2010v3 abc-voorlichting-extern

26
Opleiding ABC: 2010-’11

Transcript of 2010v3 abc-voorlichting-extern

Page 1: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Opleiding ABC: 2010-’11

Page 2: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Inhoudsopgave

• Wat is, en waarom ABC?

• Hoe ziet de opleiding eruit?

• De “Innovatiecyclus”

• Hoe ziet de ABC student eruit?

• Wanneer mag ik meedoen?

• Hoe schrijf ik mezelf in?

• Vragen?

Page 3: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Avans Hogeschool

• Goed bereikbaar

• Goede voorzieningen

• Kleinschalig van opzet

• Innovatief• Xplora, de open leeromgeving• Digitale leeromgeving• Digitale leermiddelen

• Open “brabants” karakter

Page 4: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Wat is, en waarom ABC?

ABC

Business Creators

Innovatie

Creativiteit

Zakelijkheid

• 4-jarige voltijds HBO bachelor

opleiding

• Multidiciplinair

• Eigen visie op leren

De NL & EU kenniseconomie vraagt om mensen die:

Trends en ontwikkelingen zien en deze

kunnen vertalen naar nieuwe producten,

concepten en business.

Page 5: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Over ABC

• ABC bestaat sinds 2008 en is een officiële opleiding sinds juli 2009

• Er zijn ruim 70 1e jaars , 45 2e jaar studenten, 15 3e jaars studenten

• We hebben jaarlijks plaats voor maximaal 100 eerstejaars

• ABC daagt studenten (maar ook docenten, experts en opdrachtgevers) continu uit om op “expeditie” te gaan. Om nieuwe wegen te bewandelen, risico’s te nemen, met als doel:

– Leren

– Creëren

– Innoveren

– Presteren

Page 6: 2010v3 abc-voorlichting-extern

PR & Voorlichting

Communicatiemanagement

Kunst & Vormgeving

CommunicatieMultimedia

Design

Commerciele Economie

International Business & Languages

Small Business & Retail Management

Commercie

VormgevingCommunicatie

Nieuw en domeinoverstijgend

Page 7: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Positionering ABC vs CMD

Page 8: 2010v3 abc-voorlichting-extern

De “Innovatiecyclus”

Trends & analyse

Brand newidea

Concept ontwikkeling

(businesscase)

Implementatieevaluatiebijsturen

Page 9: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Creëren, innoveren en implementeren

• Wij leiden jonge professionals op die:– creatief en innovatief zijn, – nieuwe technologieën en nieuwe

media weten toe te passen en – het ontwikkelproces van nieuwe

producten, concepten en diensten binnen bestaande en nieuwe organisaties beheersen, kunnen versnellen en kunnen implementeren

Hoe? Toepassen van de

INNOVATIECYCLUS

• Jaar 3• Jaar 4

• Jaar 2• Jaar 1

Trends & analyse

Innoveren: brand new

idea

Conceptont-wikkeling

business case & planning

Implementa-tie, evaluatie en bijsturing

Page 10: 2010v3 abc-voorlichting-extern

• Het Propedeusejaar (jaar 1)

– Oriënteren op het beroep– Selecteren op competenties

• De Kernfase (jaar 2 + stage)

– Verdiepen

• De Eindfase (jaar 3 + 4)

– Bekwamen – Minor– Afstuderen / Bewijzen

• Jaar 3• Jaar 4

• Jaar 2• Jaar 1

Hoe ziet de opleiding eruit?

Page 11: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Hoe ziet de opleiding eruit?

• De drie pijlers van ABC:

• Vakken, tools & vaardigheden

Alle vakken die nodig zijn binnen de innovatiecyclus

• Kenniskringen

D.m.v. co-creatie samen kennis bouwen en borgen

• Projecten

Kennis en inzicht toepassen in echte opdrachten

Page 12: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Laatste Nieuws

• Project “Het nieuwe werken” afgerond (j1)

• Project “Smaakgeheimen” afgerond (j2)

• Gestart met “Trends in mobile gaming” (j1)

• “Meet the dragons”

Page 13: 2010v3 abc-voorlichting-extern

De leerlijnen binnen het curriculum

Business

Innovation

Integrated Marketing & communication

Creativity

Accountability

BV IK

Page 14: 2010v3 abc-voorlichting-extern

The past, present & future

Consumer & prosumer Research 2.0 Scenarioplanning

Het eerste jaar van ABCBl

ok1 Marketing: status

nu, canon

Communicatie: basisprincipesWeb 2.0: Wat is 't?

Business 1: wat is dat, een bedrijf?

Blok

2 Consumer & Prosumer

ConsumentengedragCo-creatieIn leiding Soc. WetenschappenInteractieve Marketing

Blok

3 Marktonderzoek 2.0

Statistiek: web staticics

Web 2.0

Business 2

Blok

4 Scearioplanning

Accountability 1

InteractiveMarketing

Business 2

Page 15: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Het tweede jaar van ABC

World of concepts

Creating newbusiness

Let's do business

Business Planning

Blok

1 Recht,

Marketing,

Conceptontwikkeling,

Brand design

Blok

2 InteractieveMarketing,

Marketing (marketingplan incl. commerciëlecalculaties),

Creative Design

Marketing Communications

Blok

3 Ondernemen,

Bedrijfseconomie,

Strategisch Management,

Organisatie-ontwerp

Blok

4 Sales prognoses & Budgettering,

Verdienmodellen,

Innovatie,

Scenarioplanning 2

Page 16: 2010v3 abc-voorlichting-extern

De laatste 2 jaar

StageE1

Innovatiemanagement

E2

InnovatiemanagementMinor Afstuderen

Page 17: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Deconditioneren1

Divergeren

Convergeren

VisualiserenBlok

2Blok

3Blok

4Blok

Creatieve vaardigheden bij ABC

Page 18: 2010v3 abc-voorlichting-extern

De ABC Factory

Ruimte voor Creativiteit, Innovatie en Interactie

Page 19: 2010v3 abc-voorlichting-extern

De ABC-Factory

• Ruimte voor creativiteit

• Ruimte voor innovatie

• Ruimte voor business

creatie

Samenwerken, co-creatie, inspiration corner, co-makership, multimedia, moodboard, loungen, experimenteren, exposeren, ervaren, delen, orienterenpresenteren, reflecteren, bouwen, relaxen, werken, partnerships …

Page 20: 2010v3 abc-voorlichting-extern

ABC studenten worden…zijn…

• Heeft een open, creatieve en

innovatieve instelling

• Is nieuwsgierig en ambiteus

• Heeft interesse en gevoel voor wat

zich afspeelt in de maatschappij

• Denkt vooruit & ‘out-of-the-box’

• Is toekomstgericht

• Is flexibel

• Kan goed samenwerken

• Heeft lef en is een doorzetter

Page 21: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Wanneer mag ik meedoen?

• Juiste vooropleiding

• Bepalen instapniveau & geschiktheid

• Na inschrijven: Intake• Thuisopdracht

• Portfolio

• Een gesprek / spiegel

• Samenwerken

Page 22: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Wanneer mag ik meedoen?

MBO: Datum diploma moet voor 1 september 2011 liggen!

Diploma Extra eisen

HAVO C&M en E&M oud Geen

HAVO N&G en N&T oud Economie 1 of Wiskunde

HAVO E&M nieuw Geen

HAVO C&M,N&G en N&T nieuw Economie of M&O of Wiskunde

VWO E&M oud Geen

VWO C&M, N&G en N&T oud Economie 1 of wiskunde

VWO E&M nieuw Geen

VWO C&M,N&G en N&T nieuw Economie of M&O of wiskunde

MBO niveau 4 Geen

Page 23: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Hoe schrijf ik mezelf in?

• Aanmelden via www.avans.nl

studeren

aanmelden

aanmeldprocedure

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

Procedure via Studielink

Aanmelden voor de Bachelor opleiding

Advanced Business Creation (Croho nummer 30016)

• Uitnodiging intake

Page 24: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Wat kan ik met ABC?

• Innovatie manager

• Business creator

• Facilitator van innovatie en strategie

• Launch manager

• Ondernemer

• Creatieve alleskunner

• Marketing manager 2.0

• Product en conceptontwikkelaar

• Consultant

• Regisseur van een implementatieproces

Page 25: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Vragen over de opleiding…

• Ruimte voor vragen

• Opendag 13 november

• Informatiebronnen:• Via www.avansopen.nl• Via www.avans.nl• Via www.avansabc.nl

• Via avansabc.blogspot.com• Via twitter.com/avansabc

• Per e-mail:

[email protected]

Page 26: 2010v3 abc-voorlichting-extern

Bedankt voor jullie aandacht