekcija 8 17 Za vrijeme terapije pacijenti se moraju redovito konzultirati sa svojim lijenikom te detaljno prijaviti sve nuspojave. Mnoge terapijske nuspojave kombinirane terapije (PEG) interferona-alfa i ribavirina mogu bitiumanjeneprilagodbomdozeili(privremeno)uzimanjemdopunskih lijekova. Prije prekidanja