ENERJİ POLİTİKALARI

Click here to load reader

download ENERJİ POLİTİKALARI

of 29

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  104
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ENERJİ POLİTİKALARI. 5.GRUP SUNUMU. 1)-Enerji Arz Güvenliği ve Talep Güvenliği   - Anıl KÖROĞLU 2)-Enerji Koridoru Olarak Türkiye  - Serkan BAYSAK 3)- Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği  - Burhan YILDIRIM 4)-Türkiye'nin Enerji Projeleri    -  Petrol Boru hatları -  Tanzer  YURDUSEVEN - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ENERJİ POLİTİKALARI

ENERJ POLTKALARI

ENERJ POLTKALARI

5.GRUP SUNUMU1)-EnerjiArz Gvenlii ve TalepGvenlii- Anl KROLU2)-Enerji Koridoru Olarak Trkiye- Serkan BAYSAK3)-Trkiye'nin Enerji Jeopolitii- Burhan YILDIRIM4)-Trkiye'nin Enerji Projeleri -Petrol Boru hatlar-TanzerYURDUSEVEN -Doalgaz Boru hatlar- Salih KIS5)-Ortadou'nunEnerji Jeopolitii- VedatZENGN6)-KafkaslarnEnerjiJeopolitii- MuratAKKAYA

ENERJ ARZ GVENL VE ENERJ TALEP GVENLEnerjide arz gvenlii, enerjide da bamllk ile ters giden bir olgudur. Da bamllnz ne kadar oksa, enerjide arz gvenliiniz o kadar azdr. te bu yzden, enerji retimini artrmak kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarna ynelmek de nemli bir seenektir.

Trkiye'nin enerji arz gvenlii tedbirleri kabaca:

- Yerli ve yenilenebilir enerjiye nem vermek- Enerji arz eitliliini salamak iin fosil yaktlara alternatif olaraknkleer enerjiye ynelmek- Doal gaz ithal kaynaklarn eitlendirmek- Doal gaz depolama tesislerinin yapmn glendirmek

TRKYENN ENERJ ARZ POLTKALARIGelimekte olan lkemizin enerji talebi artma eilimindedir. Uluslararas Enerji Ajans Projeksiyonlar, gelecek 25 yl ierisinde dnya enerji tketiminin %60n zerinde artacan ngrmektedir. Trkiyede ise enerji tketiminin, 2020 ylna kadar, dnya ortalamasnn zerinde artaca tahmin edilmektedir.lkenin enerji kaynaklar arasnda da belirli bir denge gzetmek gerekmektedir Trkiye enerjisinin % 33 petrolden, %28 kmrden, % 29 doalgazdan ve %10u yenilenebilir kaynaklardan salanmaktadr.

PETROLTrkiyede bilinen retilebilir petrol rezervleri 2007 yl itibar ile 37.3 milyon ton, ylda tketilen petrol (rn) tketimi ise 31 milyon tondur. Rafinerilerimizde ilenen 25.5 milyon tonun, sadece 2.2 milyon tonu yerli retimdir. Trkiye petrol ve petrol rnlerinin net ithalatsdr.Trkiyede etkili bir petrol kanunun tasarlanmas, petrol retimine de ivme kazandracaktr. Potansiyel kara alanlarmzn %80inde, denizlerimizin ise %99unda henz hibir arama faaliyeti yrtlmemitir. Dnyada bir ylda 20,000den fazla kuyu alrken, Trkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece 3,326 kuyu alabilmitirTrkiye, enerjide arz gvenliini salamak ve Avrupa ve dnya pazarlarna alan etkin bir lke olabilmek amacyla uluslararas alanda da belirli projeler gerekletirmektedir.

Trkiyenin tamamlanm ve yrtlen uluslararas projeleri unlardr:Tamamlanm uluslararas projeler

Bak-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru HattHazar Denizinden Akdenize Rusya topraklarn gemeden ve Boazlar kullanmadan gei salayan ilk projedir. 13 Temmuz 2006 tarihinde ilerliini kazanmtr. 1,776 km uzunluundaki hattn azami kapasitesi gnde 1 milyon varildir. Bu kapasitenin 1.6 milyon varile karlmas iin almalar srdrlmektedir.

Kerkk-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt

Kuzey Irakn Kerkk kentinden Trkiyenin Ceyhan Limanna 600 mil uzunluunda iki paralel boru hatt ile gnde azami 1.6 milyon varil tanmaktadr. Ancak, hat dzensiz bir ekilde almaktadr. Enerji terminali roln stlenebilmek iin boru hatlarnn gvenliinin salanmas nem tamaktadr.

Planlama aamasnda olan projeler

Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru HattSamsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt projesi, her ne kadar yurtii petrol tama projesi gibi grnse de, aslnda dnyadaki gnlk petrol tketiminin yaklak % 3.7sinin getii Trk Boazlarnn yerine ikame bir proje olmas asndan uluslararas bir nitelii bulunmaktadr.DOALGAZ

Dier fosil kaynaklara gre evre asndan daha temiz ve verimlilii yksek bir kaynak olmas nedeniyle doal gaz, 1980li yllarn ikinci yarsndan itibaren, enerji tketimi ierisinde daha yksek bir paya sahip olmutur. TPAOnun Hamitabat sahasndan retilen gazn yan sra, 1987 ylnda Rusya Federasyonu ile imzalanan anlama kapsamnda lkemiz ilk kez enerji tketimi iin doal gaz ithal etmitir.

Tamamlanm Uluslararas Projeler

Trkiye hem yurtii tketim amal, hem de enerji gei ve terminal lkesi olma iddiasn glendirmek iin belirli uluslararas projeleri tamamlam ve yrtmektedir.

Bu projeler:

Mavi Akm Doal Gaz Boru Hatt

Mavi Akm, Karadenizin altndan geerek Rus gazn dorudan Trkiyeye ulatran ve Samsundan Ankaraya kadar uzanan, azami seviyede lkemize ylda 16 milyar m gaz ulatracak bir boru hattdr. Mavi Akm ile Trkiyeye gaz sevki 2003 yl ubat aynda balamtr. Mavi Akm Projesi, Trkiyenin Rusyaya bamlln artrmasndan ve gerekletirilebilecek dier projelere yer brakmamasndan dolay eletirilmektedir.

Baku-Tiflis-Erzurum Doal Gaz Boru Hatt

Byk bir ksm Bak-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattna paralel bir ekilde ina edilen doal gaz boru hatt, 2007 ylnda tamamlanm ve ilk doal gaz 3 Temmuz 2007 tarihinde Trkiyeye ulamtr. Bu hattan gelecekte ylda 5 milyar m doalgaz satn alnmas hedeflenmektedir

Trkiye-Yunanistan Doalgaz Boru Hatt

Azerbaycandan alnacak doal gazn Trkiye zerinden Yunanistana ulatrlaca doalgaz hatt 18 Kasm 2007 tarihinde ilerlik kazanmtr. Bu hat, ilk kez Rusyay by-pass ederek Kafkasyadan Avrupaya doalgaz salama imkan dourmutur. Bu adan Avrupa Birliinin kaynak eitlendirme prensibi asndan ok nemlidir. Trkiye-Yunanistan boru hatt projesi ile Yunanistana ylda 750 milyon m doal gaz iletilecektirran-Trkiye Doal Gaz Boru Hatt

2002 Ocak aynda, ran ile Trkiye arasndaki 10 milyar mlk doal gaz boru hatt almaya balamtr. 750 mil uzunluundaki boru hatt Tebrizden Ankaraya kadar uzanmaktadr. Hattn azami doal gaz sevkiyat kapasitesinin ylda 495 Bcf olmasna ramen, ylda 100-150 Bcf doal gaz elde edilmektedir.Planlama aamasnda olan projeler

Dou Avrupa Gaz Ringi

Trkiye-Yunanistan doal gaz boru hattna talyann dahil olmasyla oluturulacak boru hattdr. Boru hattndan Yunanistana 3 milyar m, talyaya ise 8 milyar m doal gaz iletilmesi hedeflenmektedir.Nabucco Doalgaz Boru Hatt Projesi

Avrupann hzla artan gaz ithalat gereksiniminin, zellikle Trkiye zerinden geecek alternatif hatlarla karlanmas kapsamndaki en nemli projedir. Hattn Trkiyeden sonra Bulgaristan, Romanya,Macaristan ve Avustur- yaya ulamas hedeflenmektedir. Elektrik

Trkiyenin enerji arz politikalar sadece birincil enerji kaynaklarndan olumamaktadr. Trkiye, hali hazrda 61,000 MWlk kurulu g kapasitesi ve yllk 198 milyar kWh elektrik tketimi ile blgesinde elektrik ticareti yaplmas ve elektrik arznn dengelenmesi asndan ok nemli bir konumdadr.zellikle Avrupa ile olan zaman fark, Trkiyenin AB ile enterkonneksiyonu saland takdirde iki taraf iin de elektrik arznn dengelenmesinde nemli rol oynayacaktr. Byle bir enterkonneksiyon sisteminin kurulmas, yedek kapasitenin ortak kullanlarak yeni retim tesislerinden tasarruf edilmesini, arzalar sonucu oluan retim kayplarnda kesintilerin asgari seviyeye indirilmesini, lkeler aras elektrik ticaretinin artrlmasn ve maliyeti en dk tesislerin altrlmasyla ortak iletme tasarrufu salayacaktr.

Trkiyede elektrik piyasalarnda liberalizasyonun gecikmesi, lkemizi yaanmakta olan mali krizin etkilerinin almas ile beraber arz sknts riski ile kar karya brakacaktr. Sektrlerimizin, enerjiye rekabeti fiyatlardan ve srekli olarak eriimi iin liberalizasyon srecinde hz kesilmemeli ve datm ve retim zelletirmelerine devam edilmelidir.

KaynakaTrkiye-AB Karma stiare Komitesi 26. Toplants stanbul, Trkiye 27-28 Nisan, 2009

http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Dokumanlar/Faaliyetler/kik/(8)%20Turkey%20Energy%20Supply%20Policies%20Report%20Mr%20%20Hakman_TR.pdf