28 października 2015

of 8 /8
W listopadzie 2014 roku Cho- rzów dołączył do miast z monitoringiem wizyjnym. Od tego czasu bezpieczeństwa strze- że 17 kamer zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Po roku system ten rozrósł się o kil- kanaście nowych kamer. - Lo- kalizacje wybrano na podstawie analizy zagrożeń opracowanej przez chorzowską policję i straż miejską. Otrzymaliśmy także wiele sygnałów od mieszkańców ze wskazaniami, gdzie powinny pojawić się dodatkowe kamery. Wśród nich znalazły się m.in. chorzowskie parki, tzw. Krajcok czy ul. Pudlerska i Piekarska – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa. Dodat- kowym monitoringiem objęto wszystkie dzielnice. Chorzów, jak zaznacza zastępca prezydenta, był jednym z nie- licznych śląskich miast bez monitoringu. - Decyzji o jego wprowadzeniu na pewno nie ża- łujemy. Ta forma się sprawdza. Dzięki kamerom udało się zła- pać, na gorącym uczynku, ponad 200 osób łamiących prawo. Monitoring, obejmujący kamery w technologii HD, obsługiwany jest przez pracowników Miejskie- go Centrum Zarządzania Kryzy- sowego, Straży Miejskiej i Policji. - Oczywiście z funkcjonowaniem monitoringu wiążą się pewne koszty. To jednak cena, którą war- to zapłacić za jedną z najważniej- szych wartości jaką jest zapew- nienie poczucia bezpieczeństwa. Lokalizacje nowych kamer: skrzyżowanie ulic Armii Kra- jowej oraz Alei Bojowników o Wolność i Demokrację skrzyżowanie ulic Beskidz- kiej, Bocznej oraz Żołnierzy Września skrzyżowanie ulic Siemia- nowickiej, Mazurskiej oraz Bożogrobców skrzyżowanie ulic 11-go Listo- pada i Ficka skrzyżowanie ulic Pudlerskiej i Ligonia ulica Dąbrowskiego przy Urzę- dzie Stanu Cywilnego skrzyżowanie ulic Stefana Batore - go, Brzozowej oraz Kasztanowej skrzyżowanie ulic Piekarskiej i Kołłątaja skwer przy ulicy Dombka Park Róż Park pod Kasztanami skrzyżowanie ulic Gałeczki i Ryszki Warto być z Chorzowa. Zamelduj się w mieście Samorząd partnerem przedsiębiorców Krzyżówka i komiks o Superhanysie Inwestycje drogowe w mieście Modernizacje i remonty ZK PGM Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X | 28 października 2015 r. wiadomości samorządowe > > > strona 3 > > > strona 2 > > > strona 6 > > > strona 7 > > > strona 8 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow W mieście przybywa kamer Tramwaje wyhamowały Wciąż nie ma porozumienia pomiędzy spółką Tramwaje Śląskie z wykonawcą przebudowy torowiska w centrum Chorzowa. Strony wprawdzie rozmawiają ze sobą, by zażegnać konflikt, ale prace na budowie wciąż stoją. A tymczasem mieszkańcy Chorzowa stoją w korkach. Dobiega końca drugi etap rozbudowy monitoringu miejskiego w Chorzowie. Od listopada kamery pojawią się m.in. na skwerze przy ul. Dombka czy w Parku Róż. Panie prezydencie, cierpliwość mieszkańców została wystawio- na na dużą próbę. Korki, objaz- dy, a teraz spór, który opóźnia zakończenie inwestycji - Moja irytacja też sięga zenitu, bo budowa, która powinna być już na ukończeniu, wciąż trwa i posuwa się w żółwim tempie. Sytuacja jest bulwersująca, bo spór pomiędzy inwestorem a wykonawcą sparaliżował na- sze prace drogowe. Chcę przy- pomnieć, że przebudowa rynku to modernizacja torowiska re- alizowanego przez Tramwaje Śląskie i układu drogowego, który jest po stronie miasta. Niestety w tej sytuacji my nie możemy zrealizować swojego zakresu prac, bo blokuje nas mały postęp Tramwajów Ślą- skich. Spór o łupek opóźnia całą inwestycję. - Czym to może skutkować? Przede wszystkim tak długa inwestycja jest uciążliwa dla mieszkańców czyli nas wszyst- kich jeżdżących do pracy, szkoły czy odwożących dzieci do przed- szkola. Problemy mają też piesi, bo rozgrzebane są chodniki i po deszczu trudno jest przejść suchą nogą. Ale konsekwencje mogą być też finansowe. Na skutek konfliktu zagrożona jest unijna dotacja. Warunkiem jej otrzyma- nia jest zakończenie i rozliczenie inwestycji do końca roku. Zwró- ciłem się do spółki Tramwaje Śląskie, by pilnie podjęły działa- nia, które mają doprowadzić do wznowienia prac. Z ostatnich in- formacji wynika, że podjęto już próbę osiągnięcia kompromisu. Jak informują Tramwaje Śląskie, wykonawcy zaproponowano wdrożenie planu naprawczego. Ma on polegać m.in. na wykona- niu dodatkowych drenaży, tak by woda nie wpływała na stabilność podbudowy. Jest też plan awa- ryjny Tramwajów, który zakłada ekspresowe wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy modernizację. Na chwile obecną chodzi o około 20% zakresu prac. - Czy te problemy były do prze- widzenia? O to trzeba by zapytać spół- kę Tramwaje Śląskie. Może też o to, dlaczego wcześniej, gdy na plac budowy przywieziono łu- pek, nikt nie kwestionował jego jakości i parametrów i dlaczego stało się to dopiero po ułożeniu szyn. Dziś może prace byłyby na innym etapie. Teraz jednak najważniejsze jest by prace ru- szyły jak najszybciej. Przebudo- wa torowiska, budowa centrum przesiadkowego i modernizacja rynku to ogromne przedsięwzię- cia, rozpisane na kilka lat. Niosą one ze sobą niestety spore utrud- nienia. To przypomina generalny remont mieszkania, w którym na dodatek cały czas trzeba miesz- kać. Za te trudności przepraszam mieszkańców i proszę o cier- pliwość. Efektem modernizacji ma być integracja rozrzuconych przystanków, nowe drogi w cen- trum miasta i zmodernizowany rynek. Liczę, że Tramwaje Śląskie w ciągu najbliższych dni wzno- wią prace. Trzymam też kciuki za pogodę, bo to w dużej mierze od warunków na zewnątrz będzie zależało czy uda się nadgonić stracony czas. Zwróciłem się do spółki Tramwaje Śląskie, by pilnie podjęły działania, które mają doprowadzić do wznowienia prac. Przypomnijmy, Tramwaje Śląskie w połowie września wstrzymały prace w centrum miasta, zarzu- cając wykonawcy użycie mate- riałów niespełniających norm. Chodzi o tzw. podbudowę toro- wiska na niektórych odcinkach, do której użyto przepalone łupki pogórnicze. Tramwaje, kwestio- nując materiał, podpierają się zle- coną przez siebie ekspertyzą. Ba- dania zlecił tez wykonawca, który twierdzi, że użyty łupek spełnia wszystkie normy jakościowe. Tramwaje Śląskie − przedsiębiorstwo komunikacyjne zajmujące się wykonywaniem przewozów tramwajowych na terenie województwa śląskiego oraz utrzymywaniem inastruktury tramwajowej. W 2007 roku podpisano umowę, na mocy której KZK GOP przejął wszystkie akcje spółki Tramwaje Śląskie. Rok później akcje spółki zostały przekazane poszczególnym gminom, wśród dwunastu akcjonariuszy jest m.in. Chorzów. W 2011 samorządy gmin konurbacji górnośląskiej podjęły decyzję o rozpoczęciu projektu „Modernizacja Inastruktury Tramwajowej i Trolejbusowej w aglomeracji Górnośląskiej”. Za realizację projektu odpowiedzialna jest spółka Tramwaje Śląskie. Rozmowa z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Embed Size (px)

Transcript of 28 października 2015

 • W listopadzie 2014 roku Cho-rzw doczy do miast z monitoringiem wizyjnym. Od tego czasu bezpieczestwa strze-e 17 kamer zlokalizowanych w rnych czciach miasta. Po roku system ten rozrs si okil-kanacie nowych kamer. - Lo-kalizacje wybrano na podstawie analizy zagroe opracowanej przez chorzowsk policj i stra miejsk. Otrzymalimy take wiele sygnaw od mieszkacw zewskazaniami, gdzie powinny pojawi si dodatkowe kamery. Wrd nich znalazy si m.in. chorzowskie parki, tzw. Krajcok czy ul. Pudlerska i Piekarska mwi Marcin Michalik, zastpca prezydenta Chorzowa. Dodat-kowym monitoringiem objto wszystkie dzielnice. Chorzw, jak zaznacza zastpca prezydenta, by jednym z nie-licznych lskich miast bez monitoringu. - Decyzji o jego

  wprowadzeniu na pewno nie a-ujemy. Ta forma si sprawdza. Dziki kamerom udao si za-pa, na gorcym uczynku, ponad 200 osb amicych prawo. Monitoring, obejmujcy kamery w technologii HD, obsugiwany jest przez pracownikw Miejskie-go Centrum Zarzdzania Kryzy-sowego, Stray Miejskiej iPolicji. - Oczywicie z funkcjonowaniem monitoringu wi si pewne koszty. To jednak cena, ktr war-to zapaci za jedn z najwaniej-szych wartoci jak jest zapew-nienie poczucia bezpieczestwa.

  Lokalizacje nowych kamer: skrzyowanie ulic Armii Kra-

  jowej oraz Alei Bojownikw oWolno i Demokracj

  skrzyowanie ulic Beskidz-kiej, Bocznej oraz onierzy Wrzenia

  skrzyowanie ulic Siemia-nowickiej, Mazurskiej oraz Boogrobcw

  skrzyowanie ulic 11-go Listo-pada i Ficka

  skrzyowanie ulic Pudlerskiej i Ligonia

  ulica Dbrowskiego przy Urz-dzie Stanu Cywilnego

  skrzyowanie ulic Stefana Batore-go, Brzozowej oraz Kasztanowej

  skrzyowanie ulic Piekarskiej i Kotaja

  skwer przy ulicy Dombka Park R Park pod Kasztanami skrzyowanie ulic Gaeczki

  iRyszki

  Warto by z Chorzowa. Zamelduj si w miecie

  Samorzd partnerem przedsibiorcw

  Krzywka i komiks o Superhanysie

  Inwestycje drogowe w miecie

  Modernizacje i remonty ZK PGM

  Wydawnictwo bezpatne ISSN 2392-201X | 28 padziernika 2015 r.w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  > > > strona 3> > > strona 2

  > > > strona 6 > > > strona 7 > > > strona 8

  www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow

  W miecie przybywa kamer

  Tramwaje wyhamowayWci nie ma porozumienia pomidzy spk Tramwaje lskie z wykonawc przebudowy torowiska

  w centrum Chorzowa. Strony wprawdzie rozmawiaj ze sob, by zaegna konflikt, ale prace na budowie wci stoj. A tymczasem mieszkacy Chorzowa stoj w korkach.

  Dobiega koca drugi etap rozbudowy monitoringu miejskiego w Chorzowie. Od listopada kamery pojawi si m.in. na skwerze przy ul. Dombka czy w Parku R.

  Panie prezydencie, cierpliwo mieszkacw zostaa wystawio-na na du prb. Korki, objaz-dy, a teraz spr, ktry opnia zakoczenie inwestycji...- Moja irytacja te siga zenitu, bo budowa, ktra powinna by ju na ukoczeniu, wci trwa iposuwa si w wim tempie. Sytuacja jest bulwersujca, bo spr pomidzy inwestorem awykonawc sparaliowa na-sze prace drogowe. Chc przy-pomnie, e przebudowa rynku to modernizacja torowiska re-alizowanego przez Tramwaje lskie i ukadu drogowego, ktry jest po stronie miasta. Niestety w tej sytuacji my nie moemy zrealizowa swojego zakresu prac, bo blokuje nas may postp Tramwajw l-skich. Spr o upek opnia ca inwestycj.

  - Czym to moe skutkowa?Przede wszystkim tak duga inwestycja jest uciliwa dla mieszkacw czyli nas wszyst-kich jedcych do pracy, szkoy czy odwocych dzieci do przed-szkola. Problemy maj te piesi, bo rozgrzebane s chodniki i po deszczu trudno jest przej such nog. Ale konsekwencje mog

  by te finansowe. Na skutek konfliktu zagroona jest unijna dotacja. Warunkiem jej otrzyma-nia jest zakoczenie i rozliczenie inwestycji do koca roku. Zwr-ciem si do spki Tramwaje lskie, by pilnie podjy dziaa-nia, ktre maj doprowadzi do wznowienia prac. Z ostatnich in-formacji wynika, e podjto ju

  prb osignicia kompromisu. Jak informuj Tramwaje lskie, wykonawcy zaproponowano wdroenie planu naprawczego. Ma on polega m.in. na wykona-niu dodatkowych drenay, tak by woda nie wpywaa na stabilno podbudowy. Jest te plan awa-ryjny Tramwajw, ktry zakada ekspresowe wyonienie nowego wykonawcy, ktry dokoczy modernizacj. Na chwile obecn chodzi o okoo 20% zakresu prac.

  - Czy te problemy byy do prze-widzenia?O to trzeba by zapyta sp-k Tramwaje lskie. Moe te oto, dlaczego wczeniej, gdy na plac budowy przywieziono u-pek, nikt nie kwestionowa jego jakoci i parametrw i dlaczego stao si to dopiero po uoeniu szyn. Dzi moe prace byyby

  na innym etapie. Teraz jednak najwaniejsze jest by prace ru-szyy jak najszybciej. Przebudo-wa torowiska, budowa centrum przesiadkowego i modernizacja rynku to ogromne przedsiwzi-cia, rozpisane na kilka lat. Nios one ze sob niestety spore utrud-nienia. To przypomina generalny remont mieszkania, w ktrym na dodatek cay czas trzeba miesz-ka. Za te trudnoci przepraszam mieszkacw i prosz o cier-pliwo. Efektem modernizacji ma by integracja rozrzuconych przystankw, nowe drogi w cen-trum miasta i zmodernizowany rynek. Licz, e Tramwaje lskie w cigu najbliszych dni wzno-wi prace. Trzymam te kciuki za pogod, bo to w duej mierze od warunkw na zewntrz bdzie zaleao czy uda si nadgoni stracony czas.

  Zwrciem si do spki Tramwaje lskie,

  by pilnie podjy dziaania, ktre maj doprowadzi

  do wznowienia prac.

  Przypomnijmy, Tramwaje lskie w poowie wrzenia wstrzymay prace w centrum miasta, zarzu-cajc wykonawcy uycie mate-riaw niespeniajcych norm. Chodzi o tzw. podbudow toro-wiska na niektrych odcinkach, do ktrej uyto przepalone upki pogrnicze. Tramwaje, kwestio-nujc materia, podpieraj si zle-con przez siebie ekspertyz. Ba-dania zleci tez wykonawca, ktry twierdzi, e uyty upek spenia wszystkie normy jakociowe.

  Tramwaje lskie przedsibiorstwo komunikacyjne zajmujce si wykonywaniem przewozw tramwajowych na terenie wojewdztwa lskiego oraz utrzymywaniem infrastruktury tramwajowej. W2007 roku podpisano umow, na mocy ktrej KZK GOP przej wszystkie akcje spki Tramwaje lskie. Rok pniej akcje spki zostay przekazane poszczeglnym gminom, wrd dwunastu akcjonariuszy jest m.in. Chorzw.

  W 2011 samorzdy gmin konurbacji grnolskiej podjy decyzj orozpoczciu projektu Modernizacja Infrastruktury Tramwajowej iTrolejbusowej waglomeracji Grnolskiej. Zarealizacj projektu odpowiedzialna jest spka Tramwaje lskie.

  Rozmowa z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotal

  Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

 • wiadomoci samorzdowe2

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Wydarzenia

  Kolorowe przystankiDiabelski myn z Wesoego Miasteczka, yrafa czy szyb Prezy-dent to jedne z obrazkw, ktre zdobiy wiaty przystankowe.

  Teraz zobaczymy na nich fantazyjne place zabaw.

  Rysunki to pomysy dzieci z cho-rzowskich szk podstawowych. Prace, przedstawiajce symbole Chorzowa, wykonano w ramach konkursu Dziecica Galeria Przystankowa. Na wiatach - przy linii tramwajowej na trasie od Chorzowa do Bytomia - po-jawiy si one w ubiegym roku w formie graffiti wykonanych przez profesjonalnych artystw. W tym roku rozstrzygnito dru-g edycj konkursu. Tym razem tematem prac byo wymarzone miejsce do zabaw. 4 zwyciskie rysunki przekopiowano na wia-ty przystankowe wzdu trasy

  tramwaju nr 6. 2 prace pojawi-y si w przejciu podziemnym pod ul. Katowick przy ul. 3 Maja. - Nadesano bardzo duo rysunkw. Dzieci wykazay si ogromn pomysowoci, kada z prac przedstawiaa zupenie co

  innego. Cieszymy si, e konkurs spotyka si z tak duym zaintere-sowaniem. Na pewno nie bdzie to jego ostatnia edycja mwi Zuzanna Kurczek, dyrektor wydziau usug komunalnych wUrzdzie Miasta Chorzw.

  Odwiedzajcy jarmark bd mie-li okazj pozna lskie zwyczaje zwizane z prezentami i witym Mikoajem oraz Wigili i Bo-ym Narodzeniem. - Z okazji 6 grudnia mwimy w Chorzowie: Koniec z robieniem lzokw za bozna! Koniec z przebieraniem w. Mikoaja za krasnoludka! WChorzowie witamy Go trady-cyjnie, po lsku, jako biskupa, co z nieba przychodzi z gyszyn-

  kami! - mwi Marek Szotysek, jeden z goci zaproszonych na tegoroczny jarmark.W programie imprezy znajd si m.in. pokazy tradycyjnej regional-nej kuchni w wykonaniu Remigiu-sza Rczki, ktry specjalnie na cho-rzowski jarmark przygotuje lskie potrawy, karuzela wiedeska dla najmodszych oraz witeczne kra-my pene smakoykw i pomysw na wyjtkowe prezenty.

  Karuzela, kramy i smakoykiPowrt do tradycji bdzie motywem przewodnim tegorocznego Chorzowskiego Jarmarku Boonarodzeniowe. Impreza odbdzie

  si w dniach 3 - 6 grudnia.

  Podczas uroczystej Sesji Sejmi-ku Wojewdztwa lskiego, Andrzej Kotala, prezydent miasta odebra honorowe wyrnienie przyznawane przez Kapitu Pro-gramu Samorzd, ktry wspie-ra MiP. Posiedzenie sejmiku, ktre odbyo si 12 padziernika byo take okazj do wrczenia odznacze Regionalnej Izby Go-spodarczej. Za wsparcie rozwoju izby, zaangaowanie we wsp-prac i promocj idei samorzdu gospodarczego prezydent Cho-rzowa otrzyma Zot Odznak XXV-lecia Regionalnej Izby Go-spodarczej. Uroczysta sesja odbya si pierwszego dnia Europejskie-go Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw, na ktrych Cho-rzw prezentuje swoj ofert dla inwestorw. Oglnopolski program Samorzd, ktry wspiera MiP jest przed-siwziciem towarzyszcym Eu-ropejskiemu Kongresowi Maych

  i rednich Przedsibiorstw. Pro-gram jest skierowany do jednostek samorzdu terytorialnego szczebla wojewdzkiego, powiatowego i lo-kalnego. Celem programu jest wy-onienie i promocja samorzdw, ktre stwarzaj przedsibiorstwom sektora MiP dogodne warunki do prowadzenia dziaalnoci gospo-darczej oraz w szczeglny sposb wspieraj rozwj tego sektora.W tym roku przyznano 9 certyfi-

  katw Samorzd, ktry wspiera MiP w trzech rnych katego-riach. Podjto rwnie decyzj oprzyznaniu trzech wyrnie ho-norowych dla samorzdw, ktre na wielu rnych polach wspieraj rozwj sektora MiP. Obok Cho-rzowa wyrnienia te otrzymay rwnie Zabrze i Dbrowa Grni-cza. Prezydenci tych miast otrzy-mali tytuy honorowe Liderw, ktrzy wspieraj MiP.

  Chorzw zosta doceniony za dziaania na rzecz maych i rednich przedsibiorstw.

  Samorzd partnerem przedsibiorcw

  Prezydent Andrzej Kotala odebra certyfikat dla Samorzdu, ktry wspiera Mae irednie Przedsibiorstwa.

  Ponad 2 mln 720 tys. z to kwota dofinansowania unij-nego, ktr otrzyma Chorzw. Wiadukt przy placu w. Jana znalaz si wrd inwestycji wyrnionych przez Urzd Marszakowski. Szanse na do-datkowe rodki miay projekty dotyczce drg publicznych zrealizowane przez samorz-dy. W ramach konkursu pozy-

  tywn ocen otrzymao tylko 9 projektw o cznej kwocie do-finansowania 50 269893,73z. Wiadukt przy pl. w. Jana w rejonie skrzyowania ulic Legnickiej, Maciejkowickiej i Adamieckiego oddany zosta do uytku 9 lipca. Prace trwa-y 7 miesicy i zakoczyy si 30 dni przed planowanym ter-minem. Obiekt wymaga re-

  montu ze wzgldu na zy stan techniczny. Modernizacja obej-mowaa przebudow wiaduktu drogowego nad lini PKP wraz z odcinkami drg, wykona-nie odwodnienia obiektu oraz przebudow istniejcych sieci sanitarnych, elektrycznych, te-letechnicznych oraz sieci gazo-wej. Cakowity koszt inwesty-cji to ponad 3 mln z.

  Wyrniona inwestycjaMost na placu w. Jana wrd 9. najlepszych inwestycji

  drogowych w wojewdztwie

  Przy ul. ks J. Czempiela w Cho-rzowie Batorym powstanie wybieg dla psw. W naszym miecie czworonogi bez smy-czy i kagaca mog wybiega si w Parku R oraz w okolicy ul. 11 listopada i Niedurnego. Teren przy ul. ks. J. Czempiela,

  podobnie jak dwa poprzednie, zasugerowali mieszkacy. Mia-sto wyonio ju wykonawc inwestycji. Prace powinny zakoczy si do koca tego roku. Bdzie to najwikszy wybieg dla psw w naszym miecie.

  Kolejny wybieg dla pswSzanowni Pastwo!Serdecznie dzikuj wszystkim, ktrzy okazali mi swoje zaufanie przy urnie wyborczej w tegorocznych wyborach parlamentarnych.Kady ten gos jest dla mnie niezwykle wany i z caa pewnoci stanowi bdzie bodziec dla mojej dalszej aktywnoci.

  Z wyrazami szacunku, Krzysztof azikiewicz

 • wiadomoci samorzdowe 3

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Aktualnoci

  Magda Rajtor, Marta rutwa iOli-wia Haupka 4 padziernika wzi-y udzia w Mistrzostwach Europy w akrobatyce sportowej w Riesie wNiemczech. Dziewczyny wkon-kurencji trjka kobiet w kategorii 13-19 zdobyy 4 miejsce. Do me-dalu zabrako 0,2pkt. W finaowej rywalizacji dziewczta pokonay reprezentacj Rosji, Bugarii, Biao-rusi iHolandii.Kilka dni pniej Druyna Acro Team Silesia, w ktrej wystpuj zawodnicy DOSiR-u Sokolnia Cho-rzw przebojowo zaprezentowaa si w odcinku programu Mam

  talent w TVN. Druyna Acro Team Silesia to najlepsi akrobaci z trzech lskich klubw: DOSiR Sokolnia Chorzw, AWF Katowice oraz KPKS Halemba Ruda lska. Wrd nich s mistrzowie Polski wakrobatyce sportowej oraz me-dalici turniejw krajowych i mi-dzynarodowych. Wystp spodoba si zarwno jury jak i publicznoci. To jest taki moment, w ktrym przenosicie mnie do tak fanta-stycznego, innego wiata. Ogrom-ny szacunek za prac powie-dziaa Agnieszka Chyliska, jedna zjurorek programu.

  W Sokolni maj talentChorzowska Sokolnia ma za sob kolejne udane wystpy, zarwno sportowe jak i rozrywkowe.

  Stra przyjrzaa si numeromDzielnicowi chorzowskiej stray miejskiej prowadzili

  kontrol numeratorw posesji.

  Z reguy dwa razy w cigu roku, wiosn i jesieni, stra miejska przeprowadza kontrol numera-torw posesji. Henryk Rusnak, kierownik referatu dzielnico-wych stray miejskiej w Chorzo-wie, podkrela, e brak numeru

  porzdkowego posesji lub jego ze umiejscowienie moe by przyczyn problemw. - Jest to uciliwe szczeglnie w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok. Brak, zwaszcza podwietlonej numeracji, moe

  na przykad opni akcj sub ratowniczych, ktre musz szybko dotrze na miejsce zda-rzenia. Pamitajmy, e za wszel-kie nieprawidowoci zwizane z numeratorem odpowiada ad-ministrator posesji, a wszelkie

  zaniedbania mog by traktowa-ne jak wykroczenie. W Chorzo-wie, zadaniem stranika, rzadko dochodzi do takich sytuacji. - Z reguy wystarczy upomnie-nie i numerator pojawia si na swoim miejscu.

  Chorzowska stra miejska apeluje do mieszkacw oraz osb przy-jezdnych o zachowanie szczegl-nej ostronoci podczas wizyt na grobach w okresie Wszystkich witych. Funkcjonariusze radz, aby unika pozostawiania warto-ciowych przedmiotw w pojaz-dach zaparkowanych w okolicach cmentarzy. - Odwiedzajc groby najbliszych zapominamy o zwr-ceniu uwagi na rzeczy osobiste. Zodzieje bezwzgldnie to wyko-rzystuj. Dlatego zwrcimy na to szczegln uwag mwi Henryk Rusnak, kierownik referatu dziel-nicowych stray miejskiej wCho-rzowie

  Stranicy bd patrolowa nekro-polie wsplnie z policj 29 i 30 padziernika w godzinach popou-dniowych. Natomiast 31 padzier-nika oraz 1 i 2 listopada wcz si do oglnopolskiej akcji Znicz. - Apelujemy do kierowcw, aby ci stosowali si do polece osb, ktre bd kieroway ruchem przy cmentarzach. Bdziemy reagowa na wszelkiego rodzaju przypadki zakcania porzdku oraz zapo-biega aktom kradziey i wandali-zmu. Patrole zobowizane bd te do zapewnienia bezpieczestwa pieszym i zwrcenia uwagi na prawidowo parkowania samo-chodw mwi Henryk Rusnak.

  Patrole w rejonie nekropolii

  Od czwartku, 29 padziernika, w okolicach chorzowskich cmentarzy bdzie wicej ni

  zwykle patroli stranikw miejskich i policji.

  Warto by z ChorzowaRyszard Riedel, Franz Waxman, Teodor Kalide czy Gerard Cielik. Co czy tych ludzi? Wszyscy mieszkali w Chorzowie. Urzd Miasta podkrela w ten sposb, e chorzowianin

  brzmi dumnie i zachca do zameldowania si w naszym miecie.

  W Chorzowie przybywa osb, ktre z rnych powodw nie melduj si w naszym miecie. Z tego powodu mamy zanion liczb mieszkacw, ktra nie odzwierciedla realnej sytuacji. Poprzez nasz kampani chce-my zachci nowych lokatorw do meldunku oraz pokaza, czemu warto by zChorzowa mwi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.Miastu akcja si zwrci. WCho-rzowie mieszka obecnie ok. 106 tys. ludzi. Dziki temu, e za-melduj si nowi mieszkacy, do miejskiego budetu wpynie wicej pienidzy z podatku do-chodowego.W budecie Chorzowa, kt-ry wynosi ok. 460 milionw zotych, jedna pita pochodzi z udziau w podatku dochodo-wym (to ok. 114 milionw z).

  Chorzw otrzymuje udzia wpo-datku dochodowym proporcjo-nalnie do iloci mieszkacw. A tych weryfikuje si po liczbie zameldowanych. W bardzo du-ym uproszczeniu: jeden nowy mieszkaniec, to okoo tysic z dla miasta.

  Zameldowanie si to prosta czynno. Wystarczy przyj do pokoju nr 6 w Urzdzie Miasta iwypeni wniosek. Trzeba tyl-ko mie dokument potwierdza-jcy stosunek prawny do lokalu tumaczy Stefan Jarczyk, se-kretarz miasta.

  Partnerzy projektu: Ruch Chorzw Studio Fitness Cardio City Restauracja Czerwona Restauracja Dworek Parkowy Sklep zoologiczny Animal Shop Furheart Gallery Oglnopolska Szkoa Jzykowa

  British School Planetarium lskie lskie Wesoe Miasteczko Miejski Orodek Rekreacji

  iSportu Chorzowskie Centrum Kultury lski Ogrd Zoologiczny

  Chorzw czysty i kolorowy to akcja zainaugurowana w ubiegym roku. Jej gwnym celem byo zachcenie do dba-nia o porzdek i uczynienie z przej podziemnych miejsc bardziej przyjaznych. A efek-tem ozdobienie przejcia pod-ziemnego przy Al. Bojownikw o Wolno i Demokracj m.in. rysunkami Marka Raczkow-skiego i graffiti grupy Nietak. Artystom przy wykonaniu prac pomagali uczniowie podsta-wwki. - Akcja spodobaa si chorzowianom wic postano-wilimy j kontynuowa. Tym razem wybralimy przejcie

  przy ul. Metalowcw mwi Anna Poloczek z wydziau usug komunalnych UM. Przej-cie wypenio si wodnymi stworzeniami i przypomina akwarium. Graffiti, podobnie jak w roku ubiegym, wykona-a grupa Nietak z pomoc naj-modszych chorzowian.

  Akwarium przy Metalowcw

  Przejcia podziemne w naszym miecie staj si coraz bardziej kolorowe.

 • wiadomoci samorzdowe4

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Rozmaitoci

  Na przystawk omiornica, na danie gwne kaczka i na deser mus czekoladowy. To najlepsze chorzowskie potrawy wybrane w plebiscycie Chorzowskie Smaki 2015. Laureatw poznalimy podczas finau akcji w sobot 17 padziernika na ul. Jagielloskiej.

  Najlepsze chorzowskie smaki roku 2015

  Fot.

  Paw

  e M

  iko

  ajcz

  yk

  Piotr Baron, Aleksander Woniak, Piotr Zaczkowski i Radosaw Kobierski. To czwrka laureatw tegorocznych nagrd prezydenta w dziedzinie kultury. Gala odbya si w sobot wieczorem w Teatrze Rozrywki.

  Nagrody prezydenta w dziedzi-nie kultury wrczane s co roku przy okazji inauguracji no-wego roku kulturalnego. Impre-z poprowadzi Kamil Franczak, aktor Teatru Rozrywki i Wiesaw Cikowski, zastpca prezydenta Chorzowa ds. spoecznych. O tym, kogo wybierzemy, cza-sami decyduj niuanse, ktre przekonuj czonkw specjal-nie powoanej komisji nagrd prezydenta. I to nie bdzie ad-na kokieteria. To niesamowicie wyrwnane wspzawodnictwo. Czsto przyznajemy nagrody ze wiadomoci, e mona byo ich przyzna wicej mwi Wiesaw Cikowski, zastpca prezydenta Chorzowa ds. spo-ecznych, ktry przewodniczy kapitule przyznajcej nagrody prezydenta.W tym roku wrczono cztery sta-tuetki. Pierwsza powdrowaa do Piotra Barona, jednego z najbar-dziej rozpoznawalnych gosw Polskiego Radia. Prowadzcy mi-

  dzy innymi List Przebojw Trjki nie kry wzruszenia po tym, jak otrzyma statuetk Chopca za-bdziem. Ten ptak ze statuetki jest dla mnie symbolem czego, co ma si unie i pofrun w gr. Tak jest zmarzeniami. My w Chorzowie zawsze dorastalimy i marzyli-my o wielu rzeczach. Dla mnie imoich kolegw marzeniem byo zagra wRuchu. Kiedy na placu podszed do mnie witej pami-ci Gerard Cielik i powiedzia Przyjd na Ruch. I zaczem gra. Potem pojawiy si inne ma-rzenia. Byo kko recytatorskie, pierwsze szkolne radio. Teraz wi-dz, jak Chorzw dziki kulturze wzbija si w gr. I myl sobie, e to ja powinienem Chorzowowi przyzna statuetk powiedzia Piotr Baron.To bya tego wieczoru jedyna nagroda w dziedzinie kultury za rozpowszechnianie kultury. Po-zostae przyznano za dziaalno twrcz.

  Radosaw Kobierski to urodzony w Chorzowie prozaik, krytyk li-teracki, poeta i felietonista. Jest wsptwrc grupy literackiej Na Dziko. Jego wiersze i proz tuma-czono na wiele jzykw. To jest najcisza z nagrd, ktre bd mia w domu. Nie mam na uwadze tylko waciwoci fizycz-nych, ale te warto symboliczn. Dobrze jest, gdy uznanie przycho-dzi z wasnego domu przyzna odbierajc nagrod z rk prezy-denta Andrzeja Kotali.Podobnego zdania jest Aleksander Woniak, muzyk, kompozytor, araner, wsptwrca grup mu-zycznych PIN oraz Yejku. Beata Kozidrak powiedziaa mi kiedy, e nigdy nie bdziesz pro-rokiem we wasnym miecie. Na szczcie u mnie to si nie spraw-dzio. To bardzo wana nagroda dla mnie stwierdzi Aleksander Woniak.Miniatura rzeby Teodora Kalide-go powdrowaa rwnie do Pio-tra Zaczkowskiego, absolwenta

  III liceum oglnoksztaccego im. Stefana Batorego, pisarza, felieto-nisty, dyrektora instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodw. Chopiec z abdziem to dla mnie bardzo sentymentalna na-groda. Jako dziecko przechodzi-em obok fontanny na pl. Matej-ki. Nie wiedziaem wtedy nawet, czyja to rzeba. Po prostu zapisaa si gdzie na dnie mojej pamici. A na dnie pamici zapisuje si zwykle dom. Moemy przecie bywa, w rnych miejscach, ale nie nazw ich domem. A Cho-rzw domem dla mnie jest przy-zna Piotr Zaczkowski.To bya ju dwudziesta, jubi-leuszowa gala, podczas ktrej wrczano nagrody prezydenta. Wyrnieni otrzymuj statuetk Chopca z abdziem, miniatur rzeby Teodora Kalidego.Gal uwietni wystp Rebekki Bakken, artystki jazzowej pocho-dzcej z Norwegii.

  lubuj rzetelnie peni m po-winno nauczyciela wychowaw-cy i opiekuna modziey, dy do peni rozwoju osobowoci ucznia i wasnej, ksztaci i wychowy-wa mode pokolenie w duchu umiowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Kon-stytucji Rzeczypospolitej Polskiej t tre lubowania wypowie-dziao w Chorzowskim Centrum Kultury kilkudziesiciu nauczy-cieli, ktrzy awansowali do stop-nia nauczyciela mianowanego.Spotkanie byo rwnie okazj do poruszenia biecych tematw chorzowskiej owiaty.

  Wiesaw Cikowski, zastp-ca prezydenta ds. spoecznych przyzna, e dziki temu, e sze-ciolatkowie poszy w tym roku do szkoy, pierwszy raz nie byo problemw z miejscami w przed-szkolach dla chorzowskich dzieci. Kady, kto chcia zapisa dziec-ko do przedszkola, mg to zrobi, bo byo dla niego miejsce. Jeszcze

  nigdy tak nie byo powiedzia W. Cikowski.Jednak wielu rodzicw boi si po-sya wczeniej dzieci do szkoy. wiadczy o tym dua liczba odro-cze wydanych przez poradni psy-chologiczno-pedagogiczn (byo ich dwiecie).W Chorzowie nie ma te proble-mu ze zbyt du liczb uczniw w pierwszych klasach, jak to bywa w innych miastach. Nie musielimy wprowadza zmianowoci doda zastpca pre-zydenta.Oglnie w Chorzowie otwarto o 26 pierwszych klas wicej ni rok temu.

  Inaczej wyglda sytuacja w gimnazjach i szkoach po-nadgimnazjalnych. Tam uby-wa uczniw, ale nie na tyle, by liczba chorzowskich uczniw malaa. Bilansujc w Chorzo-wie otwarlimy dodatkowo 11 klas w porwnaniu z ubiegym rokiem podsumowa W. Ci-kowski.

  W plebiscycie wzio udzia 21 restauratorw. Werdykt dzie-witej edycji zalea w caoci od klientw, a nie jak byo w la-tach ubiegych od kapituy, ktra kosztowaa wszystkie serwowa-ne dania.Mieszkacy Chorzowa uznali, e najlepsz przystawk jest omior-nica z chorizo podana z modymi ziemniakami i palon cebul z do-datkiem sosu romesco. Nagroda jest dla nas zawsze du-ym wyrnieniem. Od kilku lat to wanie klienci wybierali nasze dania w plebiscycie internautw. W tym roku klienci wybierali najlepsze dania we wszystkich kategoriach i znw udao nam si wygra. To due wyrnienie dla

  nas. Docenienie przez naszych klientw jest dla nas najwaniej-sze mwi Magdalena Baszczyk z Maana Bistro & Wine Bar. Restauracja postanowia przeka-za swoj wygran na rzecz cho-rzowskiego domu dziecka.

  Pozostae dwie nagrody za najlep-sze danie gwne i deser pow-

  droway do restauracji Czerwona.Danie gwne to pier z kaczki z sosem pomaraczowo-konia-kowym serwowana z kluskami gnocchi i gratin z buraka...

  a deser to mus czekoladowy zMar-sala serwowany z lodami winio-wymi i ziemi czekoladow.

  Wszystkie nasze dania s przy-rzdzane z najwyszej jakoci skadnikw. Tym bardziej cieszy, e t jako docenili chorzowianie. Bardzo dua grupa ludzi odwie-dzia nasz restauracj. W okre-sie promocyjnym sprzedalimy ponad trzysta kaczek i dwiecie deserw. Dzikuj wszystkim,

  ktrzy nas docenili przyznaje Aleksandra Jadwiszczok-Budak zrestauracji Czerwona.Nagrody wyrnionym wrczy prezydent Chorzowa. Jest to konkurs, ktry promuje restaura-cje i nasze walory kulinarne. Wie-le osb do Chorzowa przyjeda

  imoe pozna naszych mistrzw kuchni. To wietna promocja mia-sta powiedzia Andrzej Kotala.Podczas imprezy mieszkacy mo-gli skosztowa tzw. kuchni mole-kularnej, a take gorcej czekolady serwowanej przez uczniw Zespo-u Szk Gastronomicznych.

  Nauczyciele witowali16 nauczycieli i 23 dyrektorw szk otrzy-mao nagrody prezydenta. W Chorzowskim

  Centrum Kultury odbyy si miejskie uroczy-stoci z okazji wita Edukacji Narodowej.

  Nagrody wielkiej wagi

 • wiadomoci samorzdowe 5

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj (PO WER) skierowany do osb do 29 roku ycia, w tym rwnie modzie-y ktra nie pracuje, nie kszta-ci si i nie szkoli. W Programie wziy dotychczas udzia 302 osoby, ktre skorzystay ze sta-y i bonw staowych, szkole i bonw szkoleniowych, dotacji na rozpoczcie dziaalnoci go-spodarczej, refundacji kosztw opieki nad dzieckiem.

  Regionalny Program Opera-cyjny Wojewdztwa lskie-go (RPO WSL) skierowany do osb bezrobotnych powyej 30 roku ycia i nalecych do jed-nej z poniszych grup: kobiety osoby dugotrwale bezrobotne osoby z niepenosprawnoci osoby o niskich kwalifikacjach osoby powyej 50 roku ycia.

  W Programie uczestniczyo do-tychczas 107 osb, ktre sko-rzystay ze stay, skierowa na doposaone przez Urzd stano-wiska pracy, szkole, dotacji na

  rozpoczcie dziaalnoci gospo-darczej, refundacji kosztw opie-ki nad dzieckiem.Od pocztku roku 2015 w pro-gramach PO WER i RPO PO WSL uczestniczyo lub nadal uczestnicy 409 osb. Okres re-alizacji projektw koczy si wdniu 31.12.2015 r.

  Aktualnie Urzd dysponuje rodkami finansowymi na: doposaenia stanowisk pracy

  dla Pracodawcw zaintereso-wanych zatrudnieniem osb bezrobotnych, nalecych do grupy osb dugotrwale bezro-botnych lub po 50 roku ycia lub niepenosprawnych. Kwo-ta refundacji wynosi 18 ty. z.

  ksztacenie ustawiczne pracow-nikw i pracodawcw wwieku powyej 45 lat w ramach Krajo-wego Funduszu Szkoleniowego.

  Zapraszamy do wsppracy wykorzystaj szans.

  Blisze informacje udzielane s w PUP Chorzw w pok. nr 2 lub pod nr tel. 32 34 97134.

  Dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej Urzd pozyska rodki dla osb bezrobotnych na dotacje do za-oenia dziaalnoci gospodarczej w wysokoci. Dziki tym rod-kom wsparcie uzyska w 2015 roku 86 osb bezrobotnych za-kadajcych wasny biznes. Jedn z ciekawych dziaalnoci gospodarczych jak zaoya osoba bezrobotna przy wsparciu rod-kw Funduszu pracy jest szycie strojw ludowych i prowadzenie warsztatw artystycznych, kt-rych gwnym profilem jest na-uka rnych metod nanoszenia iutrwalania aplikacji na tkaninie.

  Elektroniczna rejestracja w Urzdzie Pracy!Aby zarejestrowa si w Urz-dzie Pracy bez koniecznoci czekania w kolejce wystarczy przesa zgoszenie do rejestracji (www.praca.gov.pl) a nastp-nie zgosi si do Urzdu w wy-znaczonym dniu o wyznaczonej godzinie z kompletem dokumen-tw i dokona rejestracji.

  Miasto

  ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101 www.pupchorzow.plPowiatowy Urzd Pracy

  Opracowano we wsppracy z Powiatowym Urzdem Pracy

  PowiatowyUrzd Pracy

  Projekty realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Chorzowie z EFS w 2015 roku

  W tym roku Powiatowy Urzd Pracy w Chorzowie realizuje dwa projekty z Europejskiego Funduszu Spoecznego dla 499 osb bezrobotnych z terenu Chorzowa.

  - Jest pani dowodem na to, e chcie to mc. Prowadzi pani nietypow dziaalno gospodarcz... - Malowany lsk jest autorskim projektem cyklu warsztatw skie-rowanych do modziey gimna-zjalnej, licealnej oraz dorosych. Osoby na warsztatach poznaj techniki malowania tkanin in-spirowanych motywami lski-mi, ludowymi. Chciaam w ten sposb ocali od zapomnienia dziedzictwo, jakim jest lski strj ludowy. Mam marzenie by, ludzie zaczli chodzi w elementach regionalnych strojw takich jak szlajfy, nie tylko z okazji wit religijnych, ale i na co dzie. Po namowach ze strony Domu Kul-tury w Chorzowie Batorym zde-cydowaam si zoy wniosek odotacj z Urzdu Pracy.

  W jaki sposb uzyskaa pani dotacj z Urzdu Pracy? Czy

  kto pomaga pani w napisa-niu biznesplanu? - Wizyty w Urzdzie Pracy byy dla mnie miym dowiad-czeniem, otrzymaam fachow pomoc: w jaki sposb napisa wniosek, jakich bdw unika przy pisaniu. Biznesplan na-pisaam bez niczyjej pomocy, poniewa sama dobrze wie-dziaam, jakie materiay s mi potrzebne do pracy.

  Prowadzi pani warsztaty ar-tystyczne dla dzieci i modzie-y. Kogo atwiej si uczy?- Przyjemno jest zawsze dua, niezalenie od wieku tych osb. Wiadomo, e nauka dzieci jest bardziej absorbujca, ze wzgl-du na ich ywioowo i pomy-sowo. Podchodz do swojej pracy jak do misji, poniewa nie chc by zapomniano trady-cj, w ktrej si wychowaam. Jednak moja dziaalno nie

  ogranicza si jedynie do misji, poniewa, nie oszukujmy si, dziaalno gospodarcza jest na-stawiona na wymiern korzy, jak jest zysk.

  W swoich pracach odwouje si pani do lskiej tradycji, prosz powiedzie jak definiu-je pani lsk? - lsk to ziemia, ktra mnie wykarmia. Ziemia, ktra mnie inspiruje. Ziemia, ktra pozwala mi si rozwija i zaraa swoj pasj innych.

  Ta ziemia mnie inspiruje.

  Joanna Decowska pozyskaa rodki na rozpoczcie dziaalnoci gospo-darczej z funduszu Powiatowego Urzdu Pracy w Chorzowie

  Rozmowa z Joann Decowsk, wacicielk chorzowskiej firmy zaj-mujcej si prowadzeniem warsztatw artystycznych oraz wytwa-rzaniem wyrobw rkodzielniczych

  Dla maluchw i rodzicwW siedzibie Klubu Malucha przy ul. Dbrowskiego 7 dwa razy wtygodniu bawi si dzie-ci w wieku 2-3 lat. W Kciku Maego Artysty maluchy i ich rodzice odkrywaj swe talenty plastyczne. 6-i 7-latki piewaj w zespole wokalnym, a dzieci w wieku 3-9 lat oraz ich rodzice raz w miesicu spdzaj popou-dnia... brudne, ale nie nudne.

  - Klub Malucha to miejsce, w ktrym patrzymy caocio-wo na potrzeby rozwojowe, emocjonalne, kulturalne ispo-eczne dzieci - opowiada Agata Gruszka-Zorychta, manager Klubu Malucha. - Zaszczepia-my w nich ciekawo wia-ta, zainteresowanie muzyk, sportem, plastyk. Tak by w przyszoci chciao im si

  chcie. Nasza dziaalno po-budza rwnie rodzicw. Po-kazujemy im jak przez zabaw mona uczy dziecko, jak nie rezygnowa ze swoich zainte-resowa i pasji. Raz w tygo-dniu klub zaprasza te mamy na godzinny aerobik i panie w ciy na gimnastyk, z kolei raz w miesicu do Koa gospo-dy miejskich.

  Wolontariusze odwiedzaj pacjen-tw oddziau geriatrycznego i od-dziau rehabilitacji neurologicznej w Zespole Szpitali Miejskich oraz maych podopiecznych Chorzow-skiego Centrum Pediatrii i Onko-logii. - Jeli w ten sposb moemy umili pacjentom czas, to znaczy e robimy co potrzebnego. Widzi-my, e ciesz si z naszej obecnoci, chc porozmawia, pogra w karty, zabawi si w zgadywanki, co prze-cie te jest dla nich czci rehabi-litacji mwi Izabela Gadziska, koordynator wolontariuszy wCho-rzowskiej Strefie Wolontariatu, ktra otwiera kolejne biblioteczki w szpitalnych oddziaach, wyposa-ajc je w ksiki przekazane przez chorzowian, firmy i instytucje.- Przed nami wiele akcji, zbli-a si okres witeczny, kiedy

  nasza pomoc jest szczeglnie potrzebna - przekonuje Gadzi-ska. - Dlatego liczymy na to, e docz do nas nowe osoby, ktre chc bezinteresownie pomaga innym. Czekamy zwaszcza na modych ludzi, ktrym idea wo-lontariatu jest bliska. Razem zdo-amy zrobi o wiele wicej.Osoby, ktre chciayby doczy do Chorzowskiej Strefy Wolonta-

  riatu, mog przyj do jej siedzi-by przy ul. Dbrowskiego 7 lub zadzwoni pod nr tel. 500-584-170. Wizyty wolontariuszy wod-dziale geriatrycznym ZSM od-bywaj si w rody od 15 do 17, w oddziale rehabilitacji neurolo-gicznej we wtorki, od 14 do 16, zkolei w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii we wtorki od 14 do 16.

  Chorzowska Strefa Wolontariatu poszerza dziaalno i rusza wteren. Grupy wolontariackie pod wodz swoich liderw rozpoczy regularne wizyty w chorzowskich szpitalach.

  Wolontariusze odwiedzaj pacjentw

 • wiadomoci samorzdowe6

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Gospodarka komunalna

  ul. Batycka 8, tel. 32 757 15 00 www.pgm-chorzow.euZakad Komunalny PGM

  Opracowano we wsppracy z Zakadem Komunalnym PGM w Chorzowie

  Za nami pierwsze spotkanie z cyklu Praca za czynsz dla Mieszkacw, ktre 25 wrzenia zorganizowano na terenie Zakadu Komunalnego PGM przy ul. Batyckiej 8. Celem przedsiwzicia jest propagowanie programu Praca za czynsz, a take

  przekazanie informacji o moliwociach uzyskania pomocy w chorzowskich instytucjach i organizacjach.

  Wsplnie atwiej rozwiza problemy

  Podczas spotkania zaprezen-towane zostay: Komisja ds. Rodziny i Pomocy Spoecznej Rady Miasta Chorzowa, Oro-dek Pomocy Spoecznej, Cen-trum Inicjatyw Spoecznych, Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzw, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, Centrum Pra-

  cy Socjalnej, Powiatowy Urzd Pracy, Przedszkole Integracyj-ne nr 12, Fundacja S.O.S. Psia Chata, Schronisko dla Zwierzt oraz Centrum Przedsibiorczo-ci. Mieszkacy mogli otrzyma komplet informacji o tym, gdzie uda si po pomoc w trudnych sytuacjach yciowych, zgodnie

  z hasem przewodnim przed-siwzicia: MOE I TY ZNAJ-DZIESZ ROZWIZANIE SWO-ICH PROBLEMW. Organizatorzy spotkania przy-gotowali wiele dodatkowych atrakcji, m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu czonkw Stowarzyszenia No-

  woczesny Chorzw oraz przed-stawienie teatralne pod tytuem Nie samotno przygotowane przez pracownikw Przedszko-la nr 12 w Chorzowie. Dzieci z tego wanie przedszkola za-prezentoway rwnie swoje ta-lenty wokalne. Ponadto wystpi zesp taneczny Dziewczyn-

  ki z jedynki, wywodzcy si z Chatki przy ul. Ratuszowej w Chorzowie. Duym powodze-niem cieszy si kcik malucha. Gry i zabawy dla dzieci prowa-

  dzone byy przez wykwalifiko-wanych pedagogw, a cao koordynowaa Agata Gruszka--Zorychta z Chorzowskiej Strefy Wolontariatu.

  Program - likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksow termo-modernizacj obj trzy budynki mieszkalne, wielorodzinne

  znajdujce si przy ul. Hetmaskiej 5, Hetmaskiej 7 i w. Barbary 27 w Chorzowie.

  W celu polepszenia jakoci powietrza powoany zo-sta program ,,Likwidacja niskiej emisji wspierajca wzrost efek-tywnoci energetycznej i rozwj rozproszonych odnawialnych rde energii (cz 1). Program pilotaowy KAWKA.Celem programu jest zmniej-szenie naraenia ludnoci na oddziaywanie zanieczyszcze powietrza w strefach, w ktrych wystpuj znaczce przekro-czenia dopuszczalnych i doce-lowych poziomw ste tych zanieczyszcze, poprzez opra-cowanie programw ochrony powietrza oraz poprzez zmniej-szenie emisji zanieczyszcze, w szczeglnoci pyw PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.W drugiej edycji KAWKI dofi-

  nansowanie uzyska jeden wnio-sek z Chorzowa: Likwidacja ni-skiej emisji wraz z kompleksow termomodernizacj budynkw mieszkalnych znajdujcych si przy ulicy Hetmaskiej 5, Het-maskiej 7 i w. Barbary 27.Przed podjciem prac mieszka-nia w budynkach ogrzewane byy za pomoc piecw ka-flowych opalanych wglem. Wystpowao niedogrzewanie pomieszcze ze wzgldu na niewystarczajc ilo ciepa produkowan z tych urzdze. Doprowadzio to do zawilgoce-nia przegrd zewntrznych. Jed-nym z gwnych zada progra-mu bya likwidacja 23 piecw kaflowych ceramicznych. Po wykonaniu termomoderniza-cji przeznaczenie budynkw nie

  ulego zmianie, poprawiony zo-sta przy tym ich standard energe-tyczny, a cao obiektw spenia obecne normy i przepisy.Dodajmy, e w pierwszej edycji KAWKI dofinansowanie uzyska inny wniosek z Chorzowa: Ter-momodernizacja docieplenie cian i modernizacja systemw ogrzewania budynkw przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstacw 60a (wy-miana instalacji c.o.).Program termomodernizacji bu-dynkw jest realizowany przez PGM od 2005 r. i cznie komplek-sowej termomodernizacji z li-kwidacj niskiej emisji poddano 42 budynki mieszkalne w tym 8 budynkw przyczono do sieci ciepowniczej, a 34 budynki wy-posaono w c.o. etaowe gazowe.

  Ekologiczne efekty programu KAWKA

  Likwidacja niskiej emisji

  Budynki przy ul. Hetmaskiej 5 i 7.

  Budynki przy ul. w. Barbary 27.

  Zakad Komunalny PGM w Chorzowie informuje, e 1 padziernika 2015 r. roku zostaazlikwidowana KASA w siedzibie Zakadu przy ul. Batyckiej 8.

  Patnoci mona realizowa we wszystkich oddziaach ING Bank lski na terenie Chorzowa bez ponoszenia dodatkowych opat.

  Zapa w banku zamiast w kasie

 • wiadomoci samorzdowe 7

  w i a d o m o c i s a m o r z d o w e

  Kadego roku miasto ponosi kosz-ty zwizane z biecym utrzy-maniem obiektw mostowych wtym mostu nad Raw wcigu ul. Dbrowskiego. Po przeprowa-dzeniu przez CHPWiK w ubie-gych latach inwestycji zwizanej z modernizacj gospodarki wod-no-ciekowej, w wyniku ktrej rzeka Rawa zostaa zarurowana most przesta peni swoj funk-cj. Przeszkoda w postaci otwar-tego kanau znikna wic nie ma powodw, aby utrzymywa obiekt mostowy w tym miejscu. Przebudowa ul. Dbrowskiego pozwala na jego likwidacj. W zwizku z powyszym wy-czony z ruchu pojazdw zostanie odcinek ul. Dbrowskiego po-

  midzy rejonem skrzyowania z ul. Armii Krajowej i rejonem dojazdu do sklepu ALDI.

  Na czas prowadzonych robt wy-znaczone zostan objazdy prowa-dzone cigiem ulic:

  z kierunku ul. Armii Krajo-wej (pas ruchu do Katowic) wkierunku ul. Dbrowskiego:

  ul.Armii Krajowej - al. Bojow-nikw o Wolno i Demokra-cj - cznica dw 902 (DT) w kierunku witochowic - ul. Dbrowskiego,

  z kierunku ul. Armii Krajowej (pas ruchu do witochowic) w kierunku ul.Dbrowskiego: ul. Armii Krajowej - ul. Kato-wicka (wwitochowicach)

  ul. onierska (w witochowi-cach) - cznica dw 902 (DT) wkierunku Chorzowa - dw 902 (DT) - cznica dw 902 (DT) do ul. Dbrowskiego - ul. D-browskiego,

  z kierunku ul. Dbrowskiego w kierunku ul. Armii Krajowej: ul. Dbrowskiego - cznica dw 902 (DT) w kierunku Katowic -

  dw 902 (DT) - cznica dw 902 (DT) wkierunku al. BoWiD - al. BoWiD - ul. Armii Krajowej.

  Kierowcom poruszajcym si ci-giem Drogowej Trasy rednicowej w kierunku Chorzowa Batorego lub autostrady A4 polecamy ko-rzystanie z wza drogowego przy al. Bojownikw oWolno i De-mokracj lub przy ul. Gaeczki.Na czas realizacji ww. zadanie zmienione zostan trasy prze-jazdu autobusw komunikacji zbiorowej. Szczegy ww. zmian znale mona na stronach KZK GOP: www.kzkgop.com.pl

  Prace zostan zakoczone na przeomie padziernika i li-stopada.

  Infrastruktura drogowa

  ul. Batycka 8A, tel. 32 241 12 70 www.mzuim.chorzow.euMiejski Zarzd Ulic i Mostw

  Opracowano we wsppracy z Miejskim Zarzdem Ulic i Mostw

  Bardzo czstym problemem zgaszanym przez mieszkacw Chorzowa, zarwno do Miejskiego Zarzdu Ulic i Mostw, jak i do policji, jest zagroenie bezpieczestwa powodowane przez kierowcw poruszajcych si po ulicach miasta z nadmiern prdkoci. Problemy te zgaszaj zwaszcza osoby mieszkajce przy ulicach o charakterze lokalnym i osiedlowym. Czstym postulatem mieszkacw tych ulic

  jest wniosek o zabudow tzw. progw zwalniajcych, ktre maj by lekarstwem na niezdyscyplinowanych kierowcw.

  Rozpoczy si prace zwizane z likwidacj obiektu mostowego nad rzek Raw, ktry zlokalizowany jest w cigu ulicy Dbrowskiego.

  Progi to wiksze bezpieczestwo

  Progi zwalniajce s pozornie bardzo skutecznym rod-kiem na uspokojenie ruchu, ale niewiele osb zdaje sobie spra-w, e rozwizanie to ma wiele wad i nie zawsze mona je za-stosowa. Przepisy dosy szcze-gowo okrelaj kiedy i na ja-kich drogach takie progi mona zastosowa.- Podstawowym warunkiem, ktry naley speni aby rozwa-a zabudow progu zwalniaj-cego na drodze jest wykazanie, e na danej drodze konieczne jest skuteczne ograniczenie prdkoci a inne metody nie mog by stosowane lub ich skuteczno jest niewystarcza-jca mwi Piotr Wojtala, dy-rektor Miejskiego Zarzdu Ulic i Mostw. - Tak wic zarzdca drogi nie moe progw stoso-wa bezkrytycznie i na wnio-sek mieszkacw. Formalnie monta progu powinien by uzasadniony m.in. przez policj, ktra stwierdza nagminne przy-padki przekraczania prdkoci na danej ulicy a brak jest innych metod na skuteczne ogranicze-nie takiego procederu.Naley rwnie pamita, e stosowania progw zwalniaj-cych skutkuje wzrostem haasu i wibracji w rejonie ich zabudo-wy std czsto po pewnym czasie osoby wnioskujce

  oprogi - domagaj si ich de-montau. Innym problemem jest omijanie progw i jazda po chodnikach i zielecach.W celu uspokojenia ruchu w krajach Europy Zachodniej zamiast progw zwalniajcych stosuje si powszechnie tzw. strefy ograniczonej prdkoci (np. ZONE 30 ). W polskim ko-deksie rwnie wystpuje znak okrelajcy stref ograniczonej prdkoci. Jest to znak B-43 strefa ograniczonej prdkoci ktry wskazuje, e wjedamy w obszar na ktrym obowi-zuje ograniczenie prdkoci do

  wartoci wyraonej na znaku.Nie jest to wic zwyke ogra-niczenie prdkoci, ktre obowizuje do najbliszego skrzyowania - jak sdzi wie-lu kierowcw. Ograniczenie to obowizuje do miejsca usta-wienia znaku B-44 koniec strefy ograniczonej prdkoci, a wic obowizuje na wszyst-kich ulicach zlokalizowanych w strefie.- W krajach Europy zachodniej stosowanie stref ograniczo-nej prdkoci jest skutecznym sposobem na uspokojenie ru-chu na terenach osiedli czy

  dzielnic domkw jednorodzin-nych dodaje Wojtala. - Nie bez znaczenia dla skutecznoci tego rozwizania jest fakt, e stosowanie si do ograniczenia prdkoci w strefach jest czsto egzekwowane przez policj.Miejski Zarzd Ulic i Mostw w porozumieniu z Wydziaem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wprowadzi na wjedzie do stref ograniczonej prdkoci dodatkowe oznako-wanie poziome na jezdni napis STREFA 30 lub STREFA 40.- Oznakowanie to ma uwiado-mi kierowcom, e wjedaj

  w obszar po ktrym powinni porusza si duo wolniej ni na pozostaych ulicach. Za kierowcom, ktrzy bd odpor-ni na zastosowane oznakowa-

  nie, niewtpliwie pomog pla-nowane w tym roku czstsze kontrole prdkoci prowadzone w strefach przez funkcjonariu-szy policji wyjania Wojtala.

  Likwidacja mostu przy Dbrowskiego

  Przepraszamy za powstae utrudnienia i prosimy o zachowanie szczeglnej ostronoci w miejscu

  prowadzonych prac oraz na trasach wyznaczonych objazdw.

 • wiadomoci samorzdowe8Rozrywka

  WIADOMOCI SAMORZDOWE Wydawca: Urzd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

  Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzdu Miasta Chorzw Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddzia Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

  www.chorzow.eu

  Wrd osb, ktre nadel prawidowe rozwizanie naszej krzywki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadetw. Rozwizania krzywki naley nadsya do Biura Prasowego Urzdu Miasta wChorzowie

  (ul. Rynek1, Chorzw) do 15 padziernika 2015 r.

  Zwycizcami krzywki z wrzenia s: Maciej Basiak, Krystyna Podemska, Agnieszka i Tomasz GruszczyscyGratulujemy! Po odbir nagrd zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

  CHORZOWSKA KRZYOWKA

  Meksyk, hebrajski i tace

  - Cieszy nas bardzo, e w tym semestrze pojawio si wiele nowych twarzy, oczywicie s znami rwnie nasi najwytrwal-si suchacze. To mio, e powi-caj swj czas i tak ochoczo ko-rzystaj z przygotowanej przez nas oferty edukacyjnej. Coraz wicej seniorw chce uczy si jzykw obcych, zgbia tematy technologiczne, zajmowa si ar-tystycznym rkodzieem mwi Magorzata Culak, manager Chorzowskiej Akademii Seniora.Now inicjatyw jest Klub Po-drnika, czyli cykl spotka obieywiatw, ktrzy suchaj

  i rozprawiaj o turystycznych atrakcjach globu. 10 listopada br. bd poznawa Meksyk od podszewki, a 8 grudnia opowia-da olskiej Wigilii. Ciekawym przedsiwziciem jest rwnie Stolarnia pod scen, w ktrej trzy razy w tygodniu odbywa si heblowanie, malowanie, tapice-rowanie i renowacja mebli pod okiem Marka Baweji, specjalisty zzakresu stolarki drewnianej.- Naszych seniorw zaprasza bdziemy rwnie na wykady o zdrowiu, bo ten temat bardzo ich interesuje. 17 listopada rzecz bdzie o osteoporozie, a dokad-

  nej o tym jak mona jej zapobiec i jak powstrzyma jej rozwj. Podczas konsultacji z lekarzem seniorzy dowiedz si czy grozi im zamanie w cigu najbliszych 10 lat mwi Magorzata Culak.Wszystkie zajcia w akade-miach seniora s bezpatne. Od-bywaj si w budynku przy ul. Dbrowskiego 7, w Starocho-rzowskim Domu Kultury, MDK Batory, w Chorzowie II przy ul. Pudlerskiej 22 i w Klimzowcu przy ul. Modzieowej 29. Jeli kto miaby ochot doczy do grona suchaczy, moe to zrobi w kadej chwili.

  Ruszy jesienno-zimowy semestr w Chorzowskiej oraz Dzielnicowych Akademiach Seniora. Furor wrd zaproponowanych seniorom zaj robi aqua aerobik w wodzie i na ldzie, taniec i gimnastyka z elemen-

  tami rehabilitacji. Najwikszym zaskoczeniem jest hebrajski.

  W Chorzowskim Centrum Kultury odbya si gala programu CHORZW 60+. Poznalimy zwycizcw plebiscytw Firma przyjazna seniorom oraz Ak-tywny 60+. W tej ostatniej kategorii bezkonkuren-cyjna okazaa si Urszula Staszowska. Gal uwiet-ni wystp Piotra Polka.

  Najaktywniejsza seniorka