Soalan TMK Thn 4 Bah A

download Soalan TMK Thn 4 Bah A

If you can't read please download the document

description

soalan ujian TMK BAH A KSSR

Transcript of Soalan TMK Thn 4 Bah A

Microsoft Word - Soalan TMK Thn 4 Bah A.doc

SULITPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN2014TMKMEI2014PENTAKSIRAN SUMATIF 1TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITAHUN 41 JAM

Nama

Kelas

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUKertas soalan ini mengandungi bahagian A dan B1. Jawab semua soalan.KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI LAPAN HALAMAN BERCETAKBAHAGIAN AJawab semua soalan.1.Komputer adalah terdiri daripada komponen perkakasan danA.video.B.pengiraan.C.perisian.D.audio.2.Berikut adalah jenis-jenis komputer yang digunakan pada masa kini KECUALI...A.Komputer riba.B.Komputer tablet.C.Komputer benam.D.Komputer sempua.3. Imej dibawah menunjukkan sejenis komputer yang menggunakan sentuhan. Komputer ini adalah...

A.komputer meja.B.komputer benam.C.komputer genggam.D.komputer tablet.4adalah alat penuding untuk memilih program dan menggerakkan objek padapaparan.A.Tetikus.B.Monitor.C.Papan kekunci.D.CPU.5. Salim yang belajar di luar negara ingin melihat imej video ibunya secara langsung menerusi internet. Apakah peranti yang sesuai diperlukan untuk menghubungkannya dengan ibunya?BA

DC

26merupakan program yang dipasang di dalam komputer untuk mengawalpemprosesan data.A.Perkakasan.B.Perisian.C.Memori.D.Port rangkaian.7. Microsoft Word 2003 salah satu perisian aplikasi yang seringkali digunakan untukmengarang, menyunting dan mencetak dokumen.Perisian ini termasuk dalam jenis perisian

A.penyuntinggrafik.B.pemprosesan kata.C.pangkalan data.D.hamparan elektronik.8.Jamil mendapati beberapa fail di dalam cakera kerasnya telah dijangkiti sejenis viruskomputer yang menyebabkannya tidak dapat membuka fail tersebut. Yang mana satukahperisian antivirus yang boleh digunakan oleh Jamil untuk mengimbas dan menghapuskanvirus tersebut?I. Kaspersky Antivirus.III. Microsoft Office.II. Disk CleanupIV. AVG Antivirus.A.I dan IIB.I dan IVC.I, II dan IIID.I, II, III dan IV9.Alat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna dalam bentukpaparan, unjuran, cetakan dan audio di namakanA.peranti input.B.peranti storan.C.peranti output.D.peranti kilat.10.Berikut adalah antara peranti storan yang digunakan untuk menyimpan data KECUALIA.Cakera liut.B.Cakera keras.C.Pemacu kilat.D.Cakera alam.

311. Yang mana satukah perisian sistem operasi yang digunakan untuk mengawal dan menyelaras semua aktiviti perkakasan dan perisian komputer?I.Linux.III. Android.

II.Windows.IV. Mac OS.

A.I dan IIB.I, II dan IIIC.I, II dan IVD.I, II, III dan IV

Logo di atas kerapkali dapat dilihat pada telefon pintar dan komputer tablet di pasaran.Sistem pengopersian yang terdapat di dalamnya diberi namaA.Windows.B.Linux.C.Android.D.Macintosh.