1 Semiologia aparatului CV 1

25
SEMIOLOGIA SEMIOLOGIA APARATULUI APARATULUI CARDIOVASCULAR CARDIOVASCULAR Dr. Sorin Stamate Martie 2005

Transcript of 1 Semiologia aparatului CV 1

Page 1: 1 Semiologia aparatului CV 1

SEMIOLOGIASEMIOLOGIAAPARATULUIAPARATULUI

CARDIOVASCULARCARDIOVASCULAR

Dr. Sorin StamateMartie 2005

Page 2: 1 Semiologia aparatului CV 1

EVALUAREA CARDIOVASCULARAEVALUAREA CARDIOVASCULARA

““FIVE FINGER APPROACH”FIVE FINGER APPROACH”

ANAMNEZAANAMNEZA

EXAMENUL OBIECTIVEXAMENUL OBIECTIV

ECGECG

INVESTIGATII PARACLINICEINVESTIGATII PARACLINICE

INVESTIGATII DE LABORATORINVESTIGATII DE LABORATOR

Page 3: 1 Semiologia aparatului CV 1

SIMPTOMESIMPTOME

DISPNEEDISPNEE

PALPITATIILEPALPITATIILE

DUREREADUREREA

SINCOPASINCOPA

TUSEATUSEA

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 4: 1 Semiologia aparatului CV 1

DISPNEEA DE CAUZA CARDIACADISPNEEA DE CAUZA CARDIACA

1.1. CONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

2.2. CARE TIMP AL RESPIRATIEI ESTE AFECTATCARE TIMP AL RESPIRATIEI ESTE AFECTAT

3.3. FRECVENTA RESPIRATORIEFRECVENTA RESPIRATORIE

4.4. FENOMENE CE INSOTESC DISPNEEAFENOMENE CE INSOTESC DISPNEEA

5.5. ATITUDINE DE AMELIORAREATITUDINE DE AMELIORARE

6.6. ALTE SIMPTOME CARDIACE CEALTE SIMPTOME CARDIACE CEPRECED / INSOTESC / URMEAZAPRECED / INSOTESC / URMEAZA

7.7. CONDITII DE REAPARITIECONDITII DE REAPARITIE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 5: 1 Semiologia aparatului CV 1

DISPNEEA DE CAUZA CARDIACADISPNEEA DE CAUZA CARDIACACONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

• DE EFORTDE EFORT

• DE REPAUSDE REPAUS

CONTINUUA - CONTINUUA - ORTOPNEEAORTOPNEEA

PAROXISTICA - EDEMUL PULMONAR ACUTPAROXISTICA - EDEMUL PULMONAR ACUT - ASTM - ASTM

CARDIAC CARDIAC

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 6: 1 Semiologia aparatului CV 1

DISPNEEA DE CAUZA CARDIACADISPNEEA DE CAUZA CARDIACACONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

CLASIFICARE CLASIFICARE 4 (5) GRADE4 (5) GRADE

GRD. I GRD. I EFORTURI MARI EFORTURI MARI (RITM ALERT)(RITM ALERT)

GRD. II GRD. II EFORTURI MEDIIEFORTURI MEDII (MERS TEREN PLAT)(MERS TEREN PLAT)

GRD. III GRD. III EFORTURI MICI EFORTURI MICI (TOALETA MATINALA)(TOALETA MATINALA)

GRD. IV GRD. IV DE REPAUS DE REPAUS (ORTOPNEE)(ORTOPNEE)

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 7: 1 Semiologia aparatului CV 1

DISPNEEA DE CAUZA CARDIACADISPNEEA DE CAUZA CARDIACA

1.1. CONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

2.2. CARE TIMP AL RESPIRATIEI ESTE AFECTATCARE TIMP AL RESPIRATIEI ESTE AFECTAT

3.3. FRECVENTA RESPIRATORIEFRECVENTA RESPIRATORIE

4.4. FENOMENE CE INSOTESC DISPNEEAFENOMENE CE INSOTESC DISPNEEA

5.5. ATITUDINE DE AMELIORAREATITUDINE DE AMELIORARE

6.6. ALTE SIMPTOME CARDIACE CEALTE SIMPTOME CARDIACE CE

PRECED / INSOTESC / URMEAZAPRECED / INSOTESC / URMEAZA

7.7. CONDITII DE REAPARITIECONDITII DE REAPARITIE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

DE EFORTDE EFORTDE REPAUSDE REPAUS

CONTINUUA - CONTINUUA - ORTOPNEEAORTOPNEEAPAROXISTICA - PAROXISTICA - EDEMUL PULMONAR ACUTEDEMUL PULMONAR ACUT

-- ASTM ASTM CARDIACCARDIAC

Page 8: 1 Semiologia aparatului CV 1

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULARFIZIOPATOLOGIC

p A > p a > p v

p a > p A > p v

p a > p v > p A

Page 9: 1 Semiologia aparatului CV 1

PALPITATIILEPALPITATIILE

SIMPTOM SUBIECTIV TRADUS PRINSIMPTOM SUBIECTIV TRADUS PRINPERCEPEREA BATAILOR CARDIACEPERCEPEREA BATAILOR CARDIACE

NIMICNIMIC FOARTE SEVERFOARTE SEVER

SCOPUL EXAMINARII: OBIECTIVAREA PALPITATILORSCOPUL EXAMINARII: OBIECTIVAREA PALPITATILOR

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 10: 1 Semiologia aparatului CV 1

PALPITATIILEPALPITATIILEOBIECTIVE ANAMNEZAOBIECTIVE ANAMNEZA

1.1. DEBUT: DEBUT: BRUSC sau PROGRESIV, EFORTBRUSC sau PROGRESIV, EFORT

2.2. CARACTER: CARACTER: REGULAT sau NEREGULATREGULAT sau NEREGULAT

3.3. FRECVENTA: FRECVENTA: SUBIECTIVA sau MASURATASUBIECTIVA sau MASURATA

4.4. DURATADURATA

5.5. FENOMENE CE INSOTESC PALPITATIILEFENOMENE CE INSOTESC PALPITATIILE

6.6. CONDITII DE DISPARITIECONDITII DE DISPARITIE

7.7. EXAMEN MEDICAL CU OBIECTIVAREEXAMEN MEDICAL CU OBIECTIVARE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 11: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA DE CAUZA CARDIACADUREREA DE CAUZA CARDIACA

1.1. CONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

2.2. LOCALIZARELOCALIZARE

3.3. INTENSITATEAINTENSITATEA

4.4. DURATADURATA

5.5. IRADIEREIRADIERE

6.6. CONDITII DE MODIFICARECONDITII DE MODIFICARE

7.7. DISPARITIE, REPETARE si DISPARITIE, REPETARE si FENOMENE DE INSOTIREFENOMENE DE INSOTIRE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 12: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA DE CAUZA CARDIACADUREREA DE CAUZA CARDIACA

ANGORUL STABILANGORUL STABIL

SINDR. CORONARIAN ACUTSINDR. CORONARIAN ACUT

“ “ JUNGHIUL ATRIAL “JUNGHIUL ATRIAL “ (VAQUEZ)(VAQUEZ)

INSUFICIENTA CARDIACAINSUFICIENTA CARDIACA

AFECTIUNI AORTICEAFECTIUNI AORTICE

INFARCTUL PULMONARINFARCTUL PULMONAR

CLAUDICATIA INTERMITENTACLAUDICATIA INTERMITENTA

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 13: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN ANGORUL STABILANGORUL STABIL

DE OBICEIDE OBICEI1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: EFORTEFORT

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: RETROSTERNALA PE SUPRAFATA MARERETROSTERNALA PE SUPRAFATA MARE

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: MICA - MEDIEMICA - MEDIE

4.4. DURATA:DURATA: ≤ 10 minute≤ 10 minute

5.5. IRADIERE:IRADIERE: BRATUL STANGBRATUL STANG

6.6. CONDITII DE MODIFICARE:CONDITII DE MODIFICARE: NITROGLICERINANITROGLICERINA

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: LA OPRIREA EFORTULUILA OPRIREA EFORTULUI CAPRICIOASACAPRICIOASA ANXIETATEANXIETATE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 14: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN S. C. A.S. C. A.

DE OBICEIDE OBICEI1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: EFORT – REPAUSEFORT – REPAUS

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: RETROSTERNALA PE SUPRAFATA MARERETROSTERNALA PE SUPRAFATA MARE

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: MEDIE - MAREMEDIE - MARE

4.4. DURATA:DURATA: 20 - 30 minute sau MAI MULT20 - 30 minute sau MAI MULT

5.5. IRADIERE:IRADIERE: BRATUL STANGBRATUL STANG

6.6. CONDITII DE MODIFICARE:CONDITII DE MODIFICARE: NUNU NITROGLICERINANITROGLICERINA

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: MORFINAMORFINA SOCOGENASOCOGENA MANIF. CARDIACEMANIF. CARDIACE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 15: 1 Semiologia aparatului CV 1

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

ANGORUL STABILANGORUL STABIL S. C. A.S. C. A.CONDITII DE CONDITII DE

APARITIEAPARITIE EFORT EFORT EFORT - REPAUSEFORT - REPAUS

LOCALIZARELOCALIZARE RETROSTERNALA PE RETROSTERNALA PE SUPRAF. MARESUPRAF. MARE

RETROSTERNALA PE RETROSTERNALA PE SUPRAF. MARESUPRAF. MARE

INTENSITATEINTENSITATE MICA - MEDIEMICA - MEDIE MEDIE - MAREMEDIE - MARE

DURATADURATA ≤ ≤ 10 minute10 minute 20 – 30 minute sau20 – 30 minute sau MAI MULTMAI MULT

IRADIEREIRADIERE BRATUL STANGBRATUL STANG BRATUL STANGBRATUL STANG

CONDITII DE CONDITII DE MODIFICAREMODIFICARE NITROGLICERINANITROGLICERINA NU NITROGLICERINANU NITROGLICERINA

DISPARITIE si DISPARITIE si REPETAREREPETARE

LA OPRIREA EFORTULUI LA OPRIREA EFORTULUI CAPRICIOASA CAPRICIOASA

ANXIETATEANXIETATE

MORFINAMORFINASOCOGENASOCOGENA

MANIF. CARDIACEMANIF. CARDIACE

Page 16: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN JUNGHIUL ATRIALJUNGHIUL ATRIAL

1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: EFORT sau EFORT sau SUPRASOLICITARE ATRIALA STANGASUPRASOLICITARE ATRIALA STANGA

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: INTERSCAPULOVERTEBRALA - STANGAINTERSCAPULOVERTEBRALA - STANGA

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: MEDIEMEDIE

4.4. DURATA:DURATA: ORE sau ZILEORE sau ZILE

5.5. IRADIERE:IRADIERE: NUNU

6.6. CONDITII DE MODIFICARE:CONDITII DE MODIFICARE: ACCENTUATA DE ACCENTUATA DE INSPIRINSPIR

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: DISPARE CU STAZADISPARE CU STAZA ARE CARACTER REPRODUCTIBILARE CARACTER REPRODUCTIBIL

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 17: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN INSUFICIENTA CARDIACAINSUFICIENTA CARDIACA

1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: EFORT sau REPAUSEFORT sau REPAUS

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: HIPOCONDRUL DREPT - EPIGASTRUHIPOCONDRUL DREPT - EPIGASTRU

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: VARIABILAVARIABILA

4.4. DURATA:DURATA: ORE sau ZILEORE sau ZILE

5.5. IRADIERE:IRADIERE: UNEORI POSTERIORUNEORI POSTERIOR

6.6. CONDITII DE MODIFICARE: CONDITII DE MODIFICARE: PALPARE sau INSPIR PROFUNDPALPARE sau INSPIR PROFUND

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: DISPARE CU STAZADISPARE CU STAZA

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 18: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN DISECTIA DE AORTADISECTIA DE AORTA

1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: BRUSCBRUSC

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: RETROSTERNAL PE SUPRAFATA MARERETROSTERNAL PE SUPRAFATA MARE

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: MAREMARE

4.4. DURATA:DURATA: 20 – 30 minute sau MAI MULT20 – 30 minute sau MAI MULT

5.5. IRADIERE:IRADIERE: POSTERIORPOSTERIOR

6.6. CONDITII DE MODIFICARE: CONDITII DE MODIFICARE: NU NITROGLICERINA NU NITROGLICERINA

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: MORFINAMORFINA SOCOGENASOCOGENA MANIF. CARDIACEMANIF. CARDIACE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 19: 1 Semiologia aparatului CV 1

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

S. C. A.S. C. A. DISECTIA DE AORTADISECTIA DE AORTA

CONDITII DE CONDITII DE APARITIEAPARITIE EFORT - REPAUSEFORT - REPAUS BRUSCBRUSC

LOCALIZARELOCALIZARE RETROSTERNALA PE RETROSTERNALA PE SUPRAF. MARESUPRAF. MARE

RETROSTERNAL PE RETROSTERNAL PE SUPRAFATA MARESUPRAFATA MARE

INTENSITATEINTENSITATE MEDIE - MAREMEDIE - MARE MAREMARE

DURATADURATA 20 – 30 minute sau20 – 30 minute sau MAI MULTMAI MULT

20 – 30 minute sau 20 – 30 minute sau MAI MULTMAI MULT

IRADIEREIRADIERE BRATUL STANGBRATUL STANG POSTERIORPOSTERIOR

CONDITII DE CONDITII DE MODIFICAREMODIFICARE NU NITROGLICERINANU NITROGLICERINA NU NITROGLICERINANU NITROGLICERINA

DISPARITIE si DISPARITIE si REPETAREREPETARE

MORFINAMORFINASOCOGENASOCOGENA

MANIF. CARDIACEMANIF. CARDIACE

MORFINAMORFINASOCOGENASOCOGENA

MANIF. CARDIACEMANIF. CARDIACE

Page 20: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN INFARCTUL PULMONARINFARCTUL PULMONAR

1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: BRUSCBRUSC

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: ARIA PULMONARAARIA PULMONARA

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: VARIABILAVARIABILA

4.4. DURATA:DURATA: VARIABILAVARIABILA

5.5. IRADIERE:IRADIERE: CARACTER DE JUNGHI TORACICCARACTER DE JUNGHI TORACIC

6.6. CONDITII DE MODIFICARE: CONDITII DE MODIFICARE: DECUBIT PREFERENTIALDECUBIT PREFERENTIAL

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: ANXIETATE ANXIETATE SOC SOC (FENOMENE DE I.C.Dr.)(FENOMENE DE I.C.Dr.)

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 21: 1 Semiologia aparatului CV 1

DUREREA IN DUREREA IN CLAUDICATIA INTERMITENTACLAUDICATIA INTERMITENTA

1.1. CONDITII DE APARITIE:CONDITII DE APARITIE: LA Nr. FIX DE PASILA Nr. FIX DE PASI

2.2. LOCALIZARE:LOCALIZARE: ZONA MUSCULARA AFECTATAZONA MUSCULARA AFECTATA

3.3. INTENSITATEA:INTENSITATEA: CRAMPA MUSCULARACRAMPA MUSCULARA

4.4. DURATA:DURATA: CATEVA MINUTECATEVA MINUTE

5.5. IRADIERE:IRADIERE: NUNU

6.6. CONDITII DE MODIFICARE: CONDITII DE MODIFICARE: OBLIGA LA REPAUSOBLIGA LA REPAUS

7.7. DISPARITIE, REPETARE:DISPARITIE, REPETARE: REPRODUCTIBILAREPRODUCTIBILA

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 22: 1 Semiologia aparatului CV 1

LIPOTIMIA si SINCOPALIPOTIMIA si SINCOPA

SIMPTOM OBIECTIV TRADUS PRIN PIERDEREA STARIISIMPTOM OBIECTIV TRADUS PRIN PIERDEREA STARIIDE CONSTIENTA CU PASTRAREA FUNCTIILOR VITALE SAUDE CONSTIENTA CU PASTRAREA FUNCTIILOR VITALE SAU

PIERDEREA LOR PE DURATA SCURTA ( pana la 3 – 4 minute)PIERDEREA LOR PE DURATA SCURTA ( pana la 3 – 4 minute)

SE DATOREAZA DIMINUARII DEBITULUI CEREBRALSE DATOREAZA DIMINUARII DEBITULUI CEREBRAL

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 23: 1 Semiologia aparatului CV 1

LIPOTIMIA si SINCOPALIPOTIMIA si SINCOPA

CAUZECAUZE VASOMOTORIE ( PROPRIU – ZISA )VASOMOTORIE ( PROPRIU – ZISA )

- VASODILATATIEVASODILATATIE- REFLEXAREFLEXA- ORTOSTATISMORTOSTATISM- SINO - CAROTIDIANASINO - CAROTIDIANA

INFARCT MIOCARDIC ACUTINFARCT MIOCARDIC ACUT TAMPONADA CARDIACATAMPONADA CARDIACA STENOZA AORTICA ( PULMONARA )STENOZA AORTICA ( PULMONARA ) HIPERTENSIUNE PULMONARA PROPRIU - ZISAHIPERTENSIUNE PULMONARA PROPRIU - ZISA TULBURARI DE RITM TULBURARI DE RITM ( ADAMS – STOKES )( ADAMS – STOKES )

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 24: 1 Semiologia aparatului CV 1

LIPOTIMIA si SINCOPALIPOTIMIA si SINCOPA

1.1. CONDITII DE APARITIECONDITII DE APARITIE

2.2. FAZA PRODROMALAFAZA PRODROMALA

3.3. MANIFESTARI CARDIACE SUBIECTIVEMANIFESTARI CARDIACE SUBIECTIVE

4.4. DACA A FOST EXAMINAT SAU VAZUT IN CRIZADACA A FOST EXAMINAT SAU VAZUT IN CRIZA

5.5. FENOMENE DE INSOTIREFENOMENE DE INSOTIRE

6.6. DURATADURATA

7.7. REPETAREREPETARE

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

Page 25: 1 Semiologia aparatului CV 1

TUSEA DE CAUZA CARDIACATUSEA DE CAUZA CARDIACA

• DE EFORTDE EFORT

• DE DECUBITDE DECUBIT

• SEACASEACA

• PRODUCTIVAPRODUCTIVA

SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

SEROASASEROASAROZATAROZATAMUCO – PURULENTAMUCO – PURULENTAHEMOPTOICAHEMOPTOICA