პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx...

of 17 /17
ქქქქქქქქ N15 ქქქქქქ ქქქქქ ,,ქქქქქქქქქქქ ქქქქქქქქ ქქქქ“-ქქქქქქქქ- ქქქქქქქქქქქქქქქ ქქქქქქქ ,,ქქქქქ ქქქქქქქქქქ ქქქქქ ქქქქქქქქქ ქქქქქქქქქქქქქ III ქქქქქქქქქქქ ქქქქქქქქქქქქ ქქქქქქ-ქქქქქ ქქქქქქქქქქქქ

Embed Size (px)

Transcript of პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx...

Page 1: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა

,,წიგნიერების პრობლემა დღეს“-სასწავლო-საგანმანათლებლო

პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია“

ნათია კალანდაძე

მასწავლებელთა III კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას სკოლა უნივერსიტეტს

Page 2: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

სხვადასხვა კლასებთან საგაკვეთილო მუშაობის,სამოქალაქო კლუბის და დებატ-კლუბის ხელმძღვანელობის პერიოდში დაკვირვების დღიურის, მოსწავლეთა თვითშეფასებების (როგორც საგაკვეთილო პროცესის, ასევე საკლუბო მუშაობის მიმართულებებზე) შედეგად გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემების იდენტიფიცირება:

1.წიგნიერების დაბალი დონე2. აგრესია და დაბალი მოტივაცია

3.არაკეთილმეგობრული დამოკიდებულება4.ყოველდღიური ერთფეროვნება

5.აქტიურობის დაბალი დონე6.სასკოლო ცხოვრების იგნორირება გაკვეთილების შემდგომ პერიოდში7.ნდობის ფაქტორი

Page 3: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

უნდა ვაღიაროთ, რომ ტექნოლოგიურმა წინსვლამ განსაკუთრებით იმოქმედა ადამიანის ფსიქო–ემოციურ სამყაროზე, ინფორმაციის მოზღვავებამ, დიდმა ნაკადმა თავისი გავლენა მოახდინა მის ბიოლოგიურ განვითარებაზე.

ახალგაზრდები მაქსიმალურად მიეჯაჭვნენ კომპიუტერს და ვერ აცნობიერებენ თუ რა სწრაფად გადის დრო, არ შეუძლია დაგეგმონ სწორად, მაქსიმალურად გამოიყენონ რესურსი.

ერთი ახალგაზრდა ბლოგზე წერს;,კომპიუტერს იმიტომ მივეჯაჭვეთ რომ იქ მეტი ინფორმაციაა, ჩვენთვის სასარგებლო“.

იქნებ დადგა დრო უფრო მეტად და ახლოს მივიდეთ ახალ თაობასთან, სწორედ წიგნის მეშვეობით, მისი როლი გავხადოთ ღირებული და მნიშვნელლოვანი.

გახდეს წიგნი მედიატორი ძველსა და ახალ თაობას შორის, მოვძებნოთ დიალოგის გზა, მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ მათ გაგებას, რაც ვფიქრობ ერთობ რთული საქმეა.

Page 4: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

მოსწავლეებმა შეიძინეს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც აუცილებელია საკუთარი

ძალების რეალიზებისათვის

პედაგოგის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის,

თვითშეფასების და დაკვირვების დღიურის გაანალიზების შედეგად

ნათლად გამოიკვეთა მოტივაციის ამაღლება.

გამოცდილების მიღება როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგების მიერ

გამოიკვეთა :კვლევის , გუნდურობის და

კომუნიკაციის უნარები.

უფრო მეტად განუვითარდათ

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.

უნდობლობა საკუთარი თავის მიმართ და შიში

დაკისრებული მოვალეობების მიმართ,

შეიცვალა თვითდაჯერებით

პედაგოგს გაუჩნდა უფრო მეტი

შესაძლებლობა გიცნოს მოსწავლეების ხასიათი

და მოიპოვოს, გაუფრთხილდეს მათ

ნდობას.

აქტიური თანამშრომლობა პედაგოგებსა და

მოსწავლეებს შორის.

რთული, კარჩაკეტილი, დეპრესიული ბავშვი

უკვე თანდათან, ნაბიჯ-ნაბიჯ გარდაქმნის თავის

ხასიათს.

სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შედეგად:

Page 5: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

2012, 2013-14 სასწავლო წლების მანძილზე განხორციელებული პროექტები გახდა დღეს შუალედური რგოლი პროექტის ,,წიგნი სიყვარულია“, რომელსაც საფუძვლად დაედო საერთაშორისო საგანმანათლებლო მიღწევების საერთაშორისო ასოციაციის (PIRLS) კვლევების შედეგები, მოსწავლეების მზაობა, მშობლების აქტიურობა და ჩართულობა.

ტექნიკის განვითარებამ, 

ადამიანთა ცხოვრებაში კომპიუტერის დამკვიდრებამ

მნიშვნელოვნად გაანელა ინტერესი

წიგნის მიმართ.

Page 6: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

პროექტის განხორციელება 2014 წლის 14 თებერვალს დავიწყეთ.

მენეჯერებთან

პედაგოგებთან

უპირველესი ადგილი

მოსწავლეებმა დაიკავეს.

კოორდინატორებთან

დირექტორებთან

მშობლებთან ერთად

ეს უკვე უმნიშვნელოვანესი პირველი ნაბიჯები იყო, მათ იგრძვნეს თუ რამდენად მნიშვნელოვან ძალას ფლობენ საზოგადოებაში.

მოსწავლეებთან ერთად შევიმუშავე თითოეული დეტალი, ისინი უშუალოდ, პედაგოგებთან თანამშრომლობით ადგენდნენ სამოქმედო გეგმას.

Page 7: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდებ

ში:

 წიგნისსიყვარულის გაღვივებას, მისადმი ინტერესის გაზ

რდას

 მოქალაქეობრივი თვითშეგნების და პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას

წიგნის როლისზრდისთვის ხელშეწყობას, სიყვარულის გაღვივებას და განცდას, რომ წიგნიცხოვრებას გვასწავ

ლის

პროექტი ხელს შეუწყობს კომუნიკაციას და ინტეგრირებას სხვადასხვა სკოლებს შორის.

Page 8: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

.

თანამშრომლობას სტუდენტებთან, საზოგადოებასთან.

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაში მონაწილეობა

მოსწავლეებში იმ უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას, რომელიც აუცილებელია მთელი ცხოვრების მანძილზე საკუთარი ძალების რეალიზებისათვის

თანატოლებთან მეგობრული ურთიერთდამოკიდებულებების ჩამოყალიბება

Page 9: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

დაგეგმილი აქტივობები:

პროექტში მონაწილე სტუმრები საუბრობენ მათთვის საყვარელ წიგნზე, ისინი მსჯელობენ ავტორის მიერ აღწერილ პრობლემაზე, მის მნიშვნელობაზე და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. შეხვედრა გაიმართება თვეში ერთხელ.

პირველი სემესტრი1.      პირველი სტუმარი: სკოლის დირექტორი (ოქტომბერი)

2.      მეორე სტუმარი : სტუდენტი (ნოემბერი)

3.      მესამე სტუმარი საზოგადო მოღვაწე (მწერალი, ჟურნალისტი, უნივერსიტეტის ლექტორი და.ა.შ; სურვილის და შესაძლებლობის მიხედვით) (დეკემბერი)

   მეორე სემესტრი:

1.      მეოთხე სტუმარი:  პედაგოგი (იანვარი)2.      მეხუთე სტუმარი: მშობელი (თებერვალი)3.      მეექვსე სტუმარი: წიგნის მაღაზიათა ქსელის ,,ბიბლუსის“ წარმომადგენელი (მარტი)4.      მეშვიდე აქტივობა: 23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღე, ერთობლივი აქცია პროექტის მონაწილე სკოლების მეშვეობით.5.      ექსკურსია – მაისი (მონაწილეობას მიიღებს ყველაზე აქტიური მკითხველები)

Page 10: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

პროექტს როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ჰყავს თავისი წარმომადგენელი, მენეჯერი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ პროექტის განხორციელებას.

მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს, სტუმრებმა, სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მათი განწყობა, რაც ვფიქრობ ამ ეტაპზე ნამდვილად ჩანს.

,,წიგნი სიყვარულია“

საბაზო და საშუალო საფეხური

საუნივერსიტეტო მიმართულება

დაწყებითი სწავლების საფეხური

Page 11: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

ქუთაისი N2 საჯარო სკოლა, დაწყებითი საფეხურის მიმართულების მენეჯერი დასავლეთ საქართველოში: ნათია ბრეგაძეაღმოსავლეთ საქართველოში: ნათია კურტანიძე

Page 12: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

ჩვენი პროექტი ორიენტირებულია, რათა მოსწავლემ მაქსიმალურად შეძლოს საკუთარი ძალების რეალიზება და შეიძინოს შემდეგი კომპეტენციები:

1.• თანამშრომლობის კომპეტენცია, რაც აუცილებელია ჯგუფური

პროექტების განხორციელებისთვის;• კომუნიკაციის კომპეტენცია კონტაქტების დამყარებისთვის,

პროექტში საერთო განსჯისა და მუშაობისთვის;

2.• ცოდნის ტრანსფერი - ერთ სიტუაციაში ნასწავლის, სხვა სიტუაციაში

გამოყენების უნარი;• ორგანიზაციის კომპეტენცია, რომელიც მას გამოადგება პროექტის

დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში;• ;პასუხისმგებლობის კომპეტენცია

3.

• პროდუქციის შექმნის კომპეტენცია, რაც მას გამოადგება ტექსტების, ვიდეოების, ფოტოების, რეპორტაჟების, ვებგვერდების და სხვათა მოსამზადებლად;

• თვითშეფასების კომპეტენცია, რაც ნიშნავს თვითდამკვიდრების, თვითრეფლექსიის უნარს და მოსწავლეთა დამოუკიდებლობას;

• პრეზენტაციის კომპეტენცია, რომელიც აუცილებელია პროდუქტის პლენუმზე ან სულაც საზოგადოების წინაშე წარსადგენად

Page 13: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი
Page 14: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი
Page 15: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი
Page 16: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი
Page 17: პრეზენტაცია,,წიგნი სიყვარულია''.Pptx ჯავახიშვილი

გმადლობთ ყურადღებისთვის!