Zuidlaren voorlichting 12 december

12
De theoretische leerweg klas 3 & 4 in Zuidlaren En de theoretische leerweg aan de Van Iddekinge

description

Ouderavond Zuidlaren op 12 december 2011

Transcript of Zuidlaren voorlichting 12 december

Page 1: Zuidlaren voorlichting 12 december

De theoretische leerweg klas 3 & 4

in Zuidlaren

En de theoretische leerweg aan de Van Iddekinge

Page 2: Zuidlaren voorlichting 12 december

Theoretische leerweg klas 3 & 4Zuidlaren

TL: gericht op MBO; 8 examenvakken

* nadruk op oriëntatie in alle sectoren van het MBO

* oefenen van competentiegerichte vaardigheden voor het MBO en het maken van keuzes

* verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

Page 3: Zuidlaren voorlichting 12 december

TL3     TL4  

Vak uren  Vak uren

A B A B

Nederlands 3       3   Nederlands 3       3

Engels 3       3 Engels 3       3 

Duits 2       2   Duits 3       3

Frans 2 Frans 3

Wiskunde 3       3   Wiskunde 3       3

   Nask 1 2       2 Nask 1          3

   Nask 2          2  Nask 2 / Gesch / Aardrijkskunde #                                        

3       3  

            

Economie 2       2 Economie 3       3

Biologie 2       2   Biologie 3       3

Aardrijkskunde/Gesch. 3       3

Maatschappijleer 1* 2       2      

CKV * 1       1

Tekenen 2       2      

Drama 1       1

LO * 2       2   LO 2        2

Rekenles 1       1

Mentorles 1       1   Mentorles 1        1

  32    32     27     27

Page 4: Zuidlaren voorlichting 12 december

Theoretische leerweg klas 3 & 4Zuidlaren

Instroom TL klas 3

We kijken naar de som van de eindcijfers in klas 2:

NE+ EN + FA/DU + WI + NASK + BI + EC

• De werkgroep doet nog voorstellen over de voorwaarden

Page 5: Zuidlaren voorlichting 12 december

Mogelijkheden theoretische leerweg op het Zernike College

aan de Van IddekingewegHtl: gericht op instroom in HAVO-4• heel goed en supergemotiveerd om te leren? • alle profielen in Havo-4• (of voor laatbloeiers)

Mtl: gericht op instroom MBO niveau 3,4 • bewuste keuze voor het MBO met volop keuzebegeleiding tijdens klas 3 • de koninklijke weg naar het MBO

TL Kunst & Media: gericht op de creatieve leerlingen• die richting MBO mediavormgeving, kunsten of vrijetijd willen• met keuzebegeleiding voor die opleidingen tijdens klas 3 • Havo blijft beperkt in profielen mogelijk

Page 6: Zuidlaren voorlichting 12 december

Wat is LOEKS?

DOEL:

- verbeteren aansluiting TL – MBO

- verbeteren sectorkeuze en kennismaken werkwijze MBO

d.m.v. praktijksimulaties in het MBO, gericht op vaardigheden en competenties- verzamelen van meer informatie dan alleen schoolcijfers- Leerling confronteren met eigen verantwoordelijkheden t.a.v. keuzes en consequenties van keuzes (reflectie eigen gedrag)

Page 7: Zuidlaren voorlichting 12 december

Theoretische leerweg klas 3 & 4in Zuidlaren en van Iddekinge

Van Iddekingeweg

* Veel keuzemoge-lijkheden* Loeks* Htl Mtl en Kunst &

media* Maatwerk VMBO

Zuidlaren

* Beperkte keuze* Oriëntatie op MBO in

school* Geen beperkingen in

de doorstroom-mogelijkheden* VMBO in ‘MAVO-stijl’

Page 8: Zuidlaren voorlichting 12 december
Page 9: Zuidlaren voorlichting 12 december

Theoretische leerweg klas 3 & 4in Zuidlaren en van Iddekinge

TL: gericht op MBO (niveau 3&4)TL-MBO-HBO: Ook wel dè alternatieve weg naar het HBO

Rekening houdend met vakkenpakket / sectorkeuze zijn leerlingen met een diploma VMBO-tl toelaatbaar op alle MBO opleidingen (niveau 3&4)

Page 10: Zuidlaren voorlichting 12 december

(H)tl: de route verder naar Havo?Is er twijfel of je de havo aankunt?Via de (H)tl behaal je in 6 jaar je HAVO diploma. Zuidlaren hanteert dezelfde regels als de Van Iddekinge

Voorwaarden voor tl-leerlingen voor toelating klas 4 Havo

Een diploma VMBO-tl, waarbij de leerlingen geslaagd is met acht vakken op de eindlijst

Theoretische leerweg klas 3 & 4in Zuidlaren en van Iddekinge

Page 11: Zuidlaren voorlichting 12 december

Theoretische leerweg klas 3 & 4in Zuidlaren en van Iddekinge

Van Iddekingeweg

* Veel keuze mogelijkheden

* Loeks* Htl Mtl en Kunst&media

Maatwerk VMBO

Zuidlaren

* Beperkte keuze* Oriëntatie op MBO in

school* Geen beperkingen in

de doorstroom-mogelijkheden

VMBO in ‘MAVO-stijl’

Page 12: Zuidlaren voorlichting 12 december

Vragen? 050-4065770