Bulli 2009_2

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  351
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Aneil Bulli 2009_2

Transcript of Bulli 2009_2

 • b u

  l l iS

  um

  mer

  2 0

  0 9

  ED

  ITE

  UR

  RE

  SP

  ON

  SA

  BL

  E

  Asso

  ciatio

  n N

  atio

  nale

  des E

  tudia

  nts In

  gnie

  urs

  Luxe

  mbourg

  eois

  4, b

  d G

  rande-D

  uch

  esse

  Charlo

  tteL-1

  330 L

  UX

  EM

  BO

  UR

  G

  Imprim

  erie Rapidpress

  LU

  XE

  MB

  OU

  RG

  PO

  RT

  PA

  YE

  P/S

  . 083

 • Iwersiicht 2/2009

  3 Virwuert4 Den ANEIL-Komitee 20096 Visite Cimalux8 Publireportage Agora 12 Table Ronde 200916 Publireportage Goodyear20 Di mi lschteg Siten

  Impressum

  Responsablen Editeur:Association Nationale des Etudiants Ingnieurs Luxembourgeois (ANEIL)4, bd Grande-Duchesse CharlotteL-1330 Luxembourgtl.: +352 45 13 54fax.: +352 45 09 32Internet Homepage: http://www.aneil.luE-Mail: komitee@aneil.lu

  BCEE: IBAN LU54 0019 4200 0727 3000

  De Bulli knnt 4 Mol am Jor eraus an huet eng Oplaag vun 500 Exemplren.

  Redakteren:Micky Dauphin, Max Friob, Michel Hansen, Danile Mousel

  Chefredakteren:Marc Becker, Danile Mousel

  Layout:Marc Becker, Danile Mousel

  Cover:Rita Kreins, Line Friob, Max Friob

  Drock:Imprimerie Rapidpress

  D Reproduktion vun den Artikelen as grondstzlech erlaabt wann d Quell ugi gtt. DANEIL as awer nt verantwortlch fi r de Gebrauch deen domatt kint gemat ginn.D Artikelen engagiren nmmen den Auteur.Un eis Abonnenten: de Bulli gtt eraus gi vu Studenten, di hier ANEILs Charge niervt hieren eigentlche Studien erfllen.

  Winst Zitmangel as t dann och nt miglech eng perfekt Zeitung erauszebrngen.

  Dse Bulli as op recycliertem an 100% chlorfri gebleechtem Pabeier gedrckt ginn.

 • bulliSummer 2009

  3

  Virw

  uert

  Dir Dammen, dir Hren,

  DZit huet et numol sou u sech, dass se vill ze vill sier lanscht zitt, an

  sou hat eise Komitee och net all zevill Rou fi r sch no wrdegen Aktivit-

  iten fi r eis Memberen (also iech) ze emkukken. DResultat list sch (wi

  ech persinlech fannen) durchus presentiren, ugefaangen mat nger

  Visite bei AP Kieffer, di mer den 19. Juni ob dCloche dOr besichen gin.

  Als Kiischt um Kuch knne mer iech dann och ganz stolz matdeelen dass

  dAffr vun eiser internationaler Rees dcideiert ass, an mer am Oktober

  da wrten New York an sng Emgigend onscher maachen goen. An

  deem Zesummenhang well ech dann och all di Memberen, di entwed-

  er zu dem gewielten Datum net matgoen kennen respektiv di, di ze spit

  un waren fi r sch unzemellen m Verstndnis bieden, mais et ass nu

  mol lider onmiglech sou eng Rees ze plangen wann een jidderngem

  et wellt gerecht maachen. Fir all di Lit get et awer och nach eng gudd

  Noriicht, nmlech plangt dAneil normalerweis sou eng Rees all Joer, an

  de Komitee ass emmer frou wann sch am Dezember e puer motiviert

  Lit fannen loosen, di och gren bei der Organisatioun dofi r hllefen

  Ech wnschen iech ob all Fall fi ll Freed bei der Lektr vun eisem Sum-

  merbulli,

  re Presi,

  Max Friob

 • Summer 2009bulli

  4

  De C

  om

  it 2

  009

  Marc Cloos SecrtaireOochen - Maschinenbau

  13, rue des AllisL-4712 PtangeGSM: +352 661 77 31 54

  Rolandstr. 7D-52070 AachenGSM: +49 176 20 105 342marc.cloos@web.de

  Jol Schintgen Gestion des fi chiers Lausanne - Informatik

  2, op der SchanzL-6225 AltrierTel: +352 20 40 12 82GSM: +352 661 64 91 64

  4, ch. des AlouettesCH-1024 EcublensGSM: +41 79 362 86 16joel.schintgen@epfl .ch

  Marc BeckerDlgu aux publicationsOochen - Bauingnieur

  1, rue de la rivireL-3276 BettemburgGSM:+352691626891

  Bismarckstr. 181D-52066 AachenGSM: +49 176 23600573marc_becker6@hotmail.com

  Max FriobPrsidentOochen - Maschinenbau

  54, rue de DahlemL-4997 SchouweilerTel: +352 37 20 28GSM: +352 661 241 283friob@gmx.net

  Lis CloosProgramme dchangesZrich - UmweltNW13, rue des AllisL-4712 PtangeGSM: +352 621 161785

  Gtzstrasse 5CH-8006 ZrichTel: +41 43 535 93 25GSM: +41 76 402 19 85cloosl@student.ethz.ch

  Micky DauphinVice-PrsidenteKarlsruhe - Architektur

  3, rue Belle-VueL-7309 SteinselTel: +352 33 98 73GSM: +352 661 171 083

  Werderstrasse 89, App. 41D-76137 KarlsruheGSM: +49 176 22 513 865mickydauphin@gmail.com

  Jean MahowaldTrsorierMnchen - Physik

  30, rue des PrsL-4941 BascharageTel: +352 50 25 21GSM: +352 661 61 36 14

  Emanuelstr. 11D-80796 MnchenGSM: +49 176 24 041 758mahowaldj@gmx.de

  Michel HansenDlgu aux relations publiquesOochen - Maschinenbau

  3, rue des prsL-3336 HellangeTel: +352 511077GSM: +352 691562271

  Marienbongard 28D-52062 AachenTel: +49 241 116 034 80mihansen83@yahoo.de

  Danile MouselDlgu aux publicationsOochen - Entsorgungsingenieur

  7, rue des VergersL-7338 HeisdorfTel: +352 33 79 28GSM: +352 661 914 213

  Karlsgraben 27D-52064 AachenGSM: +49 176 20336956daniele_mousel@hotmail.com

 • 14, Z.I. Bombicht Jean-Claude JacobyL-6947 Niederanven Walter De Toffol

  Tl. : 00352 / 42 68 90-1 Paul Moecher Fax.: 00352 / 42 68 96 Georges Sebastiani e-mail : info@inca-ing.lu Andrea De Cillia url: www.inca-ing.lu Marc Ewen

  SALLE DE CONCERTS GRANDE DUCHESSE JOSEPHINE CHARLOTTE IMMEUBLE ADMINISTRATIF SUR L'ILOT C DE LA ROCADE DE BONNEVOIE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG A LUXEMBOURG Matre de l'Ouvrage: Ministre des Travaux Publics Matre de l'Ouvrage: Administration Communale de la Ville de Luxembourg Administration des Btiments Publics Architecte Paczowski et Fritsch Architectes Christian de Portzamparc/Christian Bauer & Associs Architectes Missions INCA: - Etudes de stabilit du gros-uvre et des charpentes mtalliques Missions INCA: - Etudes et contrle des structures bton et des charpentes - Contrle de ces travaux

  mtalliques, des verrires et des vtures mtalliques - Matrise d'ouvrage dlgue

  Historique Socit responsabilit limite au capital de 250.000.- R.C.B. 38887 Constitue en 1991 sous Gehl Jacoby & Associs, elle a pris la dnomination INCA en novembre 2005.

  Prix obtenus : - Prix Europen de la Construction Mtallique 1991 - Laurat du concours construction acier 2000, 2005 et 2007 - Laurat de The European Steel Design Award 2005 et 2007

  - Bauhrenpris 2008 de l'OAI pour son nouveau sige Niederanven

  Certifi ISO 9001:2000

  Effectif 91 collaborateurs dont 49 ingnieurs

  Domaines dactivit - SUPERSTRUCTURE: tudes de stabilit pour nouvelles constructions, pour rhabilitation danciennes structures, pour constructions industrielles et pour ouvrages d'art

  - INFRASTRUCTURE: infrastructures routire et ferroviaire, levs topographiques, adduction et assainissement des eaux, tudes hydrologiques et gestion de l'eau, protection contre les crues et renaturation des eaux superficielles

  - SURVEILLANCE DES TRAVAUX COORDINATION DE SCURIT ET DE SANT

  - MATRISE DOUVRAGE DLGUE, COORDINATION GNRALE ET PILOTAGE

  - TUDES DE FAISABILIT ET ECONOMIE DE PROJETS

  - EXPERTISES

  INCA se propose d'engager des ingnieurs pour ses dpartements gnie civil, structures, management. Postes de stages disponibles Les candidatures sont adresser la direction du personnel

  Ingnieurs Conseils Associs en gnie civil

 • Summer 2009bulli

  6

  Vis

  ite C

  imalu

  x

  Visite vun Cimalux zu Esch-Uelzecht

  Zu der Firma:

  DFirma Cimalux ass aus der Fusioun vu Ciments Luxembourgeois mat der Firma Matriaux S.A. entstanen. Zu dser am Januar 2007 gegrnnter Firma gehiert en Klinkerwierk zu Rmeleng an en Zementwierk zu Esch-Uelzecht, wou 8 verschidden Zorten Zement hirgestallt ginn. Dst sinn virun allem:- de Portlandzement,- de Portlandhttenzement an- den Hichuewenzement, den ob Basis vun Hichuewenschlaken hirgestallt gtt.All di zu Esch produziert Zementzorten entspriechen der europescher Zementnorm. Si ginn entweder am Lassenen oder a Sck ausgeliwwert.Ausgangsprodukt fi r dZementhirstellung ass de Portland Klinker, deen haaptschlech aus Mergel a Kallksteen besteet. Ds Matires Premires ginn am Klinkerwierk zu Rmeleng (frier: Inter-moselle) aus eegene Carrire gewonnen, di nach genuch Material fi r di nchst 60 Joer garan-tieren.

  Zu der Visite:

  Karfreideg, den 10. Abrll hunn sech 30 interessiert Ingenieursstudenten an e puer Vertrie-der vu Paul Wurth zu Esch zesummefonnt fi r dZementwierk ze besichtegen. Mir goufen empfaange vum Hr Carlo Lux, deen eis ganz engagiert duerch di verschidde Bericher vun der Cimenterie gefouert huet.

  Fir discht krute mer e Film gewisen an deem de Prozess vun der Klinkerproduktioun zu Rmeleng genau erklrt ginn ass. No der Sprengung an der Carrire gtt dMaterial an 2 Walzbriecher bis op Fauschtgrisst gebrach an op 2 verschidde Mschbetter schichteweis zwschegelagert fi r di natierlech chemesch Schwankungen auszeglichen.

  Duerno ginn de Mergel an de Kallksteen mat den Zousazkomponenten am gewnschte Verhlt-nis enger Walzenschsselmhle zougefouert, wou si mat den Uewenofgasen gedrchent a fein gemuelt ginn. Dst Miel gtt an engem Wrmeaustauschtuerm op 850C erhtzt a knnt dann an en Driuewen, wou et dann bei 1450Czu Zementklinker gebrannt gtt. Um Enn vum Uewen fllt de ferdege Klinker an di satellitefrmeg Killrier, di ronderm ubruecht sinn, a gtt mat Loft gekillt.An engem weidere Film ass dunn dZementwierk zu Esch mi genau virgestallt ginn. De Klinker gtt hei mam Zuch vu Rmeleng aus ugeliwwert. Eng aner wichteg Komponent fi r dZementproduktioun ass dHichuewenschlak, en Nieweprodukt aus der Eisenproduktioun am Hichuewen. Ds gtt fi r discht op engem Rundlager zwschegelagert an duerno och ged