pobierz rozmiar: 7.8 MB

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of pobierz rozmiar: 7.8 MB

 • 1nr 6(54)/2016 9 czerwca 2016

  DOSTAWA GAZU(Sulcin i okolice)

  Pon. - Sob. 8:00 - 20:00Niedziela 9:00 - 15:00

  REKLAMA511 225 133

  nr 6(54)/2016ISSN 2084-4255

  9 czerwca 2016

  tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

  Czynne: poniedziaek - pitek 8 - 16; sobota 8 - 13

  Wiarus zwrci 100 tys. z dotacji?SULCIN

  PRZEKRJlokalnySULCIN KRZESZYCE LUBNIEWICE SOSK TORZYM ONO LUBUSKIE

  KOLPORTA ULOTEK!

  Adam Piotrowski

  Do skrzynek pocztowych

  6 gr. za sztuk Rekomendacje

  Sulcin, Midzyrzecz, Kostrzyn nad Odr

  511 225 133Gaz

  eta

  bez

  pa

  tna

  www.przekrojlokalny.pl

  GraWo-STONE Rok za. 1986GRANIT-MARMURNAGROBKI PARAPETY BLATY

  tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

  Do negocjacji nie jestemy tak twardzi, jak materia, z ktrego robimy!Ostrw 47A, 69-200 Sulcin

  SulcinOs. Soneczne 9c; Tel.: 95 714 3800 GSM: 519 503 134

  Kostrzyn nad Odrul. Wdkarska 16; Tel.: 95 729 9490 GSM: 603 997 355

  Poradnia czynna:Pn.-Pt. 8.00-21.00Sob. 8.00-15.00

  [email protected] www.q-dent.net

  PORADNIA STOMATOLOGICZNA

  GraWo-STONE Rok za. 1986GRANIT-MARMURNAGROBKI PARAPETY BLATY

  tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225 www.grawo-stone.pl

  Do negocjacji nie jestemy tak twardzi, jak materia, z ktrego robimy!Ostrw 47A, 69-200 Sulcin

  DOSTAWA GAZU(Sulcin i okolice)

  Pon. - Sob. 8:00 - 20:00Niedziela 9:00 - 15:00

  95 755 39 15

  Najmodszy starosta w Polsce pozostanie na stanowisku

  REKLAMA511 225 133

  nr 7(43)/2015

  Gaz

  eta

  bez

  pa

  tna

  ISSN 2084-4255 PRZEKRJlokalny SULCINKRZESZYCELUBNIEWICESOSKTORZYMONO LUBUSKIE9 lipca 2015www.przekrojlokalny.pl

  UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

  Agencja Porednictwa Pracy oferuje prac w Holandii

  Dzia - ogrodnictwo (szklarnie, hale)95 755 41 11600 057 964

  NUMER CERTYFIKATU: 3656

  69-200 Sulcin,ul. Kupiecka 5/8Pon.-pt. 8.00 - 16.00

  [email protected]

  UWAGA - ZMIANA ADRESU!

  cd. na s. 16

  >> cd. na s. 9

  Sulcin, ul. Pineckiego 1

  JU OTWARTA!

  wicej informacji na s. 19

  SULCIN

  www.stylceramika.pl

  A r c y d z i e a w r d a z i e n e k !

  tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

  POWIAT SULCISKI

  Miesic temu wnio-sek o odwoanie Pa-tryka Lewickiego ze stanowiska starosty zoyo czterech rad-nych powiatu: Adam Basiski, Mirosaw Baranowski, Sawo-mir Sonik i Lesaw Widera. W uzasad-nieniu radni napisali, e nie podoba im si

  7 radnych byo za odwoaniem starosty Patryka Le-wickiego, 5 przeciw, a dwch wstrzymao si od gosu. By odwoa starost potrzebne byo 9 gosw popie-rajcych wniosek.

  W obronie P. Lewickiego podczas sesji stana grupa modziey

  Uroczystoci rozpoczy si od mszy witej. Po niej odczytano uchwa rady gminy o nadaniu placowi imienia Danuty Siedzi-kwny ps. Inka. Pomnik od-sonili wjt Krzeszyc Stanisaw Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-kacji Publicznej IPN Andrzej Zawistowski, pose Jzef Zychi przewodniczca Rady Gminy Krzeszyce ElbietaDominiczak.W zrealizowaniu pomnika Inki wymiernie pomoga Fundacja Niepodlegoci z Lublina. Wcze-niej fundacja zaangaowaa si w zmian nazwy ostatniej w Pol-sce ulicy Bieruta na Gorzowsk w Rudnicy w gminie Krzeszyce.

  KRZESZYCE

  Inka ma swj plac i pomnik28 czerwca w Krzeszy-cach odbya si uroczy-sto nadania imienia Danuty Siedzikwny ps. Inka placowi rekreacyj-no-wypoczynkowemu w centrum miejscowoci oraz odsonicia pomni-ka dzielnej sanitariuszki.

  >> cd. na s. 6

  Czynne: poniedziaek - pitek 8 - 16; sobota 8 - 13

  TANIEJ NI W INTERNECIE

  DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej nie zaakceptowao sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wdrzyn Wiarus z realizacji projek-tu Powiat w dobrym klimacie. Resort bdzie si domaga zwrotu caej dotacji. Jedn z filarw stowarzyszenia jest byy starosta sulciski i obecny radny powia-towy Patryk Lewicki. Dodatkowo firma P. Lewickiego Euro Plus Patryk Lewicki bya partnerem projektu.

  W numerze:

  STR. 16

  (dowz na terenie Sulcina i okolic)

  4999na miejscu

  z

  5500na dowz

  z

  PUNKT WYMIANY BUTLI:

  Ostrw 7W ofercie: wynajem

  przyczepek samocho- dowych (25 z do 8 godz., 35 z - doba)

  wynajem rusztowa

  Cel wzrost aktywnoci i in-tegracja mieszkacw

  W 2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wdrzyn WIARUS otrzymao

  STR. 20

  95 755 39 15

  >> cd. na s. 12

  z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej dotacj w wysokoci 99 980 z na realizacj zadania Powiat w dobrym klimacie. W ramach projektu stowarzyszenie miao zorganizowa sympozjum naukowe Rola organizacji poza-rzdowych w samorzdzie tery-torialnym, konferencj Powiat Sulciski obieramy kurs na dobry klimat oraz piknik skie-rowany do spoecznoci lokal-nej pn. Tak dla spoeczestwa obywatelskiego. Odbiorcami

  zadania miao by 1200 miesz-kacw powiatu sulciskiego. Partnerami projektu byy Powiat Sulciski oraz firma Euro Plus Patryk Lewicki.

  Pierwsze rozbienoci

  Z kocowego sprawozdania WIARUSA wynika, e zadanie udao si zrealizowa z nawiz-k wzio w nim udzia nie

  Rozmowa z senatorem RP Wadysawem Komar-nickim (cz. II) STR. 25

  Stal bdzie w wiel-kim finale

  ROZMOWA PRZEKROJU

  KOCZYN / REGION

  W tym biegu wszy-scy byli zwycizcamiRelacja z IX Midzynarodo-wego Koczyskiego Biegu Olimpijskiego

  TORZYM / KORYTA

  W Korytach odnale-ziono masowy grbNajwiksza katastrofa ko-lejowa Niemiec

 • 2 nr 6(54)/2016 9 czerwca 2016

  Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam i ogosze. Redakcja nie zwraca nie zamwionych tekstw , a take zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Roz-powszechnianie materiaw redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

  Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kociuszki 22a/3, 69-200 Sulcin; Redaktor naczelny: Adam PiotrowskiRedakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysaw Mielczarek, Anna SuchyAdres redakcji: ul. Kiliskiego 9, 69-200 Sulcin, tel. 511 225 133, [email protected]; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514Druk: Polskapresse Oddzia w Poznaniu; Nakad: 10.400 egz.; Kolporta: Agencja Reklamy PROGRESS

  OgOszenia DrObneLOKUM Biuro Nieruchomoci w Sulcinie poleca

  Adam PiotrowskiRedaktor naczelny

  [email protected]

  W subie zdrowia bez zmian

  Mam wraanie, e nasza suba zdrowia na wielu pasz-czyznach zatrzymaa si x lat temu i pomimo zmian rzdw, premierw i ministrw ruszy z miejsca nie zamierza. Niedawno pewna ptoraroczna obywa-telka naszego kraju z powodu utrzymujcej si przez trzy dni wysokiej temperatury, ktr ciko byo zbi trafia w pitko-wy wieczr na SOR sulciskiej lecznicy (skierowa j tam lekarz rodzinny). Dyurny pediatra na podstawie badania stwierdzi, e powodem moe by wirus mononukleozy. Lekarz zleci przeprowadzenie bada krwi pod ktem tego wanie wirusa i pooy dziewczynk na oddzia-le. Pech jednak chcia, e nasza dzielna pacjentka trafia do szpi-tala w pitek przez cay week-end prbki przeleay w leczni-cy, bo sulciskie laboratorium takich bada nie wykonuje, a do Zielonej Gry transport mia pj dopiero w poniedziaek (taka procedura).

  W midzy czasie kilku innych pediatrw d0yurujcych pod-czas w weekendu (inny w sobo-t i w niedziel) postawio zgoa odmienne diagnozy. Wszyscy kazali jednak cierpliwie czeka na wyniki z Zielonej Gry. Nie-stety, ani w poniedziaek, ani we wtorek adne wieci z miasta wojewdzkiego nie nadchodzi-y, bo jak si okazao wyniki na mononukleoz robione s tylko w rody. W ten sposb za-rwno pediatrzy z sulciskiej lecznicy jak i rodzice pacjentki przez 5 dni yli w zawieszeniu nie bdc pewnym do koca co dziecku dolega. Fakt, e opieka bya ok, ale dziecko byo leczo-ne tylko objawowo, a diagnozy

  si zmieniay. Ostatecznie w rod z laboratorium w Zielonej Grze przysza informacja, e to jednak nie jest wirus mononu-kleozy, bo ten dziecko przeszo ju wczeniej.

  Nie wymagam poziomu z Dr Hausa czy Lenej Gry, bo to wg fachowcw fantastyka filmowa, jednak to dla mnie niezrozumia-e i nie do zaakceptowania, e na proste wyniki laboratoryjne, ktre mog nakierowa na dal-sze leczenie trzeba czeka tak dugo. Ten przypadek i fakt, e rzd nadal nie dogada si z pie-lgniarkami w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie po-kazuj, e pienidze na sub zdrowia w Polsce nadal s le dysponowane.

  Pikarskie szalestwoKarty z pikarzami, jajka nie-

  spodzianki z pikarzami, dzie-sitki reklam z pikarzami, setki newsw z pikarzami Gdy je-den z komentatorw telewizji publicznej rozpoczyna serwis sportowy dramatyczn infor-macj, e rano nasi pikarze zjedli niadanie, news o tym, e siatkarze wygrali kolejny mecz na turnieju w Japonii i jad na Olimpiad znalaz si na szarym kocu. O tym, e Vive Tauron Kielce gra w finale Ligi Mistrzw w szczypiorniaku dowiedziaem si z wiadomoci sportowych dopiero, gdy druyna ta wygra-a fina i to w mega spektaku-larny sposb. Tymczasem mam wraenie, e niedugo Lewan-dowski wylezie mi z lodwki. Nie wiem czy to Polacy tak si nakrcaj, czy kto nas prbuje wkrci? Owszem, jak rozpocz-nie si Euro we Francji pewnie ja te dam si ponie, ale ta podnieta teraz mnie ju z lekka irytuje. Mam te nadziej (ale

  nie chc kraka), e nasze wiel-kie nadzieje nie zakocz si jak zazwyczaj w myl popularnej przypiewki nic si nie stao, Polacy nic si nie stao

  Nie dajmy si oszuka!Ju kilku zdezorientowanych

  pocztkujcych przedsibior-cw przyszo do nas by pokaza wezwanie do zapaty za wpis do Centralnej Ewidencji o Dzia-alnoci Gospodarczej. Pismo w swojej zawioci obligowao ich do zapacen