Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular....

of 13 /13
1 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TÂRGU-MUREȘ Disciplina Medicină Intrenă-Medicala III, Departament M3 Dr. Negovan Anca Elena LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE Teza de doctorat: Titlul: Complicaţii gastrointestinale ale tratamentelor antiagregante şi anticoagulante Anul susținerii: 2009 Conducător științific: Prof. Dr. Marius Sabău Instituția eliberatoare a diplomei: Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș Confirmare: Ordinul MECI nr.3492/23.03.2010 Diplomă de doctor în medicină: seria: G, Nr: 0006067 Cărți de specialitate (autor principal) : De la ultima promovare 1. Cozlea Laurențiu (sub red.), Dan Mircea Fărcaș, Cristina Maria Tătar, Anca Negovan, Radu Motoc, Anda Fridrik Cerghizan , Daniel Laurențiu Cozlea, Ionela Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199 pg., ISBN 978-973-169-389-7, cod CNCS 210, punctaj: 1x20=20 Înainte de ultima promovare 2. Laurențiu Cozlea, Rodica Redis, Anca Negovan, Radu Motoc, Cristina Chiorean. Semiologie Medicală, Editura University Press, Tărgu-Mureş, 2006, 414 pg., ISBN (10)973-7788-82-6; ISBN (13) 978-973-7788-82-5, cod CNCS 210, punctaj: 1x20=20 Cărți de specialitate (co-autor) Înainte de ultima promovare 3. Cozlea Laurențiu (sub red.), Ioan Țilea, Dan Mircea Fărcaș, Cristina Tătar, Daniel Laurențiu Cozlea, Maxim Drăgan, Radu Motoc, Anca Negovan, Anda Cerghizan Fridrik. Semiologie medicală: semiologia generală, semiologia aparatului respirator, Editura University Press Târgu-Mureș, 2013, 226 pg., ISBN 978-973- 169-233-3, cod CNCS 210, punctaj: 20:9=2,22

Embed Size (px)

Transcript of Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular....

Page 1: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

1

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TÂRGU-MUREȘ Disciplina Medicină Intrenă-Medicala III, Departament M3 Dr. Negovan Anca Elena

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

Teza de doctorat: Titlul: Complicaţii gastrointestinale ale tratamentelor antiagregante şi anticoagulante Anul susținerii: 2009 Conducător științific: Prof. Dr. Marius Sabău Instituția eliberatoare a diplomei: Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș Confirmare: Ordinul MECI nr.3492/23.03.2010 Diplomă de doctor în medicină: seria: G, Nr: 0006067

Cărți de specialitate (autor principal) : De la ultima promovare

1. Cozlea Laurențiu (sub red.), Dan Mircea Fărcaș, Cristina Maria Tătar, Anca Negovan, Radu Motoc, Anda Fridrik Cerghizan , Daniel Laurențiu Cozlea, Ionela Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu-Mureș, 2015, 199 pg., ISBN 978-973-169-389-7, cod CNCS 210, punctaj: 1x20=20

Înainte de ultima promovare

2. Laurențiu Cozlea, Rodica Redis, Anca Negovan, Radu Motoc, Cristina Chiorean. Semiologie Medicală, Editura University Press, Tărgu-Mureş, 2006, 414 pg., ISBN (10)973-7788-82-6; ISBN (13) 978-973-7788-82-5, cod CNCS 210, punctaj: 1x20=20

Cărți de specialitate (co-autor) Înainte de ultima promovare

3. Cozlea Laurențiu (sub red.), Ioan Țilea, Dan Mircea Fărcaș, Cristina Tătar, Daniel Laurențiu Cozlea, Maxim Drăgan, Radu Motoc, Anca Negovan, Anda Cerghizan Fridrik. Semiologie medicală: semiologia generală, semiologia aparatului respirator, Editura University Press Târgu-Mureș, 2013, 226 pg., ISBN 978-973-169-233-3, cod CNCS 210, punctaj: 20:9=2,22

Page 2: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

2

Capitole în volume colective (autor/coautor) De la ultima promovare

1. Anca Negovan. Gastroeneterologie, în 777 teste de autoevaluare Medicinaă de familie (pentru studenți, rezidenți și tineri specialiști) (sub redacția Ioan Țilea, Andreea Varga, Anca Meda Georgescu), Editura University Press, Tărgu-Mureş, 2016, pg. 83-95, ISBN 978-196-477-1, cod CNCS 210, punctaj: 5x1=5

2. Anca Negovan. Diagnosticul și stadializarea cancerului de esofag în Esofagectomia pentru cancer-actualități și controverse (sub redacția Radu Mircea Neagoe), ”Petru Maior” University Press, Târgu-Mureș, 2014, pg. 17-23, ISBN 978-606-581-061-7, cod CNCS 200, punctaj: 5x1=5

Înainte de ultima promovare

3. Băţagă S, Georgescu D, Torok I, Negovan A, Macarie M, Sârbu-Pop S. Cardia cancer –new pathology features, în Gastroenterology across Europe (sub redacția Peter Malfertheiner P, Dan Dumitrașcu, Simona Bățagă). Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-693-290-8, cod CNCS 146, punctaj: 5:6=0,83

Articole publicate in extenso

Articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact De la ultima promovare Prim autor, autor principal

1. Negovan A, Iancu M, Tripon F, Crauciuc A, Mocan S, Bănescu C. The CAT-262

C>T, MnSOD Ala16Val, GPX1 Pro198Leu Polymorphisms Related to Oxidative Stress and the Presence of Gastric Lesions. J Gastrointestin Liver Dis, 2018; 27(4):371-378; doi: 10.15403/jgld.2014.1121.274.cat., factor de impact 1,964 punctaj: 15(1+1,964)=44,46

2. Pantea M, Negovan A, Voidăzan S, Macarie M, Mocan S, Bățagă S. Statins and

gastroduodenal endoscopic lesions. Medicine (Baltimore) 2018; 97(50): e13579; doi: 10.1097/MD.0000000000013579, factor de impact: 2,028, zona galbenă, prim autor (cu contribuție egală), autor correspondent, punctaj: 15(1+2,028)=45,42

3. Negovan A, Bănescu C, Popescu M, Bataga S, Mocan S, Iancu M. Factors associated with gastro-duodenal ulcer in compensate type 2 diabetic patients: a Romanian single center study. Arch Med Sci 2018; in press; factor de impact: 2,344, zona galbenă, punctaj: 15(1+2,344)=50,16

Page 3: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

3

4. Negovan A, Pantea M, Bănescu C, Mocan S. "Response to: Comment on “Factors Associated with Recurrent Ulcers in Patients with Gastric Surgery after More Than 15 Years: A Cross-Sectional Single Center Study”. Gastroenterol Res Pract 2018; 2018: 921459; in press; factor de impact 1,859, punctaj: 15(1+1,859)=42,885

5. Pantea M, Negovan A, Banescu C, Bataga S, Neagoe RM, Mocan S, Iancu M.

Factors associated with recurrent ulcers in patients with gastric surgery after more than 15 years: a cross-sectional single center study. Gastroenterol Res Pract 2018; 2018: 8319481; doi: 10.1155/2018/8319481, factor de impact: 1,859, autor correspondent, punctaj: 15(1+1,859)= 42,885

6. Negovan A, Iancu M, Mocan S, Banescu C. Immunohistochemistry as

confirmatory test for current Helicobacter pylori infection in patients treated with proton pump inhibitors. Eur J Intern Med. 2018; 50: e31-e32, doi: 10.1016/j.ejim.2017.11.013, factor de impact: 3.282, zona roșie, punctaj: 15(1+3,282)=64,23

7. Negovan A, Iancu M, Moldovan V, Sàrkàny K, Bataga S, Mocan S, Țilea I, Banescu C. The contribution of clinical and pathological predisposing factors to severe gastro-duodenal lesions in patients with long-term low-dose aspirin and proton pump inhibitor therapy. Eur J Intern Med. 2017; 44 (62-66) doi: 10.1016/j.ejim.2017.05.017, factor de impact: 3.282, zona roșie, punctaj: 15(1+3,282)=64,23

8. Negovan A, Iancu M, Moldovan V, Mocan S, Banescu C. The Interaction between GSTT1, GSTM1, and GSTP1 Ile105Val Gene Polymorphisms and Environmental Risk Factors in Premalignant Gastric Lesions Risk. Biomed Res Int. 2017; 2017:7365080. doi: 10.1155/2017/7365080., factor de impact 2,583, zona galbenă, punctaj: 15(1+2,583)= 53,745

9. Negovan A, Iancu M, Moldovan V, Voidazan S, Bataga S, Pantea M, Sarkany K, Tatar C, Mocan S, Banescu C. Clinical Risk Factors for Gastroduodenal Ulcer in Romanian Low-Dose Aspirin Consumers. Gastroenterol Res Pract 2016; 2016:7230626. doi: 10.1155/2016/7230626, revistă cotată ISI, factor de impact (2015) 1.742, punctaj: 15(1+1,742)= 41,13

10. Negovan A, Iancu M, Moldovan V, Pantea M, Sarkany K, Bataga S, Cozlea L, Mocan S, Banescu C. Influence of MDR1 C3435T, CYP2C19*2 and CYP2C19*3 gene polymorphisms and clinical characteristics on the severity of gastric lesions: a case-control study. J Gastrointestin Liver Dis 2016; 25(2):258-60. doi:

Page 4: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

4

10.15403/jgld.2014.1121.252.mdr, revistă cotată ISI, factor de impact (2015) 1,891, punctaj: 15(1+1,891)=43,365

Înainte de ultima promovare Prim autor

11. Negovan A, Voidăzan S, Pantea M, Moldovan V, Bățagă S, Cozlea L, Mocan S, Bănescu C. The AGT A-20 C gene polymorphism is associated with ulcer in Romanian patients treated with low-dose aspirin. Rev Romana Med Lab. 2015;23(2):179-87. DOI:10.1515/rrlm-2015-0017), ISSN online: 2284-5623, ISSN-L: 1841-6624, revistă cotată ISI, factor de impact: 0.239, punctaj:15(1+0,239)= 18,585

Articole în reviste cotate ISI, fără factor de impact Prim autor

1. Negovan A, Mester A, Dumitrașcu D. Gastroenterological Perspectives on Acute Cardiac Care - the Management of Patients with Implanted Coronary Stents Following an Acute Coronary Syndrome. Journal Of Cardiovascular Emergencies 2018; 4 (1 ): 8-16. DOI: 10.2478/jce-2018-0006, echivalat cu 3 articole BDI, punctaj grilă: 15x1=15

Articole tip PROCEEDINGS PAPER, publicate IN EXTENSO, în volume de proceedings cotate ISI

De la ultima promovare Co-autor

1. Bataga, Simona; Furnea, Cristina; Torok, Imola; Negovan, Anca; Macarie, Melania. Preliminary results of the interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis. Proceedings paper. Edited by: Dumitrascu, DL. Conference: 36th Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy Location: Cluj Napoca, ROMANIA Date: JUN 08-11, 2016 Sponsor(s): Soc Gastroenterologie Hepatologie; RSCP; APPR; Ging; Ueg; UMF. XXXVI NATIONAL CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND DIGESTIVE ENDOSCOPY Pages: 30-33 Published: 2016, echivalat cu 3 articole BDI, punctaj grilă: 15:5=3

2. Bataga SM, Torok I, Macarie M, Negovan A, BatagaT, Botianu AM. Treatment with Rifaximine and Probiotics in Mild Relapse of Left Side Ulcerative Colitis : Proceedings paper. Edited by: Dumitrascu, DL; Portincasa, P. Conference: 49th Annual Scientific Meeting of the European-Society-for-Clinical-Investigation Location: Cluj Napoca, ROMANIA Date: MAY 27-30, 2015 Sponsor(s): European Soc Clin Invest. PROCEEDINGS OF THE 49TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE

Page 5: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

5

EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL INVESTIGATION Pages: 27-31 Published: 2015, ISSN: 0014-2972, eISSN: 1365-2362, echivalat cu 3 articole BDI, punctaj grilă: 15:6=2,5

Articole publicate IN EXTENSO în reviste indexate BDI

După ultima promovare Prim autor

1. Adriana-Stela Cosma, Claudia Bănescu, Simona Mocan, Beáta Balla, Anca Negovan.

Congestive Heart Failure and Upper Digestive Endoscopic Lesions. Acta Medica Marisiensis 2019; in press, ISSN: 2247-6113, revista indexată BDI, punctaj grilă: 3 puncte

http://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm

2. Anca Negovan, Ioan Țilea, Septimiu Voidăzan, Simona Mocan, Andreea Szoke, Andreea Stoica, Monica Pantea. Chronic Statin Therapy and Histologic Gastric Changes. Journal of Interdisciplinary Medicine 2018; 3(4):221-224, ISSN: 2501 – 5974, revista indexată BDI, punctaj grilă: 3 puncte

https://content.sciendo.com/view/journals/jim/jim-overview.xml Co-autor

3. Ioan Tilea, Anca Elena Negovan, Cristina Maria Tătar, Elena Ardeleanu, Radu Mircea Neagoe, Raluca Mărginean, Andreea Varga. Simultaneous Extrahepatic Portal and Iliac Veins Thrombosis After Abdominal Surgery – A Case Report and Review of Literature. Acta Medica Marisiensis 2017; 63(4):190-193, ISSN: 2247-6113, revista indexată BDI, punctaj grilă: 10:7=1,42

http://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm

4. Opaschi R, Bățagă S, Macarie I, Torok I, Negovan A, Pantea M, Ciorba M, Macarie M. The Detection of Proximal Colon Polyps and Its Importance in Screening Colonoscopy. Journal of Interdisciplinary Medicine 2017;2(3):219-223, ISSN: 2501 – 5974, revista indexată BDI, punctaj grilă: 10:8=1,25

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jim.2017.2.issue-3/jim-2017-0076/jim-2017-0076.pdf

Page 6: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

6

5. Varga A, Țilea I, Lazar E, Negovan A, Banescu C, Tatar MC. An Uncommon Severe Case of Pulmonary Hypertension - From Genetic Testing to Benefits of Home Anticoagulation Monitoring. Acta Medica Marisiensis 2016;62(4):426-429, ISSN: 2247-6113, revista indexată BDI, punctaj grilă: 10:6= 1,66

https://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm

Înainte de ultima promovare

Autor principal

1. Negovan Anca, Băţagă Simona, Sabău M, Cozlea L, Ţilea I, Sárkány Z. Upper digestive mucosal changes in patients taking low-dose aspirin. Acta Medica Marisiensis 2011; 57:694-7, ISSN: 2247-6113, revista indexată BDI, punctaj grilă: 10 puncte

https://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm

Co-autor

2. Maria Cristina Tătar, I. Țilea, Brândușa Țilea, Anca Negovan, L. Cozlea.

Particularities of anatomical and functional remodeling of left ventricle in mixt aortic valve disease. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2012, 11 (1):78-82 , ISSN 1583-4026, revista indexată BDI, punctaj grilă: 10:5=2

https://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm

Articole publicate in extenso în reviste categoria B Autor principal

1. Negovan A, Băţagă S, Sabău M, Cozlea L, Ţilea I, Tătar C, Fridrik A, Mocan S.

Clinical and endoscopical aspects in patients with drug-related upper gastrointestinal bleeding. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2009; 55(2):196-8, ISSN: 2247-6113, punctaj grilă: 3 puncte

http://www.rmftgm.ro/?p=978

Page 7: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

7

2. Negovan A, Băţagă S, Cozlea L, Tătar C, Fridrik A, Sabău M, Mocan S. Upper digestive endoscopic findings in asymptomatic patients taking low-dose aspirin Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2009; 55(1):32-34, ISSN: 2247-6113, punctaj grilă: 3 puncte

http://www.rmftgm.ro/?p=879

3. Negovan A, Băţagă S, Cozlea L, Tătar C, Drăgan M, Fridrik A, Sabău M, Sarkany Z. Modificări gastrointestinale la pacienţii cu tratamente antiinflamatoare non-steroidiene şi antitrombotice. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2008; 54(3):396-399, ISSN: 1221-2229, punctaj grilă: 3 puncte

4. Cozlea L, Fridrik A, Negovan A. Cardiopatia ischemică. Particularităţi la vârstnici. Revista de Medicina si Farmacie UMF Târgu-Mureş 2002, 48(2):12-18, punctaj grilă: 3 puncte

Co-autor

5. Torok Imola, Sârbu-Pop Silvia, Băţaga Simona, Macarie Melania, Negovan Anca, Georgescu Dan. A Duplex Doppler ultrahangvizsgalat szerepe a portalis hypertonia megallapitasaban majcirrhosis eseten (The importance of Doppler ultrasoud in portal hypertension in patients with liver cirrhosis). Orvostudomanyi Ertesito, Az Erdelyi Muzeum Egyesulet kiadasa, Kolozsvar, 82 (2): 99-101, 2009, ISSN 1453-0953, punctaj grilă: 3:6=0,5

http://www.orvtudert.ro/images/PDF/2009_2/2009_2_7.pdf

6. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Onişor. D. Actualităţi în patogeneza cancerului esofagian şi a cancerului cardial. Revista de Medicină şi Farmacie-UMF Târgu Mureş 2006, 52(4): 15-18, ISSN: 1221-2229, punctaj grilă: 3:5=0,6

7. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Onişor. D. Metode adjuvante de diagnostic al leziunilor neoplazice precoce digestive cromoendoscopia, imaginea în bandă îngustă, microendoscopia, spectroscopia optică. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş 2006, 52(4):73-77 ISSN: 1221-2229, punctaj grilă: 3:5=0,6

8. Cozlea L, Negovan A, Fridrik A. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul

bronhopneumopatiei cronice obstructive. Revista de Medicina si Farmacie UMF Târgu-Mureş 2002, 48(2):1-7, punctaj grilă: 3:3=1

Page 8: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

8

Articole publicate în rezumat în reviste cu ISSN Indexate ISI După ultima promovare Co-autor

1. A Varga, CM Gal, AE Negovan, A Magdas, CI Puiac, I Tilea. Usefulness and feasibility of concomitant ABPM and ECG monitoring of hypertensive patients in detecting silent atrial fibrillation. Journal of Hypertension 2016; 34e206, ISSN: 0263-6352 Online ISSN: 1473-5598, punctaj grilă: 4:6=0,66

2. Bățagă SM, Torok I, Macarie M, Negovan A, Botianu A. Rifaximine and Probiotics in the treatment of mild relaps of left side Ulcerative Colitis. Lucrare prezentată la The 49th Annual Scientific Meeting of The European Society for Clinical Investigation, Cluj-Napoca și publicată în European Journal Of Clinical Investigation 2015; 45 (Suppl 2):39-40, ISSN:1365-2362, punctaj grilă: 4:5=0,8

Neindexate ISI După ultima promovare Prim-autor

3. Negovan Anca, Pantea Monica, Mocan Simona, Bățagă Simona. Statins and pre-

neoplastic gastric lesions, lucrare prezentată la Scientific Session of University Academic Staff, Day of University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, 2018 și publicată în Book of Abstracts, ISSN 2602-1609, punctaj grilă: 2 puncte

4. Anca Negovan, Mihaela Iancu, Monica Pantea, Ioan Tilea, Claudia Banescu. The interplay of CYP2C19*2, CYP2C19*3 and MDR1 C3435T gene polymorphisms and histological findings in severe upper digestive endoscopic lesions occurrence, lucrare prezentată la Sesiunea cadrelor didactice în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2016; 62(sppl): 18-19, ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI, punctaj grilă: 2 puncte

5. Anca Negovan, Mihaela Iancu, Monica Pantea, Simona Bățagă, Claudia Bănescu, Kinga Sarkany, Septimiu Voidazan, Valeriu Moldovan, Simona Mocan. Low-dose aspirin related ulcers: a case-control study of known risk factors in the Romanian population. Lucrare prezentată la al XXXVI-lea Congres Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă, Cluj-Napoca și publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2016; 25 (Suppl 2):99,

Page 9: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

9

ISSN: 2457-3876; ISSN-L: 2457-3876, revistă cotată ISI, premiată, punctaj grilă: 2 puncte

Co-autor

6. Szőke Andreea-Raluca, Ștefan Alexandra-Elena, Rugea Raluca-Maria, Runcan Diana, Szebeni Elena-Andrada, Negovan Anca, Bănescu Claudia. The CYP2C19 polymorphisms and gastro-duodenal lesions in patients with proton pump inhibitor therapy, lucrare prezentată la International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists MARISIENSIS. Târgu Mureș 2018 și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2018; 64 (Suppl 1):23-24, ISSN: 2068 – 3324, revistă indexată BDI punctaj grilă: 2:7= 0,28

7. Ștefan Alexandra-Elena, Szőke Andreea-Raluca, Raicea Andrei-Dan, Runcan Diana, Stoica Elena Denisa, Negovan Anca. Clinical and pathological factors associated with endoscopic lesions and anaemia: a case-control study, lucrare prezentată la International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists MARISIENSIS. Tîrgu Mureș 2018 și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2018; 64 (Suppl 1):29, ISSN: 2068 – 3324, revistă indexată BDI , punctaj grilă: 2:6=0,33

8. Monica Pantea, Simona Bataga, Gabrilela Asofiei, Kinga Sarkany, I.Tilea, Anca Negovan. A study on the effect of statins in gastro-duodenal lesions in an endoscopic population, lucrare prezentată la Sesiunea cadrelor didactice în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2016; 62(sppl): 109-110 ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI, punctaj grilă: 2:6=0,33

9. Simona Bățagă, Imola Torok, Anca Negovan, Mariana Tilinca, Melania Macarie. Preliminary results of the interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis. Lucrare prezentată la al XXXVI-lea Congres Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă, Cluj-Napoca și publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2016; 25 (Suppl 2):194, ISSN: 2457-3876; ISSN-L: 2457-3876, revistă cotată ISI, punctaj grilă: 2:5=0,4

10. S. Bataga, I. Torok, M. Tilinca, A Negovan, A-M Botianu, M. Macarie, H. Farkas, M. Ciorba, D. Georgescu. Screening for gastric cancer and premalignant lesions: Is it worth? Lucrare prezentată la al XXXV-lea Congres Național de Gatroenetrologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă, Iași și publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2015; 24:94, ISSN: 2457-3876; ISSN-L: 2457-3876, revistă cotată ISI, punctaj grilă:2:9=0,22

Înainte de ultima promovare (necuantificate în grilă)

11. Negovan Anca, Voidazan S., Bataga Simona, Cozlea L., Banescu Claudia, Radoiu Gavriela, Pantea Monica. Gastro-duodenal ulcer in low-dose aspirin consumers, lucrare prezentată la Sesiunea cadrelor didactice în cadrul Zilelor Universității de

Page 10: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

10

Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2014, 60(4):152, ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI

12. Simona Btataga, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Marius Ciorba, Anca Botianu, Andreea Croitoru, Iulia Farcas, Raluca Pop, Andreea Golea, Ioana Matei, Noemi Kereszti, Mariana Tilinca. Esophageal cancer, Barrett`s esophagus and hiatal hernia, lucrare prezentată la Al XXXIV-lea Congres Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscpie digestivă, Oradea și şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2014; 23(1):40, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

13. Negovan Anca, Tatar Cristina, Pantea Monica, Tilea I, Cozlea L, Bataga Simona. Correlation between endoscopic lesions in patients with low-dose aspirin therapy and histological changes in gastric biopsies, lucrare prezentată la Sesiunea cadrelor didactice în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2013, 59(4):87 , ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI

14. Bataga Simona, Torok Imola, Georgescu D, Macarie Melania, Negovan Anca, Ciorba M. Complicated Crohn`s disease evolution, lucrare prezentată la Sesiunea cadrelor didactice în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2013, 59(4):22, ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI

15. Zsuzsa Bianka Eltes, Anca Elena Negovan. Clinical and endoscopic aspects in patients with chronic antiplatelet therapy and history of gastrointestinal bleeding. Lucrare prezentată la International Scientific Congress for Students, Young Physicians and Pharmacists Marisiensis, Târgu Mureș 2012 și publicată în Acta Medica Marisiensis 2013, 58(1):8, ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI

16. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Melania Macarie, Anca Negovan. Crohn’s disease in our region. Lucrare prezentată la Al XXXII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Târgu-Mureș şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2012; 21(2):19 ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

17. Bățagă Simona, Torok Imola, Georgescu D, Macarie Melania, Negovan Anca, Crosnoi Daniela, Ciorba M. Sedation free colonoscopy performed in privat praxis associated with the use of pediatric colonoscope in adults. Lucrare prezentată în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și publicată în abstract în Acta Medica Marisiensis 2012, 58(3):40, ISSN: 2068-3324, revistă indexată BDI

18. Anca Negovan, Simona Băţagă, Laurenţiu Cozlea, Ioan Ţilea, Simona Mocan. Rolul infecţiei cu Helicobacter pylori în apariţia leziunilor tractului digestiv superior la pacienţii cu AINS sau antiagregant plachetar, lucrare prezentată la Al XXXI-lea Simpzion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Mamaia şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2011; 20(1):1 ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

Page 11: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

11

19. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Mariana Tilinca, Ramona Duca, Eva Szekely, Sârbu-Pop Silvia, Marius Ciorba. Polipectomia endoscopică-metodă fără riscuri în profilaxia cancerului colo-rectal, lucrare prezentată la Al XXXI-lea Simpzion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Mamaia şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2011; 20(1):1, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

20. Anca Negovan, Simona Băţagă, Laurenţiu Cozlea, Ioan Ţilea, Cristina Tătar, Maxim Drăgan, Roxana Sonea. Endoscopic study of the role of risk factors for gastrointestinal complications in patients with gastrotoxic medication. Lucrare prezentată la Al XXX-lea Simpzion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2010; 19(1):82, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

21. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Macarie M, Drăgan S, Mocan S. Evoluţia bolilor inflamatorii gastrointestinale în arealul nostru geografic. Lucrare prezentată la Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Craiova şi publicată în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2010; 18 (2):103, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

22. Simona Băţagă, Imola Torok, Anca Negovan, Melania Macarie, M Tilinca. Sedation free colonoscopy performed in privat praxis. Lucrare prezentată la „18th United Gastroenterology Week”, Barcelona, Spain şi publicată in abstract in Endoscopy 2010; 42(Suppl I) A: 149, ISSN: 0013-726X, revistă cotată ISI

23. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Macarie M, Mocan S, Colţescu C, Pop Sârbu S. Cancerul gastric şi cancerul esofagian. Lucrare prezentată la Al XXIX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Cluj-Napoca 2009 şi publicată în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2009; 18(1):2727, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121 revistă cotată ISI

24. Bataga S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Macarie M, Mocan S, Tilinca M. Gastric cancer, esophageal cancer, Barrett's esophagus and Helicobacter pylori. Lucrare prezentată la GASTRO 2009 UEGW, Londra şi publicată în rezumat în Gut 2009; 58(suppl II) A: 107, ISSN print 0017-5749, revistă cotată ISI

25. Torok Imola, Sârbu-Pop Silvia, Băţaga Simona, Macarie Melania, Negovan Anca, Georgescu Dan. A Duplex Doppler ultrahangvizsgalat szerepe a portalis hypertonia megallapitasaban majcirrhosisban. Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 82 (1): 58, Az Erdelyi Muzeum Egyesulet kiadasa, Kolozsvar, 2009, ISSN 1453-0953

26. Negovan A, Băţagă S, Cozlea L, Torok I, Georgescu D, Mocan S. The prevalence of concomitant gastric and esophageal histopathological changes in patients with dyspepsia. Lucrare prezentată la „The Xth Bridging Meeting in Gastroenterology”, Târgu-Mureş 2008 şi publicată în abstract în Clujul Medical 2008; LXXXI (2):7, ISSN print 1222-2119, ISSN online 2066-8872

Page 12: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

12

27. Negovan A, Băţagă S, Cozlea L, Georgescu D, Torok I, Mocan S. Frecvenţa leziunilor gastrice şi esofagiene premaligne în serie de pacienţi consecutivi investigaţi endoscopic. Lucrare prezentată la ”Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie. Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice”. Târgu-Mureş şi publicată în Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2008; 54(6):8, ISSN: 2247-6113

28. Torok I, Băţagă S, Georgescu D, Sârbu-Pop S, Negovan A. The contribution of abdominal ultrasound in the diagnosis of liver steatosis. Lucrare prezentată la Al X-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Iaşi şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2008; 17(1):256 , ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

29. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Mocan S. Importanţa colangio-pancreatografiei endoscopice retrograde. Lucrare prezentată la Al X-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Iaşi şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2008; 17(1):244, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

30. Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Negovan A, Macarie M. Protezarea endoscopică esofagiană cu proteză metalică autoexpandabilă la un pacient cu stenoză malignă completă. Lucrare prezentată la Al X-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Iaşi şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2008; 17(1):238, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

31. Drăgan M, Tătar C, Cozlea L, Ursu M, Baloş S, Alecu A, Negovan A, Farkas L, Fărcaş D, Mocan S, Milutin D, Copotoiu C. „Precondiţionare genetică” sau pură întâmplare? Lucrare prezentată la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie. Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Târgu-Mureş şi publicată în abstract în Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2008; 54(6):26, ISSN: 1221-2229

32. Tătar C, Ţilea I, Ţilea B, Negovan A, Fărcaş D, Drăgan M, Cozlea L, Şerban R. Calcificările valvulare aortice severe şi remodelarea anatomo-funcţională a ventriculului stâng. Lucrare prezentată la Lucrare prezentată la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie. Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Târgu-Mureş şi publicată în Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2008; 54(6):41, ISSN: 1221-2229

33. Simona Bățagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Simona Mocan, Danusia Onișor. Cancerul gastric non-cardial, cancerul cardial și esofagian: evoluția comparativă. Lucrare prezentată la la Al XXVIII-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Sibiu şi publicată în abstract în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2007; 16(1):45, ISSN print: 1841-8724; ISSN on-line: 1842-1121, revistă cotată ISI

34. Negovan A, Băţagă S, Torok I, Sârbu-Pop S, Mocan S. Upper gastrointestinal endoscopic findings in patients taking non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs, low-dose aspirin, dicumarinic therapy and combinations.

Page 13: Cozlea. Semiologia aparatului cardiovascular Semiologie · Semiologia aparatului cardiovascular. Editura University Press Târgu- Editura University Press Târgu- Mureș, 2015, 199

13

Lucrare prezentată la Zilele Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș. Sesiune de comunicări științifice şi publicată în abstarct în Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2007; 53(8):19, ISSN: 1221-2229

35. Băţagă S Torok I, Georgescu D, Negovan A, Macarie M, Sârbu-Pop S, Colţescu C, Mocan S. Colangio-pancreatografia endoscopică retrogradă. Lucrare prezentată la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie. Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Târgu-Mureş şi publicată în Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu-Mureş 2007; 53(8):2, ISSN: 1221-2229

Alte lucrări

Lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale și publicate în ”abstract book” (fără ISSN)

1. Simona Bățagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Mariana Tilinca. The evolution of esophageal cancer in Transylvania. Falk Symposium, Freiburg, Germany, octombrie 2010, publicată în Abstract book pg.5

2. D. Crosnoi, S. Băţagă, D. Georgescu, I. Torok, M. Macarie, A. Negovan, S. Sarbu-Pop. Colon cancer screening in Romania. Poster prezentat la ”European Bridging Meeting in Gastroenterology”, Belgrad 2009 și publicată în Abstract Book, pg.52

3. Silvia Sârbu-Pop, Simona Bățagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan. Doppler ultrasound of portal vein in patients with liver cirrhosis. Poster prezentat la European Bridging Meeting 2007, 22-24 nov 2007, Magdeburg, Germany și publicat în Abstract book, pg. 27

4. Negovan A, Băţagă S, Torok I, Georgescu D, Mocanu S. Helicobacter pylori infection and risk of gastric cancer. Poster prezentat la European Bridging Meeting in Gastroenterology-Naples, Italy 23-25 nov 2006 și publicat în Abstract Book, pg. 71