ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

29

Transcript of ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

Page 1: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 2: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 3: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 4: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

„მეფე აფხაზთა,

ქართველთა, რანთა

და კახთა, სომეხთა,

შარვან-შა და შაჰან-

შა“

დავით IV აღმაშენებელი

Page 5: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 6: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 7: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

წმიდა მეფე დავით აღმაშენებელი

გალობანი სინანულისანი

Page 8: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 9: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

დემეტრე I (1125-1156)დაიბადადაახ; 1093

Page 10: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

ტროპარი:შენ ხარ ვენახი, ახლადაღყვავებული;მორჩი კეთილი, ედემს შინანერგული;ალვა სუნნელი, სამოთხესაღმოსრული;ღმერთმან შეგამკო, ვერავინგჯობს ქებულიდა თავით თვისით მზე ხარგანბრწყინვებული.

Page 11: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 12: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

XI საუკუნის პირბველ მესამედშიაგებულია;ბაგრატი(ქუთაისში), ალავერდის-კათედრალი

(კახეთში),მცხეთის საკათალიკოსო ტაძარი-სვეტიცხოველი (მცხეთაში) ,სამთავისი (ქართლში) ასევე

XI. ს-ის პიველი ნახევარი სავსეა პირველხარისხოვანინაგებობებით:სამთავრო, მანგლისისტაძარი,ნიკორწმინდა,სავანე და სხვა

Page 13: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 14: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 15: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 16: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 17: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 18: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

“მეფეთ მეფე და დედოფალთ

დედოფალი აფხაზთა,

ქართველთა, რანთა, კახთა და

სომეხთა, შირვანთა და

შაჰანშათა და მბრძანებელი

ყოვლისა აღმოსავლეთისა და

დასავლეთისა, დიდება ამა

სამყაროსა და სარწმუნოებისა,

მესიის მოვლენილი.”

“მოვლენილი შენს წმინდა სახეს,

შვენებით სავსეს,

სახიერებით განსხივებულსა,

ვუმზერ კრძალვითა,

თაყვანცემითა,

ცრემლ-მორეული გემთხვევი

ფერხთა!”

/გრიგოლ ორბელიანი/

თამარ მეფე1160წ-1113წ

Page 19: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 20: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 21: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 22: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

წყაროსთავის სახარების გარეკანის მოჭედილობა

Page 23: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

ანჩის ხატის ჩარჩოშესრულებულიაბექაოპიზარისმიერ.

Page 24: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 25: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

XI-XII საუკუნიდანშემოგვრჩატიხრულიმინანქრისშესანიშნავიშედევრიხახულისღვთისმშობლის სახე..

Page 26: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 27: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო

"ვეფხისტყაოსანი "

Page 28: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო
Page 29: ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო