პრეზენტაცია (1)

of 15 /15
თემა: ქართული ტრადიციული სამოსი მასწავლებელი: ეკატერინე ნადირაძე

Transcript of პრეზენტაცია (1)

Page 1: პრეზენტაცია (1)

თემა: ქართული ტრადიციულისამოსი

მასწავლებელი: ეკატერინე ნადირაძე

Page 2: პრეზენტაცია (1)

მიზანი:

მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულტრადიციულსამოსელს,შეძლებენ თვალი გაადევნონ, როგორ

იცვლებოდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის სამოსელისაუკუნეთა განმავლობაში.

Page 3: პრეზენტაცია (1)

ქართული ჩოხა

Page 4: პრეზენტაცია (1)

ქართული ტრადიციულისამოსელი

Page 5: პრეზენტაცია (1)

ქართული კაბა

ქართული კაბაქართული კაბა

ქართული სარტყელ გულისპირიანი კაბა სახლართავებითფოშებიანი სახელოებით, ბისერით ნაქარგი ჩიხტი – კოპი, გულისპირით და ყურთმაჯებით. ხავერდის ქათიბით.

ქართული სარტყელი – გულისპირიანი კაბა. ვერცხლის

ველ –ჯაჭვითა და ნაქარგი ჩიხტი.

Page 6: პრეზენტაცია (1)

აჭარული სამოსელიაჭარული სამოსელი

აჭარული სამოსელი

ნაქარგი ელეგითდა ვერცხლისღილებით

ზოლიანი და ჭრელი ფუნჯიანიორმაგი სარტყელით, სირმებით, გრეხილითდა ღილებითგაწყობილი ზედატანით.

ნაქარგი სირმებიანი საგულით, გულისპირით, გვირისტულინაქარგიანი ყაბალახით,

ფუნჯებიანი სარტყელით.

Page 7: პრეზენტაცია (1)

მოხევური სამოსელი

მოხევური კაბამოხევური კაბა

მოხევური კაბა და ქალის ჩოხა ვერცხლის ჩაფრასტებით დაქამრით, გიპიურის მანდილით.

ოქროსფერი სირმითდა გრეხილით, მუქი ლურჯი ქვედატანი, შიფონის

დახურული ახალუხი, მანდილი ნაქსოვი არშიით, ვერცხლის ქამარი.

Page 8: პრეზენტაცია (1)

რაჭველებიმამაკაცის ქალის

რაჭული ჩოხა

გრეხილი კანტით, ახალუხი მაღალი საყელოთი, ჭრელი გრეხილითგაწყობილი ყაბალახი, ვერცხლის ქამარ – ხანჯალი. ქამარზე –დამბაჩისტყავის ბუდე.

კაბა ხავერდის კანტებით. შინდისფერი საგულე ხავერდის სირმებით, ლენაჭ – ჩიქოლათი, მოსასხამი – ქაფთარა აბრეშუმის ყოშებიანი

სახელოებით, ჭრელი წინსაფრით.

რაჭული სამოსი

Page 9: პრეზენტაცია (1)

საუცხოო სამოსი

თუშური ჩოხა მეგრული კაბა

გაჭრილი სახელოებით, ხავერდის გრძელ სახელოებიანი, ვერცხლის

ჩაფრასტებით გაწყობილი ელეგით.ზამთრისთუშური ჩოხა კრაველის საყელოთი, ორმაგი გრეხილი

კანტით, შესაკრავი ღილ–კილოებით.

Page 10: პრეზენტაცია (1)

შავი ხავერდისკანტით,გრძელი

საგულე ახალუხითდა ოქროსფერი

ქამრით.

ატმისფერი მაქმანის, ხავერდის გულისპირი, ზოლიანი სახელოებით,

ვერცხლისსაშუბლეებით, სამკაულებითდა

მანდილით.

მოვერცხლილიჩაფრასტებით დაქამრით, შიფონის

აპასიანი ახალუხით.

ოსური კაბა მესხური სამოსი აფხაზური კაბა

Page 11: პრეზენტაცია (1)

სვანური სამოსელი

ვერცხლის შესაკრავებით – გაწყობილი გულისპირით, ტრადიციული თავსაბურავით – შავი ნაქსოვი მანდილის

ზემოდან მოხვეული თეთერი, გრძელი მანდილი.

სვანური კაბა

კაბა და ზამთრის მოსასხამი ვერცხლისჩაფრისტებით, სვანური მანდილით

სვანური სამოსი

Page 12: პრეზენტაცია (1)

საქორწინო სამოსელიმამაკაცის ქალის

საქორწინო სამოსი

საქორწინო ქალაქური კაბა ვერცხლისქამრით, ჩექმა მხედრული

საქორწინო კაბა

ქართული საქორწინო ატლასის კაბა, ხავერდისმარგალიტებით გაწყობილი სარტყელ–გულისპირით,

გაჭრილი სახელოებით მანდილით.

Page 13: პრეზენტაცია (1)

ქალაქური სამოსელი; ქალის მამაკცის

გიპიურისახალუხიხავერდისსირმითგაწყობილიმოსასხამი, ელეგი ნაქარგისარტყელი,ბისერით ნაქარგიჩიხტი დახავერდისნაქარგი ქისა.

ქალაქური კაბა

ქალაქური სამოსი

ქალაქური კაბა

ქალაქური კაბა

ქალაქური სამოსი

ყურთმაჯებიანისახელოებით, დახურულიგულითნაოჭავრილიხავერდისკანტით დაგრეხილითდაჩითულიახალუხი, ყოშებიანისახელოებითვერცხლისგობაკიანი ქამარი.

ქართულითავადური

კაბაყოშებიანი

სახელოებითდა ხავერდისსახეებიანიქათიბით, ნაქარგიჩიხტი.

გიპიურისელეგი

ვერცხლისჩაფრასტები

ანიახალუხი, ნაქარგიჩიხტი

ხავერდისნაქარგიელეგი

გრეხილისსირმით დაჭრელისარჩული

თ, ჩაფრასტისშესაკრავი

თ. ხავერდისნაქარგიქისა

გიპიურისახალუხიდახავერდითგაწყობილიმოსასხამი –ქათიბი

ყოშებიანიგაჭრილი

სახელოებით, ვერცხლისჩაფრასტით, ნაქარგი

ფაფანაკით

ქალაქური სამოსი

Page 14: პრეზენტაცია (1)

თავადური სამოსელი: ქალის მამაკაცის

თავადური კაბა

ორმაგი აპაშიანისაყელთი,

მოვერცხლილიქამარით დაღილებით.

თავადური ჩოხაქართულ–კახურითავადური ნაქარგი, გახსნილი ყოშებიანი

სახელოებითახალუხი მდგარი

საყელოთი, ვერცხლისქამარ– ხანჯალიდა

ქილები. ჩექმამხედრული.

თავადური კაბა თავადური კაბა

ხავერდისყურთსაბჯენებიანისახელოებით,შავი

ხავერდის კანტით დაოქროსფერი

გრეხილით. ატლასისდა ხაზიანი აბრეშუმისგრეხილი კანტებით

ვერცხლის ქამარი.

ყურთმაჯებიანისახელოებით გრეხილიკანტით გაწყობილი

ახალუხი ღია გულით, ოშებიანი სახელოებითვერცხლის გობაკიანი

ქამარი. ჩექმა მხედრული.

Page 15: პრეზენტაცია (1)

მადლობთ

ყურადღებისთვის