WPR94 - 29 października 2010

of 12 /12
WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION GAZETA BEZP£ATNA, www.wpr24.pl WPR94, 29 października 2010, Kolejny numer 05.11.10 Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64 Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz. BARANÓW BRWINÓW GRODZISK MAZ. JAKTORÓW JANKI KOMORÓW KANIE KSI¥¯ENICE MICHA£OWICE MILANÓWEK NOWA WIEŚ NADARZYN O¯ARÓW MAZ. OTRÊBUSY PIASTÓW PRUSZKÓW PODKOWA LEŚNA RASZYN CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51, 05-830 NADARZYN, tel. 022 739 55 00 NAJNOWSZA KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA ELEGANCKO NA KAŻDĄ OKAZJĘ www.centrummody.com.pl , godz.otwarcia pon-sob.: 10.00 - 18.00 nd.: 10.00 - 15.00 FUNDUSZE UNIJNE. Grodzisk Maz. pozyskał przez ostatnie 4 lata blisko 100 mln złotych, Pruszków niecałe 10,5 mln zł. Do Warszawy przez Brwinów S3 zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku” przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat otwarte w godz. 7:0 7 0 - 18:00 0 0 otwarte w godz. 7:00 - 18:00 26,('/( 3U]\ /LSRZ\FK 'U]HZDFK ZZZSU]\OLSRZ\FKGU]HZDFKSO Z 3UXV]NRZLH SU]\ XO /LSRZHM %LXUR VSU]HGDİ\ XO /LSRZD 3UXV]NyZ WHOID[ WHO NRP NRQWDNW#SU]\OLSRZ\FKGU]HZDFKSO Niebezpieczne zjazdy z drogi nr 719 REGION. Wielki stres i brak cierpliwości – tak w skrócie można opisać odczucia towarzyszące kierowcom, którzy z drogi 719 próbują skręcić w lewo do Komorowa, Nowej Wsi lub Kań Helenowskich. WI Ę CEJ S4 Starzy ń ski 10 razy mniej skuteczny ni ż Benedykci ń ski P ostanowili ś my sprawdzi ć , jak w mijaj ą cej ka- dencji wł adze dwóch naj- wi ększych miast naszego regionu – Pruszkowa i Gro- dziska Mazowieckiego - ra- dzi ł y sobie z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. Chocia ż oba miasta uzyska ł y donansowania na budowę nowoczesnych sys- temów teleinformatycznych (internet), to jednak znacznie mniejszy Grodzisk duż o le- piej radzi sobie z pozyskiwa- niem funduszy europejskich. W minionej kadencji po- zyskał w sumie 96,5 mln zł otych ś rodków unijnych. Wi ę kszy i bogatszy Prusz- ków - tylko 10,2 mln. WI Ę CEJ S2

Embed Size (px)

description

www.wpr24.pl

Transcript of WPR94 - 29 października 2010

 • WOJEWDZTWO POWIAT REGIONGAZETA BEZPATNA, www.wpr24.pl

  WPR94, 29 padziernika 2010, Kolejny numer 05.11.10

  Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64

  Nakad kontrolowany: 30.000 egz.

  BARANW BRWINW GRODZISK MAZ. JAKTORW JANKI KOMORW KANIE KSIENICE MICHAOWICE MILANWEK NOWA WIE NADARZYN OARW MAZ. OTRBUSY PIASTW PRUSZKW PODKOWA LENA RASZYN

  CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51, 05-830 NADARZYN, tel. 022 739 55 00NAJNOWSZA KOLEKCJA JESIE-ZIMA ELEGANCKO NA KAD OKAZJ

  www.centrummody.com.pl, godz.otwarcia pon-sob.: 10.00 - 18.00 nd.: 10.00 - 15.00

  FUNDUSZE UNIJNE. Grodzisk Maz. pozyska przez ostatnie 4 lata blisko 100 mln zotych, Pruszkw niecae 10,5 mln z.

  Do Warszawy przez Brwinw S3

  zatwierdzony przez MEN ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku

  tPQJFLBQFEJBUSZD[OBEMBXT[ZTULJDIE[JFDJtKFE[FOJFQS[ZHPUPXZXBOFQS[F[LVDIBSLtOBVLBK[ZLBBOHJFMTLJFHP

  5FMXXXUVQUVTOFUQM

  tEZVSZTPCPUOJFt[BKDJBTQFDKBMJTUZD[OFtEPEBULPXFBUSBLDKFprzyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

  otwarte w godz.

  7:07 0 - 18:0000

  otwarte w godz.

  7:00 - 18:00

  26,('/( 3U]\/LSRZ\FK'U]HZDFK

  ZZZSU]\OLSRZ\FKGU]HZDFKSO

  Z3UXV]NRZLHSU]\XO/LSRZHM%LXURVSU]HGD\XO/LSRZD3UXV]NyZWHOID[WHONRP

  NRQWDNW#SU]\OLSRZ\FKGU]HZDFKSO

  Niebezpieczne zjazdy z drogi nr 719REGION. Wielki stres i brak cierpliwoci tak w skrcie mona opisa odczucia towarzyszce kierowcom, ktrzy z drogi 719 prbuj skrci w lewo do Komorowa,Nowej Wsi lub Ka Helenowskich. WICEJ S4

  Starzyski 10 razy mniej skuteczny ni Benedykciski

  Postanowilimy sprawdzi, jak w mijajcej ka-dencji wadze dwch naj-

  wikszych miast naszego regionu Pruszkowa i Gro-dziska Mazowieckiego - ra-dziy sobie z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. Chocia oba miasta uzyskay dofi nansowania na

  budow nowoczesnych sys-temw teleinformatycznych (internet), to jednak znacznie mniejszy Grodzisk duo le-piej radzi sobie z pozyskiwa-niem funduszy europejskich. W minionej kadencji po-zyska w sumie 96,5 mln zotych rodkw unijnych. Wikszy i bogatszy Prusz-kw - tylko 10,2 mln. WICEJ S2

 • Pruszkw10,2 mln [16,2 mln]

  liczba mieszkacw: 54 tys.

  Grodzisk Mazowiecki96,5 mln [148,5 mln]

  liczba mieszkacw: 39 tys.

  NMONMO

  3FXJUBMJ[BKDBDFOUSVNNJBTUBNMO

  $FOUSVN,VMUVSZ

  NMO

  1S[ZHPUPXBOJFUFSFOXQPEJOXFTUDZKF

  #F[QS[FXPEPXZJOUFSOFUQSPKFLUZ

  NMO1SPMBLUZLBV[BMFOJFXSENPE[JFZ

  UZT,VSTZK[ZLPXFEMBEPSPTZDI

  %SPHBEPKB[EPXBEPTUSFGZQS[FNZTPXFK

  NMO

  NMO

  4USFGBBLUZXOPDJHPTQPEBSD[FKQS[ZVM.POUXJB

  NMO

  1S[FCVEPXBVMJD,SBT[FXTLJFHP"OES[FKBJ,PQFSOJLBQSPKFLUZ

  NMO1SPHSBNQSBLUZLQFEBHPHJD[OZDIQPEOPT[DZDIKBLPLT[UBDFOJBQS[ZT[ZDIOBVD[ZDJFMJ

 • WYDARZENIA 3GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  u nas: szeroki asortyment, wysoka jako usug, zawsze niskie ceny

  Pruszkw, ul. Powstacw 3atel. 022 758 74 27

  Apteka czynna pon-pt. 8-20, sobota 9-15

  BODYMAX PLUS 100 tab. + 30 gratiswzmacnia i dodaje energii oraz wspomaga naturalne siy obronne organizmu. Preparat zawiera kompletny zestaw witamwin i mineraw, wzbogacony najwyszej jakoci wycigiem z e-szenia GGE

  Tylko teraz za 49,90 ,-

  sklep 22 758-88-05, PON.-PT 10:00 -18:00, SB. 10:00-14:00

  PRUSZKW, KRASZEWSKIEGO 31PRUSZKW, KRASZEWSKIEGO 31

  SajaSaja

  rabat -20%rabat -20%sklep z porcelan, ceramik, szkem i art. dekoracyjnymisklep z porcelan, ceramik, szkem i art. dekoracyjnymiyyyjj yymid kdekodeko yydekoraccyjyjy nydekoracyjnyymiymideekkokor nymymiiiiij ioo yyoracaccyjy nyoracyjnyyymiimiymior ymmii 4VYW^Oz[YP&IVIRXEVzK%/ XIP

  +VSH^MWO1E^YP7MIROMI[MG^EXIP+VSH^MWO1E^YP0MWXSTEHEXIP'=*6%]VEVHz[YP3OV^IMTV^]V]ROYXIP'=*6%

  3H--

 • 4 WYDARZENIA GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  Prezydent nazywa si Jan Starzyski

  Z niedzieli na ponie-dziaek na wysokoci restauracji McDonaldsa nad ca szerokoci Alei Wojska Polskiego zawis baner informujcy, e aktualnie urzdujcy Prezydent Pruszkowa nazywa si Jan Starzyski. Infor-macja ta jest niezwykle istotna, poniewa wielu kierowcw sto-jcych w kilometrowych korkach w centrum naszego miasta w dro-dze do stolicy lub z powrotem, nie miaa o tym fakcie najmniejsze-go pojcia. Od teraz mieszkacy nawet odlegych miejscowoci bd mieli sposobno zaspokoi swoj potrzeb wiedzy, a nawet na wasne oczy zobaczy, jak wy-glda pierwszy obywatel naszego miasta. Co bardziej spostrzegaw-czy dowiedz si dodatkowo, e Jan Starzyski jest posiadaczem wasnej domeny internetowej ze skrtem org.pl, co wskazywao-by, i najprawdopodobniej jest on rwnie organizacj o charakterze non-pro t.

  Ale nie czepiajmy si dro-biazgw, non-profit czy nie, baner wisi, domena istnieje, mieszkacy oraz przejezdni mog ciekawo zaspokoi. Najprawdopodobniej nie byo-by najmniejszego powodu, aby o fakcie wspomnie, gdyby nie pewien drobny szczeg. Jest nim element gra czny czyli tzw. lo-gotyp lokalnego ugrupowania,

  ktrego przewodniczcym jest Jan Starzyski. Tak sam na-zw posiada komitet wyborczy, w ramach ktrego urzdujcy prezydent stara si o kolejn re-elekcj, a dodatkowo ubiega si o mandat radnego powiatu. Ten drobny fakt jest niezbitym dowo-dem na to, e wspomniany baner nie zosta jednak wywieszony w celach edukacyjnych, a raczej bardziej przyziemnych, jest bo-wiem, klasycznym przykadem zwyczajnej reklamy wyborczej.

  Supy i miejsce na ktrym wywieszona jest jego wyborcza reklama s wasnoci miasta. Nie wtpi, i wynajte zosta-o odpatnie z zachowaniem

  wszelkich przypisanych pra-wem procedur. A tak naiwny nie jestem. Niemniej ju sam fakt zarezerwowania przez prezydenta centralnego miejsca w miecie wywouje u mnie pewien moralny dyskomfort oraz tzw. mieszane uczucia. Tym bardziej, e miejsce pod reklam wynajte zostao od instytucji, ktrej jest zwierzch-nikiem. Jakby na to nie spojrze, nie wyglda najlepiej, szczeglnie w kontekcie niedawnego incy-dentu dotyczcego usunicia pla-katw wyborczych konkurencji

  ycz powodzenia i nieco bardziej fortunnych i przemy-lanych decyzji.

  Bolo Skoczylas

  Niebezpieczne zjazdy z drogi nr 719

  S krt do Komorowa to koszmar. Skrzy-owanie drogi woje-wdzkiej 719 z ulic Brzozow w Komorowie to jeden wielki horror. Tu zde-cydowanie ju dawno powin-ny by zainstalowane wiata, poniewa wczenie si do ru-chu graniczy niemal z cudem

  Baner prezydenta Jana Starzyskiego zawis nad skrzyowa-niem w nocy z niedzieli na poniedziaek. [Fot. BS ]

  mwi pan Piotr, mieszkaniec Komorowa. Najgorzej jest przy skrcie w lewo, wtedy mona liczy wycznie na uprzejmo kierowcw jadcych tras 719, ktrzy czasem przepuszczaj wyjedajcych z drogi podpo-rzdkowanej. Jeli nie znajdzie si aden uprzejmy kierowca, mona tu bardzo dugo czeka,

  a zdarzy si okazja by bezpiecz-nie wyjecha.

  Nie lepiej jest w Nowej Wsi i Kaniach Rwnie mieszkacy Nowej Wsi narzekaj na dojazdy do swoich miejscowoci: W Komorowie zro-biono przynajmniej dodatkowy pas do skrtu w lewo, a u nas nic,

  mona czeka w nieskoczono, blokujc przy tym ruch dla samo-chodw jadcych w stron Gro-dziska Maz. mwi pani Dorota, mieszkanka Nowej Wsi.

  Podobna sytuacja ma miejsce w Kaniach Helenowskich. Tutaj do 719 doczaj si a dwie drogi podporzdkowane. Rwnie tu nie ma dodatkowych pasw dla skr-cajcych w lewo. Z tego powodu korki potra tworzy si ju na wysokoci Helenwka.

  Wielu walczyo i nic nie wskraoBitwa o sygnalizacj wietln na trasie 719 toczy si ju od wielu lat. Jedn z osb, ktra prnie dziaa na rzecz postawienia na skrzy-owaniach wiate bya Aneta Kiju, wwczas mieszkanka Ka Helenowskich: To byo okoo 10 lat temu, bardzo zaleao mi na tym, aby na skrzyowaniu ulic Pisudskiego i Kolejowej z tras 719, powstaa sygnalizacja wiet-lna, poniewa dwa razy dziennie musiaam pokonywa t drog jadc do pracy. Za kadym ra-zem wyjedajc std modliam si o wasne ycie opowiada. Wtedy udao si jej zebra wrd mieszkacw ponad 500 podpi-sw. Niestety, nic to nie dao i w

  kocu zrezygnowaa, poniewa wyprowadzia si z Ka.

  Jest niebezpiecznieO tym jak jest tu niebezpiecznie wie take policja. Rzeczywicie, skrzyowania trasy 719 z drogami podporzdkowanymi nie nale do najbezpieczniejszych, do czsto dochodzi tam do wypadkw i kolizji mwi komisarz Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy Powia-towej Policji w Pruszkowie. Tylko w tym roku, przy ul. Brzozowej w Komorowie doszo do 14 zdarze, a w Nowej Wsi, przy ul. Gwnej do 11. W Kaniach Helenowskich przy ulicach: Kolejowej i Pisudskiego doszo do trzech kolizji.

  Jest iskierka nadzieiZarwno sotysi poszczeglnych wsi, wjt Michaowic, jak i wadze powiatu pruszkowskiego dugo gowili si nad tym, jak rozwiza problem feralnych skrzyowa. W tej sprawie, w 2003 roku za-warto nawet porozumienie mi-dzy Starostwem Powiatowym w Pruszkowie i Urzdem Gminy w Michaowicach oraz zabezpie-czono fundusze przeznaczone specjalnie na ten cel.

  Zdaniem Sawomira Walen-dowskiego, przewodniczcego

  REGION. Wielki stres i brak cierpliwoci tak w skrcie mona opisa odczucia towarzyszce kierowcom, ktrzy z drogi 719 prbuj skrci w lewo do Komorowa, Nowej Wsi lub Ka Helenowskich.

  rady gminy w Michaowicach, Mazowiecki Zarzd Drg Woje-wdzkich, zarzdca trasy 719, nie podj wwczas chci wsppracy: Zrobilimy wszystko to, co do nas naleao: zawarlimy porozumie-nie, wysalimy je do marszaka, i do tej pory nic si nie dzieje, a caa sprawa trwa ju siedem lat dener-wuje si Walendowski.

  Wszelkie ustalenia w tej spra-wie okazay si jednak nieaktualne, gdy okazao si, e trasa 719 bdzie rozbudowywana.

  Jed powoli i ostronieWedug zapewnie MZDW, trasa 719 ju niedugo zostanie przebu-dowana a skrzyowania zmoderni-zowane. Przy przebudowie drogi planowana jest instalacja sygnaliza-cji. Inwestycja jest na etapie opraco-wania dokumentacji. Jednak proces uzyskania decyzji rodowiskowej trwa ju ponad 28 miesicy. Bez tej kluczowej decyzji projekt nie moe by s nalizowany powie-dziaa Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW.

  Do tego czasu kierowcy musz si wic uzbroi w cierpliwo, a przede wszystkim zachowa szczegln ostrono przy wyko-nywaniu manewru skrtu w lewo.

  Karolina Gontarczyk

 • WYDARZENIA 5GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  Zapadlisko na Warszawskiej bdzie naprawione

  Z apadlisko na ul. War-szawskiej, na wysokoci ul. Bohaterw Wolnoci, powstao jeszcze w cza-sie wakacji. Ju w lipcu stao si ono bardzo niebezpieczne dla kierow-cw jadcych w stron Pruszkowa. Byo tym bardziej niebezpiecz-ne, e sabo widoczne. Kierowcy wpadali tu w spore zagbienie w jezdni. Przy wikszej prdkoci grozi to uszkodze-niem zawiesze-nia, albo utrat panowania nad pojazdem mwi jeden z kierowcw, ktry codziennie przejeda t tras. Jak kto zna to miej-sce, to wie, e trzeba uwaa. Ale ci, ktrzy rzadko tdy przejedzj, s naraeni na prawdziwe niebezpieczestwo. Tu jest prosta droga, kto nie zauway, zacznie si rozpdza i nieszczcie goto-we - dodaje.

  Awaria kanalizacjiKierowcy domylali si, e zapad-lisko jest zwizane z instalacj

  sanitarn. Biegnie ona pod ulic, o czym wiadczy cig studzienek na tym odcinku. Pod koniec sierpnia miejsce zostao ogrodzone i ozna-kowane. Dziki temu zrobio si

  bezpieczniej, ale za to jeden pas ruchu zosta zatarasowany. To z kolei spowodowao utrudnienia, zwaszcza w porannym i popou-dniowym szczycie. Taki stan rzeczy utrzymywa si przez trzy miesice,

  uniemoliwiajc kierowcom nor-malne korzystanie z drogi.

  Powiat pilnuje sprawyUl. Warszawska w Piastowie to dro-ga powiatowa. Dlaczego od lipca ani zarzdca drogi, ani Miejskie

  Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji z Warszawy nie

  zainteresoway si stanem tego odcinka drogi za-

  stanawia si kierowca. Jak dowiedzielimy si w pruszkowskim starostwie, powiat zapadliskiem si zainteresowa i jest w staym kontakcie z MPWiK w tej spra-

  wie. To niebezpiecz-ne miejsce na drodze

  zostao oznakowane w prawidowy sposb,

  tak, eby nie zagraao bez-pieczestwu ruchu. Ale trzeba

  byo stwierdzi, co jest przyczyn tego uszkodzenia i opracowa plan naprawy. To s procedury, ktre zaj-muj sporo czasu poinformowano nas w starostwie.

  Naprawa w cigu kilku dni Przyczyn powstania uszko-dzenia nawierzchni jezdni jest

  awaria kanau sanitarnego prze-biegajcego w osi ul. Warszaw-skiej, a dokadnie zapadnicie studni rewizyjnej wyjania Bartosz Milczarczyk, rzecznik MPWiK. Podkrela, e w tym miejscu kana sanitarny znaj-duje si 5 m pod poziomem uli-cy. Dodatkowo na tym terenie wystpuj bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne: wody

  PIASTW. Niebezpieczne zapadlisko na samym rodku jezdni ul. Warszawskiej w Piastowie utrudnia jazd kierowcom ju od czterech miesicy. Oprcz postawienia tam oznakowania nic si przez ten czas nie dziao. Wyglda jednak na to, e co drgno i uszkodzenie zostanie naprawione. Ostatnio w tym miejscu postawiono barak, a w minion rod pojawia si koparka i betonowe krgi.

  gruntowe maj tu bardzo wysoki poziom i wystpuje tzw. kurza-wa. Jak mwi Bartosz Milczar-czyk, te okolicznoci sprawiy, e MPWiK nie mogo wykona naprawy wasnymi siami, lecz musiao zleci prace wykonaw-cy zewntrznemu.

  Zlecenie prac wykonawcy zewntrznemu to kolejna pro-cedura, a wic i czas. MPWiK

  w trybie przypieszonym uru-chomio procedur zawarcia nowych umw, co umoliwi usu-nicie m.in. tej awarii. Aktualnie zakoczyy si ju negocjacje z wykonawcami informuje Bar-tosz Milczarczyk. Natychmiast po zawarciu umw zlecimy usu-nicie awarii. Nastpi to w cigu kilku najbliszych dni.

  Andrzej S. Rodys

 • 6 WYDARZENIA GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  zadaniem bdzie odprowadzanie wd deszczowych do kanau desz-czowego w ul. Reja.

  Podobne zmiany zapla-nowano te przy budynkach Reja nr.: 8, 9 i 12

  Zd w terminie?Problem w tym, e pki co, r-ma ktra wygraa przetarg nie-zbyt kwapi si do pracy. Tu praktycznie nic si nie dzieje. Na razie wycito nam okoo 20 drzew i krzeww. Mylaem, e potem roboty rusz pena par i jako tego nie wida skary si pan Mirosaw, mieszkaniec bloku przy ul. Reja. Gdy lokatorzy dowiedzieli si o planach moder-nizacji szczeglnie ucieszyli si z budowy parkingw. Miejsca parkingowe s tu bardzo potrzeb-ne. Teraz samochody stawiane s praktycznie wszdzie dodaje pan Stanisaw, innym lokator okolicznych blokw.

  Nie tylko mieszkacy zabudo-wa przy Al. Tysiclecia i ul. Reja martwi si powolnym postpem prac przy inwestycji. Jasiski nie kryje, e wykonawca by ju upo-minany z powodu powolnego postpu prac. Z tego co wiem, to obecnie prace prowadzone s w rejonie Al. Tysiclecia, Reja i Asnyka. Ich postp pozostawia wiele do yczenia. C, nie jest to prnie dziaajca rma do-daje urzdnik. Nadmienia te, e w ostatecznoci pozostanie zerwanie umowy.

  Kamilla Gbska

  Rewitalizacja osiedla z polizgiem?

  O d lat zmor mieszka-cw osiedla sprzed ponad p wieku jest brak miejsc par-kingowych. Kierowcy stawiaj swoje auta gdzie popadnie, przez co osiedlowe uliczki praktycznie s nieprzejezdne, a trawniki roz-jedone. Nie najlepiej wygldaj te wysuone chodniki. Beto-nowe pyty s mocno popkane i praktycznie si rozlatuj. Na-wierzchnia wewntrznych drg wyglda nie lepiej. Wadze Pia-stowa zdecydoway si wic na gruntowne odnowienie terenu. Firma, ktra wygraa przetarg, ma za zadanie m.in. przebudo-wa drogi i utworzy parkingi wraz z odwodnieniem.

  Duo do zrobieniaPrzed wykonawc nie lada wyzwanie. Z wyznaczonymi robotami musi upora si do 30 listopada, a jest co robi. Naj-pierw trzeba usun drzewa i krzewy kolidujce z przebudow drg i budow miejsc parkingo-wych. Do wycicia wytypowa-no ponad 30 drzew i krzeww, pozostae bd adaptowane do nowych uwarunkowa, czyli np. zostan przycite. Zniknie np. lipa drobnolistna, poniewa koliduje z planowanymi miejscami posto-jowymi i drogami wewntrznymi. Podobnie jak jesion wyniosy czy jaowiec uskowaty. Urzdnicy zapewniaj, e na wiosn prze-prowadzone zostanie nasadza-nie nowych drzew i krzeww.

  Ju wkrtce powstanie projekt nasadze, zatwierdzony przez inspektorw zieleni mwi Grzegorz Jasiski, specjalista ds. inwestycji w piastowskim urzdzie miejskim.

  Kolejnym etapem prac bdzie rozebranie nawierzchni aktual-nych chodnikw z kostki beto-nowej, krawnikw, obrzey trawnikw, nawierzchni z pyt betonowych oraz regulacja studzienek.

  Due zmianyW ssiedztwie budynkw ul. Reja nr.: 5, 6, 7 powstan nowe miejsca parkingowe. W chwili obecnej formalnie ich nie ma. Samochody parkuj wic na dzi-ko, zastawiajc drog, chodniki i trawniki. Po rewitalizacji miesz-kacy zyskaj przy jezdniach 28 miejsc parkingowych. Prze-budowane zostan te osiedlowe drogi. Obecnie cz z nich jest sze-rokoci trzech metrw, pozostae

  maj pi. Po przebudowie wszyst-kie wewntrzosiedlowe drogi bd szerokoci czterech metrw. Je-dynie ta wyjazdowa w kierunku do ul. Reja bdzie szeroka na pi metrw. Nowe chodniki wykonane zostan z kolorowej kostki bruko-wej. Niektre zostan poszerzone. Obecnie maj 1,5 metra szerokoci. Nowe maj mie nawet 2 metry szerokoci. W ramach inwestycji zaprojektowano te kana odwad-niajcy o dugoci 50 metrw. Jego

  PIASTW. Jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem, to mieszkacy osiedli przy ulicach: al. Tysiclecia i Reja w Piastowie, od grudnia bd mie nowe parkingi, drogi manewrowe i chodniki. A na wiosn w miejsce wycitych drzew i krzeww, nasadzona ma by nowa ziele. Za wewntrzosiedlow rewitalizacj miasto zapaci ponad 621 tys. z.

  Prace rewitalizacyjne maj zakoczy si do 30 listopada. Na razie nic nie wskazuje na to, e rma ktra wygraa przetarg zdy w terminie. [Fot. MATT]

  Na Nakowskiej bez zmian. Mimo obietnic, e ulica zostanie wyrwnana, nic si nie zmienio. [Fot. MATT]

  Komunikacja miejska we Wszystkich witych

  Trzy ulice do przebudowy

  W Brwinowie powstan nowe TBS

  REGION. W ostatni padzier-nikowy weekend oraz w dniu 1 listopada w niektrych mia-stach uruchomione zostan specjalne linie autobusowe.

  W Brwinowie autobusy bd kursowa na trasie Brwinw win w godzinach 9.00 15.30. Komunikacja ma funkcjo-nowa tylko w dniu 1 listopada. Rwnie Milanwek zadba o do-datkowe autobusy. Tu jednak autobusy bd one kursowa na dwch linach: WKD Kazimie-rwka WKD Grudw Cmen-tarz WKD Kaziemierwka oraz PKP Milanwek Cmentarz

  GRODZISK MAZ. Trzy ulice w Grodzisku Mazowieckim zo-stan przebudowane i zaopa-trzone w kanalizacj deszczow. Umowa z wykonawc zostaa ju podpisana.

  Zakres inwestycji przewiduje budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PCV oraz przebu-dow nawierzchni ulic Podgrnej, Lenej i odcinka ulicy Myliwskiej. Jezdnie i chodniki maj by wyko-nane z kostki brukowej.

  Gmina szacunkowo okrelia koszt tej inwestycji na 1,3 mln z brutto. Jednak wykonawca wy-oniony w przetargu zapropo-nowa cen w wysokoci prawie 790 tys. z. Najwysza oferta opie-waa na kwot ponad 2,7 mln z. W postpowaniu przetargowym wzio udzia szeciu oferentw. Zwycizc zostaa rma Mabau Polska Sp z o.o. z Baniochy.

  Umowa z wykonawc zostaa podpisana w ubiegym tygodniu. Prace powinny si zakoczy 30 kwietnia przyszego roku.

  AS

  BRWINW. Przy ulicy Ko-lejowej w Brwinowie powstan dwa nowe budynki TBS. Wybrano ju zwycizc przetargu na bu-dow domw wielorodzinnych.

  TBS Ziele Miejska z Prusz-kowa wyonia zwycizc przetargu na budow dwch budynkw mieszkalnych przy ulicy Kolejowej w Brwino-wie. W postpowaniu udzia wzio 11 oferentw, z czego dwch zostao wykluczo-nych. Najwysza oferta wy-niosa prawie 2,9 mln zotych. Zwycizc przetargu zostao Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe Pasat Krzysztof Konstantinow z Poska. Firma zoya ofert opiewajc na kwot 2,2 mln z. Wykonawca ma 14 miesicy na wykona-nie inwestycji.

  Nowe budynki mieszkalne bd posiaday 2,5 kondygnacji nadziemnych (2 pietra i pod-dasze mieszkalne). W kadym z nich bdzie znajdowao si 10 mieszka o powierzchni od 41 do 60 mkw. Dodatkowo na parterze przewidziano stwo-rzenie mieszkania dla osb niepenosprawnych ruchowo.

  AS

  Na Nakowskiej bez zmianPRUSZKW. Na pocztku padziernika wiceprezydent Andrzej Kurzela na amach naszego tygodnika obiecywa mieszkacom ulicy Nakowskiej, e droga przebiegajca koo ich domw zostanie wyrwnana. Do tej pory jednak nic nie zrobiono.

  Padziernik zblia si do koca, a olbrzymie dziury w drodze nie znikny. Zrbcie co prosz, bo tu dalej si nie da jedzi. Prezydent obiecywa, ale jak zwykle jego obietnice to grusz-ki na wierzbie napisa do nas pan Tomasz. Ciekawe jak to si stao, e inne ulice wyrw-nano, a nasz jak zwykle pomi-nito. Czyby to zemsta wadz za to, e zgosilimy si z prob o interwencj do gazety pyta pan Mariusz.

  Nakowskiej to maa uliczka prowadzca do domw jedno-rodzinnych na bikowie. Droga wyglda tak, jakby rwniarka nie wjedaa tu od wielu lat. Dziu-ry s tak due, e przejechanie zwykym autem osobowym bez

  przetarcia podwoziem po na-wierzchni, graniczy tu z cudem.

  Wiceprezydent Kurzela na pocztku miesica obieca, e na dniach sytuacja ulegnie poprawie, bo wszystkie ulice w okolicy, ktre tego wymagaj s rwnane. Nie-stety na Nakowskiej rwniarka nie dojechaa. Wiele wskazuje na

  to, e prace w tym rejonie zostay zakoczone. Po specjalistycznym sprzcie nie ma ju ladu.

  Prbowalimy dowiedzie si od miejskich urzdnikw dlacze-go pominito t ulic. Niestety, do tej pory nie otrzymalimy odpo-wiedzi z urzdu miasta.

  MATT

  PKP Milanwek w godzinach 8:50 -17:50.

  Rwnie mieszkacy Prusz-kowa bd mogli dosta si na cmentarze komunikacja miej-sk. W tym roku na ulice miasta wyjad linie PKS, obsugiwane rwnie w dni witeczne. Dodat-kowo zostanie uruchomiona linia na trasie Os. Staszica Cmen-tarz bikw. Natomiast autobusy MK2 bd kursowa na swojej staej trasie wedug rozkadu witecznego. Przewonik zdecy-dowa si rwnie na uruchomie-nie linii wahadowej kursujcej z WKD Pruszkw do Cmentarza bikowskiego. AS

 • Biuletyn Informacyjny Urzdu Gminy Brwinwul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: [email protected] 7GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika2010, www.wpr24.pl

  Podzikowania dla burmistrza Zbigniewa Serwickiego

  Burmistrz Gminy Brwinw zaprasza na spotkanie z przedsibiorcami

  GMINA BRWINW NAGRODZONA!

  22 padziernika, w Urzdzie Gminy Brwinw miaa miejsce uroczysto poegnania wyjtko-wego pracownika naszego urzdu, Pana burmistrza Zbigniewa Ser-wickiego, zajmujcego si od 7 lat

  17 listopada 2010 r. w sali Ochotniczej Stray Poar-nej w Brwinowie odbdzie si spotkanie informacyjne, zorganizowane z inicjatywy Zwizku Pracodawcw War-szawy i Mazowsza. Spotkanie

  Mio nam poinformowa, e Gmina Brwinw zostaa wyr-niona przez Dziennik Gazeta Prawna w IV edycji Rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto. Ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto wska-zuje, ktre samorzdy w Polsce mog poszczyci si najwik-szymi osigniciami w pozy-skiwaniu rodkw unijnych. Brane s pod uwag wszystkie programy pomocowe, ktrych

  to ma na celu promocj ZPWiM oraz usug prowadzonych w ra-mach Punktu Konsultacyjne-go. Punkty te maj za zadanie informowa przedsibiorcw lub osoby zainteresowane rozpoczciem dziaalnoci

  inwestycjami gminnymi. Po wielu latach wytonej pracy, podj on decyzj o przejciu na emerytur.

  Burmistrz Gminy Brwinw Andrzej Guzik, dyrektorzy jed-nostek organizacyjnych, sotysi,

  radni oraz licznie zgromadzeni pracownicy Urzdu, zoyli od-chodzcemu szefowi inwestycji najserdeczniejsze podzikowa-nia za trud wniesiony w prac na rzecz naszej Gminy.

  gospodarczej. W programie spotkania znajdzie si rwnie przedstawienie moliwoci nansowania zewntrznego przedsibiorstwa poprzez fundusze unijne i poyczkowe. Serdecznie zapraszamy.

  bene cjentami s zarwno wa-dze samorzdowe, jak i przedsi-biorstwa, rolnicy i organizacje spoeczne. Ranking ten obej-muje rodki z unijnego bude-tu na okres 2007 2013. Nasza gmina znalaza si w pierwszej dwudziestce na ponad 300 gmin wojewdztwa mazowieckiego.

  Podstaw do oceny jest war-to przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektw oraz liczba mieszkacw wedug

  GUS. Dane pochodz z doku-mentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci oraz Agencji Modernizacji i Restruk-turyzacji Rolnictwa i obejmuj umowy podpisane do poowy kwietnia 2009 r. (bez progra-mw przedakcesyjnych).

  Uroczysta gala wrczenia dy-plomw odbdzie si 3 listopada 2010 r. w Warszawie. Igor Starczak

  Michaowice Mazowieck Gmin Roku MICHAOWICE. Zako-czya si III edycja konkursu Mazowiecka Gmina Roku 2010. Po raz pierwszy w historii konkursu, Gmina Michaowice zostaa najlepsz gmin, otrzy-mujc tytu Mazowieckiej Gmi-ny Roku 2010 (kategoria gminy wiejskie) oraz zot statuetk

  Ora Mazowieckiego Samorz-du. Wrd wyrnionych gmin znalazy si rwnie Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn i Raszyn.

  Konkurs zosta zorganizowany po raz trzeci przez rm Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,

  Boiska treningowe Znicza otwartePRUSZKW. Dwa boiska pi-karskie, w tym jedno speniajce normy UEFA. Syntetyczna trawa, sztuczne owietlenie, trybuny wybudowane niedawno boiska treningowe w kompleksie obiek-tw Znicza Pruszkw zostay ofi cjalnie otwarte. Uroczystego przecicia wstgi dokonali w nie-dziel 24 padziernika o godz. 17.00 m.in. dyrektor sportowy Polskiego Zwizku Piki Nonej Jerzy Engel, wiceprezes Mazo-wieckiego Zwizku Piki Nonej Jerzy Pulikowski, prezydent Pruszkowa Jan Starzyski i szef pruszkowskiej rady miejskiej Henryk Wacawek.

  Uroczysto staa si okazj do rozegrania na tym nowoczesnym obiekcie turnieju wewntrzklu-bowego, w ktrym udzia wziy zespoy najmodszych pikarzy Znicza. Po ceremonii otwarcia boisk rozegrano take towarzyski mecz pomidzy druyn gwiazd warszawskiej piki nonej a pi-karzami, trenerami, dziaaczami i samorzdowcami z Pruszkowa.

  Nowo otwarty obiekt otrzyma take licencj PZPN. Podczas nie-dzielnej uroczystoci wiceprezes MZPN Jerzy Pulikowski wrczy wadzom klubu dokument po-twierdzajcy przyznanie licencji.

  Boiska Znicza oddano do uyt-ku z opnieniem. Termin uko-czenia ich budowy przesuwano kilkakrotnie. Kiedy wreszcie we wrzeniu byy gotowe, okazao si, e wiksze z nich nie spenia

  norm przewidzianych przez UEFA dla boisk znajdujcych si w cen-trach pobytowych na Euro 2012 (o uzyskanie statusu takie centrum Pruszkw si stara). Konieczna bya jeszcze poprawka, ktrej do-konano pod koniec wrzenia, tu przed ogoszeniem przez UEFA katalogu centrw pobytowych na Euro 2012. I cho ostatecznie Pruszkw do katalogu nie tra , to jego szanse na bycie centrum pobytowym jeszcze nie zostay

  przekrelone. Jak zapewniali nas wodarze miasta, Pruszkw nadal bdzie stara si o to, by goci jedn z druyn, ktre bd gra podczas Mistrzostw Europy w Warszawie. Boiska nie byy jednak budowane wycznie w zwizku z Euro 2012. Jak wie-lokrotnie wczeniej deklaroway wadze Pruszkowa, maj suy przede wszystkim miejscowym pikarzom i szkoleniu modziey.

  ASR

  Przemysu i Usug. Honorowy Patronat sprawowa Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Konkursowi pa-tronowali take Ministerstwo Infrastruktury , Urzd Miasta Sto-ecznego Warszawy oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. MS

  Uroczystego przecicia wstgi dokona m.in. dyrektor sportowy PZPN Jerzy Engel [Fot. ASR ]

  :

 • Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymay 30, 05-800 Pruszkw, tel: (22) 738-14-00, e-mail: [email protected] GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.plMateriay prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane s przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

  Najwaniejsze inwestycje Powiatu Pruszkowskiego w latach 2006-2010

  modernizacja zespou budynkw Szpitala Powiatowego przygotowanie kompleksowej koncepcji rozbudowy szpitala modernizacja izby przyj w Szpitalu Powiatowym przy al. Armii Krajowej w Pruszkowie remont oddziau chirurgicznego modernizacja budynku przychodni zdrowia na ul. Drzymay w Pruszkowie zakup sprztu medycznego pomoc w spacie kredytu restrukturyzacyjnego modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 utworzenie Zespou Orodkw Wsparcia: Orodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny

  Orodek Wsparcia dla O ar Przemocy w Rodzinie utworzenie caodobowej placwki opiekuczo-wychowawczej w Walendowie utworzenie rodzinnego domu dziecka w Piastowie realizacja programw skierowanych do osb niepenosprawnych, usamodzielniajcych si,

  opuszczajcych rodziny zastpcze i repatriantw pozyskanie z Unii Europejskiej dotacji w kwocie 5,6 mln z na programy skierowane do osb

  bezrobotnych (m. in. rodki na szkolenia, stae, rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej)

  budowa Centrum Sportu Szkolnego w Pruszkowie sala gimnmastyczna z zapleczem w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych sztuczne lodowisko rozbudowa Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych

  przy ul. Gomuliskiego w Pruszkowie sala gimnastyczna wraz z cznikiem przy LO im. Kociuszki w Pruszkowie

  Fot: Zmodernizowany budynek Starego Wrzesina

  Fot: Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie budowa i otwarcie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

  Fot: Komenda Powiatowej Stray Poarnej w Pruszkowie budowa budynku Komendy Powiatowej Stray Poarnej oraz Centrum Powiadamiania

  Ratunkowego w Pruszkowie

  zakup sprztu oraz pomoc nansowa dla Pastwowej Stray Poarnej i Komendy Powiatowej Policji

  Fot: Zmodernizowana hala Midzyszkolnego Orodka Sportowego (MOS)

  ZDROWIE I SPRAWY SPOECZNE

  KULTURA

  BEZPIECZESTWO

  SPORT I EDUKACJA

  DROGI

  FUNDUSZE ZEWNTRZNE I ADMINISTRACJA

  Fot: Al. Armii Krajowej w Pruszkowie remonty i modernizacja 60 km drg powiatowych

  biece utrzymanie 168 km drg powiatowych

  Fot: Budynek Starostwa Powiatowego w Pruszkowie budowa budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

  pozyskanie 18 mln z rodkw zewntrznych, w tym ponad 13,2 mln z rodkw europejskich, (cakowita warto projektw 15,6 mln z) oraz 4,8 mln z innych rodkw

 • KULTURA 9GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  GRODZISK MAZ.Tablica ofi ar katastrofy pod Smoleskiem30 padziernika (sobota) na cmen-tarzu para alnym w Grodzisku Mazowieckim odbdzie si odso-nicie tablicy upamitniajcej o a-ry katastrofy pod Smoleskiem. Uroczysto zostanie poprzedzona msz wit w kociele w. Anny.Start godz. 15.00

  Boyszcze kobietCentrum Kultury zaprasza 4 listopada (czwartek) na spek-takl Teatru Capitol - Boyszcze kobiet. Doskonale napisana ko-media autorstwa Neila Simona - jednego z najczciej grywanych komediopisarzy na wiecie. Wy-stpuj: Piotr Gsowski, Hanna leszyska, Anna Dereszowska, Anna Modrzejewska.Start godz. 20.00, Bilety 70 i 80 PLN, Miejsce: Spdzielcza 9

  Projekt Volodia5 listopada (pitek) w Centrum Kultury odbdzie si koncert Pro-jekt Volodia czyli Piosenki Wo-dzimierza Wysockiego w nowym brzmieniu. Start godz. 20.00, Bilety 35 PLN, Miejsce: Spdzielcza 9

  MILANWEK

  Kobiety SzekspirowskieCentrum Kultury zaprasza 29 pa-dziernika (pitek) na spotkanie z psychologiem i literaturoznaw-c z cyklu Kobiety Szekspirow-skie - Dziewity krg. Literackie zbrodniarki i ich motywacje. Gra-

  PRUSZKW. W imieniu profesora Jana Dbrowskie-go chciaabym serdecznie zaprosi wszystkich zainte-resowanych muzyk i piewem do wstpienia w szeregi chru Laus Deo. Chr dziaa przy ko-ciele w. Jzefa w Pruszkowie. Prby odbywaj si raz w ty-godniu, w rod o godz. 19.30 i trwaj do godz. 21. Laus Deo posiada bogaty re-pertuar, na ktry skadaj si zarwno utwory sakralne, jak rwnie okolicznociowe, ta-kie jak koldy, czy pieni pa-syjne. Celem chru jest czynne uczestnictwo w muzycznej oprawie naboestw, lecz nie tylko. Chr Laus Deo bierze udzia w najrozmaitszego ro-dzaju krajowych przegldach i konkursach chrw amator-skich i para alnych. piewanie w nim to ciekawie spdzony

  czas w przyjaznej i radosnej at-mosferze, ktra z pewnoci nie byaby tak ciepa i rodzinna, gdyby nie osoba naszego chr-mistrza, pana Jana Dbrowskie-go. Pan profesor, dowiadczony chrmistrz i dyrygent, ktry na swym koncie posiada im-ponujc ilo sukcesw, jakie odnosiy i odnosz na rnych festiwalach chry prowadzone jego rk, to prywatnie czowiek przesympatyczny.

  Osoby chtne do piewania serdecznie zapraszamy w ro-d 3 listopada od godz. 19.30. Oczekujemy w sali, ktra mieci si na tyach kocioa w. Jzefa przy ul. Helenowskiej 3 w Prusz-kowie (drzwi na przeciwko wejcia gwnego gimnazjum). Dodatkowych informacji o Laus Deo udzieli chtnie chrmistrz, pan Jan Dbrowski pod nr tele-fonu 606 650 288.

  Beata lusarz - Przybysz, sopran.W sobotnie poudnie Podkowa Lena staa si rowa. Wszystko za spraw marszu rowej wst-ki zorganizowanego przez Sto-warzyszenie Nova Podkova. Jego celem byo rozpowszechnienie informacji na temat raka piersi oraz edukowanie w zakresie jego pro laktyki. Rowy pochd z balonami w tym samym kolorze ruszy ul. Jana Pawa II. Korowd otwiera ro-wy samochd Warszawa. Za nim kobiety na koniach i motocykli-ci. Nie zabrako te mieszkacw Podkowy Lenej. Wszyscy stawili si w jednym celu by nagoni zaoenia wielkiej kampanii ycia Badam si, wic mam pewno.Organizatorzy chcieli uzmyso-wi kobietom i mczyznom, e czasy, gdy problem raka piersi stanowi temat tabu, ju dawno miny. Wczesne wykrycie jakich-kolwiek zmian, zwiksza szans na wyzdrowienie i normalne ycie. W Podkowie Lenej by to pierwszy marsz Rowej Wstki. Po spo-rej frekwencji i zainteresowaniu tematem mona wnioskowa, e nie ostatni. Chcemy promowa

  INFORMATOR KULTURALNY 29 padziernika - 5 listopada

  Rowe wstkiw Podkowie Lenej

  Rekrutacja nowych chrzystw

  Przedstawiamy najmodszych mieszkacw naszego regionu, ktrzy przyszli na wiat w Szpitalu Powiatowym przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie, na oddziale Ginekologiczno-Pooniczym, tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

  Gratulujemy rodzicom a naszym najmodszym mieszkacom yczymy zdrowia szczcia oraz beztroskiego dziecistwa.

  Zdjcia dzieci publikujemy wycznie po wyraeniu pisemnej zgody rodzicw.

  Kacper Jarzbekur. 25.10.103890 g, 60 cm

  Zuzanna apot ur. 25.10.20103430 g, 54 cm

  Wojciech Pakour. 25.10.20103380 g, 57 cm

  Rafa Pytkowskiur. 26.10.20103050 g, 54 cm

  Agata Polisiakiewiczur. 24.09.20102750 g, 53 cm

  Korczak Aleksandraur. 19.09.20103250 g, 58 cm

  Rodzice, pochwalcie si swoimi dziemi. Zgaszajcie si na adres: [email protected]utorem zdj jest Studio Szmiga&Kolasa | fotogra a lubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

  WITAJCIE NA WIECIE Szpital Powiatowy w Pruszkowie

  badania pro laktyczne. Zwrci uwag kobiet i ich partnerw, e warto bada piersi. Wczenie wy-kryta choroba zwiksza szans na jej wyleczenie. Uczestniczki marszu mogy zrobi nieodpatne badanie USG piersi, a wyniki skon-sultowa z lekarzem, oraz dowie-dzie si jak samemu bada piersi powiedziaa Katarzyna Tusiska ze Stowarzyszenia Nova Podkova.W marszu uczestniczyy cae ro-dziny. Pastwo Czartoryscy nie wyobraali sobie, by mogo ich zabrakn. To doskonay sposb, by przyjanie mwi o sprawach trudnych, jakimi jest choroba. Rak piersi nie dotyczy tylko kobiet. Ich partnerzy powinni namawia i przypomina partnerkom o ba-daniach powiedzia pan Marian Czartoryski, ktry na marsz przy-szed z on Zo .O tym, jak wana jest pro laktyka nowotworowa wiadcz chociaby dane statystyczne. W Polsce, ka-dego dnia, na raka piersi umiera 13 kobiet. By to zmieni, wystarczy tylko regularnie bada si samemu i korzysta z porad specjalistw

  Kamila Gbska

  nice midzy kcj a psychologicz-nym prawdopodobiestwem.Start godz. 18.00, Wstp wolny, Miejsce: Kocielna 3

  PRUSZKW

  Halloween PartyBawialnia Artystyczna Centrum Kultury dla Caej Rodziny zaprasza 30 padziernika (sobota) i 31 pa-dziernika (niedziela) na strasz-liwie roztaczon dyskotek poczon z wesoymi zabawami i smakowitym poczstunkiem. Przebrania mile widziane.30 padziernika 17.00 19.00 dla dzieci 7 11 lat31 padziernika 16.00 18.00 dla dzieci 5 7 latMiejsce: Budynek Toru Kolarskiego BG Arena, Andrzeja 1

  Lista nieobecnoci5 listopada (pitek) w Spdziel-czym Domu Kultury odbdzie si koncert - Lista nieobecnoci. Wystpuj: Ewa Tucholska, Alek-sandra Drzewiecka, Antoni Mu-racki, Wojciech Gsicki, Mirosaw Czyykiewicz, Marek Bartkowicz oraz zesp muzyczny.Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, Miejsce: Hubala 5

  BajkowiskoBawialnia Artystyczna Centrum Kultury dla Caej Rodziny zaprasza w kady pitek dzieci od 2 do 7 roku ycia do wysuchania piknych opo-wiada, historii, bani i przeniesie-nia si w cudowny wiat wyobrani.Start godz. 17.30, Wstp wolny, Miejsce: Budynek Toru Kolarskiego BG Arena, Andrzeja 1

  Gazeta WPR - Wojewdztwo Powiat Region ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05Nakad kontrolowany 30.000 egz. Jestemy czonkiem Zwizku Kontroli Dystrybucji Prasy,

  Zasig: Brwinw, Grodzisk Maz, Jaktorw, Janki, Komorw, Kanie, Ksienice, Michaowice, Milanwek, Nowa Wie, Nadarzyn, Opypy, Otrbusy, Piastw, Pruszkw, Podkowa Lena, Raszyn.

  Redakcja: Pruszkw, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 09 30, faks (22) 728 18 64, e-mail: [email protected]

  Wydawca: WPR Maciej Skoczylas; Projekt graficzny: Maciej Skoczylas Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

  Redaguj: Bogdan Skoczylas (redaktor naczelny), Maciej Kamiski (zastpca redaktora naczelnego), Karolina Gontarczyk, Anna Sotysiak, Mariusz Porczek, Kamilla Gbska, Andrzej Rodys;

  Reklama i ogoszenia: Pruszkw, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 18 64, e-mail: [email protected]; Biura ogosze partnerskie: Grodzisk Maz., ul. Kosciuszki 13/1 tel. (22) 755 69 28Elektroniczne wydanie dostpne na stronie www.wpr24.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstw oraz nadawania tytuw listom. Tekstw i materiaw nie zwracamy. Anonimw nie drukujemy. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze

  www.wpr24.pl

 • PRACA dam prac

  Agentw ochrony do 50 roku ycia zatrudni do pracy w Brwinowie Biuro Ochrony PERSONA. System pracy 24/48. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer 608 202744

  Firma PASAT zatrudni kierowc z uprawnieniami na HDS oraz dozorc. Praca na budowie w Brwinowie. Telefon 512030239

  Firma sprztajca zatrudni pracownikw z Janek i okolic do serwisu sprztajcegona jednym z obiektw handlowych, na 1/2 i cay etat kontakt pod nr. tel. 022/751-98-63 lub 508-316-265

  Ksigowa Kadrowa na 1/1 etatu, do PCPR w Pruszkowie. Szczegy BIP Powiatu Pruszkowskiego ( jednostki organizacyjne) orazpod nr tel. 022738 15 01/07

  Poszukuj konsultantek do wsppracy w fi rmie kosmetycznejkom.794125961

  Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:licencjonowanych miejsce pracy : Pruszkwoczekujemy:licencja pracownika ochrony fi zycznej mile widzianadopuszczenia do broni obiektowejniekaralnocizgoszenia: 508 195 347

  Uczciwych doochrony budowyw Pruszkowie tel. 228433546, 228343400

  Kasacja pojazdw zomowanie, 22723 46 66, 501-139-173, www.szrotkasacja.pl

  Kupi Toyot Coroll z lat 88-97, 502327936

  sprzedam

  Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601939460

  Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601939460

  KUPI

  ANTYKI WSZELKIE ZA GOTWK 601 336 063, 500 034552

  USUGI

  ANTENY monta serwis 603375875

  Brukarstwo ukadanie kostki brukowej 798138188

  DJ, wodzirej, wesela, bale, imprezy www.djbizzy.110mb.com, 697574161

  DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875

  Geodeta 783640323

  Gdy brakuje czasu na porzdki Zadzwo! 516-022-093, 508-154-573Sprztamy biura, domy, mieszkania

  Glazura, remonty, azienka 510610743

  GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl10 OGOSZENIA

  Jak zamwi ogoszenie: W biurze ogosze: Pruszkw, ul. Bolesawa Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925, E-mailem: [email protected]

  6EW^]RXIP

  TV^]NQMIHSTVEG]

  )PIOXVSQIGLERMOE^TVEOX]O

  )PIOXVSRMOEHSRETVE[]WTE[EVIOMR[IVXSVS[]GL

  4VEGESHTSRHSTX[KSH^MREGL

  7IV[MWIPIOXVSREV^H^M

  7OPITPOSPRZTAM- Dom- Mieszkanie- Biuro

  Pruszkw i okolice.Tel 512 077 690

  WHOZZZQNDVSO

  ),1.$6EDQNRZHSR\F]NLNUHG\W\KLSRWHF]QHLPLHV]NDQLRZH

  4VYW^Oz[YP&IVIRXEVzK%/ XIP4307%8+VSH^MWO1E^YP7MIROMI[MG^EXIP4307%8+VSH^MWO1E^YP0MWXSTEHEXIP]VEVHz[YP3OV^IMTV^]V]ROYXIP

  (.+4

 • Najblisze mecze:30 padziernika

  Atrego Bydgoszcz Lider Pruszkw (wyjazd)

  OKS 1945 Olsztyn GLKS Nadarzyn (wyjazd)Znicz Pruszkw Start Otwock18.00, Stadion Znicz, Bohaterw Warszawy 4

  GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl SPORT 11

  BAL SYLWESTROWY

  www.mazurkashotel.plul.Poznaska 177, 05-850 Oarw Mazowiecki / [email protected] , 22 721 47 47

  360 pln/os

  Znakomity zesp coverowy, DJWykwintne menu mistrzw kuchni MCC

  Tort noworoczny

  zaprasza na

  Mistrzostwa Europy elity w Pruszkowie

  Znicz Pruszkw Start Otwock

  Ju w najblisz sobot, 30 padziernika Znicz Pruszkw bdzie goci na wasnym boisku druyn Startu Otwock.

  ZAPRASZAMY NABEZPATNE BADANIE SUCHU

  ZAPRASZAMY NABEZPATNE BADANIE SUCHU

  APARATY SUCHOWEAPARATY SUCHOWE

  Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRONPruszkw, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)Piastw, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, r. i pt. 8-15)Oarw Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

  tel. (22) 723 43 30kom: 509 853 674

  www.asmed.org.pl

  drzwidrzwiraty

  oknaoknaaluminium, drewno, PCV, rolety, moskitiery

  Pruszkw, ul. Kociuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

  wewntrzne, zewntrzne, antywamaniowe

  Z awody na welodromie BG-Arena przejd do historii, gdy po raz pierwszy odbd si Mistrzostwa Europy dla za-wodnikw elity. Co najwaniejsze do Polski zjad najlepsi kolarze, gdy rywalizacja w Pruszkowie bdzie pierwsz, na ktrej mona zdoby punkty kwali kacyjne do Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie.

  Po Mistrzostwach Europy junio-rw i modzieowcw w 2008 roku i Mistrzostwach wiata w 2009 roku, tegoroczne zmagania bd trzecimi midzynarodowymi za-wodami na jednym z najpikniej-szych torw na wiecie BG-Arena.

  Zawody bd trway pene trzy dni od rana do wieczora. Swj start zapowiedziay najwiksze gwiazdy kolarstwa torowego, w tym Brytyj-czyk Sir Chris Hoy - trzykrotny zo-ty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Poniewa mistrzostwa w Pruszkowie bd kwali kacjami olimpijskimi rywalizacja odbdzie si zgodnie z programem, ktry bdzie obowizywa w Londynie.

  Zakupu biletw oraz karnetw mona dokona poprzez stron in-ternetow ebilet.pl. Po poprawnym przejciu procedury sprzeday,

  KOLARSTWO TOROWE. W dniach 5-7 listopada 2010r. odbd si historyczne zawody w kolarstwie torowym. Pruszkw ugoci najlepszych kolarzy z Europy, ktrzy bd uczestniczy w pierwszych mistrzostwach starego kontynentu. Organizatorem jest rma Lang Team, ktra wykorzysta swoje ogromne dowiadczenia z przeprowadzenia Tour de Pologne oraz zawodw MTB.

  swj bilet otrzymacie Pastwo mailem. Naley go wydrukowa na biaym papierze w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody byy dobrze widoczne. Nastpnie bilet naley okaza przy wejciu na welodrom w celu przeprowadzenia jego wery kacji.

  Wejciwki mona naby rw-nie w kasie welodromu BG-Are-na w czasie trwania mistrzostw:

  Gimazjum Spoeczne

  wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej yczliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczestwo nauczanie w zespoach klasowych - do 18 osb zwikszona ilo godzin z jz. polskiego i matematyki jzyk angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym

  (w zalenoci od przewidywanych egzaminw maturalnych) zajcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koo literackie; klub

  malarstwa, rzeby i projektowania; klub filmowy; koa przedmiotowe, szachy indywidualne konsultacje z kadego przedmiotu wasna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne zajcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koo strzeleckie

  Pruszkw, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

  e-mail: [email protected]

  Spoeczne Liceum Oglnoksztacce Nr 23

  tacce

  Z UPRAWNIENIAMI SZKOY PUBLICZNEJ

  OD 1991

  Z UPRAWNIENIAMI SZKOY PUBLICZNEJ

  OD 2004

  www.slo23.edu.pl

  30% ZNIKI CZESNEGO DLA

  RODZESTWA

  Pitek, 5.11.2010 - w godzinach 16:00 - 22:00 Sobota, 6.11.2010 - w godzinach 10:00 - 22:00 Niedziela, 7.11.2010 - w godzinach 10:00 - 22:00Bilety zaproponowane zosta-y w cenie 30 z - wejciwka jednodniowa, karnet na 3 dni - 70 z. Dzieci do lat 10 mog wej na cae zawody bezpatnie.

  Ale nie tylko dzieci...! Bezpat-nie, kady bdzie mg ogl-da zawody w pitek od godz. 10:00 do 15:00, w sobot od 9:00 do 17:30 i w niedziel od 10:00 do 15:30.

  Wicej informacji pod tel.: +48 22 622 00 60, +48 22 622 00 61e-mail: [email protected]

  Znicz Pruszkw po 14. kolej-kach znajduje si na trzeciej pozycji w ligowej tabeli z do-robkiem 26 punktw. Prusz-kowski klub moe pochwali si dorobkiem 6 zwycistw, 6 remisw i zaledwie dwch poraek. Najbliszy rywal naszej druyny znajduje si dopiero na 16 pozycji. W cigu rozgrywek ligowych Start Otwock odniosa zalewie 3 zwycistwa, 4 remisy i a 7 poraek.

  Druyna goci nie jest fawory-tem tego spotkania, jednak pod-opieczni Roberta Podoliskiego nie maj szczcia w spotkaniach z zespoami znajdujcymi si w dole tabeli. Pikarze Znicza w starciu z ostatnim w tabeli Mo-torem Lublin oraz beniaminkiem z Sokki wywalczyli tylko remisy. Sobotnie spotkanie ze Startem bdzie dla pruszkowskiego klu-bu okazj do zdobycia cennych trzech punktw. AS

  30 padziernika, godz. 18.00 Stadion Znicz, Bohaterw Warszawy 4

 • 12 REKLAMA GAZETA WPR (94) Pitek, 29 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  WYBORY SAMORZDOWE

  zarezerwuj miejsce na reklam ju dzi!ilo miejsc ograniczona!

  Biuro reklamy Gazety WPRPruszkw, ul. Bolesawa Prusa 19/722 728 18 64 | 604 481 482 | [email protected]

  szczegy oferty w internecie: reklama.wpr24.pl

  ju 21 listopada!

  ALWPR1029s001ALWPR1029s002ALWPR1029s003ALWPR1029s004ALWPR1029s005ALWPR1029s006ALWPR1029s007ALWPR1029s008ALWPR1029s009ALWPR1029s010ALWPR1029s011ALWPR1029s012