Jovic srpski pogledi na nas nase jezike 1991-2011

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  664
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Razvoj jezicke politike i podela jednog jezika na cetiri. Vidjenje raznih lingvista sa posebnim osvrtom na vestacku i naopaku jezicku politiku hrvatskih lingvista

Transcript of Jovic srpski pogledi na nas nase jezike 1991-2011

 • 1. SRPSKI POGLEDI NA ODNOSE IZMEUBOSANSKOG/BONJAKOG,HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA UPOSLEDNJIH DVADESET GODINA (19912011)Institut fr Slawistik der Karl-Franzens-Universitt GrazSprachwissenschaftliches SE (BKS) 515.056:Die nationale Sichtweise des Verhltnisses zwischen demBosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen)(WS 2011/12)LV-Leiter: Branko Toovi1EMINA JOVI
 • 2. SADRAJ:Globalizacija i jezikNenad SuziEngleski jezikBosanski jezik (jezik Bonjaka)Odvajanje hrvatskog jezika od srpskogBoo oriAnatomija naopake hrvatske jezikepolitike2
 • 3. Branislav BrboriTrojezinost ili viejezinostIvan KlajnLeksikaRanko BugarskiJezike razlikePavle Ivi3
 • 4. Jedinstvo i razjedinjenostsrpskohrvatskog knjievnog jezika aktuelni trenutakMilo OkukaSukobi i razgraniavanjaHrvatski kontra srpski (i kontrahrvatski)4
 • 5. Bosanski/bonjaki jezik izmeu srpskog ihrvatskogaBosanski kontra srpskiCrnogorski jezik kao srpski ili neCrnogorski kontra srpskiLiteratura5
 • 6. GLOBALIZACIJA I JEZIKNENAD SUZI6redovni profesor,akademik; predajepedagogiju isociologijuobrazovanja naFilozofskomfakultetu uBanjaluci iIstonom SarajevuFotografija 1
 • 7. GLOBALIZACIJA I JEZIKNENAD SUZINapisao 17 autorskih i 7 koautorskih, 110naunih i strunih radova i oko 30novinskih lanakaTvorac koncepcije reforme sistemaobrazovanja u Republici Srpskoj7
 • 8. GLOBALIZACIJA I JEZIKNENAD SUZIlan Ruske akademije nauka i Amerikepsiholoke asocijacije, Srpske akademijeobrazovanjaUrednik veeg broja knjiga i udbenika8
 • 9. GLOBALIZACIJA I JEZIKENGLESKI JEZIKJezik jedno od kljunih obeleja narodai nacijaEngleski univerzalni jezik koji potiskujenacionalne jezikeZabrinutost za maternji jezik9
 • 10. GLOBALIZACIJA I JEZIKBOSANKI JEZIK (JEZIK BONJAKA)Specifina situacija u BiH (roditeljigovorili jedan, deca odrastaju na tri jezika)Morfoloka, sintaksika i gramatikapodloga istaStranci koji ue jedan od tri jezika zbunjeni(prednost ue istovremeno trijezika )10
 • 11. GLOBALIZACIJA I JEZIKBOSANKI JEZIK (JEZIK BONJAKA)N. Suzi:Ispostavilo se da je rezervisanje pojedinihrijei najfundamentalnija razlika meu timjezicima. Tako je glagol oprostiti postaorezervisan za hrvatski jezik iako je rije oprostvijekovima vezana za pravoslavnu etiku icrkvenu slubu.11
 • 12. GLOBALIZACIJA I JEZIKBOSANKI JEZIK (JEZIK BONJAKA)Slino je i sa rijeima kruh i hljeb. Kruh setretira kao hrvatska rije a hljeb kao srpska,iako je poznato da rije hljeb potie od Gotai njihove rijei hlaifs i germanske hlaibaz nanaim prostorima odomaeno kao hljebac ilihljeb. (Suzi 2001: 4346)12
 • 13. GLOBALIZACIJA I JEZIKBOSANSKI JEZIK (JEZIK BONJAKA)Problem naziva bosanskog jezika jesporan za mnoge SrbeEnglezi engleski, Rusi ruski,Francuzi francuski, Bonjaci bosanski, a ne bonjaki! Zato??Zato se u Austriji jezik ne zove austrijskiili u Americi ameriki!?13
 • 14. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA ODSRPSKOGBOO ORIProfesor na Filolokom fakultetu uBeogradu14
 • 15. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEOsnovni zadatak aktuelne jezike politikeu Hrvatskoj je da dokae da Hrvati i Srbine koriste isti standardni jezik15
 • 16. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEPrincipi kojih se oni dre su:Sinonimski (dubletski) leksiki parsrpskog jezika se razbija tako da sejedan lan tog para (prvi) proglasihrvatskim standardom, a drugi srpskim :dopustiti dozvoliti, mata uobrazilja, novac para (amija-Lukai: );16
 • 17. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKESrpski leksiki par sastavljen odneutralnog i markiranog lana(arhaizma, historizma, varvarizma)razbija se tako to se neutralni (jezikiaktuelan) lan proglasi hrvatskim, a onajdrugi srpskim jezikim sredstvom:17
 • 18. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKElim pleh, koiti bremzati, naramenice hozentregeri (amija-Lukai: );prostitutka fahia, naroito lima,muka azab (Brodnjak: )18
 • 19. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEPrave se neobini i nemogui parovi pase onda karikaturalni lan para oznaavasrpskom crtom: ljivik ljivir (amija-Lukai: ); djeji bebei, doklizati dosuljati se (Brodnjak: )19
 • 20. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKESinonimska veza jednolanog idvolanog naziva razdvaja se tako to sekrai naziv pripisuje hrvatskom, asintagmatski naziv srpskom jeziku:rugoba runa ena (amija-Lukai: );20
 • 21. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKENavode se, jedna pored druge, reipotpuno razliitog znaenja pa se ondajedna od njih oznai kao hrvatska, adruga kao srpska: monja tana, jastuk duek (amija-Lukai: );21
 • 22. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKENapravi se leksiki par sastavljen odneutralne i stilski markirane rei, pa seprva proglasi hrvatskom, a drugasrpskom: kronja kruna (amija-Lukai: ).22
 • 23. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKESrpski leksiki par iji je jedan landomaeg, a drugi stranog poreklarazbija se tako to se domaa leksemaproglasi hrvatskom, a pozajmljenicasrpskom: bojite fronta, mete haos,dobit profit, udovite monstrum,jelovnik meni (amija-Lukai: );23
 • 24. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEStandardnojezika forma neke reiproglaava se osobinom hrvatskog, alokalna (kolokvijalna, negramatina,narodna) sredstvom srpskog jezika:24
 • 25. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEhladan ladan, pisar ata, pjevaica pevaljka, palainke palainci, koliba koleba, kravata kravatna (amija-Lukai: ); aenje aldoma (Brodnjak:); (re aldoma potvrena kod MiroslavaKrlee)25
 • 26. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKEReakcija Snjeane Kordi na nekelingvistike nepodoptineBabi: Sprijeimo put svile u Mimari svileni put26
 • 27. ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOGANATOMIJA NAOPAKE HRVATSKE JEZIKE POLITIKETvrdnja da su komunisti Hrvatimanametnuli posvojni/prisvojni genitiv.Razlog taj genitiv imaju i Srbi.Posvojni genitiv imaju svi Sloven