KORUMA POLİTİKALARI 2013

download KORUMA POLİTİKALARI 2013

of 12

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KORUMA POLİTİKALARI 2013

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  1/12

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  2/12

  28.01.2013 08:33

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  3/12

  Koruma:Bir kimseyi veya bir eyi d etkilerden, tehlikeden veya

  zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek,

  Gl bir kimse veya kurulu, gsz birini veya

  bir eyi desteklemek, himaye etmek,

  Tehlikeye kar denetimi altnda bulundurmak,savunmak, mdafaa etmek,

  Tehlikeli, zararl durumlar nlemek,

  Bir eyin eskimesini, ypranmasn nlemek iin gerekendikkat ve zeni gstermek,

  Sregelen bir durumun deiiklie uramasn nlemek.28.01.2013 08:33

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  4/12

  alma hayatmzda karlatmz;

  Fiziksel

  Kimyasal

  Biyolojik

  Psikososyal

  Faktrler alma salmz tehdit edebilmektedir.

  SG alma ortamn ve alan korumay hedeflemektedir.

  yerinde meydana gelen i kazalar ve meslek hastalklar tmylenlenebilir durumlardr. alma ortamndan kaynaklanan zararletkenlere kar alanlarn ve evrenin korunmas byk nemtamaktadr.

  28.01.2013 08:33

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  5/12

  28.01.2013 08:33

  Tehlike:Kiilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve irgtlenmesinin dier unsurlarnda yaralanmaya, kayba, hasara veyazarara uratma potansiyeli olan her eydir.

  Risk:Tehlikenin yol aaca zararn gerekleebilecei ya dagereklemi olduu durumdur. Risk bir tehlikeye bal zararngerekleme olasln tanmlar. Riskin etkinlii etkilenen kii saysn

  ve oluan sonucu kapsar

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  6/12

  28.01.2013 08:33

  Risk Denetleme nlemleri Sralamas:

  Tehlike kaynanda nlenir.

  Tehlike kaynanda azaltlr.

  Kii tehlikeden uzaklatrlr.

  Tehlike kapal ortama alnr.

  inin maruziyeti azaltlr.

  Gvenli alma Sistemleri/Ruhsatlar.

  Kiisel korunma donanm (KKD).

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  7/1228.01.2013 08:33

  Sal ve Gvenliinde Korunma Yntemleri:

  sal ve gvenlii alannda korunma yntemleri 3 ana balkta yer almaktadr:

  Kaynaa ynelik korunma nlemleri,

  Ortama ynelik korunma nlemleri,

  Kiisel Koruyucu donanmlar

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  8/1228.01.2013 08:33

  alanlarn salk ve gvenlik risklerinden korunmasnda enetkin yntem;

  Riski kaynanda kontrol altna almaktr.

  Bunun mmkn deilse ortama ynelik farkl yntemler

  devreye girecektir. Btn bu yntemlerin etkili olmad hallerde;

  En son korunma yntemi olarak KKDkullanm nerilmelidir.

  nlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmutur.

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  9/1228.01.2013 08:33

  alanlarn salk ve gvenlik risklerinden korunmasnda enetkin yntem;

  Riski kaynanda kontrol altna almaktr.

  Bunun mmkn deilse ortama ynelik farkl yntemler

  devreye girecektir. Btn bu yntemlerin etkili olmad hallerde;

  En son korunma yntemi olarak KKDkullanm nerilmelidir.

  nlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmutur.

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  10/1228.01.2013 08:33

  .

  ILOnun,yerlerindesalkve gvenlikkoullar ile ilgili

  Ulusal veiyeridzeyinde korunmapolitikalarnnoluturulmasn ngren

  155SaylSzlemesiTBMM tarafndanonaylanm olup

  16 Mart 2004 tarih ve 25404sayl R. G. yaymlanarakyrrlegirmitir.

  Sal veGvenliivealmaOrtamnalikin 155SaylSzleme

  korunmapolitikalarnailikin hkmleri iermektedir;

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  11/1228.01.2013 08:33

  . 4857 sayl yeni Kanunununardndanalma ve Sosyal Gvenlik Bakanltarafndan, AB adaylk srecindeSGilikin yasal dzenlemeler;ada ve uluslararas normlar ve

  AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmi olup21 adet Sal ve GvenliiYnetmeliiyaynlanmtr.6331 Sayl Kanunla SG konusunda nleme vegelitirmeye ynelik yeni yaklamlarsunulmaktadr:

 • 7/29/2019 KORUMA POLTKALARI 2013

  12/12

  28.01.2013 08:33

  sal ve gvenlii ile ilgili durumun srekli iyiletirilmesi, yerlerinde genel birnleme politikasnn gelitirilmesi,in her aamasnda risk deerlendirmesi yaklam ile

  tehlikelerin tespiti ve buna gre alnacak tedbirlerin belirlenmesi,Ayn iyerini kullanan farkl iverenlerin SG ile ilgili olarak ibirlii

  yapmas,alanlarn iyerinde karlaabilecek riskler konusundabilgilendirilmesi,

  alanlarn grlerinin alnmas,yerinde salk ve gvenlik grevlisi ve

  salk ve gvenlik ii temsilcisibulundurulmas.