SEMINARSKI RAD(Žanrovi u Medijima)

Click here to load reader

 • date post

  17-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Seminarski o reality žanrovima u medijima. Koristan za studente novinarstva.

Transcript of SEMINARSKI RAD(Žanrovi u Medijima)

Univerzitet u TuzliFilozofski fakultetOdsjek urnalistika

SEMINARSKI RADPREDMET: anrovi u medijimaTEMA: Analiza reality anra

Prof: Dr.sci. Mirza Mahmutovi, docent Student: Belma ToriSADRAJ1. UVOD2. HISTORIJSKI RAZVOJ R. ANROVA2.1 Period 1940-19602.2 Period 1970-19902.3 Period od 1990 do danas

3. STRUKTURA REALITY ANROVA3.1 Format reality anrova3.2 Osnovne vrste

4. KARAKTERISTIKE I KRITIKA ANRA4.1 "Reality", kao pogrean naziv 4.2 Politiki i kulturni utjecaj 4.3 Zamjena za izreiranu dramu 4.4 Instant celebrity 4.5 Mlada publike4.6 Privlanosti(Apeli)

5. ANALIZA REALITY SHOW-a (konkretni primjeri):5.1 America's next top model5.2 Analiza reality programa Farma

6. Zakljuak7. Literatura

1. UVODTema ovog seminarskog radu su reality anrovi i njihov razvoj. Reality anrovi su zapravo vrsta anrova u medijima, koji ve tradicijski privlae veliki broj publike, ali i kritike. U samoj dijametralnosti u ovim brojkama je i povod pisanja ovog rada.Veoma je teko definisati reality anrove, s obzirom na varijacije ovog anra koje su se pojavile tokom godina razvoja i postojanja ovog anra u televizijskim programima. Neka osnova definicija bi bila da je to anr televizijskog sadraja, koji se bavi dokumentovanjem nereiranih, stvarnih ivotnih situacija, u kojima sudjeluju u veini sluajeva javnosti do tada nepoznati ljudi/sudionici. Rad sam zapoela historijskim razvojem od 1940-2010. Nakon toga, pojasnila sam osnovu strukturu ovog anra i format u kojem se javlja. Ono to je uslijedili nakon toga je izdvajanje nekih osnovnih karakteristika reality anra, a sve u pokuaju pribliavanja samoj biti ovog programskog sadraja.Poslije postavljanja, takorei, teorijskog osnova prela sam na analizu konkretnih primjera. Za konkretne primjere sam uzela 2 reality programa. Jedan je doivio svjetsku popularnost, a drugi je format koji je emitovan na regionalnom, balkanskom nivou. Nakon analize, uradila sam komparaciju ovih reality programa, s obzirom na pretpostavljene zajednike karakteristike koji bi ovi programi trebali imati.Na kraju slijedi, zakljuak do kojeg sam dola nakon analize, te korisna literatura.

2. HISTORIJSKI RAZVOJ REALITY ANROVAIako se za razvoj reality programa uzimaju 90-te goide 20st. pa sve do danas, bitno je razmotriti na kojim osnovama lei njihov razvoj, i koji su to prvi programi koji su aludirali na ovaj anr. 2.1 Period 1940-1960Iako su to bile godine, u kojima je i sam televizija bila u kolijevci i eksperimentisala je sa sadrajem koji je nudila, postojale su neke emisije koje su imale elemente ovog anra. Karakteristike tadanjih programa su bile ukljuivanje gledalaca, da li putem glasanja ili putem nekih njihovih preporuka koje su mogli uputit razglednicom. Ve tada je primjetna elja da se zabavi publika, kao jedna od imanentnih funkcija tradicionalnih medija. Neke od tadanjih emisija koje nalikuju reality anru su: Kraljica na jedan dan(1945-1964), zatim Candid Camera, zapoela 1948 i ima za cilj da snimi ljude u smijenim situacija, te da dokumentuje njihove zanimljive i zabavne reakcije. Ovaj vid dokumetovanja stvarnih situacija se zadrao sve do danas. Poela je kao radijska emisija, putajui samo isjeke,a zatim se preselila na TV ekrane. Jo neke od tih prvih emisija su: Pobijedi sat, Istina ili posljedica, Ispovijest i sl.2.2 Period 1970-1990Osnovna karakteristika ovog perioda je prelazak od pukog dokumentarnog formata na gradnju celebrity linosti od obinih ljudi. Prvi takav primjer je britanska emisija Seven-up koja je dokumentovala ivote 7-godinjaka i njihova miljena o svakodnevici. Svaki 7 godina bi se snimali ponovo u trenutnim ivotnim periodima i situacijama. U tom period u Americi se snimala emisija koja se zvala American sportsmen, koja se bavila dokumentovanje jednog dana u ivotu poznatih osoba, dok se bave nekim sportom, dok su na izletu, plivaju,skijaju, i sl.Emisije koje su se jo pojavile u ovom periodu su: ivot u prolosti, Porodica, Mladenci itd.

2.3 Period od 1990 do danasU ovom periodu poinje kristalizacija reality anra i njegova prava ekspanzija. Tada nastaju prvi formati i pravi tipovi sadraja koji su dokumentovali ivote poijedinaca koji se od tada nisu poznavali, u izreiranim situacijama, gradei narativnu strukturu. Neki od prvih reality programa su: Stvarni ljudi nastali u Americi, ali je taj format doivio veliku popularnost, te je kopiran i na drugim TV stanicama. Zatim Nummer 28, program njemake televizije. Ovaj reality program je postavio neke temelje i konvencije na kojima su bazirani svi kasniji reality programi: stranci, nepoznata situacija, dokumentiranje, prepoznatljiva muzika, ispovjedaonice.Nakon toga nastaju brojne emisije u elji za privlaenjem gledalaca, pa tako 1996. nastaje Ekspedicija Robinzon, koja je preuzeta u mnogim zemljama i prikizaje se pod nazivom Survivor(Preivljavanje). U ranim 90-im nastaje i Big Brother, koji zajedno sa Surviverom postaje najpopularnija franiza reality showa. Razvojem tehnologije, reality anr je u vidu takmiarske emisije zakoraio i u svijet interneta putem poznate igre Slijedei milioner, u kojem su se natjecatelji, nakon toga je uslijedio prodor na trite video-igara putem igre The Tester, u kojoj su se takmiari nadmetali putem igrake konzole. Danas skoro svaka televizija ima svoj reality program, koji se veinom bazira na preuzetim i izreirani formatima.3. STRUKTURA REALITY ANROVAReality anrovi u sebi nose jedan cilj, a to je da kao komercijalni programski sadraj zabave i privuku publiku. Meutim, u zavisnosti od teme, reality program se razlikuje po tipovima i strukturnoj podjeli, koja nije vrsta i formalna. S obzirom na temu i sadraj reality programi mogu biti narativni u vidu ispovijedanja u kojima sudionici izraavaju svoje misli, te takmiarskog tipa, ije su karakteristike epizodna eliminacija sudionika, sudije koji donose vane odluke i imunitet.3.1 Format reality anrovaNajei format reality anra, je onaj dokumantarni, sa razlikom da klasini dokumentarni program ne manipulie sa injenicama i nema unaprijed izreiranu radnju. Jo jedan format prezentiranja reality sadraja koji je podstaknut komercijalizcijom, jeste tzv. docu-soap. To bi bio dokumenrarni program koji osi dokumentarne osnive, objedinjuje i karakteristike sapunske opere..Pored ovih postoje jo i formati u vidu takmienja,dokumentovanja igara, pronalaska partnera, takmienja talenata, pravni, preobraaj(make-over), ureenje doma i druge varijacije na temu.3.2 Osnovne vrste reality anrovaa) Dokumentarni- osnovna karakteristika reaity anra. Dokumentovanje injenica, iz raznih situacija. U poetku su to bili programi koji su se zasnivali na neizreiranom karakteru, sad se to dokumentovanje zasniva na unaprijed definisanom cilju dokumentovanja po odreenoj scenariju.b) Takmiarski- Oni bi se mogli nazvati prvim pravim reality programima. U njima postoji format emisije i eljeni tok kretanja. Zasniva se na okupljanju grupe individua, koji se prethodno, u veini sluajeva ne poznaju. Oni se unutra tog reality programa kreu po unaprijed postavljenim pravilima, svjesni eliminacijskog karaktera emisije. Ova vrsta reality sadraja je veoma zaniljiva, jer esto zbog takmiarskog duha izaziva konflikt,sreu, tugu, neizvjesnost, a te emocije su zanimljive televizijskim gledateljima.c) Renovacijski- Ovaj vid reality programa je takoer unaprijed izreiran i njegov osnov je ureenje ivotnih prostora ljudi. On se bavi pojedincima, veinom u periodu jedne sedmice, i zasniva se takoer na emocijama sree i oduevljenja.d) Self-improvment- Jo jedan u nizu reality anrova, koji se zasniva na emociji sree. U osnovi ovog reality programa je bavljenje pitanjem ljudskog nezadovoljstva i manjka samopuzdanja, iji se uzrok krije u nekim manama u fizikom izgledu. Nakon procesa ispovijedanja ivotnih situacija, slijedi period veinom operativnih zahvata i fizikog preobraaja. Bazira se na fizikoj promjeni, koja e donijeti promjenu na bolje u ivotima obinih ljudi.e) Pravni- Ovaj tip reality programa je relativno mlad. Njegov koncept je poprilino jednostavan. Prepirke unutra porodice, sa prijateljima, komijama koje su svakodnevne i ine se nemoguim za rijeiti dovode se pred televizijske ekrane, u TV sudnicu. Radnja na neki nain kopira deavanja u sudnici, samo to je ozbiljno situacije neusporediva, pa su ovakve emisije veinom komine. U nekim dravama, emisije ovog tipa, iako imaju ustaljen format donose prave male ivotne zavrzlame, a u nekim pak, glumci u sudnici prenose te ivotne situacije, to je zbog ponekad loe glume, jo kominije.f) Celebrity- Vrsta pravog reality programa, voajerskog karaktera, koji je tipian primjer docu-soap. Poznate osobe nose to breme manjka privatnosti, a sudjelovanjem u ovim celebrity reality programima odustajanje od tog prava u potpunosti. Ponekad se tu radi o dokumentovanju njihovog ivota u svakodnevnim situacijama, ili njihovo sudjelovanje u podvrsti ovog programa, ve pomenutim celebrity reality programima. U njima oni sudjeluju sa jo nekolicinom poznatih ili samoprozvanih javnih linosti, i te emisije imaju za cilj podizanje njihove popularnosti.4. KARAKTERISTIKA I KRITIKA ANRA4.1 Reality kao pogrean nazivKao programski sadraj, reality je zasnovan na dokumentovanju sadraja i stvarnih situacija, pa je zbog toga i kreiran takav naziv, reality. Ali, sa razvojem televizije, komercijalizacijom i fragmentacijom publike, ovaj anr je krenuo u potpuno drugom smijeru. Skoro svi reality programi koji se prikazuju danas su izreirani, poneki sa vrlo loom glumom, providinim provlaenjem odreenih ideja kroz program i sl. Stoga, kritiari zamjeraju zadravanje ovog naziva, jer situacije u kojima se kreiraju dananji reality programi su neprirodne i izreirane i nisu ni pribline dokumentovanju svakodnevice.4.2 Politiki i kulturni utjecajIako su esto na meti kritiara zbog kreiranja nestvarnih situacija i svog izreiranog karaktera, neki kritiari istiu i pozitivan politiki i kulturni uticaj. Ova karakteristika se osobito odnosi na arap