SOCIOLOŠKI POGLEDI NA RAZLIKE MED SPOLOMA

Click here to load reader

download SOCIOLOŠKI POGLEDI NA RAZLIKE MED SPOLOMA

of 24

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SOCIOLOŠKI POGLEDI NA RAZLIKE MED SPOLOMA. Alexandra Ferlič Nataša Miteva Danijela Muršec Simona Novak. Sociologi, antropologi, biologi ter psihoanalitiki Izvajali kemične in fiziološke poskuse na živalih in na ljudeh → projecirali vedenje živali v naravi na človeško populacijo - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SOCIOLOŠKI POGLEDI NA RAZLIKE MED SPOLOMA

 • SOCIOLOKI POGLEDI NA RAZLIKE MED SPOLOMAAlexandra FerliNataa Miteva Danijela MurecSimona Novak

 • Sociologi, antropologi, biologi ter psihoanalitiki

  Izvajali kemine in fizioloke poskuse na ivalih in na ljudeh projecirali vedenje ivali v naravi na loveko populacijo

  ker so se osredotoili samo na vsak svoje specifino podroje niso nali skupnega jezika

  Sociologi in antropologi se opirajo na zgodovinsko delitev dela; potrditve iejo celo v Bibliji

 • Prav mnogo ti bom dal teav pri tvoji nosenosti; v boleinah bo rodila otroke; in vendar bo po svojem mou hrepenela, on pa bo tebi gospodoval.

 • Nekateri antropologi in sociologi menijo, da ne obstaja in nikoli ni obstajala druba, v kateri enske ne bi imele nijega poloaja kot moki

  razlike med spoloma povezane z genetiko in evolucijo - ljudje in druge vrste se razvijajo in spreminjajo v procesu naravnega izbora (Darwin in sociobiologi) Razlike med fizinimi znailnosti preivijo tisti, ki so najbolje prilagojeni okolju

 • Sociobiologi trdijoda se zraven fizinih znailnosti razvije tudi vedenje da ivalskemu in lovekemu vedenju vladajo genska navodila, ki skuajo zagotoviti, da bodo imeli naraaj, ki bo preivel da oba spola uporabljata razline strategije, da poveata svoje zmonosti, da se njuni geni prenesejo na naslednjo generacijo

 • Wilson in Barashrazline reprodukcijske strategije povzroajo razlino vedenje pri mokih in enskah, zaradi katerih zasedajo razline drubene vlogemoki bolj svobodni, enske bolj previdne pri iskanju gensko najboljega monega partnerja_

 • George Peter Murdock Bioloke razlike, npr. veja fizina mo pri mokih in dejstvo, da enske rodijo otroke, iz iste praktinosti vodijo do spolno pogojenih vlog

  razdelitev dela glede na spol je najbolj uinkovit nain organiziranja drube_

  Ann Oakley Kultura drube je tista, ki doloa vedenje spolov v njej_

 • Stoller Drubeni in bioloki spol nista nujno povezan_

  primer otrok, najprej obravnavana kot deek - kasneje je postala enska_

  Anne Moir- genetski moki se rodi kot enska, ga vzgajajo kot enska, v puberteti pa se nenadoma pojavijo testisi in penis od takrat dalje postopoma obnaa kot moki

  Hormoni Estrogen (zadovoljstvo)Progesteron (materinski obutki)Testosteron (agresivnost, prostorska zaznava)

 • Biogramatika Tiger in FoxBiogramatika je gensko pogojen program, ki vnaprej doloa loveka, da se vede na doloene naine, ni pa isto kot nagoni, saj lahko le-te znatno preoblikuje kultura moka in enska biogramatika prilagojeni spolni delitvi dela v lovski drubi_Geni se, v primerjavi s kulturo, poasneje spreminjajo torej se moka in enska biogramatika nadaljujeta v moderni industrijski drubi

 • DRUBENA KONSTRUKCIJA VLOG SPOLOVSocializacija in drubene vlogeAnn Oakley : manipulacija usmerjanje k razlinim predmetomuporaba verbalnega vplivanjaizpostavljenost razlinim aktivnostim

 • Dodelitev spolaDodelitev spola: dva ali ve spolov:glavni nain doloanja spolov je pri rojstvu s pregledom genitalijne priznavajo (znanost in javnost) vmesnega stanjaberdache vloga tretjega spoladodelitev k spoloma: transseksualciDavid Morgan in Linda Birke: bioloki in drubeni spol sta medsebojno povezana

 • NEENAKOST MED SPOLOMA Obstajajo trije feministini pristopi: vsi si prizadevajo za enakost med spoloma, ne pa za prevlado enega spola

  RADIKALNI FEMINIZEMkrivi moke za izkorianje enskdruba patriarhalnaseparatistine feministke enske supermaistke zavzemajo se za radikalne spremembe

 • 2. MARKSISTINI IN SOCIALISTINI FEMINIZEM - za ustanovitev komunistine drube kapitalizem je osnovni vir zatiranja ensk za radikalne spremembe

  3. LIBERALNI FEMINIZEM vejo podporo javnosti ustvarjanje enakih monosti je glavni cilj

 • SPOL V SODOBNIH DRUBAH-RADIKALNI FEMINISTINI POGLEDITEMELJI PATRIARHATA: 8 tipov dejavnikov po Millettovi: Vloga biologije, Ideoloki dejavniki, Socioloki dejavniki, Odnos med razredom in podrejenostjo, Izobraevalni dejavniki, Uporaba mitov in religije, Psihologija, Fizina sila

 • PATRIARHAT Walbyjeva meni, da obstaja 6 patriarhalnih struktur, ki so: Plaano delo, Patriarhalni odnosi v gospodinjstvu, Patriarhalna kultura, Spolnost, Moko nasilje nad enskami, Drava

 • ZASEBNI IN JAVNI PATRIARHAT

  ZASEBNI Domaa proizvodnja, Devetnajsto stoletje, Individualni nain ekspropriacije, JAVNI Prevladujoa struktura: Zaposlitev, drava, Dvajseto stoletje, Kolektivna ekspropriacija,

 • SPOL IN STRATIFIKACIJAProblem spola in razredaRadikalna feministka Shulamit Firestone - enske tvorijo spolni razred, ki temelji na njihovih biolokih razlikah od mokihTeorijo kritizira Margeret Eichler, ker sklepa, da obstaja neposredna zveza med biolokimi in drubenimi razlikami

  Spol in kastaEicherjeva opaa podobnosti med poloajem kast in poloajem spolnih skupin.Vendar pa obstajajo tudi pomembne razlike med kasto in spolno stratifikacijoV kasti so vsi lani vije kaste v priviligiranem poloaju nad vsemi lani nijih kast Kastni sistem temelji na endogamiji

 • Spol in manjinske skupine

  enske obravnavajo kot manjinsko skupinoHeckerjeva- primerjava amerikih rncev in enskvisoka drubena opaznostpripisane znailnostiracionaliziraakomodacijsko vedenjediskriminacija

 • Spolna stratifikacija

  Eicherjeva- veina izkorianja ensk se dogaja zunaj ekonomije, in sicer znotraj druinskega okolja.e so enske gospodinje in nimajo plaane zaposlitve, jih ne moremo kategorizirati glede na njihov poklicV druini, kjer oba zakonca delata zunaj doma, je ena dvakratno ali celo trikratno izkoriana.

 • ZALJUBLJENOST IN ZAKONSKA ZVEZAAngela McRobbie - ideologija zaljubljenostiMcRobbiejeva kultura ensk - velika lojalnost med prijateljicami ne traja veno, kasneje se ta lojalnost prenese na moa

 • Doivljanje in posledice zakonske zvezeOakleyjeva meni, da je gospodinjsko delo dodeljeno izkljuno enskam, ekonomsko odvisno od mokih, ima poloaj ne-dela v primerjavi s pravim ali ekonomsko produktivnim delom, je neplaano, privatizirano in izolirano.zelo dolg delovni as, imajo neugleden poloaj na trgu delovne sile v primerjavi s tistimi, ki prejemajo plao; nimajo na primer nobenih sindikatov, ki bi zastopali njihove interese.Oakleyjeva sklepa, da bolj trpijo zaradi monotonosti, drubene izolacije in asovnega pritiska kot delavci za tekoim trakom, ki jih ponavadi obravnavajo kot najbolj odtujene pripadnike delovne sile

 • enske, moki in zakonska zveza

  Bernardova preuuje razna opaanja v zvezi s poloajem poroenih in neporoenih mokih.Poroeni moki bolj uspeni in bolj zdravi kot samskiPoroene enske veliko bolj nesrene v zakonu kot moki.Glede fizinega zdravja so samske enske znatno bolj zdrave kot poroene.

 • OSVOBODITEV ENSK-PREDLOGI IN IZGLEDIUkinitev delitve vlog glede na spolAnn Oakley za osvoboditev ensk predlagala, da bi se morala ukinit vloga gospodinjetrdi da potrebujemo ideoloko revolucijo,revolucijo v ideologiji spolnih vlog v nai kulturi,revolucijo v konceptih spolne identitete.Modifikacije in alternative druinepredlogi za olajanje bremen domaega dela in materinstva (plailo za gospodinjsko delo, jasli, brezplaen sistem otrokega varstva,porodniki dopust z materinskimi dodatki, ki jih izplaa delodajalec ali vlada, materino delovno mesto pa ostane odprto, e bi se elela vrniti)Susan Brownmiller predlaga, da bi si moje in ene delili tradicionalne vloge na pol.Kolektivna vzgoja otrok:Sistem kolektivne vzgoje otrok predstavlja alternativo delitev vlog v nuklearni druini.Druge alternative:Alvin Toffler - pro-stari

 • MOKOST

  David D. Gilmore-Kulturni koncepti mokostiTipine znailnosti mokosti:Moki-oplojevalecMoki-oskrbovalecMoki-zaitnik.Moki na Tahitiju in SemajciJonathan Rutherford-Kdo je ta moki?Maevalni moki in novi mokiMaevalni moki poskuajo znova potrjevati tradicionalne podobe mokihNovi moki bo nap. oetovstvo vzel bolj resno,(vozi otroki voziek,sodeluje pri rojstvu in ljubkuje dojenka v javnosti brez obutka sramu)