Raport Practica - Tehnologica

of 47

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Raport Practica - Tehnologica

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  1/47

  MINISTERUL EDUCA IEI AL REPUBLICII MOLDOVAȚ

  UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNA IONALĂȚ

  Catedra TEHNOLOGII INFORMA IONALE Ț 

  RAPORT

  al stagiului de practică

   

  Practica

  Studeta

  Specialitatea

  Aul de studii

  !rupa

  L"cul practicii

  Data stagierii#

    De la

    P$a la

  C"ducăt"rul practicii

  de la ui%ersitate

  C"ducăt"rul practicii

  de la c"legiu

    C&i iău '()*ș

  1

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  2/47

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  3/47

  Capitolul I Informații despre compania unde a avut loc practica de stagiere

  1.1 Despre companie C"+paia DAAC S,ste+ Itegrat"r

  -ace parte di grupul de c"+paii DAAC. iș  acti%ea/ădi aul )00*1 Astă/i. DAAC S,ste+

  Itegrat"r este cea +ai +are c"+paie aut"&t"ă.

  care acti%ea/ă $ calitate de ela2"rat"r al pr"dusel"r s"-t3are iș  itegrat"r +ultiser%ice $d"+eiul Te&

  "l"giil"r C"+uica i"aleț   iș  I-"r+a i"ale1ț

  4 cadrul c"+paiei acti%ea/ă +ai +ult de )*( de c"la2"rat"ri de cali-icare $altă. care i5ș

  au -ăcut studiile $ Eur"pa. A-rica

  de Sud. arileț  CSI. iș  care p"sedă e6perie ăpr"-esi"alăț  $ d"+eiile c"respu/ăt"are ale TIC1

  Siste+ul calită iiț  $ e-ectuarea pr"iectel"r iș  ela2"rarea pr"dusel"r s"-t3are este certi-icatc"-"r+ sta

  dardel"r ISO

  0(()#'(((. iar ser%iciul de sup"rt te&ic este ela2"rat c"-"r+stadardului ITIL1 4 Cetrul de $%ă ăț

  +7t. creat $ cadrul c"+paiei DAAC S,ste+ Itegrat"r. se

  iț  cursuri de istruire iș  certi-icare după pr"gra+ele VUE1

  D"%adă a succesel"r c"+paiei DAAC S,ste+

  Itegrat"r este cre tereaș  sta2ilă a2ee-iciului. precu+ iș  lărgirea tereului de acti%itate. care s5

  a e6tis pe terit"riul Rusiei.Asiei Mi8l"cii iș  a alt"r ăriț  CSI1

  1. Istoria !ompaniei

  C"+paia DAAC S,ste+ Itegrat"r S1R1L1 a -"st -"dată $ aul '((9

  ca e6tidere ac"+paiei DAAC Siste+ SRL :i -ace parte di grupul de c"+paii DAAC5;er+es1

  Ist"ria c"+paiei $cepe $ aul )00*1 De

  la $ceputul acti%ită

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  4/47

  • O2Aut&"ri/ed Dell Reseller?=

  • Pri+ul pr"iect c"+ple6 de li%rare :i istalare a ec&ipa+etului de calcul petruAcade+ia

  de Ad+iistrare Pu2lică=

  )009

  • O2Micr"s"-t Dealer?=

  • Se+area ac"rdului de parteeriat cu c"+paia APC=

  • Participarea la e6p"/i

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  5/47

  • 4ceputul c"la2"rării cu c"+paia OFI# istruirea pers"alului. "rgai/area ser%ice5cetrului p

  etru deser%irea pr"dusel"r OFI. $c&eierea uuiac"rd e6clusi% de distri2uit"r "-icial al c"+pa

  iei OFI=

  • O2

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  6/47

  ala c&eie? a RISC5S,ste+s. Su Micr"s,ste+s :i Oracle Data2ase=

  o Li%rări c"+ple6e :i sup"rt te&ic c"rp"rati% petru sta

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  7/47

  • 4-ii area c"+paiei DAAC Siste+ pe 2a/a Departa+etului TI al DAAC5;er+es S1A=ț

  • O2la c&eie? a siste+el"r de ser%er pe 2a/a ser%erel"r :i re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  8/47

  • Reali/area pr"iectului c"+ple6 de istalare a ec&ipa+etel"r de telec"+uica

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  9/47

  • I+ple+etarea pr"iectului pri%id c"+ple6ul de &ard5 :i s"-t3are petru aut"+ati/area

   pr"ducerii pa:ap"artel"r c"-"r+ c"+e/il"r !u%erului Repu2licii F$rg$/e. lasarea

  Cetrului de calcul :i a reAll"Card?1 S"lu)C 4trepridere?=

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia P"l,c"+=

  • A -"st "2APC Aut&"ri/ed Dep"t Repair Ser%ice Ceter?=

  '((

  &

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  10/47

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  11/47

  • Reali/area pr"iectului >Registrul de Stat al CirculaRegistrul Epide+i"l"gic de Stat? G crearea siste+ului de $registrare :i

  c"tr"l a răsp7dirii 2"lil"r i-ece5C"t a asigurării s"ciale? G per+ite accesul pri iteret a

  c"tri2ua2ilil"r :i pers"ael"r asigurate la datele c"tului di siste+ul asigurării s"ciale=

  11

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  12/47

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia B"sc&=

  • 4c&eierea ac"rdului de distri2uit"r cu c"+paia PlusteH=

  • O2

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  13/47

  • Recerti-icarea siste+ului de +aage+et al calită

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  14/47

  C"+paiil"r di d"+eiul TIC ATIC. $ parteeriat cu Pr"iectul USAID Cre:terea

  C"+petiti%ităE5Rep"rtig? 5 plat-"r+a ui-icată petru -"r+area :i

  depuerea rap"artel"r electr"ice. care se pre/ită de către $treprideri :i "rgai/aRegistrul de Stat al Ac&i/i

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  15/47

  Cisco Systems G este liderul ic"testa2il $ r7dul pr"ducăt"ril"r de pr"duse :i

  te&"l"gii petru re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  16/47

  iid parteer 2r"/ al SAP BusiessO28ects DAAC SSTEM Itegrat"r "-eră " ga+ă largă de

  s"lu

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  17/47

  -iltrare a tra-icului Je2Sese pr"te8ea/ă c"tra peric"lel"r iteret. cu+ ar -i pr"gra+ele spi" :i alte

  s"-t3are dăuăt"are1 Pr"tec

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  18/47

  Trend icro G lider +"dial $ d"+eiul pr"ducerii ati%iru:il"r de re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  19/47

  • securitatea i-"r+a

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  20/47

  • MOLDINCONBANF S1A1

  • PROCREDITBANF S1A1

  • VICTORIABANF S1A1

  • UNIVERSALBANF S1A1

  2ndustire

  • !rupul de $treprideri Ui" e"sa $ M"ld"%a

  • Cetrele aut" DAAC

  • R"+Petr"l5M"ld"%a

  • M"ld"%a5!a/

  • [Apă5Caal C&i:iăuQ

  • [ra/elu

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  21/47

  • Miisterul A-aceril"r E6tere

  • Miisterul Mucii si Pr"tec

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  22/47

   pr"iectului1 Istruirea este $depliită at7t -ără a $trerupe pr"cesul de 2a/ă al lasării pr"iectului. c$t

  :i la cursuri de istruire special "rgai/ate1

  Pe l7gă istruirea di pr"iecte. cetrul de studiere DAAC S,ste+ Itegrat"r des-ă:"ară cursuri.

  "rietate pe pr"duse s"-t3are tira8ate di 2"6e :i pe te&"l"giile &ard3are1

  Pe pr"pria 2a/ă. cetrul de studiere pr"pue ur+ăt"arele cursuri de istruire1

  • 45 Cetrul de Istruire Aut"ri/at1 Istruirea utili/at"ril"r :i a pr"gra+at"ril"r1

  • Oracle1 Ela2"rarea :i ad+iistrarea 2a/ei de date Oracle )(g

  • 5 Pricipiile de c"struire a re

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  23/47

  Calculat"r per-"r+at de +asă cu u pr"cess"r i. la care a -"st istalat s"-tul Micr"s"-t Visual Studi"

  '()(. -ra+e3"rH5ul ASP1Net MVC  a -"st istalat aparte de"arece $ pac&etul de 2a/ă e6ista d"ar

  ASP1Net MVC '. SL Ser%er C"+pact 1(1

  . Introducere 0n 2#.3et )4! 5!67

  Patter5ul M"del5Vie35C"tr"ller MVC separa " aplicatie i trei c"+p"ete

   pricipale# +"delul M"del. %i/uali/area Vie3 si c"tr"ller5ul C"tr"ller1

  ASP1NET MVC este u ra+e3"rH itegrat cu trasaturile e6istete ale ASP1NET si este

  de-iit i a+espace S,ste+1Je21M%c1

  ra+e3"rH5ul MVC iclude ur+at"arele c"+p"ete#

   Figura 1 G C"+p"etele MVC

  odel1 O2iectele +"del sut par i ale aplica iei ce i+ple+etea/ă l"gica petruț ț

  d"+eiul de date al aplica iei1 Adesea. "2iectele +"del regăsesc i +e+"rea/ăț ș

  starea +"delului itr5" 2a/ă de date1

  !ie-s1 Vie35urile sut c"+p"ete ce a-isea/ă ele+etele di iter-a ă cuț

  utili/at"rul UI1 4 +"d "2i uit acestea c" i te6t2"65uri. c"+2"2"65uri.ș ț

  list%ie35uri. etc1 L"gica UI apar ie %ie35ului1ț

  Controllers1 C"tr"ller5ele sut ele+ete ce +aipulea/ă iputul de la utili/at"r.

  iteracti"ea/ă cu +"delul i selectea/ă u %ie3 petru a a-i a re/ultatele1ș ș

  23

 • 8/16/2019 Raport Practica - Tehnologica

  24/47

  Iteractiuea cu utili/at"rul este gesti"ată de c"tr"ller1

  Procesul de executie al unei a"licatii !C