Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.3 Tematick oblast: Hardware, software a...

download Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.3 Tematick oblast: Hardware, software a informan­ s­t›

of 16

 • date post

  05-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.3 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě NEUMANNOVO SCHÉMA Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT Ročník: 3. r. (6leté), 1. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.3 Tematick oblast: Hardware, software a...

 • slo ablony: III/2VY_32_INOVACE_P4_1.3

  Tematick oblast: Hardware, software a informan stNEUMANNOVO SCHMA

  Typ: DUM - kombinovanPedmt: ICTRonk: 3. r. (6let), 1. r. (4let)

  Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Miroslav FilipecGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: z 2012

 • *Metodick list:(snmek 4): Fungovn modelu vysvtlit i na jednoduchm soutu dvou sel, 2+3=5.Popsat: co znamen digitln.(snmek 8): Mono ukzat fyzicky skutenou zkladn desku a procesor.(snmek 9): Deifrovat inzert, co je technologie a co parametry v inzertu.(snmek 10 13): Test si nechat napsat, nebo zen na nj nechat odpovdat.(snmek 14): Npovda: J. von Neumann se narodil v Rakousko-Uhersku v Peti, otec bank, il pak v USA. Schma vytvoil v1. polovin 40. let 20. stol.

 • *Anotace:

  (eho se tk:) Jednoduch struktura potae navren ve 40. letech 20. stol. a pouvan dodnes.(pro koho je urena:) 3. r. (6let), 1. r. (4let)(v em je inovativn:) Dynamicky objasuje zkladn pojmy a spojuje je s prax.Klov slova:pamprocesoradiALUhardwareJazyk: eskDlka uit: 30 minut Datum vzniku: 20. 06. 2012

 • Schma (John von Neumann) potae (od r. 1945 tm dosud)Vstupn zazenOperan (vnitn) pamVstupn zazenAritmeticko- logick jednotka (ALU)adiadi + ALU = () Procesoradi d chod potae.ALU provd aritmetick a logick operace.V operan pamti je uloen program, data, mezivsledky, vsledky. Vnj pam (HDD, Flash,) je pi ten vstupnm a pi zpisu vstupnm zazenm. *

 • Aritmeticko-logick jednotka (ALU)Aritmetick operace: souet sel (rozdl, nsoben, dlen,).Logick operace: konjunkce (logick souin), disjunkce (logick souet), negace,.Takt (perioda) je asov sek, ve kterm se provede nap. jedna operace ( v jednom taktu se taky nap. provede pesun sla z pamti do ALU).Poet takt za sekundu je frekvence. Jednotka Hertz= 1Hz. Pedpony ze soustavy SI, nap. M, G. (Jestlie je frekvence procesoru 3 GHz, za vteinu se provede 3 000 000 000 operac.)Bitovost procesoru (16, 32, 64 bitov) znamen, e v jednom taktu (kroku) se provede jedna operace (pesun) sla ve dvojkov soustav velik (irok) 16, 32, 64 bit. (4 nebo 8 bitov procesory m klvesnice, kalkulaka, dlkov ovlda. 8 nebo 16 bitov v mobilnch telefonech, PDA. Procesor PC v roce 2012 je 64 bitov. OS W8 je 32 nebo 64 bitov.)Vcejdrov procesor (2;4) znamen vce procesor v jedn soustce (ipu). Pi bhu vce program, kad program b v jednom jdru. Pi sputn jedinho programu me bt pouvno vce jader.Pam cache. Vnitn pam v ipu procesoru, jet rychlej pstup ne do standardn RAM. Je vak relativn mal.

  Procesor = adi + ALU*

 • *Operan (vnitn) pam - RAM V pamti jsou uloen data a program. Data lze do pamti zapisovat (write) a st (read).Vlastnosti RAM: 1. rychl (zpis, ten 1000x rychlej ne u vnj pamti), 2. mal ( ve srovnn s vnj pamti), 3. pi vpadku el. proudu, tzv. napjen, se pam vymae.

 • *Pedpony v ICTPozn. Sprvn pedpony u pamti jsou ignorovny.

  Pedpona(binrn pedpona)jednotkaSI (fyzika, Hz, matematika)Velikost pamti (binrn pedpona)kilok (Ki)103210megaM (Mi)106220gigaG (Gi)109230tera T (Ti)1012240peta

 • *

 • *Procesor (s mtkem)Obr. 1, 2, 3, 4

 • *Obr. 5

 • *Kontroln otzky (test):(sprvn 0-4 odpovdi)1. Procesor je:Operan (vnitn) pam a adi.Operan (vnitn) pam, adi a aritmeticko-logick jednotka.adi a aritmeticko-logick jednotka.Srdce potae.

 • *Kontroln otzky (test):(sprvn 0-4 odpovdi)2. Frekvence potae :Je frekvence procesoru.Je vt ne 1 000 000 Hz.Je nkdy vt ne 2,4 MB.Je poet takt CPU za sekundu.

 • *Kontroln koly (test):

  3. Z inzertu urete:Frekvenci potae:Velikost vnj pamti:Velikost vnitn pamti:Poet zobrazovanch bod na monitoru:

  hop na inzert

 • *Kontroln koly (test):

  4. Na vlastnm PC urete:Frekvenci potae:Velikost vnj pamti:Velikost vnitn pamti:Velikost, rozlien a dal charakteristiky monitoru:

 • *Kontroln otzky (test):(sprvn 0-4 odpovdi)5. John von Neumann byl:echMaarAmerianRakuan

  Konec

 • *Citovan literatura (ISO 690):

  Roubal, Pavel. 2011. Informatika a vpoetn technika Praktick uebnice. Brno: Computer Press, a.s., 2011. ISBN 978-80-251-3227-2.

  Obrzky:

  Obr. 1, 2, 3, 4: Foto autor.Obr. 5:2012. Letk firmy Proton. [Online] 20. 02 2012. [Citace: 20. 02 2012.] http://www.proton.cz/letak-proton/.