eRPH TMK Thn 4

30
(e-Persediaan Mengajar) SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR Tarikh: 09 JUN 2014 Nama Guru : AZMI BIN AHMAD Hari: Khamis Monday Minggu: 19 / 2014 Semester : Kedua Tahun/ Kelas & Masa: Kela s Tahun 4 Delima Masa 11.30 hingga 12.30 Bil Murid 12 org Kehadiran / 12 orang Matapelajara n: TMK Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER Standard Kandungan 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya. Standard Pembelajaran 1.1 Menyatakan maksud komputer. 1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan maksud komputer 2. Mengenal dan menyenaraikan jenis komputer Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud komputer dan fungsinya. 2. Guru menerangkan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran. 3. Murid mendengar lagu yang dimainkan oleh guru. 4. Murid cuba ubah lirik dengan memasukkan perkataan-perkataan komputer, dapat menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. 5. Murid buat kaedah NEMONIK untuk mengingati maksud komputer dengan mudah dengan menggunakan kata kunci komputer, terima, proses, simpan, hasil. 6. Tayangan slaid

description

erph

Transcript of eRPH TMK Thn 4

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 19 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.

Standard Pembelajaran

1.1 Menyatakan maksud komputer.1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan maksud komputer2. Mengenal dan menyenaraikan jenis komputer

Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud komputer dan fungsinya.2. Guru menerangkan jenis-jenis komputer yang terdapat di pasaran.3. Murid mendengar lagu yang dimainkan oleh guru.4. Murid cuba ubah lirik dengan memasukkan perkataan-perkataan komputer, dapat menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output.5. Murid buat kaedah NEMONIK untuk mengingati maksud komputer dengan mudah dengan menggunakan kata kunci komputer, terima, proses, simpan, hasil.6. Tayangan slaid

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & Teknologi

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 20 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.

Standard Pembelajaran

1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer.1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang alik (AC).

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengenal bahagian-bahagian penting komputer.2. Mengenalpasti komponen pada unit sistem seperti port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang alik (AC).3. Dapat melabelkan port-port input dan output.

Aktiviti 1. Guru menerangkan bahagian-bahagian sistem komputer dan fungsinya.2. Guru menunjukkan juga komponen bahagian hadapan dan belakang sistem komputer seperti port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang alik (AC).3. Murid memerhati dan meneliti bahagian-bahagian penting pada komputer.4. Murid membuat persembahan slaid yang mengandungi perkara berkenaan pemacu cakera liut, pemacu cakera optik, dan soket bekalan kuasa.5. Tayangan slaid

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai: cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. CPU

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 21 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.

Standard Pembelajaran

1.5 Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan menggunakan analogi mudah.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Dapat menerangkan maksud Input, Proses, Output dan Storan dengan menggunakan analogi mudah.

Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan menunjukkan carta aliran input, proses, output dan storan.2. Dengan menggunakan carta alir, murid dikehendaki cuba lukiskan satu aktiviti yang pernah mereka buat yang melibatkan aktiviti input, proses, output dan storan.3. Murid membentangkan hasil kerja.4. Murid mencipta model komputer masa hadapan berpandukan konsep komputer yang dipelajari.5. Tayangan slaid

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 22 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

2.0 Mengenal perisian komputer

Standard Pembelajaran

2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan maksud dan jenis perisian.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian.

Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud dan jenis perisian.2. Guru menerangkan fungsi serta contoh sistem pengendalian.3. Murid mencari maklumat dengan menggunakan internet berkenaan salah satu tajuk yang telah diberi.3. Bentangkan tugasan kumpulan dengan menggunakan sebarang aplikasi dengan menarik dan kreatif.Berikut merupakan antara laman web yang boleh dikunjungi untuk mendapat maklumat:

a. http://www.coolnerds.com/Newbies/Software/Software.htmb. http://www.computing.net/answers/windows-xp/types-ofsoftware/175673.htmlc. http://wiki.answers.com/Q/What_is_application_software

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama , cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Internet

Penilaian dan Pembelajaran

1. Persembahan murid2. Lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 23 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

2.0 Mengenal perisian komputer

Standard Pembelajaran

2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi2.4 Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi2. Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti

Aktiviti 1. Guru menerangkan fungsi dan contoh aplikasi serta program utiliti.2. Murid klik Start- All Program.3. Bincangkan dengan rakan sebelah apa yang mereka lihat di paparan monitor.4. Senaraikan perisian-perisian yang biasa mereka lihat sahaja.5. Pilih satu perisian yang mereka tahu dan ceritakan kepada kelas apakah fungsi atau kegunaan perisian tersebut.6. Melengkapkan teka silang kata.7. Membuat lembaran kerja.8. Menghasilkan folio mengenai idea satu perisian yang mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang dipelajari beserta ciri-cirinya.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid3. Folio

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 24 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

3.0 Memahami peranti komputer

Standard Pembelajaran

3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti input3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti input dan peranti output.2. Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input dan output .

Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud peranti input dan output serta contoh menggunakan slaid persembahan.2. Murid menyenaraikan peranti input dan peranti output yang pernah mereka lihat.3. Soal jawab secara lisan mengapa perlu ada peranti input dan output.4. Murid dikehendaki melakarkan sebuah peranti yang belum ada di pasaran dan menamakan peranti ciptaan anda.5. Senaraikan 3 keistimewaan peranti ciptaan mereka supaya orang ramai akan tertarik dan mencubanya.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Kertas A4

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 25 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

3.0 Memahami peranti komputer

Standard Pembelajaran

3.3 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti storan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti storan.2. Menjelaskan kegunaan dan kelebihan peranti storan.

Aktiviti 1. Guru menerangkan maksud peranti storan serta contoh menggunakan slaid persembahan.2. Guru menerangkan maksud storan menggunakan kaedah NEMONIK untuk memudahkan murid mengingat. a. Menyimpan b. Data c. Secara d. Kekal e. Boleh f. Guna g. Bila h. Perlu Contoh: Mak Dora suka keluar bawa gincu bibir pekat3. Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 2peranti storan dan menjelaskan kegunaanya serta kelebihan peranti tersebut.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Kertas A4

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 26 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

3.0 Memahami peranti komputer

Standard Pembelajaran

3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan risalah senarai harga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengetahui peranti input dan peranti output.2. Menggunakan MS Excel untuk mengira set komputer lengkap.

Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang set komputer.2. Guru mengedarkan risalah senarai harga perkakasan dan perisian komputer dari beberapa buah kedai komputer yang berlainan.3. Bersama rakan kumpulan, murid memilih perkakasan dan perisian untuk menjadikan satu set komputer yang lengkap dan boleh berfungsi.4. Dengan menggunakan aplikasi MS Excell, murid menaipkan harga peranti atau perisian yang dipilih oleh kumpulan sehingga selesai.5. Simpan dan cetak hasil kerja.6. Murid mencipta peranti baru yang menggabungkan peranti lain secara kreatif dan inovatif melalui lukisan.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Kertas A44. Risalah harga perkakasan komputer

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 27 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

4.0 Memahami ukuran data

Standard Pembelajaran

4.1 Menerangkan maksud data.4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan bentuk dan contoh data.2. Menerangkan maksud data.3. Menjelaskan saiz ukuran databagi setiap unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan menaik dan menurun.

Aktiviti 1. Guru menayangkan sebuah persembahan slaid yang menerangkan bentuk, maksud dan contoh data.2. Guru menerangkan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait.3. Guru memaparkan slaid dan murid menulis saiz data berdasarkan paparan.4. Latihan menulis saiz data.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : jujur, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Kertas A4

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 28 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

4.0 Memahami ukuran data

Standard Pembelajaran

4.3 Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait(KB)4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB)

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait2. Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait(KB)3. Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB)

Aktiviti 1. Guru menerangkan cara-cara menukar ukuran data.2. Menukar unit mengunakan perisian aplikasi.3. Latihan pengiraan penukaran data

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Aplikasi PenukaranBait.exe

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 29 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

4.0 Memahami ukuran data

Standard Pembelajaran

4.6 Menghubungkait fail data dan bait.4.7 Menyata dan membandingkan saiz fail.4.8 Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menghubungkait fail data dan bait.2. Menyata dan membandingkan saiz fail.3. Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat.

Aktiviti 1. Guru menerangkan hubungkait fail data dan bait.2. Murid menyata dan membandingkan saiz fail yang ditunjukkan.3. Murid menggunakan aplikasi Notepad untuk membanding saiz fail satu perkataan dan satu ayat.4. Latihan menggunakan aplikasi Notepad.5. Latihan bertulis

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 30 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer

Standard Pembelajaran

5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan langkah-langkah mengimbas virus.2. Menerangkan kepentingan mengimbas komputer.3. Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer.

Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang kepentingan keselamatan data, virus komputer dan perisian anti virus.2. Murid bermain peranan berdasarkan dua petikan yang diberi.3. Soal jawab berdasarkan aktiviti yang telah dibuat.4. Guru menerangkan langkah- langkah untuk install antivirus Clamwin Portable.5. Guru membimbing murid menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Antivirus Clamwin Portable4. Petikan

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 31 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer

Standard Pembelajaran

5.2 Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan langkah-langkah melakukan kata laluan.2. Menerangkan kepentingan kata laluan dan keselamatan data.3. Melakukan kata laluan dan keselamatan data.

Aktiviti 1. Guru menerangkan apa itu kata laluan dan kepentingannya.2. Guru mengedarkan satu pernyataan dan murid menjawab soalan .3. Bincangkan pernyataan tersebut.4. Guru membimbing pelajar bagaimana menyediakan kata laluan.5. Guru membimbing pelajar bagaimana membuka semula dokumen menggunakan kata laluan.6. Murid dikehendaki pula membina kata laluan bagi perisian lain seperti MS Excel atau MS Powerpoint.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Petikan

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja2. Persembahan murid

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 32 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER

Standard Kandungan

5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer

Standard Pembelajaran

5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan langkah-langkah melakukan defragmentasi.2. Menerangkan kepentingan defragmentasi.3. Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.

Aktiviti 1. Guru menerangkan konsep defragmentasi.2. Guru menerangkan kepentingan defragmentasi.3. Guru menunjukkan langkah-langkah melakukan defragmentasi.4. Murid mengulangi proses defragmentasi ini sekali lagi dengan menggunakan storan luaran yang lain.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Pemacu kilat

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 33 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

1.0 Mengkaji Multimedia

Standard Pembelajaran

1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, imej, audio, video dan animasi)1.2 Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti untuk teks, imej (*.jpeg,*. bmp,*. tiff), audio (*.midi, *.wav, *.mp3) dan video (*.avi,*.mpeg

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyenaraikan elemen multimedia (teks, imej, audio, video dan animasi)2. Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia.

Aktiviti 1. Guru menerangkan konsep defragmentasi.2. Guru menerangkan elemen multimedia.3. Guru menyenaraikan elemen multimedia.4. Guru membimbing murid bagaimana membuat perbandingan saiz format fail.5. Murid melakukan aktiviti mengikut arahan guru.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Internet

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 34 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

1.0 Mengkaji Multimedia

Standard Pembelajaran

1.3 Membezakan persembahan linear dan tak linear

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan antara persembahan perbezaan linear dan tidak liner.

Aktiviti 1. Guru menerangkan persembahan liner dan tidak liner.2. Guru menunjukkan dua jenis persembahan menggunakan MS Power Point .3. Murid mencatat perbezaan yang terdapat pada kedua-dua persembahan tersebut ke dalam jadual yang disediakan.4. Murid memahami konsep persembahan liner dan tidak liner melalui sukan dan permainan.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 35 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia

Standard Pembelajaran

2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil dan menyunting

imej dalam format *.jpeg.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan aplikasi penyunting grafik.2. Mengenal pasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting imej, audio dan video.3. Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi penyuntingan grafik.

Aktiviti 1. Guru menunjukkan contoh aplikasi perisian yang digunakan untuk menyunting grafik.2. Guru menerangkan fungsi fitur-fitur pada aplikasi penyunting grafik.3. Guru membimbing murid menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil imej dalam format *.jpeg. “Robot Multimax 2014”4. Guru membimbing murid menggabung dan menyunting dua imej menjadi satu imej dan menyimpan dalam format *.jpeg. “Helang-helang berterbangan”5. Murid dikehendaki menyimpan hasil kerja.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 36 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia

Standard Pembelajaran

2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasil dan menyunting audio dalam format i- *.wav atau ii- *. wma atau iii- *. midi atau iv- *. mp3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan aplikasi penyunting audio.2. Mengenal pasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting audio

Aktiviti 1. Guru menerangkan aplikasi penyuntingan audio.2. Murid dikehendaki membaca petikan dengan intonasi yang sesuai.3. Dengan menggunakan perisian Sound Recorder, rekod petikan yang telah dibaca tadi. Simpan hasil kerja.4. Guru tunjuk cara penggunaan perisian Audacity.5. Dengan menggunakan perisian Audacity, murid dikehendaki membuat penyuntingan audio.6. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer

Penilaian dan Pembelajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 37 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia

Standard Pembelajaran

2.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video dalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menggunakan perisian Windows Movie Maker2. Menggunakan perisian MS Powerpoint3. Menghasilkan imej video yang kreatif dan inovatif

Aktiviti 1. Guru menerangkan aplikasi penyuntingan video.2. Guru tunjuk cara membinasebuah fail video dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker.3. Murid membina slaid persembahan yang bertajuk ROBOT MULTIMAX2014 menggunakan Microsoft Office PowerPoint.4. Murid gunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk menghasilkan video mengikut kreativiti murid dan seterusnya gunakan Microsoft Office PowerPoint untuk menghasilkan slaid persembahan ROBOTMULTIMAX2014a5. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia2. Komputer3. Pembesar suara4. LCD

Penilaian dan 1. Hasil projek

Pembelajaran

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 38 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.

Standard Pembelajaran

3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear.3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan langkah-langkah penyediaan persembahan multimedia interaktif tak liner.2. Melakar papan cerita bagi persembahan interaktif tak linear.3. Membangunkan persembahan interaktif tak linear yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Aktiviti 1. Guru menerangkan langkah-langkah penyediaan persembahan multimedia interaktif tak liner.2. Murid mendengar penerangan guru mengenai format papan cerita dan cara- cara bagaimana menggunakan format papan cerita.3. Murid menghasilkan persembahan multimedia berdasarkan papan cerita yang telah dibuat dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.4. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia 2. Komputer 3. Pembesar suara 4. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Hasil projek2. Persembahan hasil kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 39 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.

Standard Pembelajaran

3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear.3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Menyatakan langkah-langkah penyediaan persembahan multimedia interaktif tak liner.2. Melakar papan cerita bagi persembahan interaktif tak linear.3. Membangunkan persembahan interaktif tak linear yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Aktiviti 1. Murid menghasilkan persembahan multimedia berdasarkan papan cerita yang telah dibuat dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia2. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.3. Buat persembahan kepada rakan-rakan di dalam kelas.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. Slaid multimedia 2. Komputer 3. Pembesar suara 4. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Hasil projek2. Persembahan hasil kerja

Refleksi

(e-Persediaan Mengajar)

SK. JERAM BATU, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR

Tarikh: 09 JUN 2014Nama Guru : AZMI BIN AHMAD

Hari: KhamisMondayMinggu: 40 / 2014

Semester:Kedua

Tahun/ Kelas & Masa:

Kelas Tahun 4 Delima

Masa 11.30hingga12.30

BilMurid

12 org

Kehadiran

/ 12 orangMatapelajaran:

TMK

Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA

Standard Kandungan

3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.

Standard Pembelajaran

3.3 Mempakejkan persembahan multimedia dengan nama yang sesuai.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Pakejkan persembahan power point.2. Membuat salinan cd3. Menguji pakej cd4. Menilai dan memberi komen persembahan multimedia yang dibangunkan oleh rakan.

Aktiviti 1.Guru menerangkan langkah-langkah mempakejkan persembahan multimedia MS PowerPoint.2. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.3. Murid menguji pakej yang telah dibuat.4. Buat persembahan kepada rakan-rakan di dalam kelas.5.Setiap kumpulan menilai dan memberi komen persembahan rakan mereka agar dapat dibuat penambahbaikan.

EMK Kreativiti dan inovasi, Sains & TeknologiNilai : bekerjasama, cekap dan bijaksana

Bahan Bantu Mengajar

1. CD burner dan CD kosong 2. Komputer 3. Pembesar suara 4. LCD

Penilaian dan Pembelajaran

1. Hasil projek2. Persembahan hasil kerja

Refleksi