Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului...

15
1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BĂDESCU MINERVA CODRUȚA Nume anterior căsătoriei: FRATU Adresă Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, Iași, Romania. Telefon 0742-963454 E-mail [email protected] [email protected] Data naşterii 24 mai 1978 Locul de muncă pentru care se candidează Poziția Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași Facultatea de Medicină Departamentul Medicale I Șef de Lucrări, poziția 13 Disciplina: Medicină internă (Îngrijiri calificate în medicină internă; Medicină internă)

Transcript of Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului...

Page 1: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

1

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume BĂDESCU MINERVA CODRUȚA Nume anterior căsătoriei: FRATU

Adresă Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, Iași, Romania.

Telefon 0742-963454

E-mail [email protected] [email protected]

Data naşterii 24 mai 1978

Locul de muncă pentru care se candidează

Poziția

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași Facultatea de Medicină Departamentul Medicale I Șef de Lucrări, poziția 13 Disciplina: Medicină internă (Îngrijiri calificate în medicină internă; Medicină internă)

roxana.huzum
Highlight
Page 2: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

2

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

Perioada 25.05.2013 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar (legea 1/2011) Disciplina Medicină Internă, Departament Medicale I, Facultatea de Medicină

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Activitate didactică în învățământul universitar: -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul III (Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare în limba română). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul IV (Medicină internă - serii cu predare în limba română și din 2019 serie cu predare în limba franceză). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală – Iași și Botoșani, anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă) -Îndrumare de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală. -Îndrumare studenți cu lucrări pentru Congresele Studențești Naționale, Seri Clinice Studențești. Activitate didactică în învățământul postuniversitar: -Activitate de îndrumare rezidenți (stagii clinice de medicină internă, prezentare de cazuri clinice) din diferite specialități (medicină internă anul I, IV, gastroenterologie an I, reumatologie an I, II, III). -Activitate de îndrumare rezidenți cu lucrări pentru Congrese Naționale. -Lector în cadrul cursurilor de pregătire postuniversitară. Activitate de cercetare științifică (cu publicații în reviste ISI și BDI). Secretar în Comisii de Concurs pentru ocupare de posturi în învăţământul superior (asistent universitar), pentru ocupare post medic specialist și medic primar medicină internă, concurs ocupare post medic șef de secție.

Tipul sau sectorul de activitate:

Instituţie de Învățământ Superior

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

Perioada 01.03.2004 - 24.05.2013

Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar Disciplina Medicină Internă, Facultatea de Medicină

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Activitate didactică universitară: -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul III (Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare în limba română) și anul IV (Medicină internă - serii cu predare în limba română). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală, anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală - Filiala Botoșani, anul II (Medicină internă și principii de îngrijire calificată), anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă)

Page 3: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

3

Activităţi şi responsabilităţi

principale

-Îndrumare studenți cu lucrări pentru Congresele Studențești Naționale, Seri Clinice Studențești. Activitate de cercetare științifică.

Tipul sau sectorul de activitate:

Instituţie de Învățământ Superior

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

MEDICALĂ

Perioada 01.09.2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic primar Medicină Internă (Certificat Seria P1 nr. 013470)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală: asistență medicală în regim de spitalizare continuă și de zi, consultații interclinice, gărzi. Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu. Activitate de îndrumare rezidenți din diferite specialități.

Tipul sau sectorul de activitate:

Sănătate

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1 - Clinica a III-a Medicală „Ion Enescu”

Perioada 25.06.2012 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Activitate clinică integrată cu jumătate de normă – perioadă nedeterminată Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași (Nr. VIIId/CV/1608/25.06.2012)

Perioada 20.01.2010 - 24.06.2012

Funcţia sau postul ocupat Activitate clinică integrată cu jumătate de normă – perioadă determinată Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași (Nr. 113/20.01.2010, 3475/17.09.2010)

Perioada 01.01.2010 –31.08.2016

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Medicină Internă (Certificat Seria S1 nr. 012688)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală: asistență medicală în regim de spitalizare continuă și de zi, consultații interclinice, gărzi. Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu. Activitate de îndrumare rezidenți din diferite specialități.

Tipul sau sectorul de activitate:

Sănătate

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1 - Clinica a III-a Medicală „Ion Enescu”

Perioada 21.05.2004 - 31.12.2009

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Medicină Internă – schimbat specialitatea (Ordinul M.S. nr. 602/ 21.05.2004)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală la salon, consultații interclinice, gărzi Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu.

Tipul sau sectorul de activitate:

Sănătate

Page 4: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

4

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1

Perioada 01.01.2004 - 20.05.2004

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Medicină de Urgență (Ordinul M.S. nr. 1210/ 23.12.2003)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală la salon, consultații interclinice, gărzi Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu.

Tipul sau sectorul de activitate:

Sănătate

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada 2016 – și în prezent Medic primar Medicină Internă (Certificat Seria P1 nr. 013470)

Calificarea / diploma obţinută

2012 Doctor în medicină (Seria H 0015840) Teza de Doctorat intitulată: „Studiu cu privire la corelaţiile biochimico-

imagistice în trombozele venoase profunde” Îndrumător: Prof. Univ. Dr. Marcel Costuleanu/Prof. Univ.Dr. Adrian Cosovanu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

Disciplinele

principale studiate / competenţe

profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

2010 Atestat de studii complementare - Ecocardiografie generală (Seria C nr. 025718) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

2010 Medic specialist Medicină Internă (Certificat Seria S1 nr. 012688)

2007 – 2012 Doctorand (Studentă a Școlii Doctorale) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

2004-2009 Medic rezident Medicină Internă – schimbat specialitatea (Ordinul M.S. nr. 602/ 21.05.2004)

2004 Medic rezident Medicină de Urgență (Ordinul M.S. nr. 1210/ 23.12.2003)

2003 Diplomă de licență doctor – medic (seria U nr. 0146515) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași Facultatea de Medicină

1997-2003 Studentă Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină

1997 Diplomă de Bacalaureat (Seria P nr.123727, din 30 iulie 1997). Șef de Promoţie. Liceul Internat Nr.3 "Costache Negruzzi" Iaşi

Page 5: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

5

PARTICIPARE LA CURSURI

POSTUNIVERSITARE

27 de cursuri

08.06.2018 - Cursul „Tromboză și antitromboză”. Certificat de absolvire nr. 67 din 08.06.2018; 6 credite EMC. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Grupul de Lucru Cardiologie de Urgență, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi.

04.06.2018 - Advanced course: “Become a great peer reviewer: Essential training for new and established peer reviewers”. Editage Insights, Wolters Kluwer.

21.03.2018 – 4 Cursuri: „Elemente de semiologie nefrologică”, „Ecocardiografia în departamentul de urgență”, „Probleme de diagnostic și atitudine terapeutică în anemii”, „Sportul și bolile cardio-vasculare”. Certificat de absolvire Seria CPMI nr 56 din 21.03.2018; 2 credite EMC pentru fiecare curs, conform adresei de creditare nr. 1888/04.02.2018. Cursuri Precongres - Al XVIII-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

26.10.2017 - Curs „Insuficiența cardiacă”. Certificat de absolvire CMI 10634/26.10.2017; 6 credite EMC cf.adresa nr. 8134/05.10.2017. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

16.12.2016 - Curs de formare continuă „Tratamentul anticoagulant în practica clinica”. Certificat de absolvire Seria CMI 9658/16.12.2016; 6 credite EMC cf.adresei nr.9804/06,12.2016. Organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Colegiul Medicilor Iași.

06.04.2016 – 3 Cursuri „Patologia vârstnicului – mereu tânără”, „Abordarea riscului metabolic în secolul XXI”, „Actualități în prevenția și recuperarea sindromului cardiometabolic”. Certificat de absolvire Seria CPCS nr.16 din 06.04.2016; 6 credite EMC. Cursuri Precongres - Al XVII-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

11.03.2016 - Cursul „PROVAS IV – Protecția Vasculară în Ateroscleroza Sistemică”. Certificat de absolvire nr. 83/11.03.2016; 6 credite EMC. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

05.06.2015 - Cursul „Noutăți în trombembolismul pulmonar”. Certificat de absolvire nr. 68 din 5.06.2015; 6 credite EMC. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

26.03.2010 - Cursul „CardioFem – particularități ale bolilor cardio-vasculare la femei”. Certificat de absolvire nr. 129/26.03.2010; 6 credite EMC cf. adresei nr. 668/22.02.2010. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

15.05.2009 - Curs de formare continuă: „Protecţia Vasculară în Ateroscleroza Ischemică” (PROVAS 3). Certificat de absolvire nr. 06854/02.07.2009; 6 credite EMC cf. adresei nr. 2089/13.05.2009. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

10.04.2009 - Cursul „Update în STEMI în lumina noilor ghiduri”. Certificat de participare nr.1729/07.04.2009; 5 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

01.02 – 15.04.2009 - Curs postuniversitar de perfecționare: „Ecocardiografie generală” – curs pentru competență. Certificat de absolvire seria G nr. 007593. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

23-31.03.2007 - Curs postuniversitar de perfecționare: „Protocoale actuale în resuscitarea cardio-pulmonară”. Certificat de absolvire Seria F nr. 0017667. Organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Ministerul Sănătății, Romania.

2007 - Curs ARCA (“Aritmii cardiace”). Certificat de participare nr.121/2007; 10,5 ore EMC. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

2006 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Certificat de absolvire Seria F nr. 0066134. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

1-30.11.2006 - Curs de formare continuă: „Ecocardiografie – începători”. Certificat de absolvire Seria D nr. 0003493. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

14-22.08.2006 - Program de perfecționare. „Curs intensiv de electrocardiografie”, Nei Pori, Grecia. Certificat de participare Seria S149; 24 ore EMC. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

Page 6: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

6

3.03.2006 - Cursul “Protecţia Vasculară în Ateroscleroza Sistemică” (PROVAS 2) Certificat de absolvire nr. 038/2006; 7 ore EMC cf. adresei nr. 0228/20.01.2005. Organizator: Societatea Română de Cardiologie, Grupul de Lucru de Ateroscleroză.

4-5.11.2005 - Curs „Recuperare cardiacă – RE-CORD”. Certificat de atestare(7,75 ore EMC). Organizator: Societatea Română de Cardiologie, Grupul de Lucru Cardiologie Preventivă şi Recuperare.

28.03 – 02.04. 2005 - Curs postuniversitar de perfecționare „Interacțiuni multiple în patogenia bolilor cardio-vasculare”. Certificat de absolvire seria D nr. 0031808. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

22.10.2004 - Cursul “Hipertensiunea arterială şi riscul cardiovascular”. Certificat de participare nr.77; 8 ore EMC. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Grupul de Lucru de Hipertensiune Arterială, Grupul de Lucru de Insuficienţă Cardiacă.

19-30.07.1999 - Internaţional training course “Biomembranes and Molecular Medicine”. Organizatori: ICRO / UNESCO Training Course, Organisation Internationale de Recherche sur la Cellule, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

PARTICIPARE LA CONGRESE,

CONFERINȚE ȘI LA ALTE ACTIVITĂȚI DE

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

75

(dintre care 21 de Congrese Naționale și Internaționale și 18 manifestări creditate de Societatea Europeană de Cardiologie)

16-18.05.2019 - „Conferința Națională a Grupurilor de Lucru”. Certificat de participare Nr. 1337 din 18.05.2019; 14 credite EMC cf. adresei de creditare 4106/12/04/2019. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

12-14.04.2019 - Al XIV-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Certificat de participare Seria CNMI nr. 175 din 14.04.2019; 15 credite EMC cf. adresei de creditare nr.2286/01.04.2019. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

11-16.03.2009 – Conferința „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Recuperarea: Quo Vadis”. Certificat de participare 852 din 16.03.2019;18 credite EMC cf. adresei de creditare 869/04.02.2019. Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

12.02.2019 - ESC Webinar: „Secondary mitral regurgitation: when to treat, when to repair” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

08.02.2019 - EHRA Webinar: „Performance of oral anticoagulants in high risk patient populations with atrial fibrillation” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Heart Rhythm Association, European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

06.02.2019 - Hypertension Webinar: ”Case-based examples of implementation of 2018 ESC/ESH Arterial Hypertension Guidelines” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology Council Hypertension, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

28.01.2019 - Webinar: „What should every cardiologist know about vascular diseases?” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Council Cardiology Practice (CCP).

15.01.2019 - EACVI Webinar: EuroEcho-Imaging 2018 Highlights (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Association of Cardiovascular Imaging, European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

22-25.11.2018 - „Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași” CONFER 2018. Certificat de participare seria IS nr. 8754/25.11.2018; 14 credite EMC cf.adresei nr.9639/15.11.2018. Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iași, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

Page 7: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

7

23.06.2018 - „Appropriate Stroke Prevention Strategies in AF: One Size Does Not Fit All”. Continuing Medical Education Certificate Number: 68746822. 0.50 AMA PRA Category 1 Credit. Organizatori: Medscape, Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).

10-12.05.2018 - „Conferința Națională a Grupurilor de Lucru”. Certificat de participare Nr. 986 din 12.05.2018; 14 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

07-11.05.2018 - „International Nursing Week” – 3rd

edition. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

21-24.03.2018 - Al XVIII-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Certificat de participare Seria CNMI nr. 56 din 24.03.2018; 17 credite EMC cf. adresei de creditare nr.1889/28.02.2018. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

29.01.2018 - ESC Webinar: „Diagnosis and therapy of peripheral artery disease in coronary patients” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

23.01.2018 - „Working Group Webinar on Anti-thrombotic prevention and treatment in Type 2 Diabetes Mellitus” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

16.01.2018 - „EACVI Webinar on EuroEcho-Imaging Highlights 2017” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

08.01.2018 - „CCP Webinar on Aortic stenosis in the 2017 new ESC Valvular Heart Disease Guidelines” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

13.12.2017 - ESC Webinar: "3D Echo - State of the Art in 2017"(1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

28.11.2017 - „ESC Webinar: What's new in the ESC Heart Failure Guidelines? Clinical implementation strategy” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizator: European Society of Cardiology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

23-26.11.2017 - „Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași”. Certificat de participare CMI 12314/26.11.2017; 14 credite EMC cf.adresei nr.8906/09.11.2017. Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iași, Asociația Institutului Regional de Oncologie Iași, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

23-25.11.2017 - Conferința Zilele Clinicii III Medicale “Prof. Dr. Ion Enescu”. Certificat de participare CMI 13330/25.11.2017; 14 credite EMC cf. adresei nr. 7106/12.09.2017. Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

27-28.10.2017 - Conferința Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”. Certificat de participare CMI 10846/28.10.2017; 8 credite EMC cf.adresei 8133/05.10.2017. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

08.09.2017 - „EAPCI Webinar Focus on antithrombotic treatment of patients under oral anticoagulation in need of PCI” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

23.06.2017 - „EAPCI Webinar on Focus on bleeding management strategy in patients under oral anticoagulation after PCI” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

Page 8: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

8

07.06.2017 - „EHRA Webinar on Lessons from the RE-CIRCUIT: when to choose Direct Oral Anticoagulation Drug or Warfarine for atrial fibrillation ablation?” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Association, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

26-28.04.2017 - Conferința Națională „Abordul multidisciplinar în prevenţia şi managementul obezităţii” – NOBEZ 2017. Certificat de participare Seria NOBEZ, nr. 45; 14 credite EMC cf. adresa nr. 2649/30.03.2017. Organizator: Asociaţia Română de Chirurgie Bariatrică şi Tratament Complex al Obezităţii.

30.03-1.04.2017 - Congresul Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Certificat de participare Seria CNMI nr. 401 din 01.04.2017; 16 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

09-10.03.2017 - Simpozionul „Guta, la granița dintre specialități – ediția a-II-a”. Certificat de participare GUI 825/10.03.2017; 5 credite EMC cf.adresei nr. 1082/22.02.2017. Organizatori: Societatea Română de Medicină Internă, Societatea Română de Reumatologie, Colegiul Medicilor Iași.

15.02.2017 - „EHRA Webinar on New data in anticoagulation for patients with AF and PCI” (1 European Continuing Medical Education Credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Association, European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

16-20.05.2016 - „International nursing week” - 2nd

edition. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

07-09.04.2016 - Congresul Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Certificat de participare Seria CNMI nr. 0049 din 09.04.2016; 16 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

04.02.2016 - „ESC Webinar on Aortic Disease: using the ESC Guidelines to solve clinical problems” (EBAC - 1 hour of external CME credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Bord for Accreditation in Cardiology.

25.01.2016 - „ESC Webinar on The pericardial diseases spectrum. How the guidelines help us describe and manage this condition?” (EBAC - 1 hour of external CME credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Bord for Accreditation in Cardiology.

22.01.2016 - „EACVI Webinar on Best of Euro-Echo Imaging” (EBAC - 1 hour of external CME credit). Organizatori: European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging, European Bord for Accreditation in Cardiology.

18.11.2015 - Simpozionul „De la ghiduri la practică în bolile osteoarticulare”. Certificat de participare nr. 51/18.11.2015; 5 credite EMC cf.adresei nr. 8249/30.10.2015. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

29-31.10.2015 - Conferința Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”. Certificat de participare CMIS 261/31.10.2015; 13 credite EMC. Organizatori: Societatea Română de Cardiologie, Colegiul Medicilor Iași.

7-10.05.2015 - Congresul Național „Clasic și modern în fiziopatologie: O abordare integrativă în educație și cercetare”. Certificat de participare Seria CMIS nr. 00017 din 10.05.2015; 23 credite EMC. Organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Societatea Română de Fiziopatologie, Colegiul Medicilor Iași.

24-26.07.2014 - International Conference „New Trends on Sensing-Monitoring-Telediagnosis for Life Sciences” NT SMT – LS 2014, Brașov. Organizator: Transilvania University of Brașov.

4-7.06.2014 - Congresul Național al Societății Române de Biologie Celulară, cu Participare Internațională și a XXXII-a Sesiune Științifică Anuală, Târgu-Mureș. Diplomă de participare Seria MS nr. 43/07.06.2014; 17 credite EMC cf. adv. nr. 3173/03.06.2014. Organizatori: Societatea Română de Biologie Celulară, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Colegiul Medicilor din România.

29.04.2014 - Simpozionul „Standarde noi în terapia anticoagulantă”. Certificat de participare seria CMIS 45/29.04.2014, 5 credite EMC cf.adresei CMR nr. 2157/08.04.2014. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

28.04.2014 - Simpozionul „Abordări moderne în patologia digestivă”. Certificat de participare seria CMIS 36/28.04.2014; 5 credite EMC cf. adresei nr. 1870/08.04.2014. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

Page 9: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

9

13-17.06.2012 - 4th

International Congress of Romanian Society for Cell Biology, Satu-Mare (Romania) and Debrecen (Hungary). Certificate of attendance - 10 credite EMC cf. adresei nr. 3259/ 07.06.2012. Organizatori: Ministry of Education, Research, Youth and Sports, „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania, Romanian Society for Cell Biology, Colegiul Medicilor din România.

31.03.2009 - Simpozionul „Atingerea valorilor tensionale țintă în pacientul hipertensiv tratat. Cum să câștigați războiul, nu doar o altă bătălie!”. Certificat de participare CMI 02691 nr. 87/16.04.2009; 4 credite EMC cf.adresei nr. 776/25.02.2009. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

19-22.03.2009 - First International Congress of Side Effects in Medicine, Iași. Certificat de participare CMI 00538 nr. 165/18.03.2009; 22 credite EMC. Organizatori: Colegiul Medicilor Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

25.02.2009 - Simpozionul „Actualități în managementul BPOC”. Certificat de participare CMI 01064 nr. 23/25.03.2009; 5 credite EMC cf.adresei nr. 774/18.02.2009. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

12.02.2009 - Simpozionul „Reducerea riscului cardio-vascular – prevenția bolii cardio-vasculare prin terapia antiagregantă plachetară”. Certificat de participare CMI 00163 nr. 21/01.02.2009; 3 credite EMC cf.adresei nr. 115/13.01.2009. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

07-10.06.2007 - A XXV-a Sesiune Națională de Biologie Celulară – București. Diplomă de participare. Organizator: Societatea Națională de Biologie Celulară.

23-26.09.2006 - Al 45-lea Congres Național de Cardiologie. Diplomă de participare nr. 186/2016; 22 ore EMC. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

08-10.06.2006 - 2nd

International Congress of The Romanian Society for Cell Biology, Iași, Romania. Diplomă de participare - 16 credite EMC. Organizator: Romanian Society for Cell Biology.

15.11.2005 - Simpozionul „Pericardite – stadiul actual. Sarcina și patologia cardio-vasculară”. Certificat de participare nr. 36186; 4,1 ore EMC. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

21-24.09.2005 - Al 44-lea Congres Național de Cardiologie. Diplomă de participare nr. 121/2005; 21 ore EMC. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

09-12.06.2005 - A XXIII-a Sesiune Națională de Biologie Celulară – Sibiu. Diplomă de participare 13,7 ore EMC cf. adresei nr. 2671/08.06.2005. Organizator: Societatea Națională de Biologie Celulară din România.

19-21.05.2005 - A V-a Conferință Națională de Fiziopatologie, Constanța. Diplomă de participare nr. 016/2005; 12 credite EMC cf. adresei nr. 2110/11.05.2005. Organizator: Societatea Română de Fiziopatologie.

21-23.04.2005 - Al V-lea Congres Național de Medicină Internă cu participare internațională. „Actualități diagnostice și terapeutice în medicina internă”-Călimănești Căciulata. Certificat de participare nr. 0101/23 aprilie 2005; 15,75 credite EMC cf. adresei nr. 1324/31.03.2005. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

7.03.2005 - Masa Rotundă Interactivă cu tema „Hipertensiunea arterială de la studii și ghiduri către pacienți” Certificat de participare nr. 12; 4,75 ore EMC cf. adresei nr. 0563/10.02.2005. Organizator: Colegiul Medicilor București.

16.11.2004 - Simpozionul cu tema „Endocardita infecțioasă. Tratamente actuale în bolile cardio-vasculare”. Certificat de participare nr. 25524; 4,1 ore EMC cf. adresei nr. 3721/19.10.2004. Organizatori: Clinica I Medicală Cardiologică „C.I.Negoiță”, Spitalul Universitar „Sf. Spiridon” Iași, Colegiul Medicilor Iași.

15-18.09.2004 - Al 43-lea Congres Național de Cardiologie. Diplomă de participare nr. 282/2004; 21 ore EMC + 4,5 ore EMC – minicursuri. Organizator: Societatea Română de Cardiologie.

10-13.06.2004 - A XXII-a Sesiune Națională de Biologie Celulară – Sighișoara. Diplomă de participare 11,7 ore EMC cf. adresei nr. 2172/2004. Organizator: Societatea Națională de Biologie Celulară din România.

27-29.05.2004 - Al XXXV-lea Simpozion Național de Anatomie Patologică și Al IV-lea Simpozion de Morfologie Microscopică – Craiova. Diplomă de participare nr. 14; 24 ore EMC. Organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova; Centrul de Cercetare „Centrul pentru studii de morfologie microscopică și imunologie”, Societatea Națională de Morfologie Normală și Patologică, Colegiul Medicilor Dolj.

Page 10: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

10

6-7.05.2004 - Xe Journées Francophones d’Endocrinologie. Attestation de participation no

21613; 15 ore EMC. Organizatori: Société Française d’Endocrinologie; Association Roumaine de Thyroïde, Société Roumaine d’Endocrinologie, Université de Médecine et Pharmacie „Gr.T.Popa” Iași.

22.04.2004 - Simpozionul „Cum tratăm riscul și bolile cardio-vasculare?”. Certificat de participare nr. 21678; 3,5 ore EMC. Organizator: Colegiul Medicilor Iași.

15-17.04.2004 - Primul Congres Național de Medicină Internă – după 1989- Târgu Mureș, Romania. Diplomă de participare nr. 258; 11 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

12-18.07.2003 - XIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK. Certificate of attendance No 3585. Organizatori: International Society on Thrombosis and Haemostasis, The Royal College of Pathologists.

15-18.05.2002 - Al XXVIII-lea Congres Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, București. Certificat de creditare. nr. 465; 30 credite EMC. Organizator: Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

1-31.08.2001 - Clerkship at General Surgery Department at „S. Giovanni Battista” Hospital – Torino, Italy. Organizator: International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Standing Committee on Professional Exchange.

7-10.06.2001 - A XIX-a Sesiune Științifică a Societății Naționale de Biologie Celulară – Baia Mare. Diplomă de participare. Organizator: Societatea Națională de Biologie Celulară din România.

24-26.05.2001 - A III-a Conferință Națională de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie Clinică”, „Ziua Medicamentului – Ediția a X-a”, cursul „Educația continuă în farmacologie și toxicologie”, Iași. Certificat de participare. Organizator: Societatea Română de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie Clinică.

17-19.05.2001 - Al 10-lea Congres Național de Psihoneuroendocrinologie, Arad. Diplomă de participare. Organizator: Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie.

10-13.05.2001 - The Second International Congress for Medical and Ph D Students „Stop TB”, Iași. Organizatori: Societatea de Medici și Naturaliști Iași– Secția Studenți, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Colegiul Medicilor Iași.

9-10.02.2001 - Certificat de participare. „Zilele Sfintei Apollonia”. Organizatori: Fundația „Sfânta Apollonia”, Colegiul Medicilor Iași.

5-9.09.2000 - „XIth

International Vascular Biology Meeting”, Geneva, Switzerland.

8-10.06.2000 - First International Congress of The Romanian Society for Cell Biology, Iași, Romania. Organizator: Romanian Society for Cell Biology.

1-2.05.1999 - Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești Iași. Organizatori: Rectoratul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Secția Studenți a Societății de Medici și Naturaliști.

26-27.03.1999 - Al III-lea Congres Național al Studenților în Medicină și al Tinerilor Medici”, Sibiu. Organizatori: Organizația Studenților în Medicină „Hipocrates”, Facultatea de Medicină, Sibiu.

4-5.12.1998 - Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești Cluj-Napoca. Organizator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Participare la Cursuri și Congrese în calitate de

LECTOR

15 manifestări științifice – lector 1 manifestare științifică - moderator

11-14.04.2019 - Lector: „Tratamentul insuficienței cardiace la pacientul diabetic – o permanentă provocare”, prezentare în cadrul Simpozionului “Pacientul cu insuficienţă cardiacă în clinica medicală - o continuă provocare”. Al XIX-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

Page 11: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

11

22-25.11.2018 - Lector: „Importanța tromboprofilaxiei la pacientul neoplazic”, prezentare în cadrul Simpozionului de Cardio-Oncologie; Moderator: Simpozion Cardio-Oncologie: „Abordarea pacientului oncologic cu afectare cardio-vasculară - noi provocări”. „Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași” – CONFER 2018. Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iași, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

2017-2018 Lector Curs Postuniversitar: “Managementul situaţiilor de urgenţă în clinica medicală”. Coordonatori curs: Conf. Univ. Dr. Ciprian Rezuș, Şef lucrări Dr. Mihaela Blaj, Şef lucrări Dr. Mariana Floria. Lectori: Asist. Univ. Dr. Codruţa Bădescu, Asist. Univ. Dr. Anca Ouatu, Asist. Univ. Dr. Daniela Maria Tănase, Asist. Univ. Dr. Nicoleta Dima, dr. Mihaela Damian, dr Andreea Lupușoru. (UMF “Grigore T Popa” Iași)

05.05.2018 – Lecturer - Workshop „Basic skills in echocardiography”, The 15th International Congress for Medical Students and Young Doctors – CONGRESSIS, Iași, 3-6 May 2018, Workshop held by Assoc Prof Ciprian Rezuș in collaboration with Bădescu C, Tănase DM, Ouatu A. Organizatori: SSMI – MEDICAL, Students’ Society Iași Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

07-11.05.2018 - Lecturer: „What is the best nursing job?”, Lecturer: „Nurses want patients not paperwork”. „International Nursing Week” – 3

rd edition. Organizator: Universitatea de

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

21-24.03.2018 - Lector: „Locul NOAC în tratamentul tromboembolismului venos asociat malignităților”, prezentare în cadrul Simpozionului “Abordarea cardiovasculară a pacientului oncologic”; Lector: „Evaluarea ecocardiografică de tip FOCUS (Focused Cardiac Ultrasound): între departamentul de urgență și laboratorul de ecocardiografie” - temă prezentată în cadrul Cursului precongres „Ecocardiografia în departamentul de urgență” Directori curs: Floria M, Rezuș C. Al XVIII-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

23-25.11.2017 - Lector: “Noutăți terapeutice în insuficiența cardiacă”, prezentare în cadrul sesiunii de Medicină Internă și Cardiologie „Insuficiența cardiacă - de la concept la abordare clinică interdisciplinară”. Conferința Zilele Clinicii III Medicale “Prof. Dr. Ion Enescu”. Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

23-26.11.2017 - Lector: „Particularități de tratament în tromboembolismul venos la pacientul oncologic”, prezentare în cadrul sesiunii „Comorbidități și complicații în oncologie”. „Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași”. Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iași. Asociația Institutului Regional de Oncologie Iași. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Colegiul Medicilor Iași.

26-28.04.2017 - Lector: „Particularităţi ale tratamentului anticoagulant la pacientul obez”. „Abordul multidisciplinar în prevenţia şi managementul obezităţii” – NOBEZ 2017. Organizatori: Asociaţia Română de Chirurgie Bariatrică şi Tratament Complex al Obezităţii, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, Secţia Clinică III Chirurgie, Asociaţia Nutrigrup, Colegiul Medicilor Iaşi.

30.03-1.04.2017 - Lector: Rezuș C, Bădescu C. „Actualități în hipertensiunea arterială pulmonară” – temă prezentată în cadrul Cursului precongres „Actualități în cardiologie” Directori curs: Cătălina Arsenescu Georgescu, I.Bruckner. Lector: „Tratamentul anticoagulant în fibrilația atrială – de la ghiduri la practică”, prezentare în cadrul Simpozionului cu tema „Managementul integrat al pacientului cu fibrilaţie atrială”. Al XVII-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

16-20.05.2016 - Lecturer: „Challenges of anticoagulant therapy from the nursing perspective”. „International nursing week” – 2

nd edition. Organizator: Universitatea de

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

21-24.04.2016 - Lecturer: Workshop – „Basic aspects in echocardiography”, The 13th International Congress for Medical Students and Young Doctors – CONGRESSIS, Iași, Workshop held by Assoc Prof Ciprian Rezuș in collaboration with Floria M, Bădescu C. Organizatori: SSMI – MEDICAL. Students’ Society Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

06-09.04.2016 - Lector: „Managementul tratamentului anticoagulant perioperator în chirurgia noncardiacă”, prezentare în cadrul Simpozionului „Strategia terapiei anticoagulante în situaţii particulare”. Al XVI-lea Congres Național de Medicină Internă, Călimănești-Căciulata. Organizator: Societatea Română de Medicină Internă.

Page 12: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

12

7-10.05.2015 - Lector: „Formarea trombozelor la nivelul sistemului venos – particularități ale coagulării”. Congresul Național „Clasic și modern în fiziopatologie: O abordare integrativă în educație și cercetare”. Organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Societatea Română de Fiziopatologie, Colegiul Medicilor Iași.

19-22.03.2009 - Lecturer: „The risk of heparine therapy in the lower limbs deep vein thrombosis”. Primul Congres Internațional de Efecte Secundare în Medicină, Iași. Organizatori: Colegiul Medicilor Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

APTITUDINI DE CERCETARE

Experiență acumulată în programe de cercetare:

1. Proiect IDEI, contract nr. 1149/2009 cu titlul „Mecanisme celulare şi moleculare ale efectelor induse de inhibitorii de renină şi extractele polifenolice în hipertensiunea arterială experimentală”, derulat în perioada 2009-2011. Coordonator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. Director de proiect: Conf. dr. Ciocoiu Manuela (membru în cadrul echipei de cercetare). Finanțare CNCSIS. Buget: 860000 lei.

PROIECTE EDUCAȚIONALE

1. Expert pilotare curs (post obținut prin concurs) în cadrul proiectului POCU “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă” – SUCCES”. Cod MySMIS 122555. Proiectul POCU (Programul Operațional Capital Uman) este un parteneriat între Universitatea „Danubius” Galați, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și SIVECO România SA.

2. Membru (Tutore) al echipei Proiectului POSDRU/160/2.1/S/139881, “Consiliere profesională pentru studenţii în medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinei generale şi dentare” - medCAREER, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2. Manager proiect: Prof. Dr. Norina Consuela Forna. Perioada 1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015. Valoarea proiectului: 16.307.986 RON.

COMPETENŢE

ŞTIINŢIFICE

Anexa 1 - Cărți și capitole în cărți – 2 cărți și 20 de capitole Anexa 2 - Lucrări publicate: Lucrări publicate în extenso (ISI) – 10 (autor principal - 5) Lucrări publicate în extenso (BDI) – 28 (autor principal – 9) Lucrări publicate în extenso în alte reviste - 30 Lucrări publicate în rezumat 129 – dintre care 25 internaționale Anexa 3 - Granturi – 1 (membru) Anexa 4 - Reviewer – 88 Pre-publication Reviews (reviste ISI și BDI) Anexa 5 - Citări (17 conform ISI Thomson / 18 conform Google Academic)

Indice Hirsch (IH) = 2

PREMII DISTINCȚII

1. Publons Peer Review Awards 2018 - Certificate for placing in the top 1% of reviewers in Clinical Medicine on Publons’ global reviewer database. Publons peer review awards honor the elite contributors to scholarly peer review and editorial persuits internationally. Recipients have demonstrated an outstanding expert commitement to protecting the integrity and accuracy of published research in their field.

2. Conferința Zilele Clinicii III Medicale “Prof. Dr. Ion Enescu” 23-25 noiembrie 2017, Iași. Diplomă de Onoare.

Page 13: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

13

PREMII DISTINCȚII

3. Îndrumarea studentei Silvia Cristina Strat, care a participat la CONGRESSIS 2016 cu lucrarea: Large Asymptomatic Left Atrial Tumor: case report. (Premiul II la secțiunea Medicină Internă).

4. Diplomă de Onoare pentru efort nedisimulat și contribuții științifice valoroase aduse în derularea activităților desfășurate în cadrul proiectului “Consiliere profesională pentru studenţii în medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinei generale şi dentare” – medCAREER, POSDRU/160/2.1/S/139881. Am activat ca Membru (Tutore) al echipei. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2. Manager proiect: Prof. Dr. Norina Consuela Forna. Perioada 1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015. Valoarea proiectului: 16.307.986 RON.

5. Diplomă de Excelență pentru implicare activă și aport inestimabil în derularea și finalizarea cu succes a activităților de stagii practice desfășurate în cadrul proiectului “Consiliere profesională pentru studenţii în medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinei generale şi dentare” – medCAREER, POSDRU/160/2.1/S/139881.

6. Premiul pentru Cel Mai Bun Poster, acordat în cadrul Conference and Advanced Translational Research Workshop, "Chronic Diseases-From Pathogenesis to Therapy”, 25-27 October 2012, “Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara, Romania, în cadrul proiectului “Implementation of a regional project for translational medical research concerning diseases with high impact in population” HURO-TRANS-MED, HURO/0901/137/2.2.2 Autori: Oana Bădulescu, Codruţa Bădescu, Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu, cu lucrarea “Study of the hypercoagulant state in diabetic patients with cardiovascular diseases”.

7. Codruţa Fratu, L. Bădescu, Loredana Manea. Rolul benefic al zincului în nefropatia diabetică. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Iaşi, 1-2 mai 1999, Volumul de rezumate, p.5. (lucrarea a primit menţiune)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Franceză B2 B2 B2 B2 B2

Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Certificat de Competență Lingvistică eliberat de Facultatea de Litere - Centrul de Limbi Străine și Formare Continuă, Catedra de Lb. Franceză, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (Nr. 610/ 08.07.2010).

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B

COMPETENȚE DE COMUNICARE

Abilități de comunicare dobândite în lucrul cu studenții, medicii rezidenți și cu pacienții; Capacitate de lucru în echipă.

Page 14: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

14

COMPETENȚE ŞI APTITUDINI

ORGANIZATORICE

Membră a comitetului de organizare şi participant activ la Conferința Zilele Clinicii III Medicale “Prof. Dr. Ion Enescu”, Iași, 23-25.11.2017.

Membră a comitetului de organizare şi participant activ la Congresul Național al Societății Române de Fiziopatologie cu participare internațională, Iași, 7-10 mai 2015.

Membră a comitetului de organizare şi participant activ la 1st

International Congress on Side Effects in Medicine (ICSEMED), Iaşi, 19-22 martie 2009.

Membră a comitetului de organizare şi participant activ la The Second International Congress for Medical and Ph. D. Students “Stop TB”, Iaşi, 10 -13 mai 2001.

APARTENENȚA LA SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE

Membră a Societății Române de Medicină Internă (din 2004) Membră a European Federation of Internal Medicine (din 2015) Membră a Societății Române de Cardiologie (din 2015) Membră a European Society of Cardiology (din 2015)

Membră a Societății de Medici și Naturaliști din Iași (din 2016) Membră a Societății Române de Fiziopatologie (din 2004)

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE

Electrocardiografie Monitorizare Holter Test de efort Competență în ecocardiografie generală Indice gleznă-braț

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE

UTILIZARE A CALCULATORULUI

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Photoshop. Internet.

ALTE ACTIVITĂȚI Lucrări de Licență îndrumate 2015 - Îngrijirea pacientului cu bronhopneumopatie obstructivă cronică Stud. Bleoju Ancuța-Maria 2015 - Tratamentul intraspitalicesc al insuficienței cardiace cronice Stud. Hagima Iuliana 2015 - Managementul pacientului cu cardiomiopatie dilatativă Stud. Topcea Narcis 2015 - Importanța determinării profilului lipidic la pacientul cu angină pectorală stabilă – Stud. Păduraru Mădălina Elena Îndrumare studenți în cadrul Serilor Clinice de Medicină Internă organizate de Clinica a III-a Medicală (12 noiembrie 2014, 8 noiembrie 2015, 8 decembrie 2015, 4 decembrie 2017) și pentru prezentare de lucrări la congrese studențești. Îndrumare medici rezidenți pentru prezentări de cazuri clinice și pentru prezentarea de lucrări la manifestări științifice

Andreea-Luiza Palamaru, Minerva Codruţa Bădescu, C. Rezuș, Dana Mitrică, Elena Toader. Hemoragia gastrointestinală subsecventă tratamentului anticoagulant oral – poate facilita diagnosticarea leziunilor maligne gastrointestinale? Prezentare poster la Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie, Iași, 14-16 martie 2019.

Membru/Secretar Comisii

1. Secretar Comisie de Concurs pentru ocuparea postului de medic șef de secție la Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași (Decizia nr.137 din 31.01.2019)

Page 15: Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare vn limba română) și anul IV (Medicină internă - serii

15

2. Secretar Comisie de Concurs pentru ocuparea postului de Asistent Universitar, poziția 28, Disciplina Medicină Internă, Departamentul Medicale I, Facultatea de Medicină (Decizia nr 29/10.01.2017)

3. Secretar Comisie de Concurs pentru ocuparea postului de medic specialist în Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași (Decizia nr.98 din 02.02.2017)

4. Membru în Comisia de Inventariere a Patrimoniului Clinicii a III-a Medicală (Decizie 19010 din 09.09.2014, Decizie 19832 din 15.09.2015, Decizie 20397 din 28.09.2016, Decizie 10312 din 25.05.2017)

5. Membru în Comisia de verificare și evaluare a activității cadrelor didactice (Decizia nr. 672/7 XII 2016)

6. Secretar Comisie de Concurs pentru ocuparea postului de medic primar în Clinica a III-a Medicală, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași (Decizia nr.55449 din 10.11.2015)

7. Secretar Comisie de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea medicină internă pentru Secția Clinică Medicină Internă I (Decizia 1951 din 8.10.2015).

Activități administrative: Gestionar al Bibliotecii filiale „Medicala III” a U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași (Decizie 711/23.11.2010).

Gestionar al Clinicii a III-a Medicală (pentru dotarea UMF) în perioada 2005-2007

Data Semnătura

31.05.2019