Pr brief msk april2011

download Pr brief msk april2011

of 12

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  482
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Pr brief msk april2011

 • 1. Had sa najlep PR partner ZlatchStrnok.skBrief pre vberov konanie na PR agentru pre Mediatel SK Commercial in Confidence

2. 2009 redizajn a nov komunikan stratgiaDo roku 2009 bola znakazastaral, nekonzistentn, v tieni internetovej konkurencie, kad povaoval Zlat strnky len za lt knihu.Znaka nedokzala interpretova irok produktov portflio , nezosobovala modernho internetovho a mobilnho hra na trhu vyhadvaov.Do roku 2009 sme vstpili s novm logom, novou CI, ako aj komunikanou stratgiou.Nov propozcia znaky =Nevyhadvajte. Njdite. Claim =Nali ste zlato Launch novej platformywww.zlatestranky.s k a jej uniktnych funkcionalt Vstpenie do svetamobilnho marketingu 3. Kde sme terazstratgia & ciele komunikcie Commercial in Confidence

 • Sasn konkurenn vhoda je najm v oblastimobilnch sluieb
  • Nae portflio zaha mnostvo mobilnch aplikci, vaka ktorm sa uvate vynjde v kadej situcii. M toti stle poruke viac ako 1 000 000 kontaktov na formy a osoby z databzy ZlatchStrnok.sk
  • Neustle vyvjame nov sluby. V roku 2011 sa budeme sstreova nalaunch vertiklnych produktov v online & mobile(Night life, Health & beauty,...)
 • Z hadiska B2B sa pozicionujeme akoLEAD GENERATION COMPANY
  • Firmm nepredvame inzerciu, reklamu at.
  • Predvame im marketingov rieenia, prostrednctvom ktorch zskaj nov obchodn prleitosti, novch zkaznkov.
  • Pracujeme s nstrojmi, ktor jasne demotruj ROI (klientsk analzy)
  • Draz naSales support webovch strnok Internet123.sk

4. Cieov skupinyCommercial in Confidence

 • B2C
  • Vetci potencilni uvatelia Zlatch strnok - mass market
  • Bliia pecifikcia v zvislosti od propagovanho produktu / platformy (napr. promo mobilnch sluieb zacieujeme primrne na mladiu generciu a milovnkov novch technolgi vzhadom na penetrciu mobilnho internetu)
 • B2B
  • Primrne SME ivnostnci, mal a stredn podnikatelia
  • Vnimkou je napr. sluba Affiliate Marketing uren pre vek B2C firmy (napr. poisovne, provideri internetoveho pripojenia a i.)

5. Medilne vstupy v roku 2010 Print Onl TOT Daily 5 54 59 Economy 1 11 12 IT 0 33 33 News agency 1 1 2 Marketing 0 10 10 Blog 0 13 13 Others 0 22 22 TOT 7 144 151 6. PR projekty realizovan v roku 2010Commercial in Confidence

 • PR launch produktov:
 • Augmented reality tlaov konferencia + 2 tlaov sprvy,http://www.mediatel.sk/Aktuality/86
 • Aplikcia ZlatStrnky.sk pre Android- tlaov sprva, http://www.mediatel.sk/Aktuality/87
 • Internet123.sk
  • Tlaov konferencia + tlaov sprva o produktehttp://www.mediatel.sk/Aktuality/88
  • Sa pre podnikateov o 45 webovch strnok zdarma
     • tlaov sprvahttp://www.mediatel.sk/Aktuality/89
     • partnerstv (Slovensk ivnostensk komora, NADSME, webnoviny, podnikam.sk), propagcia cez partnerov (letky, bannery, TS)
     • naprogramovanie sanej strnkyhttp://sutaz.internet123.sk/a manaovanie celho procesu a po odovzdanie vhier a zveren medializciu ( http://www.mediatel.sk/Aktuality/90 )
 • Aplikcia ZlatStrnky.sk pre iPad tlaov sprva,http://www.mediatel.sk/Aktuality/91
 • Aplikcia Adaffix tlaov sprva + promo video,http://www.mediatel.sk/Aktuality/93
 • Ostatn:
 • Interview s Benom Leggom (COO EDSA)v Hospodrskych novinch a Stratgichhttp://strategie.hnonline.sk/sk/sedy/rozhovor_mesiaca/pomahame-byt-viditelni.html
 • Promodistribcie Vianonch strnok tlaov sprvy,http://www.mediatel.sk/Aktuality/92

7. PR nstrojesasn stav Commercial in Confidence

 • Doteraz pouvan PR nstroje v spoluprci s PR agentrou
  • media relations na projektovej bze:
    • prava tlaovch sprv, ich distribcia do mdi na zklade schvlenho media listu, nsledn follow-up
    • Monitoring mdi za podpory platenej sluby v Newton media (hradenej Mediatelom), analza med. vstupov
    • Organizcia tlaovch konferenci, aktvna komunikcia s novinrmi
  • Ojedinele in nstroje napr. social networking (tvorba kvzu na Facebooku s odkazom na online sa propagujcu nov produkt), kreatvny koncet & manament partnerstiev a exekutvna prca na celom prejekte Internet123 (vi predchdzajci slide)
 • PR zastreen vlune in-house
  • Krzov komunikcia
  • Tvoba viny tlaovch sprv
  • Partnerstv na odbornch konferencich
  • Sprva Fan Page na Facebooku

8. Aktulne poiadavky na PR agentru Commercial in Confidence

  • Spoluprca na projektovej bze - product launches (vite PR Roadmap plan)
  • Kontinulne media relations (produktov PR, PR osobnost)
   • identifikcia PR prleitost, proaktivita, skvel vzahy s kovmi mdiami (schopnos vybojova priestor v TV)
   • Zabezpeenie kontinulnych media vstupov. Kvantitatvne i kvalitatvne prekona medilne vstupy z roku 2010
  • Kreatvne npady, schopnos o najefektvnejie uchopi message a obohati doteraz pouvan PR nstroje
  • Potencilne alie oblasti spoluprce:
   • Odborn seminre novinka, ktor chceme realizova s drazom na osvetu SME v reginoch
   • Krzov komunikcia

9. Roadmap 2011 plnovan PR aktivity viazan na spustenie novch produktov Commercial in Confidence 2011 PR ACITVITY PLANNING Mediatel Slovakia PR - Product launch January February March April May June July August September October November December Taxi app B2C press release, bloggers Affiliate Marketing press event + survey + sminar? B2B Spring B2B campaign (websites Internet123.sk) - PR support B2B press release ZS data vertical Entertainment & nightlife (online + mobile app) B2C, mobilepress release + PPC facebook + contest B2C, online ZS data vertical Health B2C press release + contest ZS data vertical Legal B2C press release + partnership ZS data vertical Home Improvement B2C press release + PPC + contest Internet123.sk improvements B2B press release + direct mail Online trafficPartnership B2C Press event + direct mail ZS data vertical for Students (mobile app) B2C press release + leaflets + universities fan pages Internet123.sk contest follow up - leads delivery B2B follow up PR Continual Media Relations B2C B2B 10. Zadanie pre PR agentru Commercial in Confidence

  • Zadanie:
  • Prezentcia agentry a tmu (zkladn daje o spolonosti, rozsah poskytovanch sluieb, relevantn sksenosti, referencie, predstavenie tmu, kt. by pre ns pracoval)
  • Nvrh PR aktivt v svislosti s uvedenm novej sluby Affiliate Marketing (info ku produktu-vite al slide) na slovensk trh: komunikan pln (rozpis navrhovanch aktivt, medialist, follow-up aktivity), timing, rozpoet. Budget: 5000Eur
  • Nvrh PR aktivt v svislosti s podporou projektu na predaj webovch strnok (info ku produktu-vite al slide) pre ivnostnkov a SME (produkt Internet123.sk). Budget: 5000 Eur
  • Nvrh spsobu odmeny agentry
  • Termny :
  • I. kolo - termn doruenia materilu:11. aprl 2011( e-mailom )
  • II. kolo osobn prezentcia(as kolegov z centrly Mediatelu CZ):13. aprl 2011za asti potencilneho account teamu agentry
  • Podmienky spoluprce
  • Shlas s obchodnmi a cenovmi podmienkami (vite slide 12 + prlohu)
  • Informcie v briefe s predmetom obchodnho tajomstva

11. Informcie ku produktom

 • Affiliate Marketing
 • Sluba je pripraven na launch na SK trhu (launchnut na CZ trhuhttp://www.mediatel.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/93 )
 • Info o produkte: v priloenej brore +http://www.affiliatepartners.sk/
 • Cieov skupina produktu: spolonosti s B2C focusom
 • Internet123
 • Launch produktu na SK trhu: jn 2010 vite slide 6
 • Info o produkte:www.internet123.sk+ priloen letk, promo video: http://www.youtube.com/watch?v=74X5SpZoDzo
 • Promo aktivity na podporu predaja produktu v priebehuQ2:
  • Spustenie novho promo webu v dizajnewww.internet123.cz(aprl 2011)
  • Video testimonials