ALL HIGLIGHT READ - padu.edu.my · MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (BI) 215 Pencapaian bagi kertas...

Click here to load reader

 • date post

  10-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ALL HIGLIGHT READ - padu.edu.my · MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (BI) 215 Pencapaian bagi kertas...

 • ENROLMEN SEMUA PERINGKAT PENDIDIKAN

  Peratus Keciciran

  Menengah Atas 85.8 86.6 87.2

  95.0 96.6 95.3

  97.2 97.9 97.8

  85.4 84.3 85.4

  20172016 2018

  2017

  2016 0.36

  0.29

  0.15

  1.50

  1.36

  1.21

  % Keciciran Rendah

  % Keciciran Menengah

  2018

  Menengah Rendah

  Rendah

  PraSekolah

  SEKOLAH

  Enrolmen

  Kebolehpasaran Graduan Diploma Vokasional

  Perluasan Kerjasama Strategik Awam-swasta Kolej Vokasional

  2016

  90.58% 85.20% 84.5%

  2017 2018

  2,273Orang graduan

  12,803Orang graduan

  13,740Orang graduan

  Syarikat berimpak tinggi telah memeterai MOU dengan KPM pada tahun 2018

  TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL (TVET)

  2017 201812,803Orang graduan Orang graduan13,740

  MENINGKATKAN AKSES DALAM PENDIDIKAN KEJAYAAN & PENCAPAIAN 2018

 • MENINGKATKAN KUALITI DALAM PENDIDIKAN KEJAYAAN & PENCAPAIAN 2018

  Pingat emas dimenangi olehPasukan hoki negara buat kali pertama.

  Pingat perak dalam acara sukan gimramaMulti Discipline Team Event.

  University of New South Wales, Australia

  Universiti

  PELBAGAI LALUAN PENDIDIKAN

  Peratus pencapaian keseluruhan atlet murid di peringkat antarabangsa

  Sekolah sukan

  43.8% berbanding 50%sasaran tahun 2018

  Peratus pencapaian keseluruhan atlet murid di peringkat kebangsaan

  berbanding 85%sasaran tahun 2018 91.7%

  Sukan remaja olimpik 2018

  KOLEJ MATRIKULASI

  universiti berprestij luar negara telah mengiktiraf kelayakan Program Matrikulasi KPM ke pangajian ijazah pertama pada tahun 2018

  33

  PROGRAM SARINGAN LITERASI & NUMERASI (LINUS2.0)

  Literasi Bahasa Melayu

  Literasi Bahasa Inggeris

  Numerasi

  80.41% 90.87% 97.9%

  95.8%

  98.5%

  86.11%

  93.72%

  Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3(2018)(2016) (2017)

  73.98%

  87.32%

  MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU (BM)

  2020 11112,2082,208

  Penyelidikan Kerangka StandardBahasa Melayu (KSBM) dan

  Inovasi pendidikan Bahasa Melayu

  Guru mata pelajaran Bahasa Melayu telah menerima latihan peningkatan kemahiran pedagogi dan pembinaan item literasi ala PISA

 • MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (BI)

  1,215

  Pencapaian bagi kertas Bahasa Inggeris UPSR(Peratus Lulus Bahasa Inggeris)

  Pencapaian bagi kertas Bahasa Inggeris SPM(Peratus Lulus Bahasa Inggeris)

  Dual Language Programme (DLP)

  Pemahaman 85.6%

  2017

  2017

  2017 2017

  Sekolah

  1,367Sekolah

  5,500Sekolah

  10,000Sekolah

  2018 2018

  2018

  2018

  83.1%

  74.6%73.6%

  79.1% 78.4%

  Penulisan

  Highly Immersive Programme (HIP)

  2017

  Sekolah Sekolah

  13 1892018

  Bimbingan PdP PAK21 (Standard 4 SKPMg2)

  Mencapai taraf pencapaian minimum

  Mencapai taraf pencapaian minimum

  Bilangan sekolah mencapai tahap cemerlang pembudayaan KBAT

  PENERAPAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 DALAM BILIK DARJAH

  Baik

  Cemerlang

  1,077 (75.4%) daripada 1,428 guru

  399 (27.9%) daripada 1,077 guru

  MEMUPUK MINAT MURID TERHADAP STEM

  Terlibat dalam aktiviti kokurikulum berunsurkan STEM melalui program-program yang dianjurkan oleh Kementerian, dan juga dengan kerjasama organisasi luar

  158,909 Murid

  44PIAGAM GURU

  100100Seramai

  PPP berprestasi cemerlang gred DG52 dan DG54' daripada IPG, IAB, Kolej Matrikulasi dan sekolah telah mengikuti Program Pelengkap Profesional Keguruan Super Teachers

  TRANSFORMASI IPG

  Kertas Kajian

  Bertemakan Pendidikan Sains Sosial & Kemanusiaan, Kepimpinan dan Bahasa telah dihasilkan

  Perpustakaan maya IPG mula dilancarkan

  pada Disember 2018

  Pensyarah IPG mencapai skor sasaran dalam Penilaian Kualiti Pensyarah IPG

  85%PIAGAM PEMIMPIN

  Kursus Kepimpinan Pemimpin PertengahanLeadership Course for Middle Leaders (LCML)

  99.7% dari 677 orang peserta telah mencapai tahap lulus

 • MENINGKATKAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN KEJAYAAN & PENCAPAIAN 2018

  Kursus Pembitaraan Pemipin PendidikanFrom Great To Excellent Education Leaders Course, GREEL

  Rakan strategik swasta

  Program Sekolah Angkat

  2017

  Sekolah Sekolah

  701 7412018

  MENGGALAKKAN PELIBATAN SEKTOR SWASTA SEBAGAI RAKAN STRATEGIK DALAM PENDIDIKAN

  Program DTP – Aman oleh Yayasan Hasanah menyokong usaha kementerian di dalam Program Transformasi Daerah (DTP) di negeri Kedah

  Program Model Baharu

  Program Teacher Empowerment For School Transformation (TEST) oleh ecmlibra Foundation, bertujuan mempertingkatkan potensi murid secara holistik Di Pulau Pinang

  Di bawah PPPM, Kementerian telah merancang pelbagai inisiatif bagi memastikan pendidikan yang terbaik diberikan kepada setiap kanak kanak, tanpa mengira:

  EtnikLokasiJantina Latar BelakangSosioekonomi

  Keupayaan

  PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

  Pencapaian PPD yang melebihi standard minima penarafan PKPPD

  Penarafan Bintang PPD Tahun 2018

  38%

  51%2017

  2018

  14 PPD

  59 PPD

  67 PPD

  02 PPD

  01 PPD

  (9.79%)

  (41.26%)

  (46.85%)

  (1.4%)

  (0.7%)

  StandardMinima

 • Jurang Pencapaian Gred Purata SPM Murid antara Bandar dan Luar Bandar

  Jurang Pencapaian Layak Sijil SPM Murid antara Jantina

  Jurang Pencapaian Layak Sijil SPM Murid antara Status Sosioekonomi

  2017 2018 2017 2018

  5.5

  5

  4.52012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Luar Bandar

  Bandar

  5.44 5.28 5.4 5.44 5.365.22 5.18

  4.834.68

  4.85 4.94 4.894.75

  4.750.430.47

  11.5% 12% 4.5% 3.5%

  TRANSFORMASI PENDIDIKAN ORANG ASLIDAN MASYARAKAT PERIBUMI

  PENINGKATAN AKSES DAN KUALITI PENDIDIKAN BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS

  2018

  40.88% 2,774 2,804 5,807 1,330

  12,715 12,715

  Guru OrangAwam

  MuridIbu Bapa & Penjaga

  Pihak berkepentingan yang dilibatkan di dalam MBK

  Peratusan Penyertaan Murid Berkeperluan Khas (MBK) 1,853sekolah dipantau & disokong melalui:

  Program Sokongan 3PKdan disokong

  Program Kunjung

  Bantu PPKI

  Orang MBK mendapat manfaat

  32,148 orang

  42, 210 orang

  341341 1,853

  2017

  50.49%50.49%

  Peratus Kehadiran Murid Orang Asli ke Sekolah

  2017 2018

  87.3% 87.4%2017 2018

  73.1% 76.7%

  Kadar Transisi Murid Orang Asli Peringkat Rendah ke Menengah (dari Tahun 6 ke Tingkatan 1)

  Pencapaian Murid Orang Asli Menguasai Tahap Minima (MTM) dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

  Peratus Kehadiran Murid Peribumi ke Sekolah

  2017 2018

  82.0% 83.5%2017 2018

  20.2% 26.1%

 • MEMBANGUNKAN NILAI DAN SAHSIAH MURID DAN MEMPERKUKUHKAN PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN KEJAYAAN & PENCAPAIAN 2018

  MENINGKATKAN KECEKAPAN DALAM PENDIDIKAN KEJAYAAN & PENCAPAIAN 2018

  56% 56% Penggabungan

  SK Pudu 1 +

  SK Pudu 2

  Penggabungan

  SK La Salle Sentul 1 +

  SK La Salle Sentul 2

  Penggabungan

  SK La Salle Brickfields 1 +

  SK La Salle Brickfields 2

  Penggabungan

  SK St Teresa Brickfields 1+

  SK St Teresa Brickfields 2

  Penambahan penggunaan VLE oleh murid berbanding

  pada tahun 2016PENGGABUNGAN SEBANYAK 8 BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

  Penjajaran Semula Bajet Mengurus

  (bukan emolumen) pada tahun 2018

  11.85 RM

  Juta(0.15%)

  324324PPP gred DG54 telah

  diprofilkan pada tahun 2018

  Orang

  SK Pudu 1 SK Pudu 1SKLa Salle Sentul 1

  SK La Salle Brickfields 1

  SK St Teresa Brickfields 1

  MENGOPTIMUMKAN PERBELANJAAN UNTUK MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID

  Makmal sains dinaiktaraf di 560

  buah sekolah

  1,2161,216

  394394Sekolah daif dinaiktaraf

  SEKOLAHSEKOLAH

  97%97%

  PGB YANG MELAKSANA, MENGURUS DAN MENTADBIR PERPADUAN DI SEKOLAH

  PGB mengamalkan amalan perpaduan dengan cemerlang

  70 - 75%

  2017 2018

  Baseline Sekolah Bermasalah Disiplin Tinggi

  6%hanyaSekolah telah dikategorikansebagai Sekolah BermasalahDisiplin Tinggi

  SAHSIAH MUR

  ID

  Sistem Sahsiah Diri Murid ini berupaya membantu guru merekod dan melaporkan

  amalan baik dan salah laku murid di sekolah

  PENGISIAN SISTEM SAHSIAH DIRI MURID (SSDM)

  Peratus pengisian sistem

  90%