Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

11
‘[ SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG, 20000 KUALA TERENGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA :................................. .............. TAHUN :……………………………... PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 1

description

soalan akhir tahun

Transcript of Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

Page 1: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

‘[

SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG,20000 KUALA TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN2014

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

TAHUN 4

NAMA :...............................................

TAHUN :……………………………...

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 1

Page 2: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

Bahagian AJAWAB SOALAN BERIKUT

1. Di manakah komputer boleh ditemui?

A. bilik darjah B. kantin

C. makmal komputer D. tandas

2. Yang manakah peralatan di bawah BUKAN

jenis komuter?

A. telefon pintar B. mesin basuh

C. laptop D. tetikus

3. Yang manakah BUKAN merupakan bahagian

penting sesebuah komputer?

A. cakera liut B. tetikus

C. monitor D. unit system

4. Perisian yang digunakan untuk melayari

internet ialah ………….

A. Msword B. internet explorer

C. antivirus D. Mspaint

5. Peranti yang digunakan untuk menaip bahan

kerja ialah …………..

A. tetikus B. mikrofon

C. papan kekunci D. monitoR

6. Peranti yang digunakan untuk melihat hasil

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 2

Page 3: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

kerja pengguna ialah…….

A. tablet B. speaker

C. cakera keras D. monitor

7. Perisian ………………. ialah untuk

mengelakkan sesebuah komputer daripada

terkena virus komputer.

A. mail B. facebook

C. antivirus D. WhatsApp

8. Perisian yang digunakan untuk mendengar lagu

ialah…………

A. MSword B. Mspaint

C. Media Player D. Msexcel

9. Yang manakah antara berikut BUKAN merupakan

peranti storan?

A. tetikus B. pemacu kilat

C. cakera keras D. kad memori

10. Antara funsgsi peranti storan ialah

…………………………………………….

A. menyimpan data B. menyimpan buku

C. menyimpan kotak D. menonton video

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 3

Page 4: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

11. Antara peranti storan berikut, yang manakah dapat menyimpan data paling besar?

A. cakera liut B. pemacu kilat

C. cakera keras D. kad memori

12. Peranti manakah yang digunakan untuk merakam

gambar dan video?

A. pencetak B. monitor

C. pembesar suara D. kamera video

13. Antara unit ukuran data di bawah, yang manakah mempunyai ukuran terbesar?

A. giga bait(GB) B. mega bait(MB)

C. kilo bait (KB) D. bait

14. 1 megabait(MB) adalah sama dengan……..kilobait(KB)

A. 1000 B. 1024

C. 2000 D. 2048

15. Yang manakah merupakan peranti input?

A. monitor B. cakera liut

C. papan kekunci D. kad memori

16. Yang manakah merupakan peranti ouput?

A. tetikus B. monitor

C.pemacu kilat D. cakera liut

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 4

Page 5: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

17. Apa itu komputer?

A. alat permainan yang hebat

B. alat yang mampu berfikir sendiri

C. alat yang berupaya menerima dan memproses data.

D. alat yang terkini hari ini

18. Antara peranti berikut, yang manakah terdapat di dalam komputer?

A. cakera keras B. cakera liut

C. monitor D. pemacu kilat

19. Apakah kegunaan utama pembesar suara?

A. untuk menimpan data B. mengimbas

C. mendengar bunyi D. mencetak

20. Apakah kegunaan monitor?

A. menyimpan data B. mengimbas

C. memaparkan hasil kerja D. menaip

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 5

Page 6: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

B. Senaraikan komputer-komputer berikut mengikut jenisnya berdasarkan pilihan jawapan di bawah.

Komputer peribadi Komputer mudah alihKonsol mainan berkomputer Pelayan

Komputer benam Komputer tangan Komputer tablet

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 6

5 M

Page 7: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

B. Tuliskan nama peranti-peranti komputer berikut.

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 7

5 M

Page 8: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

C. Padankan kabel yang digunakan untuk port-port di belakang Sistem Unit berikut.

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 8

Port Monitor Port Rangkaian Port USB Port Audio Port PS2 Soket AC

5 M

Page 9: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

D. Labelkan proses yang berlaku dalam sesebuah sistem komputer berdasarkan rajah di bawah.

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 9

Storan Input Proses Output

4 M

Page 10: Soalan Tmk Akhir Tahun Thn 4

E. Namakan perisian yang terdapat di dalam sesebuah komputer berdasarkan ikon yang diberi.

Microsoft Excell Disk Defragmentor LinuxWindows Kaspersky Antivirus Adobe Reader

Internet Explorer Windows Media Player SaveMicrosoft Word Save Win Rar

PPT 2014 | TMK T4 | AZLIE Muka Surat 10

11 M