Pobierz (1.63 MB)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz (1.63 MB)

 • WIECIInformacje z miasta, gmin i powiatu

  SEJNESKIE

  WIECI SEJNESKIE 8listopada2006Nr 9

  DZI W NUMERZE: Wieci SejneskieDYUR REDAKCYJNY

  poniedziaek, g. 9.00 14.00SEJNY ul. 1 Maja 17, tel. 087 5162200 w5

  e-mail: [email protected]

  WIECIzmiasta,gminipowiatu..................2Czybedzieszpital?..............................................3SAMORZDYMiasto.....................................4-6SAMORZDYPowiat.........................................7

  SAMORZDYKrasnopol..................................8SAMORZDYPusk..........................................9SzanowniPastwo...................................................9Bdzieotwieradrzwi?......................................0

  cena 2 zNr 9

  Fot.

  M.S

  mol

  isk

  a

  MinisterstwoZdrowiazamierzatworzywPolscesieszpitali,ktrebdmiayzagwarantowanepienidzenafunkcjonowaniezbudetupastwa.Okrelakryteria:minimum50ek,brakzaduenia,realizacjaprzezszpitalzadazzakresuratownictwamedycznego,pooenieszpitala,zapewnieniedostpnocidopodstawowychwiadczemedycznych.Czyczekanaskolejnawojnaoszpital?

  Czy bdzie szpital?

  Rozstrzygnicie, czy sejneski SP ZOZ znajdzie si w sieci szpitali jest jed-noznaczne z odpowiedzi na pytanie By albo nie by?. Utrzymanie bowiem szpitala w tak maym powiecie jest bar-dzo trudne. Po wprowadzeniu w 1999 roku reformy suby zdrowia ju dwu-krotnie prbowano wyeliminowa szpi-tal. Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych nie podpisaa kontraktu na 2000 rok i dopiero okupacja jej siedziby w Biaym-stoku przez pracownikw piciu szpitali powiatowych doprowadzia do podpisa-

  nia umowy. Nastpnie zaproponowano sejneskiemu szpitalowi kontrakt niszy o 40 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Od finansowej katastrofy szpital uratowali mieszkacy, przepisujc si do Branowej Kasy, oferujcej wysze stawki za te same wiadczenia. Najblisze miesice s rwnie zagroeniem dla SP ZOZ zapowiadane reformy w subie zdrowia zapowiadaj zamykanie maych szpitali.

  (ciag dalszy na str. 3)

  Politycyzwyborcamimuszobcho-dzisijakzewitkrow,askapaskabowiemnapstrymkoniujedzi.Trzebaunikakontrowersyjnychtematw,kre-lijaknajbardziejwietlanwizjprzy-szoci i dba o dobr opini na swjtemat.To ostatnie nie jest wcale takieproste.

  Pierwszawwyborczymwycigudoakcji wkracza plotka i towarzyszy po-litykom do samego finau rozgrywekowadz.Imbardziejabsurdalnaiode-rwana od rzeczywistoci, tym skutecz-niejszazwikszymhukiemidalejsirozniesie.

  Pniejprzychodziczaspojedynkwnaumiechy.Lokalnipolitycyumiechajsidopotencjalnegowyborcyzplakatwiulotek,uwodztwardymspojrzeniemihasami.Jeszczeinniwolumiechasiprzedewszystkimwczasiebezpored-nichspotkazwyborcami.Owewiecepolityczneniecieszsijednakzadupopularnocinanaszymterenieizre-guysomijaneszerokimukiemprzezmieszkacw.ChybaezastosujesitajnbrowpostaciWielkiegoWodzawanej ipopularnejosoby,ktrana-macikandydata.Zaproszonanaprzed-wyborczywiec,udzieliswojegopoparcialokalnemu politykowi i cignie na tospotkanieciekawskich.Itakotoodrobin-kapopularnocispynienapopartprzezniosob,awrazznigosyniektrychniezdecydowanychwyborcw.Dobrympomysemjesttezaproszenienaprzed-wyborczywiecjakiegozespoumoejakazagubionaowieczkazapragniepo-bawisiiprzypadkiemprzyjdzie?

  Odczasudoczasuanonimowyautorwprowadza do obiegu kserowane lubdrukowane poktnie karteczki z wypi-sannanichnajprawdziwszzprawd,ktra ma podci ostatecznie skrzydawznoszcym si na wyyny politycz-nychuniesiekonkurentom.Stotzw.zdziczae paszkwile bro typowa dlazoliwych gnomw. Po przeczytaniuowejdomowejrobotyulotkipolitykowiumiech zazwyczaj lekko blednie, a woczachpojawiasinienawi.Jesttostanchwilowegozamroczeniapolitycznego.

  Naszczcie2listopadazakoczysitensamorzdowybiegzprzeszkodami.Politycznaorpjdziewzapomnienie.Zwycizcy zajm si rzdzeniem. Prze-graniprzejddogbokiejopozycji,ktrauaktywnisiprzedkolejnymiwyboramisamorzdowymi.

  Zastanawiamsitylko,ktoposprztawyborczeplakaty?(sm)

  Bieg z przeszkodami

 • 2 WIECI SEJNESKIE 8listopada2006Nr 9

  WIECI z miasta, gmin i powiatuPowrtWieci Sejneskie zniky niespo-

  dziewanie z kioskw i sklepw. Dzi oddajemy, po dugiej przerwie, w Wasze rce kolejny numer gazety. Naley si Wam rwnie kilka sw wyjanienia.

  Niewiemy,comoesiwydarzyzagodzin,jutro,zatydzie.Przekonaamsiotympodkoniecczerwca,kiedytozsejneskiegoszpitalaodwiezionomniekaretknasygnaledoSzpitalaKliniczne-gowBiaymstoku.Jeszczedzibardzocikomipisaowydarzeniachtamtychdni.Przezcayczastowarzyszymistrachoyciemojegonienarodzonegodziecka,chobyampodopiekbardzodobrychlekarzy.Patrykaurodziamsporoprzedplanowanymterminem.Naszczcietenajciszechwilewszpitalumamyjuzasob.Szczeglniedzikujpoonymzsejneskiegoszpitalaidyurnemuleka-rzowizaszybkie,konkretnedecyzjeorazzespoowizkaretkizaopiek.

  Nie sposb byo przewidzie tychwydarze.NiktznaszejRedakcjiniebynanieprzygotowany.Dlategotemu-siaamzdecydowaowstrzymaniuwy-dawaniagazety.Terazpowolizaczynamodkrywanietylkourokibyciamam,ale te trudn sztuk czenia pracy zmacierzystwem.Zwielkradociod-dajwWaszercekolejnynumermojejulubionejgazety.

  Skupiamysiwnimprzedewszyst-kimnaprzyszocisejneskiegoszpitalaniepierwszyjurazgrozinamjegoza-mknicie.Bdgobronicaymsercem,poniewaosobicieprzekonaamsijakbardzo jestonnamTUpotrzebny.2-go listopada zdecydujemy, kto bdziewpywa na ycie w naszym regionieprzeznajbliszecztery lata.ZachcamWasdouczestniczeniawnich.

  Szukajcierwnienakilkadniprzedwyborami bezpatnegoPrzewodnikapo wyborach, z ktrego dowiecie siwicejokandydatachnaRadnych,wj-tw,czyBurmistrza.

  MartaSmoliska

  Rosyjska ruletkaPlama oleju na skrzyowaniu ulic Konarskiego, kowej i Wojska Polskiego ju

  dawno znika. Tylko te znicze nie pozwalaj zapomnie o tragedii. Dlaczego doszo do tego wypadku?

  Rosyjska ruletka to gra, w ktrej stawk jest ycie. Gracze przystawiaj sobie na zmian pistolet do gowy z naadowanym tylko jednym nabojem i naciskaj na spust. Rozwizania s dwa wystrzeli, czy nie wystrzeli? udzco podobne i pewnie w takim samym stopniu podnoszce adrenalin jest zachowanie modych kierowcw, ktrzy rozpdzeni wylatuj z ul. kowej na tras prowadzca do Suwak i wpadaj na ul. Wojska Polskiego. Bdzie przeje-da jaki samochd, czy nie? Opisana sytuacja miaa miejsce na dugo przed tragicznym wypadkiem z padziernika. Dowd na to, e kierowcy z fantazj wszdzie si znajd.

  Na policj informacje o podobnych zdarzeniach z reguy nie trafiaj. Potwierdza to Ewa Bednarska z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. wiadek, ktry na przykad by w tym czasie na spacerze z psem, wraca do domu i zazwyczaj nie zgasza tego nigdzie. Tak byo i w opisanym przez mnie zdarzeniu.

  Brawurowa jazda modych kierowcw bya najprawdopodobniej przyczyn tragicznego wypadku na wspomnianym ju skrzyowaniu. Niecay miesic temu okoo godziny 21:35 kierowca samochodu Renault, jadc jak wynika z relacji wiadkw z nadmiern prd-koci od strony ul. kowej, omin stojcy przed skrzyowaniem na prawym pasie ruchu pojazd i wjecha z drogi podporzdkowanej na skrzyowanie.

  Kierowca samochodu Renault zama podstawowe przepisy ruchu drogowego. Przecie wida wyranie, e stoi na tym skrzyowaniu znak STOP mwi Ewa Bednarska. Nie wiemy, dlaczego on omin stojcy przed tym skrzyowaniem samochd, dlaczego si nie zatrzyma. Podjte przez policj czynnoci doprowadz do wyjanienia sprawy.

  Nastpnie z olbrzymi si uderzy w bok jadcego w kierunki Suwak Honkera. Pasaer tego ostatniego samochodu umar w szpitalu w Suwakach... Sprawca wypadku przebywa obecnie w areszcie. (sm)

  Autobus do stolicyOd 7 listopada rusza nowa linia autobu-

  sowa Suwaki Sejny Warszawa. Wyjazd autobusu z Sejn o godzinie 5.25, w Warszawie bdzie o godzinie 10.35. Cay bilet bdzie kosztowa 37 z.

  Stacja docelowa jak zwykle PKS Warszawa Stadion, czyli wysiadasz i otacza ci tum handlujcych Wietnamczykw Rada dla pocztkujcych atwo jest si przy Stadionie natkn na nieuczciwych taksw-karzy, ktrzy za kurs licz kilka razy droej. atwo ich rozpozna zamiast napisu TAXI maj na tabliczce TAKI.

  Kurs powrotny na razie bdzie jedynie do Suwak przez pierwsze dwa miesice funk-cjonowania linii bdzie prowadzony pomiar natenia ruchu na linii przez Sejny. Jeeli nowe poczenie bdzie cieszy si duym zainteresowaniem, autobus powrotny rw-nie bdzie jecha z Augustowa do Suwak przez Sejny.

  Autobusy powrotne do Suwak z PKS Warszawa Stadion s o godzinie 14.00, 16.05 oraz tylko w pitki o 18.40. W Suwakach s odpowiednio o godzinie 19.00, 21.05, oraz pitkowy o 23.40.

  Dentysta pilnie poszukiwany

  W styczniu przestaje dziaa w Sejnach poradnia stomatologiczna. Dlaczego j za-mykaj? Czy to oznacza koniec darmowych wizyt u dentysty? Co zrobi, kiedy w kiesze-ni bdzie pusto, a zb bardzo zaboli?

  Mamy sprzt, ktry pamita jeszcze czasy PRL-u wyjania dyrektor SP ZOZ, Waldemar Kwaterski. Niestety inwesto-wanie w nowy mija si z celem, poniewa nie ma modych stomatologw. Dotychczas wsppracujcy z nami dentyci osignli ju wiek emerytalny. Dlatego zdecydowaem o zamkniciu stomatologii w Sejnach.

  W kraju funkcjonuje ju niewiele pub-licznych zakadw opieki zdrowotnej, wiad-czcych usugi stomatologiczne. Sektor ten sprywatyzowa si, poniewa najzwyczaj-niej w wiecie dentystom bardziej opacao si otworzy prywatny gabinet. Natomiast publicznym placwkom wiecznie brakowa-o pienidzy na kupno nowoczeniejszego sprztu.

  Zamknicie darmowej poradni denty-stycznej w Sejnach nie jest rwnowane z brakiem darmowej opieki stomatologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpisze kon-kurs, ktry zakoczy si najprawdopodob-niej podpisaniem kontraktu midzy NFZ a dentystami, majcymi prywatne gabinety stomatologiczne.

  Zasady korzystania z darmowych usug dentysty nie zmieni si. Zmieni si jedy-nie miejsce przyjmowania pacjentw oraz sprzt. (sm)

  DonosikLudzie listy pisz Charakterystyczn

  ich odmian s donosy. Z reguy le si ko-jarz, przez ich naduywanie we wasnym interesie w czasie PRL-u. Dzi co prawda jest ich mniej, ale zawsze bd sprawy ktre nam si nie spodobaj i bdziemy chcieli poskary.

  Donosy trafia