ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  64
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Oblast podpory 1.57.12.2011, Zlín. Výzva 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Příloha č.1 – Jmenný seznam škol Příloha č.2 – Monitorovací indikátory Příloha č.3 – Přehled šablon 1.5 Příloha č.4 – Čestné prohlášení - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

ABLONY PRO STEDN KOLY

ABLONY PRO STEDN KOLYOblast podpory 1.57.12.2011, ZlnVzva 1.5 Zlepen podmnek pro vzdlvn na stednch kolchPloha .1 Jmenn seznam kol

Ploha .2 Monitorovac indiktory

Ploha .3 Pehled ablon 1.5

Ploha .4 estn prohlen

Datum ukonen vzvy: 30.6.2012 ve 13,00 hod.Ploha .1 Vzvy 1.5platn pro vechny stedn koly Zlnskho kraje, kter neproly optimalizac od 1.10.2010

platn pro vechny koly, kter neek na zatku roku 2012 optimalizacePloha .4 Vzvy 1.5estn prohlen o potu k

tk se pouze optimalizovanch kol !!!

nelze u nich aplikovat Plohu .1 Vzvy 1.5Zlnsk kraj podpora ablon na ICTdoporuen: maximln vyut ablony III/1 a III/2

ablona III/1 individualizace vuky prostednictvm digitlnch technologi

ablona III/2inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTVyuit finannch prostedkVZOROV PKLAD:

kola maximln vyuije finann prostedky na tvorbu ablon III/1 a III/2

z nrokovanch prostedk bude koly zbvat stka nap. 100 tis. K

tuto zbvajc stku me kola vyut na tvorbu dalch ablon viz Ploha .3 Vzvy 1.5Finalizace ablon pro Smonost finalizace dost od 30.11.2011 od 10 hod.

12.12.2011 bude aktualizovna Ploha .1 dan vzvydo 11.12.2011 je mon pout pvodn poet k (vkazy k 30.9.2010)od 12.12.2011 po proveden aktualizaci (=vkazy k 30.9.2011)

finalizovan dost mus bt doruena na MMT do 12.12.2011 do 12,00 hod. (Karmelitsk 7,)pro vyuit potu k k 30.9.2010slo bankovnho spojenesk spoitelna, a.s.

278 58 92 / 0800Nkup ICT sout na zklad vyplnnch pedbnch poadavk na nkup ICT se budou soutit vechny hlavn komodity

Tabulka A oblast podpory 1.5Tabulka B prostedky zizovatele

optimln termn pro splnn poadavk: 30.6.2012

OTZKY A ODPOVDIBURZA OTZEK A ODPOVD

Vechny otzky a odpovdi budou nsledn publikovny na portle ZKOLAOtzka .1Otzka:Jak je to se stahovnm a pouvnm obrzk?

Odpov: Ve je nutn velmi dobe citovat, doporuujeme vyuvat zdroje wikipedie. Otzka .2Otzka:Jak vliv bude mt podpora konkrtnho pedmtu v rmci individualizace i tvorby DUM ze ablon na jehoplnovanou podporu v rmci projektov dosti v OP VK?

Odpov:Stejn innosti by skuten nemly bt financovny ze dvou projekt. Pokud zjednoho projektu inovujete vuku matematiky v 1.ronku, nemlo by se to sam dlat i v rmci druhho projektu. Mla by se dlat inovace teba fyziky nebo matematiky, ale pro 2.ronk. A hlavn by se nemlo jednat jen o to, e se vytvo kopie prezentace, ve kter se vymn vodn snmek sslem projektu a informac o financovn.Otzka .3Otzka:Bude se projektov zmr pikldat jako ploha do Benefitu?

Odpov:Ne, pouze se mus vytvoit a archivovat pro kontrolu. Otzka .4Otzka:Musm pikldat evaluan nstroj Profikola jako plohu do Benefitu?

Odpov: Ne, pedkld se pi vytovn projektu, jedn se o plohu k vytovn. Otzka .5Otzka:Musm pikldat pln obnovy ICT jako plohu do Benefitu?

Odpov: Ne.

Otzka .6Otzka: Musm pikldat organizan strukturu jako plohu do Benefitu?

Odpov: Ne. Otzka .7Otzka: Budu pikldat rozdlen 16 ablon III/2 jako plohu do Benefitu?

Odpov: Ne.Otzka .8Otzka: Mus mt kola pro ely projektu ablony zvltn bankovn et?

Odpov: Ne, kola si nemus zizovat speciln el pro tento projekt viz podklady z MMT (ZKOLA). Dal dotazyProstor pro dal dotazy DKUJEME ZA POZORNOSTIng. Ale Skopalk, Ph.D.

e-mail: ales.skopalik@kr-zlinsky.cz

telefon:731 555 270Ing. Petr Valek

e-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.cz

telefon:731 555 234