KVIC Nový Jičín · PDF file Šablony II – listopad 2019 3 2....

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KVIC Nový Jičín · PDF file Šablony II – listopad 2019 3 2....

 • Šablony II listopad 2019

 • 1. OBSAH

  1. Obsah............................................................................................................................................................................... 2

  2. Nabídka DVPP a poradenství ........................................................................................................................................... 3

  A. DVPP pro Šablony II ......................................................................................................................................................... 3

  B. Poradenství při realizaci projektu .................................................................................................................................... 3

  3. Mateřské školy ................................................................................................................................................................ 4

  4. Základní školy ................................................................................................................................................................ 11

  5. Školní družiny a školní kluby .......................................................................................................................................... 26

  6. Střediska volného času .................................................................................................................................................. 30

  7. Základní umělecké školy ................................................................................................................................................ 34

 • Šablony II – listopad 2019 3

  2. NABÍDKA DVPP A PORADENSTVÍ

  A. DVPP pro Šablony II

  Nabídka je každý měsíc rozšiřována a konkretizována tak, abyste mohli v průběhu celého zvoleného období vzdělávat své pedagogy individuálně či objednat si vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy. Pro podrobnější informace (např. obsah DVPP, termíny apod.) se obracejte na naše pracoviště:

  Ředitelství (oblast ICT) Nový Jičín

  Mgr. Blanka Kozáková Mgr. Ilona Fiurášková

  blanka.kozakova@kvic.cz ilona.fiuraskova@kvic.cz

  595 538 023 595 538 014

  Ceny jednotlivých šablon jsou orientační.

  B. Poradenství při realizaci projektu

  Poskytujeme konzultace při realizaci projektu (finanční řízení, výkaznictví, pracovně-právní problematika). Konzultace jsou zpoplatněny 400 Kč/h poskytované služby. Školám, pro které jsme zajišťovali přípravu projektové žádosti, nabízíme rovněž možnost administrace celého projektu vč. Zpracování zprávy o realizaci a dalšího poradenství. Cena je 8 500 Kč/za celou dobu realizace projektu, a to až po schválení Závěrečné zprávy.

  Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023

  Frýdek-Místek Opava

  Karin Šebestová Mgr. Eva Krzywoňová

  karin.sebestova@kvic.cz eva.krzywonova@kvic.cz

  595 538 048 595 538 062

  Ostrava

  Mgr. Zuzana Nevřelová

  zuzana.nevrelova@kvic.cz

  595 538 075

 • Šablony II – listopad 2019 4

  3. MATEŘSKÉ ŠKOLY

  2.I/6 A) ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

  NÁZEV LEKTOR TERMÍN MÍSTO POČ. H CENA PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

  Čtenářské dovednosti s prvky kritického myšlení v MŠ

  S. Korcová, J. Poulíčková

  8 1 190 Kč

  Čtenářské dovednosti s prvky kritického myšlení v MŠ

  S. Korcová 21. 10. 2020 Ostrava 8 1 190 Kč kvic.cz/kurz/6327162050

  Čtenářské dovednosti s prvky kritického myšlení v MŠ

  S. Korcová podzim 2020 Opava 8 1 190 Kč kvic.cz/kurz/5327162050

  Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? Z. Pavelová 16 1 330 Kč

  Poslouchám, čtu a rozumím! S. Korcová,

  J. Poulíčková 16 1 790 Kč

  Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro všechny děti M. Navrátilová 16 3 410 Kč

  Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole

  A. Štěpánová, V. Wrožynová

  16. a 17. 4. 2020 Frýdek-Místek 16 1 650 Kč kvic.cz/kurz/2319151950

  Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole

  A. Štěpánová, V. Wrožynová

  28. a 29. 5. 2020 Opava 16 2 310 Kč kvic.cz/kurz/5328262000

  Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi MŠ

  N. Toflová, J. Bartošová

  16 1 920 Kč

  Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ – rozvoj čtenářské gramotnosti

  M. Hak 16 1 630 Kč

  Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte

  L. Banszel Freyová

  jaro 2020 Nový Jičín 8 1 200 Kč

  Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte

  L. Banszel Freyová

  1. 10. 2020 Opava 8 1 200 Kč kvic.cz/kurz/5330922050

  Tvořivá literární výchova v MŠ a v 1. třídě ZŠ

  B. Rozehnalová 16 1 990 Kč

  Čtenářská pregramotnost interaktivně M. Körberová 16 3 100 Kč

  Čtenářská pregramotnost L. Bínová 16 2 430 Kč

  Čtenářská pregramotnost L. Bínová 32 4 680 Kč

  Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ

  J. Bartošová, N. Toflová

  8 1 360 Kč

  2.I/6 B) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

  NÁZEV LEKTOR TERMÍN MÍSTO POČ. H CENA PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

  Matematická pregramotnost L. Bínová 22. 1. a 23. 1. 2020 Ostrava 16 1 900 Kč kvic.cz/kurz/6320592000

  Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin

  I. Tomášková 11. 3. 2020 Frýdek-Místek 8 950 Kč kvic.cz/kurz/2322672000

  Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin

  I. Tomášková 5. 5. 2020 Nový Jičín 8 1 000 Kč kvic.cz/kurz/1322672000

  Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin

  I. Tomášková 27. 5. 2020 Opava 8 1 000 Kč kvic.cz/kurz/5322672000

  Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ

  N. Toflová, L. Kaločová

  16 1 920 Kč

  Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori

  Z. Čížková 21. a 22. 4. 2020 Ostrava 16 2 280 Kč kvic.cz/kurz/6330162000

  Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori

  Z. Čížková 27. a 28. 4. 2020 Nový Jičín 16 2 280 Kč kvic.cz/kurz/1330162000

  Matematická pregramotnost interaktivně M. Körberová 16 3 100 Kč

  Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ

  L. Kaločová, N. Toflová

  8 1 360 Kč

  https://www.kvic.cz/kurz/6327162050 https://www.kvic.cz/kurz/5327162050 https://www.kvic.cz/kurz/2319151950/Rozvoj_ctenarske_gramotnosti_a_kritickeho_mysleni_v_materske_skole https://www.kvic.cz/kurz/5328262000 https://www.kvic.cz/kurz/5330922050 http://www.kvic.cz/kurz/6320592000 https://www.kvic.cz/kurz/2322672000/Rozvoj_predmatematicke_gramotnosti_s_vyuzitim_prirodnin https://www.kvic.cz/kurz/1322672000/Rozvoj_predmatematicke_gramotnosti_s_vyuzitim_prirodnin https://www.kvic.cz/kurz/5322672000/Rozvoj_predmatematicke_gramotnosti_s_vyuzitim_prirodnin https://www.kvic.cz/kurz/6330162000 https://www.kvic.cz/kurz/1330162000/Matematicke_dovednosti_predskolnich_deti_s_pouzitim_prvku_pedagogiky_Montessori

 • Šablony II – listopad 2019 5

  2.I/6 C) CIZÍ JAZYKY

  NÁZEV LEKTOR TERMÍN MÍSTO POČ. H CENA PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

  Pohádka nám pomůže S. Doláková 14. 1. 2020 Nový Jičín 8 1 160 Kč kvic.cz/kurz/1330362000

  Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, malujeme

  D. Pleva 13.3.2019 Frýdek-Místek 8 1 050 Kč kvic.cz/kurz/2326392000

  Konverzační kurz anglického jazyka tým lektorů 12 2 140 Kč

  Konverzační kurz anglického jazyka D. Ayrapetyan 1 x týdně – středa

  od 26. 2. 2020 15:30 h

  Ostrava 40 5 620 Kč kvic.cz/kurz/6326292000

  Angličtina v mateřské škole. Jak na to? S. Doláková 16 1 880 Kč

  Výuka AJ ve skupinách – poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu

  S. Doláková 10. 3. 2020 Opava 8 1 260 Kč kvic.cz/kurz/5327322000

  Výuka AJ ve skupinách - práce s textem, podpora čtecích návyků, procvičení psaní

  S. Doláková 8 1 310 Kč

  Anglická gramatika (efektivně a snadno) S. Doláková 11. 3. 2020 Nový Jičín 8 1 260 Kč kvic.cz/kurz/1327312000

  Intenzivní metodický kurz výuky anglického jazyka

  Dohnalová, Chocholatá,

  Šmídová dle zájmu Ostrava 44 5 990 Kč

  Metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ

  tým lektorů dle zájmu Frýdek-Místek 150 15 990

  Kurz anglického jazyka pro začátečníky 1. část

  J. Kořistková 80 6 700 Kč

  Kurz anglického jazyka pro začátečníky 2. část

  I. Klečková 80 6 700 Kč

  Kurz anglického jazyka A1 – 1. část tým lektorů dle zájmu 80 6 700 Kč

  Kurz anglického jazyka A1 – 2. část tým lektorů dle zájmu 80 6 700 Kč

  Kurz anglického jazyka A2 – 1. část tým lektorů

  dle zájmu 80 6 700 Kč

  Kurz anglického jazyka B1 – 1.