Search results for Nerma, Diplomski Rad ISPRAVKA

Explore all categories to find your favorite topic

7/24/2019 Nerma, Diplomski Rad ISPRAVKA 1/47FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVOBeogradDIPLOMSKI RADRatni zloini a !oe"ni# o$rto# na zloine !roti$%i$ilnog tano$ni&t$aMentor:…

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK Smjer: Profesor fizike i informatike Ana Jurić DIPLOMSKI RADDIPLOMSKI RADDIPLOMSKI RADDIPLOMSKI…

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРАГУЈЕВАЦ ПРОЦЕС УСИСАВАЊА, САБИЈАЊА, ШИРЕЊА И ИЗДУВАВАЊА…

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД Департман/Смер/Усмерење: Саобраћај…

SVEUILITE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI KONCEPT UPRAVLJANJA ODNOSIMA S KLIJENTIMA ZASNOVAN NA DRUTVENIM MEDIJIMA -diplomski rad- Kandidat: Broj indeksa: Mentor doc.…

UNIVЕRZITЕT „UNION – NIKOLА TЕSLА“ FАKULTЕT ZА POSLOVNЕ STUDIJЕ I PRАVO BЕOGRАD DIPLOMSKI RAD Dizajn i temelji organizacijske strukture Mеntor: Kаndidаt:…

Diplomski rad Uporaba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih znakova na registarskim tablicama Autor: Kristijan Kraupner Predmet: Raspoznavanje uzoraka…

Sveu�ilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Vlatko Lackovi� Svjetska ekonomska kriza u uvjetima globalizacije i njen utjecaj na Hrvatsko…

1. MATEMATIKA KAO NAUKA 1.1. Istorijski razvoj matematike „Matematika je stara prirodna nauka. Kao takva bila je vezana za realni svijet, za nešto što postoji, što je…

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH UNIVERZITET U BIHAĆU ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD PRAVNI ASPEKT TERAVIH-NAMAZA Student: Alma Abazović BIHAĆ, 2008. godine ISLAMSKA…

1. SADRŽAJSADRŽAJ..........................................................................................................................................2 UVOD..............................................................................................................................................3…

1. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTETSveučilišni studijSOLARNE TERMOELEKTRANE Diplomski radHrvoje ČajkovacOsijek, 2013. 2. Obrazac…

Diplomski rad Elvir Husagić 1. UVOD Na površinskim otkopima se primenjuju parne, motorne i elektro-lokomotive. Parne lokomotive su u nedavnoj prošlosti bile najrasprostranjenije…

SADRŽAJ 1. Uvod 2. Zvuk 2.1. Frekvencija 2.2. Emitovanje zvuka 2.3. Zvučni pritisak 2.4. Snaga i intenzitet zvuka 2.5. Impedansa zračenja 3. Istorijski razvoj zvučnika…

Primjer strukture diplomskog rada.

1. VISOKA POSLOVNO-TEHNIČA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA UŽICEDIPLOMSKI RADStudent: Obućina Miloš IN 05/08Mentor: Prof. dr Radosavljević Damnjan 2. April , 2012Sadržaj1.…

Diplomski rad: Proračun hidrauličnog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajna Katedra za poljoprivredno mašinstvo MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Mentor:…

Zaštita zivota i tjelesnog integriteta čovjeka ostvarivana je u svim periodima društvenog razvoja, s razlikama koje su bile izraz vrjednovanja čovjeka kao člana određene…

Дипломски рад Говорне способности деце предшколског узраста са ротацизмом Висока школа струковних…