Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P11_2.4 Tematick oblast: D›jiny...

download Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P11_2.4      Tematick oblast: D›jiny hudebn­ho um›n­

of 13

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P11_2.4 Tematická oblast: Dějiny hudebního umění Romantismus - programní symfonie Typ: DUM - kombinovaný Předmět: Hudební výchova Ročník: 2. a 4. r. (6leté), 2. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P11_2.4 Tematick oblast: D›jiny...

 • slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P11_2.4 Tematick oblast: Djiny hudebnho umn Romantismus - programn symfonie Typ: DUM - kombinovan Pedmt: Hudebn vchova Ronk: 2. a 4. r. (6let), 2. r. (4let)

  Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Mgr. Karla DemelovGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: leden 2014

 • Metodick listDigitln uebn materil je uren pro ky 2. a 4. ronku estiletho studia, a pro ky 2. ronku tyletho studia.Kombinovan dum slou jako podklad pro uitelv vklad a zrove nahrazuje zpis do seitu, tedy to podstatn, co by si ci mli o probranm tmatu zapamatovat.V 11. slidu je mal testk.Na zvr je zaazen zpis do seitu.

 • RomantismusRomantismusje umleck smr a ivotn postoj konce18. stolet a zatku 19. stolet ve Francii. Zkladnmi kameny romantismu jsoucit, individualitaadue. Vchoz podnty hledal v minulosti (hlavn ve stedovku) a v exotickch zemch.Proti osvcenskmu rozumu stav romantismus asto iracionln cit.Termn romantismus byl odvozen od slovaromn, tedy od oznaen literrnho nru, kter v 18. stolet zaal hojn obsahovat i psychologick i mystick prvky.

 • Programn hudbaJe druh hudby, kter usiluje o vyjden uritho dje i jevu hudebnmi prostedky.Protikladem je hudba absolutn.Klasickm pkladem programn hudby me bt Fantastick symfonie od Hectora Berlioze, kter byla prvn programn symfoni.

 • Pznan motivJe hudebn mylenka, utkvl pedstava tzv. ide fixe, leit motiv.Jej ztvrnn v sob obsahuje prvky, kter maj charakterizovat udlost, situaci pomoc harmonie, melodie i rytmu.Pznan motiv je typick pro programn hudbu, pro pojmenovn krtkch opakujcch se charakteristickch hudebnch mylenek.

 • Pznan motivZakladatelem termnu byl Hans Wolzogen.Propagtorem byl Richard Wagner, kter s nm pracoval s takovou dslednost, e nejznmjm motivem byl pravdpodobn motiv mee.

 • Hector Berlioz(1803-1869)Vznamn francouzsk skladatel, spisovatel, hudebn kritik, pedstavitel novoromantismu.Narodil se v rodin zmonho lkae, od dtstv byl na drhu lkae pipravovn.Zliba v hudb mu byla tolerovna jako konek.Pvodn v Pai studoval medicnu, pak se ale vnoval studiu na konzervatoi.Jeho uitelem byl esk emigrant Antonn Rejcha.Nejvznamnjm dlem je Fantastick symfonie.

 • Fantastick symfoniePvodn nzev znlEpizoda ze ivota umlcova, fantastick symfonie v pti stech.Uveden symfonie, kter se svou formou bl cyklu symfonickch bsn, je povaovno za zateknovoromantismu.Je napsna v tnin c-moll, vnovna byla caruMikuli I.Je to prvnprogramn symfonievbec.Symfonie byla poprv uvedena5. prosince1830 v sle pask konzervatoe.

 • sti symfonie1. vta Sny vn2. vta Na plese3. vta Na venkov4. vta Pochod na popravit5. vta Sabat arodjnic

 • OpakovnOdpovz na otzky ano-ne:1, pznan motiv je tot, co ide fixe 2, propagtorem byl R. Wagner 3, romantismus vzniknul ve Francii 4, Fantastick symfonie se skldala ze 4 st 5, symfonie je urena vhradn pro slov nstroj6, Berliozovm uitelem byl esk emigrant J. Mysliveek

 • Sprvn odpovdi1, ano2, ano3, ano4, ne (z pti st)5, ne (pro orchestr)6, ne (A. Rejcha)

 • Zpis do seituRomantismus umleck smr 18. a 19. stolet.Draz klade na cit, inspiraci hled ve stedovku.Pznan motiv (ide fixe,leit motiv) je hudebn mylenka.Nejvznamnjm autorem programn hudby je Hector Berlioz.Fantastick symfonie - programn symfonie .

 • Citace zdrojNAVRTIL, Miloslav. Djiny hudby: Pehled evropskch djin hudby. Ostrava: Scholaforum, 1996.

  Archiv autora.

  Pznan motiv. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-01]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADzna%C4%8Dn%C3%BD_motiv