Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematick oblast: Osobnosti d›jin 20....

download Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematick oblast: Osobnosti d›jin 20. stolet­

of 16

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století Nelson MANDELA Typ: DUM – výkladový Předmět: Seminář z dějepisu Ročník: 5. a 6. r. (6leté), 3. a 4. r.(4leté). Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Œ­slo ablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematick oblast: Osobnosti d›jin 20....

 • slo ablony: III/2VY_32_INOVACE_P12_2.6Tematick oblast: Osobnosti djin 20. stoletNelson MANDELATyp: DUM vkladovPedmt: Semin z djepisuRonk: 5. a 6. r. (6let), 3. a 4. r.(4let)

  Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Mgr. Romana CieslarovGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: leden 2014

 • METODICK LISTMateril je soust tematick oblasti Osobnosti djin 20. stolet a je uren pro semin z djepisu v pedmaturitnm nebo maturitnm ronku studia.

  Slou k seznmen s vznamnou osobnost djin 20. a 21. stolet.

  Inovace spov ve vyuit interaktivnho prosted.

 • NELSON MANDELA R. 2008

  SOUTH AFRICA THE GOOD NEWS / WWW.SAGOODNEWS.CO.ZA. Wikipdia.cz [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelson_Mandela-2008_%28edit%29.jpg

 • NELSON MANDELA (19182013)vznamn jihoafrick politikcelm jmnem Nelson Rolihlahla Mandelabojovnk proti apartheidu (= politika rasov segregace)19911997 pedseda politick strany Africk nrodn kongres (dle jen ANC)19941999 prezident JAR

 • MLDotec nelnkem kmene Tembu vyrstal s negramotnou, ale kesansky oddanou matkouzkladn a stedn vzdln zskal na misijnch metodistickch kolch (metodismus = protestantsk hnut), urench pro pvodn obyvatele britsk kolonie Jihoafrick unie

 • VZDLNna ernosk V studoval anglitinu, antropologii, politiku a msk prvoza kritiku univerzitn politiky i pomr v zemi byl z V opakovan vylouenprvn zkouky sloil a r. 1953, tj. ve 35 letechpracoval jako obhjce, s ptelem vedli prvn kancel jako jedin ernoi v zemi

 • POLITICK POTKYv 1. polovin 40. let se stal lenemJihoafrickho domorodho kongresu hnut usilujc o odstrann rasov diskriminace (pedchdce ANC)

  seznmen s komunismem: vtal mylenku rovnosti rasjako vc kesan kritizoval odmtn nboensk vry

 • POLITIKA APARTHEIDU V JARvolby 1948 volit smli jen bloi, vtzstv Nrodn strany nastolena politika apartheiduoficiln sttn politika v letech 19481990ernosk obyvatelstvo nemlo pstup do restaurac, kin, park, pl, dopravnch prostedk, kol, nemocnic a jinch zazen a veejn pstupnch mst urench blochm

 • AFRICK NRODN KONGRESnzev ANC se uv od r. 1955, kdy dolo ke spojen Africkho domorodho kongresu, Komunistick strany Jin Afriky a komunistickho Jihoafrickho odborovho svazu Mandela spoluzakldal a pozdji dil tzv. Ligu mladch ANC vedl adu stvek a bojkot

 • MANDELV POLITICK VVOJ 1. POLOVINA 50. LET 20. STOLETv 1. pol. 50. let pijal Mandela dialektick materialismus a dal komunistick ideje (vliv K. Marxe,B. EngelseaV. I. Lenina)

  v boji proti nespravedlivm zkonm vak prosazoval nensilnou cestu odporu, inspirovanouGndhm

 • MANDELV POLITICK VVOJ - 2. POLOVINA 50. LET 20. STOLET1955 pechod k mylence nsilnho boje r. 1961 se stal velitelem ozbrojen frakce ANC Umkhonto we Sizwe (Kop nroda)(od 60. let do roku 2008 byla tato organizace oznaen USA jako teroristick)

  inspiroval se hnutm Fidela Castra, ideami Mao Ce-tunga a Che Guevary

 • MANDELOVO UVZNN 196290od 50. let opakovan zatkn, obviovn, vykzn z hlavnho msta apod.1962 zaten a odsouzen na pt let zaneleglncestu do zahrani a za podncovn ke stvce1964 tzv. Rivonijsk proces Mandela odsouzen na doivot za sabote a plnovn ozbrojenho pevratu

 • MANDELOVO PROPUTNmezinrodn tlak + kampan ANC prezident JAR Frederik Willem de Klerk rozhodl r. 1990 o Mandelov proputnvznn 27 letMandela po proputn propagoval politiku nrodnho usmen spolu s de Klerkem r. 1993 obdreli Nobelovu cenu mru (podailo se jim usmit ernosk a blosk obyvatelstvo v zemi)

 • MANDELA PREZIDENTEMr. 1991 se Mandela stal pedsedou ANC1994 ANC vtz ve volbch19941999 Mandela prvnm ernoskm prezidentem JAR1999 z ela sttu odchz, pestoe mohl znovu kandidovat

 • BOJOVNK ZA LIDSK PRVApo skonen prezidentskho obdob se Mandela i nadle vnoval boji za lidsk prvazskal adu ocennzapojil se do boje proti AIDSkritizoval prezidenta USA G. Bushe za invazi do Irku i dal inyzemel v 95 letech

 • POUIT LITERATURA:LANG, Vclav. Nelson Mandela [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupn na WWW: http://tema.novinky.cz/nelson-mandela WERNER, Luk. Zemel bojovnk proti apartheidu a bval prezident JAR Nelson Mandela [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupn na WWW: http://zpravy.idnes.cz/zemrel-nelson-mandela-0ui-/zahranicni.aspx?c=A131205_225031_zahranicni_zt Wikipedie: Oteven encyklopedie: Africk nrodn kongres [online]. c2013 [citovno 30.12.2013]. Dostupn z WWW: .Wikipedie: Oteven encyklopedie: Nelson Mandela [online]. c2013 [citovno 30.12.2013]. Dostupn z WWW: .