Google Drive - Forms

of 19 /19
Google Drive - Forms Edvin Kadić Milan Blažević

Embed Size (px)

Transcript of Google Drive - Forms

1. Google Drive - Forms Edvin Kadi Milan Blaevi 2. Google Drive https://www.google.com/drive/ servis za stvaranje, pohranu i dijeljenje datoteka u oblaku (tekstni dokumenti, proraunske tablice, prezentacije, obrasci, crtei ili karte.) potrebna je registracija odnosno prijava putem Google-ovog rauna 15 GB prostora u oblaku 2 3. Poetna stranica 3 4. Google Forms alat koji se koristi za stvaranje i dijeljenje obrazaca tj. upitnika 4 5. Poetna stranica 5 dodavanje pitanja, slika, video isjeaka i drugih objekata dodatne opcije obrasca opcije za stranicu potvrde povratak na Google Drive podijeli obrazac analiza odgovora u Google Sheets-u 6. Tipovi pitanja (1/2) Text - zahtijevaju kratki tekstualni odgovor Paragraph text - zahtijevaju dui odgovor Multiple choice - zahtijevaju odabir jedne od vie ponuenih opcija Checkboxes - omoguuju odabir proizvoljno mnogo odgovora Choose from a list - zahtijevaju odabir jedne opcije tj. odgovora iz padajueg izbornika 6 7. Tipovi pitanja (2/2) Scale - zahtijevaju rangiranje ponuenih odgovora, npr. brojevima od 1 do 7 Grid - zahtijevaju odabir toke tj. odgovora iz dvodimenzionalne mree Date - zahtijevaju unos datuma pomou kalendara Time - zahtijevaju unos vremena, bilo tono odreenog trenutka ili nekog intervala 7 8. Promjena teme 8 9. Dijeljenje obrasca 9 10. Primjena u nastavi razna istraivanja pomou upitnika kvizovi koje je lako ocijeniti koristei dodatak Flubaroo za Google Sheets skupljanje informacija i izraavanje miljenja evaluacija uenikih radova od strane drugih uenika nastavni listii s pitanjima za ponavljanje suradnja s roditeljima evaluacija i usmjeravanje nastavnika u radu 10 11. Osmiljena e-aktivnost Online kviz Potrebni materijali: Daki, B Elezovi, N : Matematika 1, udbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazije i tehnikih kola, 2. dio, Element Svrha uenja Upoznati se s alatom Google Forms i izraditi kviz na zadanu temu. 11 12. Ishodi uenja Uenici e moi: izraditi kviz koristei Google Forms uz upotrebu razliitih tipova pitanja objaviti poveznicu na izraeni kviz rijeiti i predati online kviz izraen pomou Google Forms-a ocijeniti odgovore izraenog kviza koristei dodatak Flubaroo za Google Sheets poslati rezultate kviza putem e-maila 12 13. Opis aktivnosti (1/2) Prva faza (trajanje: tjedan dana) podjela u grupe od po 5 uenika osmiljavanje barem 10 pitanja i izrada kviza suradniki unutar grupa na zadanu temu iz nastavne cjeline Sukladnost i slinost uz pomo Google Forms-a slanje poveznica na kviz putem e-maila ostalim uenicima 13 14. Opis aktivnosti (2/2) Druga faza (trajanje: tjedan dana) rjeavanje kvizova ostalih grupa ocjena pristiglih odgovora na kvizove koristei dodatak Flubaroo za Google Sheets slanje ocjena s tonim odgovorima nastavniku i uenicima putem e-maila 14 15. Struktura aktivnosti Poticaj strukturirati grupe te objasniti i razraditi nain rada Srednji dio izrada upitnika unutar grupa rjeavanje tih upitnika od strane svih uenika. Zavretak ocjenjivanje odgovora i pojanjavanje koncepata kojima uenici nisu ovladali 15 16. Aktivnosti sudionika osmiljavanje pitanja i izrada upitnika unutar grupa te inicijalno rjeavanje vlastitih upitnika radi dobivanja tonih odgovora (1 tjedan) rjeavanje svih upitnika (5 dana) ocjenjivanje i slanje povratnih informacija o uspjenosti rjeavanja kviza (2 dana) 16 17. Aktivnosti e-moderatora objanjavanje naina rada te poticanje uenika na rad usmjeravanje u sastavljanju pitanja pregled sastavljenih kvizova radi osiguravanja kvalitete pitanja analiza rezultata kvizova te pojanjavanje koncepata kojima uenici nisu ovladali 17 18. Nain evaluacije 50 % ocjene nosi aktivnost na sastavljanju pitanja i odgovorima na ta pitanja unutar grupe 50 % ocjene nose odgovori na upitnike ostalih grupa. 18 19. 19 Hvala na panji !