IOS vs Android vs Windows Phone

download IOS vs Android vs Windows Phone

of 22

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IOS vs Android vs Windows Phone

 • 8/18/2019 IOS vs Android vs Windows Phone

  1/22

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TIȘ FACULTATEA DE BUSINESS I TURISMȘ

  ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR DE OPERARE iOS, ANDROID I WINDOWS PHONEȘ

  STUDEN I: IUSTIN-ANDREI LUCACIȚ

    CĂTĂLIN MIHAI ION  AURA ACUȘ Ț ANUL II, LICEN Ă, GRUPA 325Ț

  PROFESOR COORDONATOR: ALEXANDRU DORU PLE EAȘ

  -BUCURE TI 2015-Ș

  1

 • 8/18/2019 IOS vs Android vs Windows Phone

  2/22

  CUPRINS

  Introd!"r" #A$%tr&!t'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3

  C&)*to++ I( Pr""nt&r"& r)"* d" ./r0r*((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1

  C&)*to++ II( Pr""nt&r"& )*" "* %.&rt)on"-r*+or((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5ț

  2.1 Prezentarea firmelor producătoare de smartphone-uri((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  2.2 Prezentarea tehnică a sistemelor de operare alese((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4

  C&)*to++ III( An&+*& !o.)&r&t*/ & )rod%"+or d*n &./(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((62

  3.1 Întocmirea tabelului((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((62

  3.2 Coeficientul de importan ăț  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((62

  3.3 Produsul de referin ă. Alegerea caracteristicilor direct i invers proportionale cuț ș calitatea(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((63

  3. Calcularea indicatorului comple! al calită iiț  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((63

  3." #aportul calitate-preț (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((61

  Con!+**(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((65

  7*$+*or&0*"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6

  An"8"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((69

  An"8& 6 HTC ONE M((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((64

  An"8& 2 No;*& L.*& 13(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((26

  An"8& 5 S&.%n G&+&8= S((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((22

  2

 • 8/18/2019 IOS vs Android vs Windows Phone

  3/22

   A B S T R A C T 

    L!r&r"& ?An&+*& !o.)&r&t*/ & %*%t"."+or d" o)"r&r"@ &r" !& %!o) !+&%*0*!&r"& %.&rt)on"-r*+or &+/tr* d" ?%0+"t"+"@ +or, %*%t"."+" d" o)"r&r", 0/r/ d" !&r" n &. )t"& %/ n" nd")+*n*. %&r!*n*+" *+n*!"( A!"&%t/ !+&%*0*!&r" o o. r"&+*& n 0n! *" d" !"+" .&*ț *.)ort&nt" !&r&!t"r*%t*!* t"n*!" * )ro)r*"t/ * &+" !&+*t/ ** &!"%tor&, "8*%t"nt" )" )*& & d*nș ț ț ț Ro.Bn*&( T"no+o*& &&n%"&/ ntr-n .od &+"rt, d*r"!t )ro)ort*on&+ ! *t"& %!r"r** t*.)+*(

  Introd!"r"

    L& n!")t, "8*%t& t"+"0o&n" .o$*+" * &%*%t"n * )"r%on&+* d**t&+*, n.* * PDAș ț ț #P"r%on&+ D**t&+ A%%*%t&nt'( T"+"0o&n"+" .o$*+" & 0o%t 0o+o%*t" )"ntr "0"!t&r"& d" &)"+r*, n t*.) !" PDA-r*+", )r"!. * P&+. P*+ot, & 0o%t 0o+o%*t" !& &"nd" )"r%on&+", )ort&$*+"( nș !"+" d*n r./, PDA-r*+" & do$Bnd*t !on"!t**t&t" *r"+"%% * & 0o%t !&)&$*+" d" & tr*.*t" *ș ș

   )r*.* ".&*+-r*( T"+"0o&n"+" .o$*+", ntr" t*.), & !B t*&t !&)&!*t/ *+" d" ."%&"( A%t0"+, )r*nș ț !o.$*n&r"& !&r&!t"r*%t*!*+or t"+"0o&n"+or !"++&r" o$* n*t" * & PDA-r*+or & r"+t&tș ș %.&rt)on"-+(

    Un %.&rt)on" "%t" n t"+"0on .o$*+ !&r" o0"r/ !&)&$*+*t/ * &&n%&t" * 0n! *on&+*t/ *ț ș ț ț &%"./n/to&r" n* !&+!+&tor( Cr" t"r"& !"r"r*+or )"ntr d*%)o%*t*" &&n%&t" !&r" &ș

   )ro!"%o&r" )t"rn*!", .".or*" d*n )+*n, "!r&n" .&r* * %*%t"." d" o)"r&r" d"%!*%" &ș .ono)o+*&t )*& & r")r""nt&t/ d" r"%t+ t"+"0o&n"+or .o$*+"( N "8*%t/ o d"0*n* *" %t&nd&rd &ț ț n* %.&rt)on"( P"ntr n**, n %.&rt)on" "%t" n t"+"0on )" !&r" r+"&/ n %=%t". d" o)"r&r" * o0"r/ o *nt"r0& / * )+&t0or./ %t&nd&rd )"ntr d"o+t&tor** d" &)+*!& **( P"ntr &+ **,ș ț ș ț ț n %.&rt)on" "%t" n t"+"0on ! 0n! *on&+*t/ * &&n%&t" !. &r 0* "-.&*+-+, *nt"rn"t+,ț ț t&%t&tr& *rt&+/ %& "8t"rn/ !" %" !on"!t"&/ )r*n US7(

    C &+t" !*nt", "%t" n !&+!+&tor n .*n*&tr/ !&r" &r" !&)&$*+*t/ * d" t"+"0on( C"+"ț

  .&* .+t" d*%)o*t*" !on%*d"r&t" %.&rt)on" 0o+o%"%! n *& d" &* n %*%t". d" o)"r&r", d"%"or* ! &$*+*t&t"& d" & &d/& &)+*!& ** #d" "8".)+ )"ntr )ro!"%&r" d" d&t", !on"!t**t&t"ț %& d*%tr&! *"'(ț

    A!"%t" &)+*!& ** )"ntr %.&rt)on" )ot 0* d"o+t&t" d" !/tr" )rod!/tor+ț d*%)o*t*+*, d" !/tr" o)"r&tor+ d" t"+"0on*" .o$*+/ %& d" !/tr" or*!" d" d"o+t&r" %o0t&r"( C& 0n! *on&+*t/ *, %.&rt)on"-r*+" )ot %)ort& ".&*+-+, t&%t&tr& *rt&+/, n "!r&nț ț t&!t*+, o !&."r/ *n!or)or&t/, .&n&"."nt+ !ont&!t"+or, &!!"+"ro."tr+, &$*+*t&t"& d" & !*t* do!."nt" n d*"r%" 0or.&t", !. &r 0* PDF %& M*!ro%o0t O00*!", %o0t ."d*& )"ntr & &%!+t& .*!/, *&+*&r" )o" %& !+*)r* *d"o "t!( O 0n! *on&+*t&t" & .&or*t/ **ț ț

  %.&rt)on"-r*+or r")r"*nt/ +*%t& d" !ont&!t" !&r" )"r.*t" %to!&r"& &tBtor !ont&!t" !Bt )"r.*t"

  3

 • 8/18/2019 IOS vs Android vs Windows Phone

  4/22

  .".or*&, n !ontr&%t ! t"+"0o&n"+" nor.&+" !&r" & o +*.*t/ .&8*./ & !ont&!t"+or !" )ot 0* %to!&t"(

    Pr*.+ %.&rt)on", %" )&r", 0o%t S*.on #I7M', )r""nt&t +& %&+on+ d" t"no+o*" COMDEX d*n 62 * )% n Bn&r" d" 0*r.& 7"++Sot n 63( A!"%t& n & &t $to&n"ș

  0**!", d&r & &t n to!%!r""n )"ntr & %"+"!t& n."r"+" d" t"+"0on * & "0"!t& &+t" o) *n*(ș ț Pr*n %t&nd&rd"+" d" &%t/*, S*.on &r 0* n )rod% d"%t+ d" n"!*t, ! to&t" &!"%t"&, +& t*.)+ r"%)"!t*, & &t !&r&!t"r*%t*!* *n!r"d*$*+ d" &&n%&t"(

    Pro)r*"t/ *+" * "0*!*"n & n* %.&rt)on" %" r&)ort"&/ +& )r" + )*" "*, %" !o.)&r/,ț ș ț ț ț *&r &)o* &!"&%t/ &n&+*/ !ontr*$*" +& 0or.&r"& n"* d"!*** d" !.)/r&r" & n* )rod%(

  C&)*to++ I( Pr""nt&r"& r)"* d" ./r0r*

    S.&rt)on"-+ "%t" n t"+"0on *nt"+*"nt !" o0"r/ %"r*!** d" o!" d**t&+/, )r"!. *ș or*!" !o.$*n& *" d" ."%&" t"8t, "-.&*+, n&*&r" )" Int"rn"t, !&."r/ 0oto, !&."r/ *d"o, MP3ț P+&="r, *d"o P+&="r, t"+"**n" * or&n*&tor( Un %.&rt)on" #!Bnt )ro"n*t d*n +*.$&ș "n+"/ !" tr&d!" ?t"+"0on .o$*+ *nt"+*"nt@' "%t" n t"+"0on .o$*+ .+t*0n! *on&+, !on"!t&tț +& o r" "& GSM( D*%)n" d" o .*n*t&%t&tr/, d" n "!r&n %"n*t* #to!%!r""n', "+ o0"r*ndț 0n! *on&+*t/ *+" d" PDA, &"nd/, n&*&r", ""nt&+ * "-.&*+(ț ț ș

    n t*.) !" n"+" t"+"0o&n" %nt !&)&$*+" %/ r+"" &)+*!& ** %*.)+" $&&t" )" )+&t0or."ț

  "n"r*!", !. &r 0* && ME %& 7RE, n %.&rt)on" )"r.*t" t*+*&tor+* &)+*!& **ț &&n%&t" $&&t" )" o &n.*t/ )+&t0or./( Un %.&rt)on" "%t" n d*%)o*t* !&r" )"r.*t" "0"!t&r"& d" &)"+r* t"+"0on*!", d&r !&r" &r" 0n! **+" n* &%*%t"nt d**t&+, %& n !&+!+&amp