Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

8

description

ok

Transcript of Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

Page 1: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4
Page 2: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

CONTOH-CONTOH APLIKASI PENYUNTING GRAFIK

APLIKASI PENYUNTING GRAFIK

Page 3: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

MS Paint

Page 4: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

Fitur-fitur pada aplikasi penyunting grafik

Page 5: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4

Fitur-fitur pada aplikasi penyunting grafik

Page 6: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4
Page 7: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4
Page 8: Aplikasi Penyunting Grafik Tmk Thn 4