Informator zari 2017 final - · PDF file KVIC září 2017 3 1. ŠABLONY PRO...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informator zari 2017 final - · PDF file KVIC září 2017 3 1. ŠABLONY PRO...

 • INFORMÁTOR září 2017 společné informace pro všechny regiony MSK

 • KVIC září 2017

  2

  Obsah 1. Šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ ................................................................................................................................................... 3

  2. Studium pro školní metodiky prevence ze Šablon SŠ ...................................................................................................... 3

  3. Studium pro ict koordinátory ze Šablon SŠ ..................................................................................................................... 4

  4. Studium pro ředitele škol a školských zařízení ................................................................................................................ 5

  5. Studia pedagogiky ........................................................................................................................................................... 6

  6. Vzdělávání pracovníků školních jídelen ........................................................................................................................... 8

  7. Metodické poradny ......................................................................................................................................................... 8

  8. Doporučujeme vybrané DVPP na jednotlivých pracovištích ......................................................................................... 10

  9. Udržitelnost projektů .................................................................................................................................................... 16

  � Integrace na druhou ...................................................................................................................................................... 16

  � Informatorium školy mateřské ...................................................................................................................................... 16

  � EduČas ........................................................................................................................................................................... 17

  � Projekt RESTART ............................................................................................................................................................ 18

  10. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT – technologie na vaší straně ................................................................. 19

  Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb. ........................................................................................................................................................................... 19

  Bezplatná konzultační pomoc školám MSK ............................................................................................................................ 19

  Výuka s podporou ICT a Šablony ............................................................................................................................................. 19

  ORIGIN 2017 – máme vítěze soutěže autorské výukové fotografie ....................................................................................... 20

  Google a školy ......................................................................................................................................................................... 21

  Microsoft řešení a podpora škol ............................................................................................................................................. 21

  11. Akreditované DVPP kurzy a kurzy DV v oblasti ICT pro vás ........................................................................................... 21

  Kurzy pro rozvoj informatického myšlení ............................................................................................................................... 21

  ICT ve výuce - studium pro informatiky .................................................................................................................................. 22

  Digitální gramotnost a její podpora ........................................................................................................................................ 22

  Jak se na ICT kurzy přihlásit? Jak získat informace? ................................................................................................................ 25

 • KVIC září 2017

  3

  1. ŠABLONY PRO MŠ, ZŠ A SŠ Nabídku DVPP pro Šablony zveřejňujeme ve zvláštních zpravodajích, které rozesíláme na školy. Najdete je také na titulní stránce našeho webu www.kvic.cz. Aktualizujeme vždy jednou měsíčně.

  Pro ty z Vás, kteří řeší zpracování zpráv o realizaci projektu, problémy s výkaznictvím, nabízíme kurz, kde si vše prakticky ukážeme, vyzkoušíme a prodiskutujeme:

  Metodická poradna k ICT - spojená s diskusí na téma šablon

  Číslo akce 1318651750 Určeno vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ, koordinátorům projektu Lektor Mgr. Blanka Kozáková Obsah Vzdělávací akce je určena zejména Akreditovaný DVPP kurz, ve kterém se naučíte pracovat s aplikací OneNote

  (vhodná pro sdílení a spolupráci učitelů a žáků), kurz lze uhradit např. z rozpočtu projektu. Projdeme si dotazy k řízení projektu Šablon a přípravu ZoR (společná diskuse); vyzkoušíme vkládání podpořených osob do systému ISESF2014+ a dáme prostor pro individuální dotazy k projektu a jeho výkaznictví.

  Rozsah 4 h Cena 770 Kč Přihlášky katerina.vyhlidalova@kvic.cz Termín konání 7. 9. 2017 (od 13:30 do 17:00 h) Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava

  2. STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE ZE ŠABLON SŠ

  Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů zahájení

  15. a 16. 2. 2018

  Studium je možné hradit ze šablony III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 h

  Kvalifikace na pozici školního metodika prevence

  Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

  Studium odpovídá standardu MŠMT a nabízí také témata navíc.

  Přehled témat (celkem 250 h) 1. Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence 2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 3. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 4. Monitorování a evaluace primární prevence 5. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 6. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 7. Systém primární prevence ve školství 8. Školní třída, její vedení a diagnostika 9. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 10. Sociálně nežádoucí jevy 11. Krizová intervence ve škole 12. Konzultace k ročníkové a závěrečné práci 13. Stáže a praxe skupinové a individuální

  Lektoři

  PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Martin Hofman, Mgr. Andrea Matějková, Mgr. Monika Fojtáchová, Mgr. Alexandra Dobrovolná, Mgr. Iva Burešová

  Podmínky

  V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci. Účastník musí absolvovat

 • KVIC září 2017

  4

  praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce.

  Studium bude realizováno v roce 2018 a 2019. Přímá výuka bude probíhat zhruba 2 dny v měsíci (dle možností lektorů), ve všedních dnech, které se budou střídat. Termíny najdete na http://www.kvic.cz/kurz/1318371800/Studium_k_vykonu_specializovanych_cinnosti__prevence_socialne_patologickych_jevu

  Ukončení červen 2019 Odborná garantka studia PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně Organizační garantka Ing. Václava Brusová, vaclava.brusova@kvic.cz, 595 538 013, 777 723 432 Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Cena 19 900 Kč Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme, prosím kontaktujte organizační garantku. Podmínka S přihláškou zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání.

  3. STUDIUM PRO ICT KOORDINÁTORY ZE ŠABLON SŠ Studium je možné hradit ze šablony III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, varianta k) ICT Kvalifikace na pozici ICT koordinátora

  Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání je:

  • Minimálně dvouletá pedagogická praxe; • ICT kompetence na úrovni pokročil