Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.17 Tematická oblast: První...

Click here to load reader

download Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.17 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka

of 23

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.17 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka Dopravní ohrožení DUM – výkladový Předmět: TV Ročník: 4. r. (6leté), 2. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P9_3.17 Tematická oblast: První...

P9 slo tmatu 17 Dopravn ohroen lovka

slo ablony: III/2VY_32_INOVACE_P9_3.17Tematick oblast: Prvn pomoc, pe o zdrav lovkaDopravn ohroenDUM vkladovPedmt: TV Ronk: 4. r. (6let), 2. r. (4let)

Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Mgr. Ivana KrkovGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: duben 2013

Metodick listTato prezentace bude povna v 1.ronku tyletho studia a ve 1.ronku estiletho studia.ci se dozv o rznch porannch pi dopravnm ohroen a jejich zkladn oetenVsledkem by mlo bt zdokonalen zchrany lovka pi dopravnm ohroen lovka.1. Krok ZAJITN BEZPENOSTI ZASTNNCH pedejt vzniku dalch zrann a prohlouben stvajcch technick prvn pomoc ( dle jen TP) asto pedchz zdravotnick prvn pomoci a vytv podmnky pro jej proveden spov v bezpenm odstrann (peruen psoben) piny, kter nehodu vyvolala (dopravn nehoda, vypnut elektrick energie, plynu atd.) zachrnci se d pokyny pslunk Policie R, Hasiskho zchrannho sboru R, nebo len Zdravotnick sluby, jsou-li tito ji na mst nehody

2. Krok VLASN BEZPENOST ZACHRNCEdbt na vlastn bezpenost dodrovnm uritch zsad vzhledem ke stle vymu riziku ohroen zachrnce nkterou z infeknch nemoc penosnou krv oetovat vechny krvav porann ve zdravotnickch latexovch rukavicch (nemus bt steriln) improvizovan je lze nahradit nap. mikrotenovmi sky sejmout z tla zachrnce odv i jeho doplky potsnn krv zrannho ppadnou resuscitaci dchn z plic do plic sty provdt s pouitm resuscitan rouky nebo jinch pomcek

prvn pomoc poskytovat vdy mimo vozovkupo vystoupen z auta provdt pohyb po vozovce s vstranou vestouumstit vstran trojhelnk v dostaten vzdlenosti

2. Krok VLASN BEZPENOST ZACHRNCE3. Krok Krtk celkov zhodnocen rozsah a zvanost porannPrimrn zhodnocen kontrola a zajitn prchodnosti dchacch cest zhodnocen dostatenosti ventilace kontrola obhu a krvcen zhodnocen neurologickho stavu posouzen ohroen porannho

Mechanismy razuV nsledujcch snmcch uvidte jak typy zrann se mohou vyskytnout pi dopravn nehod.

asto se setkvme s polytraumatyPolytrauma - je souasn vznikl porann nejmn dvou tlesnch systm, z nich postien alespo jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrouj bezprostedn zkladn ivotn funkce:

dchn, krevn obh, vdom a innost CNS, homeostzu vnitnho prosted

opakovan pevrcen vozu vede k roztren a odtren velkch tepen odstupujcch ze srdce nebo v plicnch hilech.bez pipoutn bezpenostnm psem a bez air-bagu snadno vznikne trauma palubn desky se zlomeninami obou stehennch kost nebo brc, doprovzen mozkolebenm kontuznm porannm v eln oblasti a horn elisti s (obliejovm) porannm.

bez pipoutn vede eln nraz ke zlomenin pnve nebo stehenn kosti

bez pipoutn vede posun k dislokaci (posun) v kyelnm kloubu nebo kolennm

jednoduch ps pes bedra bez air bagu nezabrn orofacilnmu porann (oblast obliejov vetn nap. zub)

porann krn ptee a biov trauma je ast pi hypertextenzi je (plin nataen)Porann oblieje a obliejovho skeletu

je charakterizovn pro eln kolizi s nrazem oblieje na volant pi voln upnutm bezpenostnm psu bez air-bagu

podle msta pmho psoben sly vznikne porann LE FORT I,II,IIINraz hlavy na eln sklo

sla nrazu psob na eln laloky, stin sly se uplatuj v tln oblasti a v mozkovm kmeni

Zhmodn myokardu

kontuze (zhmodn) myokardu (srden svaloviny) pi nrazu na pedn plochu hrudnku. Nrazy srdce uvnit hrudnku na pevn nitrohrudn struktury vyvolaj deformaci a zhmodn srdce

Trauma paprovho sku

pi zadren dechu v inspiriu (ndechu) vede pi nevelkm nrazu na hrudnk vysok nitroplicn petlak k ruptue plce a ke vzniku pneumothoraxu. V tomto ppad nemus bt zejm deformace hrudnku a nen prokazateln porann skeletu hrudnho koe.

Trauma bezpenostnho psu

Obecn:porann se li, je-li upnut ps u pravho nebo levho sedadla osobnho vozu smuje pes srdce nebo pes jtra, pro tyto orgny znamen upnut bezpenostnho psu monost kontuze (zhmodn)na pravm sedadle pi pevn upnutm bezpenostnm psu je vy nebezpe zhmodn myokardu (srdenho svalu)

Na levm sedadle pi pevn upnutm bezpenostnm psu je vy pravdpodobnost tupho porann jater

Trauma bezpenostnho psuObecn:pli voln zapnut bezpenostnho psu umouje posun tla pod bezpenostnm psem vped a usnaduje zlomen dolnch konetinCo kdy jsem thotn

ramenn ps pohodln pes hrudnk mezi prsy a spodn ps co nejnevdy se pipoutejte chrnte tm sebe i dtidika

spolujezdecOdsun

Rautekv chopDopomoc ve dvou zachrnccheln(idi, spolujezdec)Bon (v sedadle, ve dvech)Stropn (ve stropnm obloen)Jin (kolenn pod volantem nap. Peugeot 607)Druhy Airbag

Rizika u motocyklistpedstavuj vysok riziko jejich idii bvaj mlad mui nedbajc nebezpe rychl jzdynejastj je mozkoleben porannochrann pilba m za kol chrnit hlavu, mozkov kmen, horn krn pte a obliej vetn doln elistipi vysokch rychlostech me bt sla pi vymrtn po nhl deceleraci natolik velk, e se pilba prorazpolytrauma postihuje dle pte, pnev, doln konetiny a hrudnk

Sejmut pilby jednm zachrncem

Zachrnce opatrn posunuje pilbu a stle podporuje hlavu a ji zrannho. Sna se neprovdt kvav pohyby ze strany na stranu. Hlavu nsledn dret v mrn extenzi (nataen) vi krku. Pilbu je nutn sejmout z dvodu otoku mkkch tkn na hlav.

Sejmut pilby dvma zachrnci

Jeden zachrnce vdy stabilizuje krn pte v jej ose, druh snm pilbu. Po sejmut pilby udruje zachrnce ji zrannho v ose a mrn extenzi ne se pilo krn lmec.Tato varianta je pro zachraovanho vc bezpen.

Pouit literaturaJi Pokorn et al.,URGENTN MEDICNAPrvn vydn,ISBN 80-7262-259-5Pruka prvn pomoci, Gallus Ruber, Praha 1998, ISBN 80-07-01036-XUebnice pro Zchrannou zdravotnickou slubu, Miroslav Bca a kolektiv, Praha 1996 , ISBN 80-900803-1-6