Insuficienta Renala Acuta Studenti

download Insuficienta Renala Acuta Studenti

of 60

 • date post

  03-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Insuficienta Renala Acuta Studenti

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  1/60

  INSUFICIENTA RENALA ACUTAINSUFICIENTA RENALA ACUTA

  Asist univ.dr. Elena Lelia IordacheAsist univ.dr. Elena Lelia Iordache

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  2/60

  DEFINITIE IRADEFINITIE IRA

  IRA-reducerea brusca a functieiIRA-reducerea brusca a functieirenale masurata prin declinul RFG inrenale masurata prin declinul RFG in

  decurs de cateva ore pana la zile,decurs de cateva ore pana la zile,

  declin ce survine pe rinichi indemnideclin ce survine pe rinichi indemni

  sau disfunctie renala preexistenta sau disfunctie renala preexistenta

  poate reversibilapoate reversibila

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  3/60

  Pierderea functiei renale se traduce prinPierderea functiei renale se traduce prin

  Incapacitatea de a participa la re!lareaIncapacitatea de a participa la re!lareaechilibrului hidro-electrolitic si acido-echilibrului hidro-electrolitic si acido-

  bazic "#reducere diureza, acidozabazic "#reducere diureza, acidoza

  metabolica, scade RFG$%&ml'minmetabolica, scade RFG$%&ml'min

  Pierderea capacitatii de a eliminaPierderea capacitatii de a elimina

  produsi de de!radare a metabolismuluiprodusi de de!radare a metabolismului

  proteic "# retentie azotataproteic "# retentie azotata

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  4/60

  CRITERIILE RIFLECRITERIILE RIFLE

  RRisc de lezare renalaisc de lezare renala "#"# cresterea creatininei serice cucresterea creatininei serice cu0,5xN0,5xN

  IInjury/Lezare renalanjury/Lezare renala"#"# cresterea cratininei serice 2xNcresterea cratininei serice 2xN

  FFailure of kidney- IRAailure of kidney- IRA"#"# cresterea raida a creatinineicresterea raida a creatininei

  serice !xN sau un ni"el al creatininei serice #$%&/dl 'azalserice !xN sau un ni"el al creatininei serice #$%&/dl 'azalcu o crestere de 0,5%&/dl (IRA surausa unei IR)*cu o crestere de 0,5%&/dl (IRA surausa unei IR)*

  LLoss/ierderea functiei renaleoss/ierderea functiei renale"#"# insuficienta renalainsuficienta renala

  ersistenta +$ sata%aniersistenta +$ sata%ani

  R.-IR)R.-IR)"#"# insuficienta renala ersistenta este ! luniinsuficienta renala ersistenta este ! luni

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  5/60

  EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

  In co%unitate incidenta1In co%unitate incidenta1 In sital cu rofil &eneral incidenta 1-5In sital cu rofil &eneral incidenta 1-5

  In A3I 20-50In A3I 20-50

  4acienti cu inter"entii ercutane coronariene !4acienti cu inter"entii ercutane coronariene !

  In cazul acientilor internatiIn cazul acientilor internati $! cauza cirur&icala$! cauza cirur&icala

  26 cauza %edicala26 cauza %edicala

  1! sarcina1! sarcina 7 cauza trau%atica7 cauza trau%atica

  7 nefrotoxicitate7 nefrotoxicitate

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  6/60

  CLASIFICAREA IRACLASIFICAREA IRA

  I8I8 )RI3RI9 :;RF;4A3;L;

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  7/60

  IIII8)RI3RI9L 3I;L;

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  8/60

  III8III8)RI3RI9L 3I;4A3;

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  9/60

  CAUZE ETIOPATOGENICE IRACAUZE ETIOPATOGENICE IRAPRERENALAPRERENALA 20%20%

  ococ

  1818 )ardio&en (I:A, I)), ta%onada ericardica, cirur&ie cardiaca, taiarit%ii*)ardio&en (I:A, I)), ta%onada ericardica, cirur&ie cardiaca, taiarit%ii*

  28 Infectios (a"ort setic, eritonite, setice%ii*28 Infectios (a"ort setic, eritonite, setice%ii*

  !8 >e%ora&ic trau%atis%e, e%ora&ii, oeratii!8 >e%ora&ic trau%atis%e, e%ora&ii, oeratii

  $8 Anafilactic$8 Anafilactic

  3rata%ent antiiertensi" intens3rata%ent antiiertensi" intens %'olii ul%onare, eriferice%'olii ul%onare, eriferice

  4ierderi idroelectrolitice &astrointestinale (diaree, "arsaturi, fistule4ierderi idroelectrolitice &astrointestinale (diaree, "arsaturi, fistule

  'iliare, ileosto%ie*, cutanate (arsuri, transiratii, der%ite*, urinare (dia'et'iliare, ileosto%ie*, cutanate (arsuri, transiratii, der%ite*, urinare (dia'et

  deco%ensat, nefrite cu ierdere de sare, insuficientadeco%ensat, nefrite cu ierdere de sare, insuficientacorticosurarenalianacorticosurarenaliana

  Redistri'utie "ole%ica ileus ,eritonite, ancreatite, arsuri, de&eraturi,Redistri'utie "ole%ica ileus ,eritonite, ancreatite, arsuri, de&eraturi,

  der%ite se"ere, ioal'u%ine%ieder%ite se"ere, ioal'u%ine%ie

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  10/60

  ETIOPATOGENIE IRA INTRINSECAETIOPATOGENIE IRA INTRINSECA

  40%40%

  N)R;?A 39@9LARA A)93AN)R;?A 39@9LARA A)93A

  tubitubi

  --

  isce%ice, toxiceisce%ice, toxice

  1818 endo&ene-i&%enti e%inici e%oliza, %ioliza,endo&ene-i&%enti e%inici e%oliza, %ioliza,

  2828 exo&ene -etilen&licol, sulfat de curu,exo&ene -etilen&licol, sulfat de curu,%etoxifluran, tetraclorura de car'on, saruri de%etoxifluran, tetraclorura de car'on, saruri de

  %ercur, lu%', cad%iu, &enta%icina, enicilina,%ercur, lu%', cad%iu, &enta%icina, enicilina,

  a%fotericina @, rifa%icinaa%fotericina @, rifa%icina

  !8!8 Necunoscute sarcina, eatoatii, eritonita,Necunoscute sarcina, eatoatii, eritonita,

  enteroatiienteroatii

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  11/60

  NFRI3 IN3R3I3IAL A)93-NFRI3 IN3R3I3IAL A)93-interstitiuinterstitiu

  1818 Infectii ielonefrite acuteInfectii ielonefrite acute

  2828 I%unoaler&ice %edica%ente infectii siste%iceI%unoaler&ice %edica%ente infectii siste%ice

  !8!8 :eta'olice iercalce%ie, ierurice%ie,:eta'olice iercalce%ie, ierurice%ie,ieroxalurie, iokale%ieieroxalurie, iokale%ie

  $8$8 Altele necroza ailara, nefroatie dia'eticaAltele necroza ailara, nefroatie dia'etica

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  12/60

  L?I9NI A)9LAR-L?I9NI A)9LAR-vasevase

  1818 Infla%atorii si necrotice-L, oliarteritaInfla%atorii si necrotice-L, oliarteritanodoasa, &ranulo%atoza Be&ener, ururanodoasa, &ranulo%atoza Be&ener, urura

  >enoc-conlein, >3A %ali&na>enoc-conlein, >3A %ali&na

  2828 ;cluzia "aselor %ari-tro%'e%'olica,;cluzia "aselor %ari-tro%'e%'olica,atero%atoasa, trau%atica, ane"ris% disecant deatero%atoasa, trau%atica, ane"ris% disecant de

  aorta, in"azie tu%oralaaorta, in"azie tu%orala

  !8!8 3ro%'oza "aselor %ici )I.,433, >9, IRA3ro%'oza "aselor %ici )I.,433, >9, IRAostartu%ostartu%

  $8$8 3ro%'oza 'ilaterala "ene renale3ro%'oza 'ilaterala "ene renale

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  13/60

  ETIOPATOGENIE IRAETIOPATOGENIE IRAPOSTRENALA-POSTRENALA-10%10%

  ;@3R9)3I IN3RARNALA cristale de;@3R9)3I IN3RARNALA cristale deacid uric,oxalati si araroteine din ::acid uric,oxalati si araroteine din ::

  ;@3R9)3II 9RINAR 4;3RNAL;@3R9)3II 9RINAR 4;3RNAL

  1818 IN3RIN)I litiaza renala, necroza ailara,IN3RIN)I litiaza renala, necroza ailara,cea&uri de san&e, uroi, tu%ori "ezicalecea&uri de san&e, uroi, tu%ori "ezicale

  /rostatice, "al"a uretrala osterioara, 3@) renal,/rostatice, "al"a uretrala osterioara, 3@) renal,

  stricturi uretralestricturi uretrale

  2828 C3RIN)I for%atiuni co%resi"e sauC3RIN)I for%atiuni co%resi"e sau

  infiltrati"e ale or&anelor de "ecinatateinfiltrati"e ale or&anelor de "ecinatate

  /retroeritoneale, fi'roza retroeritoneala/retroeritoneale, fi'roza retroeritoneala

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  14/60

  TABLOU CLINIC IRATABLOU CLINIC IRA ;li&urie($00%l/zi*, anurie100%l/zi-50 din cazuri;li&urie($00%l/zi*, anurie100%l/zi-50 din cazuri

  e%nele si si%to%ele unei 'oli siste%ice sau &eneralee%nele si si%to%ele unei 'oli siste%ice sau &enerale

  sau ale co%licatiilorsau ale co%licatiilor

  e%ne de ier sau desidrataree%ne de ier sau desidratare

  e%ne su&esti"e entru dezecili're electrolitice sie%ne su&esti"e entru dezecili're electrolitice siacido'azice (cauzate de acidoza %eta'olica,acido'azice (cauzate de acidoza %eta'olica,

  ierkale%ie, io/iernetre%ie*ierkale%ie, io/iernetre%ie*

  e%ne si si%to%e cauzate de ure%ie (intolerantae%ne si si%to%e cauzate de ure%ie (intoleranta

  di&esti"a, encefaloatie ure%ica, astenie intensa*di&esti"a, encefaloatie ure%ica, astenie intensa*

  Lisa totala a si%to%elor in IRA functionalaLisa totala a si%to%elor in IRA functionala

  TABLOU CLINICTABLOU CLINIC

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  15/60

  TABLOU CLINICTABLOU CLINICNECROZA TUBULARANECROZA TUBULARA

  ACUTAACUTA Faza reanuricaFaza reanurica

  -durata 1-! zile-de'ut 'rutal (in soc, accidente-durata 1-! zile-de'ut 'rutal (in soc, accidente

  osttransfuzionale* sau ro&resi" (%edica%entoase*osttransfuzionale* sau ro&resi" (%edica%entoase*

  -%anifestraile clinice ale 'olii de 'aza-%anifestraile clinice ale 'olii de 'aza

  -scaderea se"era a diurezei si retentie azotata inciienta-scaderea se"era a diurezei si retentie azotata inciienta

  TABLOU CLINICTABLOU CLINIC

 • 7/26/2019 Insuficienta Renala Acuta Studenti

  16/60

  TABLOU CLINICTABLOU CLINICNECROZA TUBULARANECROZA TUBULARA

  ACUTAACUTA Faza anuricaFaza anurica-(-%) zile *%,+-& zile-(-%) zile *%,+-& zile

  -manifestraile clinice si biolo!ice de IRA-manifestraile clinice si biolo!ice de IRA

  -urina cu osmolaritate scazuta, aspect-urina cu osmolaritate scazut