Pogledi 2/2013

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pogledi 2/2013

 • Odgovornost za energiju i okoli

  Hoval rjeenja za bolju budunost.

  Pogledi Informacije Hoval Grupe 2/2013

 • 2 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 3

  06 0804

  19 2412

  Predstavljanje

  Biti ovjek znai biti odgovoran, rekao je jednom poznati pisac Antoine de Saint-Exu-pry. Kako je bio u pravu. Svatko je odgovoran za posljedice svojih djela. Posljedice koje utjeu na druge ljude u tom trenutku ili kasnije.

  Isto se odnosi i na tvrtke. U Hovalu, mi to ne smatramo kao dunost ve prihvaamo

  odgovornost jer na posao obavljamo strast-veno. Bilo da je u obiteljskoj atmosferi nae tvrtke koja oblikuje nau kulturu, pomaui

  onima u nevolji, podravajui YANA aid projekt

  ili jednostavno kroz svakodnevni posao gdje slijedimo na moto Odgovornost za energiju i okoli preko 20 godina. U svemu tome, posta-vili smo si ambiciozne ciljeve. Neprestano

  teimo poboljati energetsku ravnoteu, na

  primjer, povratom energije u naim proizvod-nim halama s Hoval ProcessLine ili dosljedno smanjujui emisije CO2 u naoj floti vozila.

  Ali to nije dovoljno. Kada se usporava potranja za solarnim toplinskim sustavima, mi

  investiramo u inovativni kolektor koji postavlja nove standarde i ne libimo se napraviti proiz-vodni pogon iz temelja. Zato? Jer razmiljamo dugorono. Znamo da solarna energija mora

  srednjorono igrati puno veu ulogu ako

  elimo uspjeti ouvati izvore fosilnih goriva i

  dostii ciljeve o zatiti klime.

  Prihvaamo odgovornost jer strastveno

  obavljamo svoj posao!

  Dragi itatelju

  Pogledi 2 / 2013

  Na tritu

  04 Izdvajamo iz Hovalovog svijeta

  U fokusu

  07 Mi odgovorno ivimo

  08 Premijera Hoval UltraSol ploastog kolektora

  U radu

  12 Engleska se uzda u rjeenja iz Hovala

  14 Hoval PowerBloc za Lihtentajnsku opinu

  16 Centralno grijanje za Mariazell i Kitzbhel

  17 Ekoloki duo: Hoval Thermalia i Hoval HomeVent

  18 Paket snage za Mallnitz: 420 m2 Hoval solarnih kolektora

  19 Energetski odgovorni ivot na periferiji Milana

  20 Staraki dom s Hovalovim sustavom s dva izvora topline

  21 Hovalova kvaliteta zadivljuje Kinu

  22 Hoval ProcessLine sustav klimatizacije prostorija

  U detaljima

  24 Hoval VarioVal je svestran igra

  26 Unakrsni ploasti izmjenjiva: sada jo uinkovitiji

  27 U retrospektivi

  28 Otisak

  Peter Gerner, lan Upravnog odbora Hoval Grupe/ CEO Tehnologije Grijanja

  Sadraj

 • 4 _ Pogledi 02.2013

  ini dobro i govori o tome - istinita fraza koja se odnosi na aktivnosti u YANA (You Are Not Alone - Niste sami), dobrotvorna organizacija za pomo djeci, starijima i osobama s potrebama koju je pokrenula Antonia Frick u Rumunjskoj prije vie od 18 godina. Jedna od glavnih briga fondacije iz Lihtenatajna su tri djeja dnevna centra. Casa Heidi, Casa Peter i Casa Yana su blagoslov za djecu. ak su i maliani iz Rumunjske, koji sad imaju utoite kod Nicolae Blcescu (Bacu), uli za Heidi i Petera, pastire iz Alpa. Oko 80-ero djece dobiva topli obrok svaki dan uz dodatnu pomo kod zadaa dok su njihovi roditelji na poslu. YANA fondacija takoer pokree godinje ljetne kampove za 40-ero djece, koja djeci u YANA dnevnom centru nude dobrodoli predah od njihovog vrlo ogranienog okruenja. Zajedno posjeuju najljepe regije u domovini: obalu i planine. Zahvalnost djece ogleda se u njihovom smijehu i radosti. Hoval podrava YANA fondaciju sustavima za grijanje koji ne samo da osiguravaju toplinu, ve i kroz brigu, inicijativu i osjeaj odgovornosti za ostale. U Hovalu, pojam odgovornosti je dio naeg mota Odgovornost za energiju i okoli. To je, dakle, misao vodilja koja dolazi iz srca i dobiva vee znaenje kroz YANA program. Za vie informacija i broj rauna za uplatu donacije, posjetite www.yana.li

  Zajedno s General Technic, koji su aktivni na tritu od 1975, Hoval osvaja Grand Duchy iz Luksemburga. Dvodnevni dogaaj otvaranja organiziran je za slubeno predstavljanje partnerstva i prikaz Hovalovih proizvoda. Posjetitelji su bili u prilici saznati vie o sistemskim rjeenjima i uslugama kroz razne prezentacije i razgovore sa strunjacima. Ukljuivala su sljedea podruja primjene: komforna ventilacija u kombina-ciji s peletima, uljni i plinski kondenzacijski kotlovi te dizalice topline. Udrueni tim iz General Technic i Hovala prisutan je kako bi zadovoljio potrebe korisnika. Uz postojee korisnike, dogaaj je privukao nove posjetitelje, instalatere, projektante, zaposlenike Instituta za Napredne teajeve graevinskog sektora i lanove Obrtnike komore kao i vicarskog ambasa-dora. Sa zadovoljstvom pozdravljamo General Technic i elimo dobrodolicu u Hovalovu obitelj!

  Hoval Njemaka ima novi ured u Aschheimu, Minhen. Tijekom obnove ureda u sjeditu Hoval Njemake obnov-ljeno je i srce graevine: sustav gri-janja kompletne zgrade zamjenjen je s najmodernijim sustavom iz Hovala. Sustav sadri dva neovisna izvora topline, BioLyt (160) pelet kotao i Ultra-Gas (250) plinski kondenzacijski kotao. Pelet kotao radi kao osnovni kotao i znaajno smanjuje trokove grijanja za sve stanare zahvaljujui sve popularni-jem i uinkovitijem izgaranju biomase. Plinski kotao slui kao dodatni izvor energije tijekom zime. Takoer pokriva vrna optereenja i osigurava visoku

  pouzdanost sustava. Uinkovito Hoval rjeenje smanjuje trokove rada i pridonosi zatiti okolia. Godinje se smanjuje emisija tetnih plinova od 120 tona ugljikova dioksida upotrebom drveta, CO2-neutralnog goriva. Dodatno, podie se energetski razred uredske zgrade, koja se nalazi u Humboldtovoj ulici. Osim to osigurava grijanje, sustav slui za obuku i prezentaciju sustava u radu kao savreni primjer kako se peleti mogu upotrebljavati kao uinkovito i isto gorivo za uredske zgrade.

  S lijeva: Victor DaCunha, Tom Kieffer, Dr. Phil Urs Hammer (vicarski ambasador), Remo Bettinaglio, Grald Moretto, Lebi Gubser.

  Na tritu

  Kotai u pokretu. Ovo je Hovalovo pokazno vozilo koje se kree po Njemakoj. Njegov interijer slui za prikaz najnap-rednije Hovalove tehnologije direktno naim partnerima i kli-

  jentima. Unutranjost ovog upadljivog Hovalovog vozila sadri kompaktan sustav grijanja. Promotivno vozilo daje podrku prodaji i prikazuje nove sustave grijanja iz Hovala

  svaka tri mjeseca. Poevi od kolovoza, zadnja inovacija iz Hovala, UltraSol solarni

  kolektor biti e na turneji zajedno s Hoval UltraGas plinskim kondenzacijskim kotlom. Visokouinkovito i odgovorno rjeenje za

  stvaranje topline!

  Hoval strukovni centri u svijetu dobili su novi zalet s jo jednim centom za obuku, koji je ujedno i izlobeni salon, u sjeditu Hoval Njemake u Aschheimu blizu Minhena. Hovalovi zaposlenici, part-neri i stranke uskoro e biti u mogunosti izbliza, u novim prostori-jama, vidjeti kljune proizvode iz Hovalovog proizvodnog programa tijekom rada. 250 m2 Centra za Obuku fokusirati e se na specijalistiki trening za proizvode i opise tehnikih inovacija. Prva serija obuka odrati e se u Listopadu - posjetitelji iz ostalih Hoval tvrtki su vie nego dobrodoli!

  Zamjenik Lihtentajnske vlade i ministar ekonomije Thomas Zwiefel-hofer nedavno je posjetio tvrtku Yados kako bi se osobno uvjerio u suradnju izmeu Hovala i saske tvrtke. Posjet je ukljuio obilazak s vodiem kroz post-rojenja u njemakom gradu Hoyers-werda. Hoval posjeduje udio u tvrtci Yados od kraja 2009 godine. Fokus tvrtke Yados je razvoj inovativnih proizvoda i sloenih rjeenja kao to su podruna grijanja i kogeneracijska

  postrojenja. To su rjeenja koja savreno pristaju Hovalovom proizvod-nom programu koja e se s kvalitetom i strunou susretati na rastuem ekolokom europskom tritu energije. Dovoljan razlog za obnovu i moderni-zaciju postojenja u Hoyerswerdi. Na skoro 10,000 m proizvodnog pogona te 120 zaposlenika, proizvode se inova-tivna sistemska rjeenja za odrivu opskrbu energijom.

  Pogledi 02.2013 _ 5

  S lijeva: Jrg Wolf i Olaf Besser (Yados),Ministar Ekonomije Thomas Zwiefelhofer, Peter Gerner (Hoval).

 • 6 _ Pogledi 02.2013

  Na tritu U fokusu

  Odgovornost! Svatko od nas prihvaa svakodnevnu

  odgovornost. Imati dunost brinuti o neemu ili

  nekomu. Kao zaposleniku Hoval Grupe, rijeodgovornost neprestano se pojavljuje.

  Ukorjenjena je u Hovalovom motu Odgovornost za energiju i okoli koji je zaet 1970-tih. To je jedan od

  sedam Hovalovih temeljnih vrijednosti brenda. Ovime vam predstavljamo to znai ta rije.

  ODRIVOUINKOVITOSIGURNOISKRENO

  Odgovornost dolazi iz odgovora

  I u Hovalu imamo odgovore. Oni ukljuuju tehnoloki superiorna rjeenja za klimatizaciju prostorija, proizala iz proizvoda i sistemskih rjeenja, kojima stvaramo visoko uinkovito grijanje ili hlaenje ujedno uvajui nae oskudne izvore i titei okoli smanjenim emisi-jama tetnih tvari. Takoer imamo odgovore kako njegovati skladno i pro-duktivno radno okruenje i pretvoriti viziju nae tvrtke u uvjerenje svakog zaposlenika. Ujedno prenosimo na uspjeh na ostale koji trebaju nau pomo, kao to je YANA fondacija.

  Korporativna odgovornost

  U Hovalu, uzimajui za pretpostavku, neprestanim smanjivanjem tetnih utje-caja na ekologiju ostavljamo slijedeim generacijama imperativ ouvanja okolia kao sasvim normalnu stvar. Zato Hoval slijedi sveobuhvatnu politiku zatite okolia koja ukljuuje sve dije-love tvrtke i pridaje jednaku panju za ouvanje prirode, socijalnu osjetljivost i ekonomsku mo. To je izraz nae trajne predanosti drutvu i zatiti okolia, a time i sastavni dio nae Korporativne Odgovornosti.

  Svaki pojedini Hovalovzaposlenik prihvaa odgovornost u njegovom poslu

  Osiguranje Graevina

  Njega Okolia

  Tim za ienje

  Distribucija

  Finaciranje

  Garaa

  Ljudski Resursi

  IT

  Uprava

  Marketing

  Upravljanje Proizvodima

  Proizvodnja

  Nabava

  Upravljanje Kvalitetom

  Istraivanje i razvoj

  Restaurantsko Osoblje

  Skladitenje i Logistika

  Hoval crvena je srea za nekoga. Posjetitelji Hovalovog sjedita u Pekingu, Kina, imali su posebno dobar osjeaj: uredi Hoval Oriental Beijing Heating Tech Co. Ltd. obojani su u Hovalovu crvenu boju, a u Kini crvena boja je boja sree. Svatko tko

  razgovara s bilo kojim od 50 zaposle-nika jakog Hovalovog kineskog tima, osjetit e njihov entuzijazam. Ve skoro trideset godina promoviramo Hoval i prilagoavamo proizvode kines-kom tritu, izvjetava Bin Song, CEO Hoval Oriental Beijing Heating Tech Co. Ltd. Sve je poelo sredinom 80-tih, s dinaminim ovjekom, Walterom Tschanzom, tim se poveao do sadanje razine. 2003. Hoval je osnovao vlastitu prodajnu tvrtku koja je postala Hoval Oriental Beijing Heating Tech Co. Ltd. 2005. godine. Od tada smo otvorili sedam podrunica, tako da se za nae kupce brinemo na lokalnoj razini, kae Bin Song: u Xianu, She-nyangu, Tianjinu, Shanghaiu, Hefeiu, Chongqingu i Guangzhou. Nakon predstavljanja nae tehnologije za kli-matizaciju u Kini, prva RoofVent krovna ventilacijska jedinica instalirana

  je 2008. u Xianu, a Hovalovo postro-jenje za izradu sustava za klimatizaciju izgraeno je u Pekingu.

  2011. Hoval je osnovao Tianjin Hoval & Sinobaron Heating Equipment Manufacturing Co. Ltd. s dugogodinjim partnerom Sinobaronom. Zajednika tvrtka proizvodi velike, nekondenza-cijske kotlove za azijsko trite.

  Tim Hoval Kina jo dijeli isti entuzi-jazam. ak je i lokacija sjedita Hoval Kina opisan kao vie nego izvanredna i lako dostupna: uredi u Guangming Buil-ding smjeteni su 15 km od Tianan-mena i 22 km od aerodroma.

  Strunost Hoval UK prikazana je tijekom srpanjskog festivala kojim je obiljeena 60-godinjica krunidbe eng-leske Kraljice Elizabethe II u Londonu 2013. Priredba je bila vrlo prestina, kao to je bio i izlobeni prostor u vrto-vima Buckinghamske palae. Oko 200 izlagaa koji nose oznaku Royal Warrant ponosno su prezentirali svoje proizvode i usluge 36,000 posjetitelja tijekom 4-dnevnog dogaaja. Za tu priliku Hoval je snimio poseban film na kojem je zabiljeena povijest stvaranja kotlova od 1887. do dananje najsuvre-menije Hovalove tehnologije u 2013. Kraljevska obitelj, koja se grije Hoval kotlovima od 1981. bila je impresionirana svom tehnologijom koju Hoval proizvodi.

  Pogledajte kratki video s festivala: www.hoval.com/CoronationFestival

  Hoval Kina tim s CEO Bin Song (4. s lijeva).

  Theo Cohen Photography

  I Oscar ide Lawrenceu Sheppardu! Mladi pripravnik Hoval UK tima borio se protiv sedam nominiranih i stigao je drugi. Dodjela Oscara u Industriji Grijanja i Ventilacije, kategorija Pripravnik Godine bila je vrhunac dodjele nagrada koja se odrala 25. travnja u Londonu. Nagradom je prepoznat izvanredan mladi talent u toj grani industrije. Lawrence Sheppard radi u Tehnikoj Podrci u Hoval u Newarku. Visoko je pohvaljen od sudaca za svoje tehniko znanje i praktian rad koji se odnosio na dizajn, instalaciju i putanje u rad sustava na biomasu i solar. estitamo!

  We at Hova

  l are extraor

  dinary beca

  use we offe

  r technicall

  y advanced

  heating and

  indoor clim

  ate systems

  to our cust

  omers.

  The seven p

  eaks of ou

  r success

  Pogledi 02.2013 _ 7

 • 8 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 9

  Postavljanje novih standarada

  Peter Gerner, CEO divizije Tehnologije Grijanja, kae da je taj korak naprijed za tvrtku zapoeo s razvojem u kui i proizvodnjom sa stratekom vizijom:

  Mi smo tvrtka koja je strastvena prema tehnologiji, i na moto je Odgovornost za energiju i okoli. To ini solarnu energiju velikom prilikom za nas. Takoer, sve stvari gledamo s dugoronom perspektivom, te smo uvjereni da e u budunosti solarna energija igrati puno veu ulogu u utedi izvora

  fosilnih goriva i dosegnuti zadane ciljeve o ouvanju klime. Zbog toga elimo dati svoj obol u ouvanju tog

  procesa, fokusirajui se vie i jae na solarne toplinske sustave. Dodatno, naa tenja je postaviti nove standarde u

  tom podruju.

  Investicija u Vaduzu

  Prole su tri godine i sedam mjeseci od poetne ideje do prvog serijskog proizvoda. Vrijeme potrebno da bi se kolektor dizaj-nirao do posljednjih detalja, izradio i testirao, te zadnje ali ne i najmanje vano - uhodala proizvodnja. Nova proizvodna linija

  za UltraSol je jedinstvena i zauzima itavu halu tvor-nice u Vaduzu. Idealno je skrojena za proces proiz-vodnje UltraSol kolektora te ukljuuje prilagodbu

  okvira, sustav laserskog zavarivanja, sustav ienja stakla, stanicu za ljepljenje stakla i stranje stranice, stanicu za stvrdn-javanje ljepila te stanicu za pakiranje. AluFrame, ljevani alumi-nijski okvir razvijen je ekskluzivno za Hoval i to je najvei lije-vani aluminijski okvir koji se proizvodi tim principom u Europi.

  Posjetite nau novu web stranicu posveenu Hoval solarnim toplinskim sustavima: http://www.hoval.li/solar/

  Hoval UltraSol Novi solarni ploasti kolektor postie maksimalnu

  uinkovitost usprkos maloj visini.

  Hoval je predstavio svoj prvi toplinski solarni ploasti kolektor na tritu proizvod koji ne samo da je razvijen kod kue ve se i proizvodi u naem postrojenju u Vaduzu, Lihtentajn. UltraSol modeli su Hovalova inova-cija koja je stvorena da zadovolji sve dananje potrebe, posebno odnosei se na kvalitetu, maksimalnu uinkovitost i jednostavnu instalaciju.

  UltraSol modeli poeli su popunjavati skladine police u srpnju 2013. s dva tipa kolektora: UltraSol i UltraSol eco, kao ekonomina verzija. Svaki od tipova dostupan je u dvije vari-jante: horizontalni i vertikalni. Dizajn i materijali odabrani od strane Hovala ne donose samo prednost s iznimno malom visinom kolektora (samo 54 mm), ve i s vrlo malom masom koja iznosi 39 kg. Takoer, zahvaljujui vrlo jednostavnom sistemu za montau te utine setove, oba tipa kolektora omoguavaju sve tipove instalacija - bez obzira da li su smjeteni u krov, na krov, ugraeni u ravni krov ili jednos-tavno kao samostojea konstrukcija.

  Oblikovan. Tanak. Lagan.

  Po prvi put u proizvodnji, Hovalov novi proizvod takoer ukljuuje Hoval aluFrame, ultra-lagani lijevani aluminijski okvir iji beavni dizajn dri kolektore vrsto na mjestu te osigurava vodonepropusnost. Da bi jo poveali uinkovitost kolektora, Hoval UltraSol ima poseban reflektivni premaz na solarnom staklu (nije dostupan na UltraSol eco verziji). Novi tipovi kolektora imaju sve tehnike potvrde ali takoer imaju i izgled. Tanak i uglaen, dolazi s aluminijskim okvirom koji je jedva vidljiv i ini cjelokupnu povrinu kolektora kao cjelinu, s ujednaenim izgledom na krovu. tovie, solarno staklo s antirefleksivnim premazom na UltraSol-u diskretno utjee na izgled zgrade.

  Kupovina na jednom mjestu smanjuje potronju ener-gije, zadrava niske trokove

  Hoval nudi visoku razinu strunih sustava koji projektantima i instalaterima donose dobit, a klju je u ouvanju niske potronje energije ali i smanjenjem trokova i vremena. Kako tvrtka predlae sustav, ona ima i vjetinu integrirati UltraSol kolektore u sustav grijanja s maksimalnom uinkovitou i jo vie, osigurava kupovinu na jednom mjestu za svaki poje-dini dio sustava (ukljuujui setove za spajanje kolektora,

  energetske spremnike, dodatne izvore topline za hladnije mjesece u godini te jedinice za kontrolu).

  Nema prevelikih i premalih primjena

  Zahvaljujui fleksibilnim mogunostima instalacije i hidraulikim setovima kolektora, pogodan je za sve primjene. UltraSol nudi izravna rjeenja za zado-voljenje svih razliitih potreba: od solar-nog zagrijavanja tople vode u stambenim zgradama (s i bez potpore sustava grijanja) izravno kroz solarni proces zagrija-vanja za industrijske primjene, posebno one koje rade s niskom radnom temperaturom od 40-60C kao to su pranje, ienje ili suenje.

  U fokusu

  Sustav laserskog zavarivanja spaja plou aluminijskog apsorbera s bakrenim cijevima.

  ak je i Hovalov krov opremljen s novim kolektorima - upotrebljena su betonska postolja za montau na ravni krov.

  Hoval UltraSol dosee konstruk-cijsku visinu od 54 mm i masu od 39 kg.

 • 18 Teams folgten beim Markenerlebnistag in Vaduz den Spuren der Marke - Hoval das sind wir!

  10 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 11

  U fokusu

  Vlastiti novi solarni kolektor UltraSol Hoval predstavlja po prvi put na sajmu Intersolar u Minhenu. Stranke i posjetitelji vrlo su impresionirani UltraFix sustavom za instalaciju i tankom pojavom kolektora.

  Po prvi put postavljanje solarnog kolektora na njegovo mjesto: Hovalov meunarodni prodajni tim na informativnim danima tijekom svibnja i lipnja u sjeditu u Vaduzu.

  I, akcija! Glavna zvijezda: novi Hoval UltraSol solarni kolektor, novi proizvodni pogon u Vaduzu i UltraFix instalacija. Komentiraju strunjaci: Hoval Product Manager i Management. Provjerite nawww.hoval-solar.com/solarfilm

  Izgled modernog proizvodnog postro-jenja povrine oko 2000 m2 za novi Hoval UltraSol solarni kolektor u Vaduzu.

 • U radu

  Energetska uinkovitost i zatita klime. U Velikoj Britaniji, Hoval posjeduje Kraljevsku punomo za njeno Velianstvo Kraljicu Elizabetu II. Ne samo da Hoval proizvodi pristaju njenom Velianstvu, ve su

  takoer omiljeni i kod nogometnih klubova, bolnica i ratnog zrakoplovstva. Razlog? Hoval optimizira

  upotrebu izvora energije i pomae ouvati klimu.

  UltraGas za Manchester City

  Grad kao nijedan: Manchester je lud za nogometom: Manchester City nogo-metni klub zapoeo je posao na konst-rukciji nogometne akademije pokraj vlastitog Etihad stadiona. U njegovom centru: jo jedan stadion sa 7000 sjedala, gdje se rezervni igrai i mladi talenti mogu razvijati. Novi stadion e takoer biti otvoren za utakmice amatera.

  Balfour Beatty Engineering Services Ltd. naruio je est UltraGas 2000D duplih kotlova, koji e se upotrebljavati za zagrijavanje terena 17 igralita za treniranje. etrdeset najboljih igraa e ivjeti i ii u kolu u zgrade koje okruuju nogometnu akademiju. Dva CompactGas kotla uina 2.2 MW osiguravaju toplu vodu od ljeta 2014 kao i grijanje tijekom zime.

  ist u svakom pogledu

  U bolnicama, higijena i istoa je prio-ritet, a regionalna bolnica u Beverley-u, Istoni Yorkshire, takoer eli odrati i istou prema okoliu. Bolnica je kons-truirana preko ProCure21 inicijative i Interserve je bio vodei imbenik kroz projekt. Dostizanje NHS niskougljinog kriterija pri dizajniranju ukljuivala je komponentu biomase koja se na kraju i nala u tenderu koji je raspisan prema proceduri ProCure21. Od svih pristiglih ponuda, Interserve je odabrao Hoval.

  Kotao na pelete, proizveden na udalje-nosti od samo 67 milja (108 kilometara) u Hovalovom proizvodnom postrojenju u Newarku, Nottinghamshire, sada pokriva osnovne potrebe za grijanjem s uinom od 425 kW. Kotao zagrijava zgradu East Riding Community Bolnice i osigurava toplu potronu vodu. Podran je s dva SR Plus 500 plinska kotla koji sudjeluju u pokrivanju vrnih optereenja tijekom zime i za proizvod-nju tople potrone vode kada nema potrebe za grijanjem tijekom ljeta.

  Zahvaljujui rjeenju s niskom proiz-vodnjom CO2, East Riding Community Bolnica je u mogunosti zaraditi na Poticajima Britanske vlade koritenjem obnovljivih izvora topline (Renewable Heat Incentive RHI) a time i na podrku od drave.

  Zeleni nogometni klub

  Kod kue u Derby-ju, lanovi Derby County nogometnog kluba igraju na crno-bijeloj podlozi. Sada je njihov dom, Pride Park Stadium, zelen - ako se to tako moe nazvati u energetskom znaenju. Profesionalni nogometni klub obvezao se na odrivost i on je prvi klub u Velikoj Britaniji koji je insta-lirao kotao na drveni pelet.

  STU kotao iz Hovala, proizveden u bliskom Newarku, ima uin od 600 kW, to znai da se Derby County nogo-metni klub kvalificirao za Poticaje Bri-tanske vlade koritenjem obnovljivih izvora topline(RHI): klub prima finan-cijsku pomo od vlade za njihov ekoloki pristup okoliu. Postojei plinski kotao pokriva vrna optereenja dok odvojeni Hovalov SR Plus plinski kotao grije nogometno igralite. Dodatni pelet kotao, Hoval BioLyt s uinom od 110 kW, pokriva potrebe za grijanje terena za trening gdje je integ-riran sa solarnim toplinskim sustavom.

  STU kotao na pelete na stadionu upravljan je s Hoval kontrolerom: sustav osigurava optimalno izgaranje peleta, rezultirajui s vrnom uinkovitosti od 92% uz odravanje vrlo niskih emisija tetnih plinova. Kontroler takoer pokazuje koliko je CO2 uteeno tijekom odreenog perioda. Ti podaci se prikazuju na pri-jemnom odjelu stadiona i konferencijs-kim sobama, doputajui klubu demonstraciju njegove ekoloke osvijetenosti gostima i zaposlenicima s realnim brojkama. Dokazi crno na bijelom, vrlo prikladno za Derby County nogometni klub.

  Zatita okolia - to nije tajna!

  Vrlo povjerljivi podaci Kraljevskih Zranih Snaga (RAF) uvaju se u bazi Wyton. Analiziraju se satelitske snimke, procjenjuju se informacije iz zraka i prometa sa zemlje. Wyton, u upaniji Cambridge, dom je obavjetajnog centra oruanih snaga. I da, oni ne daju svakome da ue unutra.

  Predvieno je da se baza znaajno povea tijekom slijedeih deset godina. Poticaj za investiranje u energetski uinkovit, tedljiv i ekoloki osvijeten sustav grijanja.

  Graevinska tvrtka Skanska dobila je povjerenje Ministarstva Obrane te je autorizirana za radove u bazi Wyton. Skanska je ujedinila snage s Hovalom, jednim od najdraih dobavljaa, za projektiranje i odabir sustava grijanja u suradnji sa savjetodavnim inenjerima iz WSP-a.

  Energetski centar nedavno je puten u pogon. Opremljen je s dva Hoval STU kotla na pelete i pet kotlova Hoval SR, koji su loeni na ulje ili plin. Svih sedam kotlova proizvedeni su u Hova-lovim vlastitim proizvodnim postrojen-jima u Newarku i Lincolnu. Jamie Buxton, zaposlenik Skanskae, komen-tira: Opredjelili smo se za Hoval zato to je konstrukcija kotla ekstremno napredna te znamo da se moemo osloniti na njihovu tehniku strunost.

  franaka. I to nije sve; dva kondenza-cijska kotla takoer pridonose ravnotei emisije CO2.

  Novi sustav grijanja za ulazni hol, radi-onice i skladine prostorije moe se kontrolirati savreno precizno: u stupanj. To je posebno impresioniralo Darrena Kinga, budui da unutarnje temperature u palai nesmiju prei 16C kako bi se sprijeilo da se ne isuuju graevinski materijali. I da se zavri zadnje poglavlje u povijesti Hampton Court Palae: zidovi i strop-ovi se nesmiju dirati. Podni okvir, na koji su postavljeni cjevovodi, spojni pribor i ventili nalaze se, dakle, oko samog kotla.

  Palaa ree trokove energije

  Srednjevjekovni tagalj pretvoren je u Kraljevsku palau. Zvui kao da je neto dolo izravno iz bajke ali to je stvarna injenica Hampton Court palae u jugozapadnom Londonu. Nakon to je tagalj pretvoren u la-danjsku kuu, Kralj Henry VIII potroio je ogromnu koliinu novca da bi je pre-krasno uredio. Imao je nove sobe prip-remljene za svih njegovih est ena, zbog kojih je i poznat. Nakon vie od 100 godina, Kralj William III donosi baroknu arhitekturu u Hampton Court. 1838 Kraljica Victoria nareuje da se Palaa otvori za posjetitelje.

  Danas, burna prolost Kraljevske palae je magnet za turiste koji vole i Tower of London. Poelo je novo poglavlje u povijesti Hampton Court Palae. Iskreno, sasvim moderna bajka: kao nosilac kraljevske punomoi, Hoval je opremio palau s dva UltraGas kondenzacijska kotla. to pristaje Buckinghamskoj Palai i Dvorcu Windsor, dobro je i za ruko-vodstvo Palae u Hampton Court-u i sigurno je: Po naim obraunima, uteda je oko 4000 funti za trokove energije svake godine, kae Darren King iz tima za odravanje. 4000 funti ini oko 4650 eura ili 5800 vicarskih

  12 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 13

 • Pogledi 02.2013 _ 15

  Izvana, sve to izgleda kao i uvijek: kolske zgrade u Triesenu, vrti u sus-jedstvu, unutarnji bazen, uredske zgrade, caffe bar, ambulanta, est stam-benih zgrada s druge strane ulice. S vanjske strane nita nije izmjenjeno.

  I sad: Michael Baumgrtner izvjetava o genijalnoj kombinaciji na svom mobil-nom telefonu. elnik zaduen za opskrbu toplinskom energijom / obnovl-jivim izvorima za lihtentajnskog distri-butera plina LGV esto je na putu u i van zemlje. Genijalna kombinacija? Istovre-meno stvaranje topline i elektrine ener-gije iz plina ili bioplina. S kombiniranim postrojenjem za proizvodnju topline i struje.

  Kompletno rjeenje

  Iznimno zanimljivo rjeenje, kako u pogledu energije tako i ekonomije, nastavlja Michael Baumgrtner. Zimi, kada je smanjena proizvodnja struje iz hidroelektrana i solara, kombinirano postrojenje za proizvodnju topline i struje nezamjetno zamjenjuje i dobavlja struju i toplinu. Kogeneracija topline i elektrine energije popunjava periode s nedostatkom struje. Ostali sustavi i metode bi potroili vie energije a ukupna uinkovitost bi bila manja, a da ne spominjemo gubitke u prijenosu.

  Ukupni trokovi

  Kompleks zgrada u Triesenu, koje su naizgled nepromijenjene s vanjske strane, upravo su opremljene s dva Hoval PowerBloc-a kogeneracijska sustava. Michael Baumgrtner komen-tira: Ogroman korak! Tehnologija dolazi u skokovima i prelazi sve granice tijekom zadnjih dvadeset godina. Kako bi naruili pravi proizvod i idealnog dobavljaa, uzimali su u obzir ne samo trokove nabave ve i trokove u radu ukljuujui servise i redovna odravanja. Energetska uinkovitost i ukupna uinkovitost, kvaliteta i rokovi isporuke bili su najvaniji imbenici za odluku.

  Savjeti iz prve ruke

  Michael Baumgrtner savjetovan je od strane Michela Fuxa, Technical Project Managera za Tehnike Projekte za Sis-temsku Tehnologiju iz Hoval vicarska. Bio sam u mogunosti pozvati se na njegovo opseno znanje kad god sam zatrebao, kae Michael Baumgrtner. Imajui samo jednu kontakt osobu ini moj posao puno jednostavnijim.

  Trenutak istine Bio je samo jedan trenutak kad mu je zastao dah: kada su dva kombinirana postrojenja za proizvodnju topline i

  elektrine energije stigla, vei od ta dva uneen je kroz ulaz u postrojenje kotlov-nice. Prostor koji je bio izmeu ureaja i toka nije bio iri od prsta. Naravno, to nije bila ista srea ve visokoprofesio-nalni dizajn, proraun i instalacija za koju se pobrinuo Hoval.

  Dizalica topline

  Drugi korak je bio opremiti dva Power-Bloc-a s Hoval Thermalia dizalicom topline, koja podie toplinu dobivenu motorom s unutranjim izgaranjem na viu temperaturnu razinu. Da bi jo vie poveali uinkovitost energije, vri se povrat topline i od ispunih plinova. Michael Baumgrtner oekuje da e ukupna uinkovitost sustava biti mini-malno 95% visoka vrijednost u uspo-redbi s ostalim kombiniranim postrojen-jima za toplinu i elektrinu energiju.

  Efekt utede

  Vodei sustav? Izvanredan primjer za budue projekte? Definitivno, kae Michael Baumgrtner. Apsolutno, potvruje Urs Westreicher. On je voditelj District Heating/CHP managementa proizvoda u Hovalovom sjeditu u Vaduzu. Dostie optimalni uin za struju i toplinu u odnosu na potronju plina i viak struje plasira se u mreu.

  Savreni primjer

  Hoval je ostavio trag u podruju dobave energije u lokalnu mreu grijanja i ne samo to: Sustav u Triesen-u, kae Urs Westreicher, demonstrira skoro sve to moemo ponuditi: kombinirana postro-jenja za grijanje i elektrinu energiju, dizalice topline kao i uljne i plinske kon-denzacijske kotlove, sve spojeno u kaskadu. Hoval je kombinirao dvoje od toga koje je, na prvi pogled, sasvim neuskladivo: kondenzacijski plinski kotao, baziran na niskim temperatu-rama povratnog voda i kombinirano postrojenje za grijanje i proizvodnju struju koji radi s visokim temperatu-rama. Toplina proizvedena u Power-Bloc-u napaja akumulacijski spremnik energije. Sustav radi kao kaskada gdje je PowerBloc neovisan i odvojen od generatora topline i pripojen kaskadi s UltraGas kondenzacijskim kotlom preko osjetnika generatora topline.

  Oaravajua lekcija

  Ovaj izvanredni tehnoloki napredak nije zahtijevao bilo kakvu strukturalnu promjenu na kompleksu zgrada u Trie-senu. U stvari, kola e uskoro imati nekoliko odraslih posjetitelja za vrlo posebnu i interesantnu lekciju: Urs Westreicher sa zadovoljstvom e pokazati sustav projektantima i potenci-jaklnim investitorima iz vicarske, Njemake, Austrije i Italije. On planira izraditi stanicu za prijenos topline na Hovalov troak kako bi na jednom mijestu prikazao Hovalovu snagu u podruju integracije centralnog grijanja i kombiniranog postrojenja za toplinu i proizvodnju elektrine energije. Hova-lovo sjedite u Vaduzu je na dohvat ruke. Pozivnica vrijedi!

  Lihtentajn Visoka uinkovitost s Hoval U Triesenu, u blizini sjedita Hovala, dva kombinirana postorenja dobavljaju elektrinu

  struju i toplinu: sa zajamenom visokom razinom uinkovitosti. To je dokaz

  Hovalove strunosti u kogeneraciji toplinske i elektrine energije:

  i s malo Eureka uinkom.

  PowerBloc

  U radu

  14 _ Pogledi 02.2013

  Lokalna mrea grijanja u Triesenu Pionir energije

  1 Hoval PowerBloc EG-50: Elektrina snaga 50 kW, Toplinski uin 81 kW, Ukupna uinkovitost 90,3%.

  1 Hoval PowerBloc EG-240: Elektrina snaga 240 kW, Toplinski uin 365 kW, Ukupna uinkovitost 90,4%.

  U praksi, malo kombinirano postrojenje za grijanje i proiz-vodnju elektrine energije koristi se za rad ljeti, a vee post-rojenje u prijelaznim periodima. Oba PowerBloc-a brinu se za rad tijekom zime.

  Ukupna uinkovitost: najmanje 95% Svaka Hoval Thermalia H twin (20) i H dual (60) dizalica topline podie temperature medija dobivene iz motora s unutranjim izgaranjem iz dva PowerBloc-a ime se poveava uin. Lihtentajnski distributor plina LGV oekuje uinkovitost od najmanje 95% za cijeli sustav, zahvaljujui dizalicama topline.Vrna optereenja Hoval UltraGas 1000 plinski i Hoval UltraOil 600D dvostruki uljni kondenzacijski kotao dostupni su za pokrivanje svih vrnih optereenja i osiguranje nesmetanog rada.

  S 5,000 stanovnika, Triesen je lider u Lihtentajnu: kao prva opina koja je zasluila oznaku Energetski grad. Od tada sve opine nastoje dobiti istu oznaku. Europska oznaka nagrauje zajednice ija se energija i politika prema okoliu nadzire i primjenjuje s kvalitetnim upravljanjem. Ako je zajednica u mogunosti nadzirati 50% svog potencijala, certificira se kao energetski grad. Za dobivanje Europske Energetske Nagrade potrebno je dosei cilj od 75%. 2012. tree certificiranje u Triesenu od 2004. pokazalo je da su dosegli 72%. Sada smo vrsto fokusirani na mjere kojima emo smanjiti potronju ener-gije, pie Gnter Mahl, gradonaelnik Triesena.

  Hoval moe pomoi zajednicama dosezanje nivoa ener-getskih gradova ba kao to je i pokazano u Triesenu: prije renoviranja lokalne toplinske mree s dva PowerBloc-a, Hoval je dobavio jedinicu za grijanje na pelete za dodatnu lokalnu toplinsku mreu, koja snabdijeva crkvu, vikarijat i dva djeja vrtia.

 • 16 _ Pogledi 02.2013

  U raduAustrija

  Hoval grije Mariazell i Kitzbhel. Mariazell, najvanije mjesto za hodoae u Austriji i najpoznatije svjetsko odredite za

  zimske sportove Kitzbhel, uzdaju se u daljinsko grijanje. Hoval uinkovito dobavlja toplinu u

  samostojee zgrade zahvaljujui suvremenoj kontroli.

  Lihtentajn

  Arhitektura i ekologija zajedno. Dobro izolirana, vizualno interesantna graevina udi za ekolokom proizvodnjom topline: U Vaduzu Marxer Immobilien agencija za nekretnine i graevinska tvrtka

  Annagh kombiniraju arhitekturu s ekologijom. Eric Marxer: Energija i ekologija postaju znaajno

  vanije u podruju vlasnitva.

  Prsten za Kitzbhel

  Jedanput godinje sportski svijet skree pozornost na Kitzbhel i zadrava zrak u pluima. Najbolji spustai bacaju se niz stazu Hahnen-kamm: kroz miolovku sa svojih 85 posto nagiba, a nedugo zatim i kroz Zielschuss gdje se mjere brizine do 140 km/h.

  Uz svjetski poznate padine, prsten sada dolazi u mali grad toplinska mrea za grijanje u obliku prstena. Mali sustavi za grijanje zamiljeni kao dobavljai topline, rade kao pet razliitih izvora energije: drvo, bio otpad, otpadna voda, industrijski otpad i geotermalna toplina.

  Drvom protiv ulja

  Prvi sustav grijanja u toplinskoj mrei instaliran u Kitzbhelu: kotao na drvenu sjeku s uinom od 1500 kW dobavlja toplinu Hoval TransTherm PRO toplinskoj podstanici. Smjetena je u kotlovnici srednje kole koja je prije bila namjenjena za kotao loen uljem. Ta prostorija ugouje i sustav

  odravanja tlaka kao i Hoval TopT-ronic sustav za nadzor tehnolo-gije, koji popular-nom Kitzbhelu omoguava vizua-lizaciju i kontrolu s jednog mjesta: Hoval TopTronic nadzor osigurava shematski prikaz naina rada i biljei sve podatke dobivene iz sustava preko Hoval TopTronic com sustava. Spojene zgrade opremljene su s TransTherm Giro, te TransTherm PRO toplinskim podstanicama kao i s Hoval TopTronic com kontrolom za daljinsko grijanje.

  Upravo je ta Hovalova oprema za kont-rolu koja je uvjerila odgovorne tijekom procjene: htjeli su inteligentnu kontrolu za cijeli sustav i pouzdanu marku proizvoda. Takoer su htjeli i samanjti

  Praktino su suprotne ali ipak idu zajedno ruku pod ruku: novi uredi u Landstrasse 15 u Vaduzu okrenuti su na sjeverozapad dok je blok susjednih stambenih zgrada okrenut prema jugo-zapadu. Obe zgrade dobivaju toplinu iz podzemnih voda: trokatnica s uredima snabdijeva se s Hoval Thermalia (8) voda/voda dizalicom topline, a etverokatnica stambena zgrada s Hoval Thermalia twin (20). Ekoloki osjetljivo, te energetski uinkovito rjeenje prema strunjacima za grijanje.

  Dizalice topline se takoer mogu upot-rebljavati i za hlaenje tijekom ljeta. Podni konvektori ugraeni su u pod uz staklenu fasadu na dvije uline strane na prvoj i drugoj etai uredske zgrade. Estetski i tehniki svestrani, upotreblja-vaju se za grijanje, ventilaciju i hlaenje. U uredskoj zgradi, Hoval HomeVent RS-180 i RS-500 takoer dobavljaju svjei zgrad u konferencijsku sobu, otvoreni ured i prostorije za prijem. Obije ventilacijske jedinece vre povrat topline i vlage te rade bez odvoda kon-denzata.

  Uredska zgrada (dostie Minergie-P standard) i stambena zgrada (dostie Minergie standard) imaju visoke

  unutarnje vrijednosti koje se reflektiraju i prema vani. To se moe vidjeti i u glinenoj buci, na primjer, i u beavnoj glinenoj fasadi na uredskoj zgradi. Nalaze se na mjestu gdje je konstruktor Eric Marxer i njegov tim postavio tvrtku

  za nekretnine, osnovanu prije 23 godine. Ondje je i obavljen razgovor gdje nam je dao vie informacija, koje bi mogle zain-teresirati ne samo trite nekretnitna:

  Mr Marxer, kao ekspert na tritu nek-retnina vi ste upoznati i s tehnologijom graenja. to Vas je nagnalo da ugra-dite voda/voda dizalice topline u obje nekretnine?

  Eric Marxer: Kada smo planirali nove graevine, bila je jasna jedna stvar: eljeli smo se maknuti od izvora ener-gije iz fosilnih goriva. Kad kaem mi, mislim na Marxer Immobilien u Vaduzu i na graevinsku tvrtku Annagh u Schaanu. Lenum AG u Vaduzu, specijalist u konceptu odrivih izvora energije, preporuio je voda /voda diza-lice topline. Ekoloka tehnologija

  takoer je bila argument za daljnju prodaju stanova.

  Znai energija postaje prioritet u konst-rukciji graevine i nabavi nekretnine?

  Eric Marxer: Definitivno! Potencijalni kupci kue ili stana na prvo mjesto stav-ljaju lokaciju i vrstu nekretnine. ak i sad, na tree mjesto stavljaju energiju. Zbog toga, prodano je sedam stanova u Landstrasse 17, Vaduz.

  Uinili ste korak unaprijed u susjednoj uredskoj zgradi: elektrina energija kojom se napajaju dizalica topline i dvije ventilacijske jedinice dobiva se iz foto naponskih sustava.

  Eric Marxer: Jedna odluka vodi k drugoj. I trea ideja razvijena je otuda: nabavili smo dva elektrina vozila. Moji zaposlenici i ja smo svakodnevno na cesti, pokazujui nae nekretnine zain-teresiranima. Otada, sve manje upot-rebljavam vlastiti automobil. Praktino, spremnik za gorivo je pun ve etiri tjedna. tedimo, i u stambenoj i u uredskoj zgradi takoer i osobno dopri-nosimo zatiti okolia.

  Einblicke 01.2013 _ 17

  Kolone hodoaste svakodnevno u Mariazzell tijekom godine. Neki se uspinju stotine kilometara dolazei iz susjednih zemalja da bi osjetili zajednitvo. Bazilika sa svoja dva barokna tornja i sredinjim gotikim tornjem vidljiva je iz daljine. Kau da je Mariazell i njegov okoli dar s nebesa.

  Postrojenje toplane, kojom se snab-djeva tajersko svetite s ekoloki dobivenom toplinom od zime 2013/2014, takoer se ini kao dar. Novosagraeno postrojenje izgara drvenu sjeku i ostatke iz pilana regije, dizajnirano je za dobavu topline od oko

  10 milijuna kWh godinje.

  Sigurnost dugotrajne investicije

  Da bi zadrali visoku uinkovitost naeg postrojenja za grijanje prema naim potroaima, zahtjevamo tehno-logiju za kontrolu distribucije u mrei, komentiraju Johann Zauner i Karl Flor, izvrni direktori Fernwrme Mariazeller-land GmbH. Kao rezultat odluili su se za Hoval TopTronic com nadzor iz Hovala. Nae zadnje rjeenje za upravljanje tehnologijom daljinskog gri-janja osigurava sigurnost investicije za mnogo godina potvruje Christian

  Hofer, izvrni direktor Hoval Austria, u vezi s odlukom investitora. TopTronic software za nadzor vizualizira kompletnu toplinsku distribucijsku mreu. Sakuplja i procesuira podatke ime se toplinska distribucijska mrea moe konstantno poboljavati.

  Graevine koje su povezane u distribu-cijsku mreu, imaju Hoval TransTherm toplinske podstanice. Kao zajednicu pod klimatskom zatitom, toplinska dis-tribucijska mrea pribliava Mariazell korak blie prirodi.

  emisije CO2 kroz daljinski sustav gri-janja. Svi ciljevi sada se mogu doseg-nuti s Hovalom.

  Najpoznatija zimska sportska destinacija Kitzbhel takoer sjaji i ljeti.

 • U radu

  18 _ Pogledi 02.2013

  Od Salzburgke do Koruke regije u 12 minuta automobilom: realnost zahvaljujui Tauern eljeznikom tunelu. Mnogo vozai putuju u Bck-stein u dolini Gastein do Motorail-a Aus-trijske Dravne eljeznice za koji im treba osam kilometara juno od Mall-nitz-a u dolini Mll. Tunel koji je izgraen poetkom 20. stoljea, primjer je inenjerskog dostignua toga doba.

  420 m2 solarnih kolektora

  Mallnitz, selo s trenutno oko 800 sta-novnika, smjeteno izmeu uma, brda i planina, sada se javlja s jo jednim tehnolokim udom: Biowrme Mallnitz GmbH ve radi s mreom daljinskog gri-janja koja upotrebljava otpadno drvo iz gospodarenja umom. U ljetu 2013. ins-talirani su solarni kolektori na trapezni krov hale u kojoj se skladiti sjeka, neposredno uz sustav grijanja. Samo po sebi to nije nita neobino, osim ako ne uzmoemo u obzir 42 Hovalova solarna kolektora velike povrine. Svaki

  povrine od 10 m2 inei ukupnu povrinu od 420 m2.

  Smanjenje trokova za stvaranje energije

  Biowrme Mallnitz GmbH koristi solarnu energiju kao podrku radu mree daljin-skog grijanjane tijekom ljeta ime se tedi na sjeki potrebnoj za zimu koliko je to mogue.

  takoer smo eljeli smanjiti trokove za stvaranje topline iz postrojenja za grijanje,

  Objanjava Anton Glantschnig, predstavnik rukovoditelja. Zbog toga smo i ugradili kombinirano postrojenje za uplinjavanje biomase za proizvodnju topline i elektrine energije. Cjevovod s krova do poda dobavlja energiju u ener-getski spremnik od 80 m3 u kojem se voda slojevito rasporeuje u odnosu na vlastitu temperaturu. etiri zonska ventila osiguravaju da se energija auto-matski pohranjuje u pravom temperatur-nom sloju. Polazna temperatura u mrei iznosi 80C, a temperatura povrata kree se oko 50C.

  Pionirski istraivaki projekt

  Oko 45% trokova za izradu velike toplane solarnih kolektora pokriveno je preko Austrijskog fonda za Klimu i Ener-giju: Austrijska vlada finacira

  istraivanje i razvoj odrivih energetskih tehnologija. Nezavisna istraivaka udruga AEE Intec, koja radi s odrivim tehnologijama jo od 1988. takoer je bila ukljuena u projekt.

  To je takoer bio pionirski projekt i za Hoval: prvo, zbog kombinacije daljins-kog grijanja i solarnih kolektora; drugo, zbog veliine i opskrbe s jednog izvora: Hoval je isporuio i toplinske podstanice kao i kontrolu kotlovnice s vizualizaci-jom sustava grijanja pogledajte Opti-mizaciju sustava u crvenom polju ispod za vie informacija. Sa svojim komplet-nim rjeenjima, ak i za velike i kom-pleksne sustave Hoval se dri svog obeanja da preuzima odgovornost za energiju i okoli.

  Austrija

  Sunce za mreu daljinskog grijanja. Austrijsko selo Mallnitz ne igra samo svoju ulogu na putu od sjevera prema jugu, sada su stvorili

  ime kroz upotrebu obnovljivih izvora. Tvrtka Biowrme Mallnitz GmbH upravo je pustila u pogon

  veliko solarno postrojenje za toplinsku energiju. Dosegnut je na slogan Odgovornost za energiju i okoli. Italija

  Rezanje trokova kroz energestski svjesno ivljenje. U predgrau Milana, gdje je okoli jo uvijek zelen i umirujui, stoji rezidencija Malaspina. Kompleks zgrada za najam u Italiji prvi posjeduju Hovalovo postrojenje za proizvodnju toplinske i elektrine energije.

  To je san koji dijele mnogi: ivjeti u srcu sela, daleko od stresa i buke velikog grada a istovremeno biti u njemu brzo i jednostavno. San? To je realnost na istoku Milana: na povrini od 712,000 m2, 370 rezidencija sagraeni su oko jezera Malaspina s ukupnom povrinom za stanovanje od 42,000 m2. Sportski klub, bar, restoran, trgovine: sve u blizini kue ne spominjui selo i prostor za oputanje, etnje ili punjenje vaih baterija.

  Izvanredna kvaliteta ivota

  Stvorili smo mjesto gdje je kvaliteta ivota bolja i sigurnija kau u dvije tvrtke za vlasnitvo nad nekretninama Aedes i Prelios, koji su, u suradnji s Monte dei Paschi di Siena bankom, bili pokretaka snaga koja je stajala iza projekta. Ova poboljana kvaliteta ukljuuje i odrivost, naravno.

  Poveana uinkovitost energije

  Luksuzni apartmani dizajnirani su ne samo da ponude komfor, ve i visoku razinu uinkovitosti, dostiui klasu energetske uinkovitosti klase A. Da bi se isto dobilo, izraena je detaljna tehnika studija. Prema pokretaima, rezultati su pokazali odabir sustava gri-janja koji samostalno moe utedjeti 40% energije te 48% od standardne emisije CO2. Toplinska izolacija kao i toplinski i zvuno izolirani prozori takoer

  pridonose utedi energije. Svaka stam-bena jedinica opremljena je s Hoval komfornom ventilacijom, koja povratom topline zadrava niskima potrebe za energijom zahvaljujui visokoj uinkovitosti.

  Visoki zahtjev za Hoval PowerBloc

  Meutim, najvaniji element je: grijanje. U skladu s ciljem za visokom energets-kom uinkovitosti i niskim vrijednostim emisije tetnih plinova, pokretai su se odluili za dva Hoval Cosmo Condens (1200) plinska kotla i jedan Hoval Cosmo Condens (585), iz proizvodnog programa Hoval Italija. Ovaj sustav gri-janja takoer ima koristi od Hoval Pow-erBloc kombiniranog postrojenja za gri-janje i proizvodnju elektrine energije koji se nalazi u zasebnoj prostoriji. Ureaj dobavlja elektrinu energiju uina 365 kW i toplinsku energiju uina

  496 kW te je opremljen s dodatnim priguivaem buke, kao i katalitikim pretvaraem kojim se smanjuje emisija NOx i CO2. Hoval PowerBloc biti e u radu oko 3000 sati godinje i u osnovi e sluiti za grijanje tijekom zime. Elektrina struja dobivena iz Hoval PowerBloc-a isporuivati e se u elektrinu mreu.Kombinirano postrojenje za grijanje i proizvodnju elektrine energije, koje je na zahtjev stranke isporueno kao zasebna komponenta, sastavljena je u tri dana. Na mjestu ugradnje postavl-jena je i dvostruka zatita od buke.

  Kada doe period grijanja, mondena rezidencija Malaspina eka je dobro opremljena. Energetski savjesno ivljenje takoer e rezultirati niskim raunima za elektrinu energiju za stanare: zahvaljujui Hovalovim rjeenjima.

  Mjesto za dobar osjeaj rezidencija na jezeru Malaspina.

  Vizualizacija sustava preko Hoval TopTronic nadzora.

  Za ovaj projekt, Hoval PowerBloc dobavlja elektrinu snagu od 365 kW i toplinski uin od 496 kW.

  Pogledi 02.2013 _ 19

  Optimizacija sustava

  Kotao s uplinjavanjem biomase, kombinirano postrojenje za grijanje i proizvodnju elektrine energije te postrojenje sa solarnim kolektori-ma za grijanje i rezervnim uljnim kotlom: Elementi u sustavu moraju se kombinirati na smislen nain, kae Anton Glantschnig iz Biowr-me Mallnitz GmbH. Sve manje ograniiti e funkcioniranje svake od komponenti sustava te e smanjiti isplativost. Da bi to smanjili i poboljali meusobnu ukljuenost svih komponenti upotrebljava se Hoval TopTronic sustav za nadzor tehno-logije. Software vizualizira cjelo-kupni sustav te i podatke koje dobiva iz Hoval TopTronic sustava za nadzor daljinskog grijanja. Ostvarena je idealna osnova osiguranja sustava koji je usmjeren prema maksimalnoj efikasnosti.

 • Pogledi 02.2013 _ 2120 _ Pogledi 02.2013

  U raduKina

  Kvaliteta impresionira Kinuangaj, u pokrajni Pudong, koji takoer nazivaju Novo Podruje, razvija se u ogroman

  centar inovacija. Isto se dogaa i u Lanzhou, sjeditu provincije Gansu na sjeverozapadu

  Narodne Republike Kina. Tamo je i Hoval ostavio svoj trag na plinu!

  Danas, Lanzhou je jedan od deset najzagaenijih gradova u svijetu. Vrijeme je za akciju i korjenitu prom-jenu. Nastaje nova etvrt u Lanzhou, s planiranom povrinom od preko 800 km2, gdje su tvrtke fokusirane na plani-ranje i razvoj. Hoval UltraGas konden-zacijski kotao sa svojom tehnologijom visokouinkovitog izgaranja dostie visoko postavljenu letvicu vrijednosti emisija te je zbog toga bio prvi izbor.

  U etvti su ugraena ukupno devet Hoval UltraGas kondenzacijskih kotlova s patentiranim aluFer izmjenjivaima topline i kotao Compact-Gas (2800). etiri Hoval UltraGas (1000) kotla i jedan CompactGas (2800) kotao osiguravaju toplu vodu za etrdeset soba, te upravu i usluni centar u novoj etvrti. U novoj Rui Lin Cui Yuan stambenoj etvrti, gdje ive zaposlenici uprave i uslunog centara sa svojim obiteljima, etiri Hoval UltraGas (1000) kotla takoer osigura-

  vaju ugodne temperature prostorija i pri-premaju potronu toplu vodu. Hoval Ult-raGas (1000) kondenzacijski kotao takoer je ugraen u zgradu investicijs-kog drutva za urbani razvoj u Lanzhou.

  Korisnici iz Lanzhoua potuju Hovalove kotlove s niskim emisijama i Ultra-clean sustav izgaranja, te jednostavno i razumno odravanje. Nainjen je prvi korak prema smanjenju emisija CO2 iznad grada.

  U upravi i uslunom centru, Hovalova tehnologija brine se za grijanje 140,000 m2 i osigurava toplu vodu za 40 soba.

  Investicijsko drutvo za urbani razvoj zagrijava se s Hoval UltraGas kondenzacijskim kotlom. Ukupna pokrivena povrina grijanja je 30,000 m2.

  U novoj stambenoj etvrti u Lanzhou, podruje od 180,000 m2 ima potrebe za grijanjem.

  Ljudi ive sve dulje to poveava potranju za domovima za njegu stari-jih. A isto tako i rastu i zahtjevi za kom-forom.

  pametni operatori ulau u zgrade i opremaju ih za budunost.

  To je sluaj i s Pflegeheim von Lepel-Gnitz starakim domom koji vodi Crveni Kri u Frstenfeldbrucku. Stara zgrada s novim izgledom, staraki dom koji je dobio svoj naziv od biveg tienika i zatitnika Barunice Liselotte od Lepel-Gnitza. Posjeduje 98 prosto-rija, podijeljenih na 66 jednokrevetnih i 17 dvokrevetnih soba.

  Novi sustav za grijanje s dva izvora topline osigurava konvencionalno gri-janje, putem podnog grijanja u cijeloj graevini te zadovoljava potrebe za toplom vodom. Hoval Thermalia dual (60) dizalica topline brine se za osnovno grijanje, dok kondenzacijski kotao Hoval UltraGas (200) pokriva vrna optereenja i osigurava pripremu potrone tople vode zajedno s visoko-uinkovitim Hoval Modul-plus F (51) zagrijaem vode. Povrina zagrijanog prostora od 4,000 m uz potrebe za energijom za grijanje tople vode od 200 kW nije nikakav problem za sustav.

  Visoka razina utede energije

  Kompaktna Hoval Thermalia dual diza-lica topline radi sa slobodnom energi-jom iz prirode koja se crpi iz podzemnih voda te tedi elektrinu energiju koja je potrebna za rad dizalice zahvaljujui izvanrednoj uinkovitosti. tovie, njene niske temperature polaza idealne su za podno grijanje. Tehnologija s dva izvora osigurava poveanje pouzdanosti zbog dva neovisna kruga rashladnog medija. Sustav takoer izvlai korist inteligent-nom integracijom s UltraGas konden-zacijskim kotlom. Optimalan nain rada oba generatora topline postie se kroz kontrolu mjeajueg sustava.

  Njemaka

  Moderni sustav za grijanje s dva izvora topline. BRK staraki dom u Frstenfeldbrucku pametna investicija osigurava komfor i osjeaj blagostanja.

  Instalirana tehnolo-gija u sustavu:

  UltraGas (200) Thermalia dual (60) Modul-plus F (51) EnerVal (1000)

 • 22 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 23

  Obilazak Hovalovog pogona za zavari-vanje u Vaduzu s Christianom Schrop-pom, Inenjerom za Razvoj sustava za klimatizaciju prostorija impresivno je i za laika. Zrak je ist, a klima je ugodna. Sve zahvaljujui ProcessLine, Hovalo-vom sustavu koji savreno ujedinjuje maksimalnu uinkovitost s pouzdanim proiavanjem otpadnog zraka.

  ProcessLine sustav kombinira saku-pljanje i proiavanje zagaenog otpadnog zraka iz procesa u ProcessC-lean-u s ProcessVent jedinicom za ven-tilaciju i tretiranje zraka iz prostorije.

  Elementi filtera s mikro porama dio su suhog filtera (ProcessClean) koji dostie visoki stupanj odvajanja tako da ak polovinu odsisanog procesnog zraka nije potrebno nadomjestiti sa svjeim zrakom, ve se isti moe vratiti nazad u prostoriju.

  Srce novog sustava za klimatizaciju hala je povrat topline iz procesnog zraka, s jedinicom koja se naziva ProcessVent. Preko aluminijskog ploastog izmjenjivaa topline, prenosi se toplinska energija iz odvedenog zraka direktno na svjei zrak koji se dobavlja az ubacivanje u prostoriju. U tom sluaju, ProcessLine smanjuje potrebe za toplinom pri ventilaciji sve do 98% u usporedbi sa sustavima bez povrata energije.

  Visoko gore, dostupno samo s ljest-vama, uzdie se toranj ProcessVent-a. Zavarena i obojana konstrukcija s AluZink pokrovnim panelima sadri vanjsku jedinicu za zrak s filterom za fine estice i ventilatore za dobavni zrak, kao i ploasti izmjenjiva topline, koji se prema potrebi brine za prijenos topline sa zraka odvedenog iz hale. Zajedno s posebno dizajniranim ploastim izmjenjivaem topline, uljno-nepropusni zavareni kanali za odvedeni i otpadni zrak predstavljaju jedinstvenu inovaciju na tritu ventilacijskih jedi-nica. Na primjer, sustav se takoer moe koristiti za procesni odvedeni zrak zagaen uljima iz postrojenja alatnih strojeva. Sav kondenzat sakuplja se na jednom mjestu te se jednostavno moe odlagati.

  Zavrno, grija instaliran u struji zraka nakon ploastog izmjenjivaa topline na strani svjeeg zraka brine o izjednaavanju temperature izmeu dovedenog zraka i zraka u prostoriji za vrijeme hladnih dana.

  Mali div

  Jedan ProcessVent osigurava izvan-rednu klimu u halama s izmjenom zraka sve do dobrih 12,000 kubnih metara na sat. U hali za zavarivanje u Hovalu u Vaduzu, jedan sustav je dovoljan za itavu halu. Za velike hale mogue je postaviti nekoliko sustava baziranih na centraliziranom sustavu.

  S povrinom od skoro etiri kvadratna metra i visinom od 4.3 metra, Process-Vent slobodno moemo nazvati malim divom, koji potpuno automatski nadzire i regulira kompletan sustav preko Pro-cessNet kontrolnog sustava. Intefrirana vizualizacija smjetena na jedinici osi-gurava jednostavno rukovanje.

  Ve nekoliko mjeseci, zaposlenici Hova-

  love tvornice na sjeveru Slovake, regiji Istebn takoer uivaju u daku svjeeg zraka u vlastitim proizvodnim postrojen-jima. Tamonje hale opremljene su s nekoliko ProcessVent sustavima. Sman-jenjem emisije tetnih plinova i zatitom okolia ujedno se doprinosi poboljanju radne klime za zaposlenike.

  I na kraju, ali ne najmanje vano: Hova-lovi sustavi za klimatizaciju hala takoer doprinose ekonomskoj ravnotei: zahvaljujui povratu topline, moe se

  pokriti oko 97 posto trokova energije za tretiranje zraka, to znai da e se sustav isplatiti za manje od etiri godine koritenja.

  U radu

  Napa iznad stroja vodi procesni otpadni zrak direktno do Hoval ProcessVent-a.

  Lihtentajn/Slovaka

  Daak svjeeg zraka za Vaduz i Istebn. Proizvodne hale nisu sinonimi za svjei zrak ukoliko ne rade s Hoval ProcessLine sustavom za klimatizaciju hala s povratom topline. S dodatnim proiavanjem zraka, osiguravaju utede energije sve do 98%.

  ProcessClean (desno) i ProcessVent (lijevo) ine savreni tim: ProcessLine.

 • 18 Teams folgten beim Markenerlebnistag in Vaduz den Spuren der Marke - Hoval das sind wir!

  24 _ Pogledi 02.2013

  Lnderhead

  HeadlineHeadlineEinleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung

  Kompaktna upotreba solarne energije. Sunce dobavlja energiju. Bez CO2. Besplatno. Kako bi iskoristili sunevu mo, Hoval nudi kompaktan sustav: elementi za grijanje i grijai potrone tople vode

  integrirani su u VarioVal energetski spremnik topline. Idealan za stare i nove obiteljske kue.

  Pogledi 02.2013 _ 25

  Einb

  licke

  Naravno, Hoval UltraSol ploastim kolektorima i dalje je mjesto na krovu. Isplativ, tedei prostor Hoval VarioVal kompaktan sustav iskoritava svoju fleksibilnost: ukoliko solarna energija nije dovoljna, potreba za grijanjem nadomjetava se s drugim izvorom energije: uljem ili plinom, cjepanicama, pelet kotlom ili s dizalicom topline.

  Fleksibilan i spreman za spajanje

  Hoval VarioVal energetski spremnik topline moe se upotrijebiti za solarnu energiju u kombinaciji s bilo kojim fosil-

  nim ili obnovljivim izvorom energije, kae Thomas Eckert, Produkt Manager za postrojenja na biomasu i solar u Vaduzu. Za njega je takoer vana injenica da je Hoval VarioVal spreman za spajanje i da je opremljen s integri-ranom Hoval TopTronicT kontrolom. Jedino to ostaje za montau je element modula sa spojnim setom na sami spremnik. Istovremeno pojednos-tavljuje hidrauliku i elektrinu instala-ciju te smanjuje investicijske trokove, koji su, u svakom sluaju, niski u odnosu na itav sustav.

  50% manje energije

  Energetski spremnik energije ini solarni sustav grijanja svestranim: koristi solarnu energiju za zagrijavanje vode i daje podrku grijanju, te osigu-rava dulji radni vijek generatoru topline, smanjujui broj intenzivnih startova. U tom sluaju, s Hoval VarioVal-om mogue je utedjeti do 50% potrebne energije. Dodatni plus - sve crpke za Hoval VarioVal dizajnirane su kao visokouinkovite. Dobro za okoli - i va novanik. Specifini primjer: kua za renovaciju. Postojei uljni kotao troi

  2000 l ulja godinje. Hoval VarioVal ukljuuje uljni kotao u sustav i smanjuje potrebnu koliinu ulja na pola. Thomas Eckert objanjava izraun: 1000 l ulja moe pogoniti ekonomini diesel automobil oko 20,000 km. Moderni irokotrupni avion za jednu osobu moe pokriti 40,000 km i biti kratak za samo nekoliko kilo-metara za put oko zemlje po ekvatoru. Utedom 1000 l ulja rezultiramo zatitom klime i okolia kao to slijedi: 2600 kg CO2 godinje ili 260 g manje CO2 u zrako po kWh toplinske energije.

  Sada u dvije veliine

  Energetski spremnik topline Hoval VarioVal za solarni sustav grijanja sada je dostupan u dvije razliite veliine: sa sadrajem od 800 l do 1000 l. Time se smanjuje visina nagiba te se omoguava da se jedinica, koja se isporuuje u dva dijela, unese u pros-torije s niskim stropovima.

  Protoni izmjenjiva topline

  Potrona topla voda proizvodi se odmah po potrebi upotrebom kontinui-ranog protoka s ploastim izmjenjivaem topline. Kamenac i mulj koji se mogu akumulirati u spremniku tople vode nisu problem, a i bakterije legionele nemaju nikakve anse. Ukoliko je potrebna vea koliina tople vode i vei protok, mogue je naruiti modul s veim ploastim izmjenjivaem topline.

  Solarni sustav grijanja sada nudi vie mogunosti i fleksibilnost zahvaljujui razliitim opcijama veliina energets-kog spremnika topline i protonom izmjenjivau topline: dodatno na njegovu kompaktnost, dakle, pristaje u prostorije s ogranienim prostorom, posebno pri renoviranju obiteljskih kua.

  U detaljima

  Energetski spremnik topline Hoval VarioVal za solarni sustav grijanja sad je dostupan u dvije veliine: sa sadrajem od 800 l do 1000 l.

 • 18 Teams folgten beim Markenerlebnistag in Vaduz den Spuren der Marke - Hoval das sind wir!

  Lnderhead

  HeadlineHeadlineEinleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung einleitung

  U detaljima U retrospektivi

  Odgovornost za siguran prijevoz i okoli. Transport u tvrtci Hoval sastojao se od 25 minibuseva i automobila, koje je koristilo vie od pola zaposlenika u zamjenu za vrlo skromne trokove prijevoza. ak i tad, Hoval je svojim zaposlenicima osiguravao brz, udoban i ekoloki nain

  prijevoza od posla do njihovih domova.

  26 _ Pogledi 02.2013 Pogledi 02.2013 _ 27

  Unakrsni ploasti izmjenjiva topline s maksimalnom uinkovitou. Protusmjerni izmjenjivai topline imaju ozbiljnu konkurenciju: Hovalov visokouinkoviti unakrsni izmjeniva topline. Kompaktniji su, zauzimaju manje mjesta u ventilacijskoj jedinici te su jeftiniji od protusmjernih jedinica. Unakrsni izmjenjivai

  topline iz Hovala mogu dosei suhi povrat topline od 80% i vie, ovisno o veliini.

  Ventilacijski sustavi osnova su za osi-guranje potrebne izmjene zraka u velikim zgradama. Takoer imaju i pozitivne nuspojave - s izmjenjivaem topline, toplina iz odvedenog zraka iz zgrade moe se upotrijebiti za zagrija-vanje svjeeg zraka bez upotrebe ener-gije za grijanje. Zgrada tee gubi toplinu te se moe utedijeti ogromna koliina energije. Hoval je pionir u povratu topline te ima skoro 40 godina iskustva u razvoju i proizvodnji izmjenjivaa topline.

  Tijekom tog vremena, povrat energije je postao obavezan za graevine u mnogim europskim dravama, a zaht-jevana uinkovitost povrata topline i dalje raste. Isto poveava trokove i prostor koji je potreban za sustave za povrat topline unutar ventilacijskih ureaja.

  Podaci o osobi-nama regulirani su prema Europskom standardu EN 13053. Prije su samo protusmjerne jedinice mogle zadovoljiti najvie klase uinkovitosti H1. Ali sada visokouinkoviti unakrsni izmjenjivai iz hovala mogu zadovoljiti sve klase. tede novac i prostor u usporedbi s protusmjernim ureajima te ine povrat topline vie isplativim nego to je to bilo mogue do sada.

  Spreman za ugradnju

  Hoval unakrsni komplet izmjenjivaa isporuuje se s uobiajenim opcijama na zahtjev kao to su premosnica ili aluzine. Kao takvi, za razliku od pro-tusmjernih ureaja, potpuno su spremni za ugradnju u ventilacijski ureaj.

  Optona premosnica takoer je vrlo popularna opcija: uklanja potrebu za optonom aluzinom u ventilacijskom ureaju i pomae utedjeti dodatne trokove i prostor.

  Izmjenjiva s posebnom povrinom

  Kada se govori o uinkovitosti

  izmjenjivaa topline kljuna je povrina: definira njegova termo-dinamika svojstva. Kroz intezivno testiranje, Hoval je razvio povrinu s optimalnim sojstvima.

  Vrna uinkovitost

  Napredna tehnologija vodi do uinkovitosti povrata topline neuspore-divom s bilo kojom unakrsnom jedini-com ostalih proizvoaa: ak i srednje velike jedinice poveavaju suhu uinkovitost povrata topline do 80% a ponekad i vie. Jedini drugi sustavi koji bi mogli postii takve vrne osobine su puno vie kompliciraniji i skuplji protus-mjerni ureaji. Nije potrebno niti spo-minjati da su novi visokouinkoviti izmjenjivai certificirani prema Euro-ventu i TV-u, kao i svi izmjenjivai iz

  Hovala.

  Visokouinkoviti unakrsni ploasti izmjenjivai topline dostupni su u razliitim veliinama i izvedbama s uobiajenim opcijama, tako da se moe postii idealno rjeenje za svaku primjenu. Da zakljuimo, relativno mali trokovi, i iznad svega, osobine vee od oubiajenih, ine vrlo jasnu sliku - uinkovitiji trokovi i odgovornost vode ouvanju energije i okolia.

  Hoval unakrsni ploasti izmjenjiva topline sa suhom uinkovitosti, povrat topline od 80% i vie.

 • Hoval AktiengesellschaftAustrasse 709490 Vaduz, Lihtentajnwww.hoval.com

  Prava"Pogledi" Magazin Hoval Grupe. Izlazi dvaput godinje.Odgovorni ured: Marketing Services, Alina Ivanescu, Hoval Aktiengesellschaft, 9490 Vaduz, Lihtentajn.

  4212

  386

  Hov

  al P

  ogle

  di 0

  2/20

  13 h

  rvat

  ski