Vaš vodič za internetbanku Dobro došli. Ovdje je uvijek ......

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Vaš vodič za internetbanku Dobro došli. Ovdje je uvijek ......

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Va vodi za internetbanku

  Dobro doli.Ovdje je uvijek otvoreno.

 • Dobro doli u internetbanku! Ovdje je uvijek otvoreno pa moete obavljati vae bankovne poslove tad kad vam najvie odgovara. Jedino to vam je potrebno je kompjuter prikljuen na internet i vae osobne podatke za logiranje.

  Internetbanka se nalazi u sklopu zatitnih zidova banke - naeg digitalnog sigurnosnog sistema. Sve se informacije do i od vaeg kompjutera kodiraju tako da nijedno neovlateno lice nema pristupa istome.

  U ovom vodiu moete proitati kako ete se logirati u internetbanku, plaati raune i elektronski prenositi novac. Nai ete i dobre savjete o dru-gim korisnim funkcijama, ali sve to moete raditi u internetbanci ne moe da stane u ovaj vodi.

  Posvetite malo vremena i sami istraite mogunosti. Bie vam od koristi.

  Sadraj

  Posjetiti internetbanku strana 3

  Plaati raune strana 5

  Elektronski prenosi novca strana 7

  Radite malo kako vam je volja strana 9

  Vie korisnih funkcija strana 10

  Ovdje ete dobiti pomo strana 12

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Posjetiti internetbanku uinite sljedee Da bi uli u internetbanku morate se identificirati kroz vau sigurnosnu kutijicu, BankID u mobitelu, ili osobnim kodom.

  1 Uite na swedbank.se. Kliknite na Logga in (Logiraj), gore na desno.

  Logiranje kroz sigurnosnu kutijicu

  2 Upiite va matini broj graana i izaberite

  Skerhetsdosa (Sigurnosna kutijica) u popisu kod Logga in med (Logiraj sa). Kliknite na Fortstt (Nastavi).

  3 Aktivirajte sigurnosnu kutijicu tipkom sa

  strijelom. Upiite va osobni PIN-kod.

  4 U prozoru se sad pojavljuje tekst APPLI.

  Pritisnite brojku 1.

  5 U prozoru se sad pojavljuje jednokratni

  kod, koji unosite u polje za jednokratni kod u internetbanci. Kliknite na Fortstt (Nastavi).

  Logiranje kroz BankID na kartici

  Upiite va matini broj graana i izabe- rite BankID na kartici na popisu kod Logga in med (Logiraj sa). Kliknite na Fortstt (Nastavi).

  Stavite vau karticu u ita kartica.

  Upiite va matini broj u etverougao i izaberite alternativu BankID na kartici.

  Kliknite na Fortstt (Nastavi) i slijedite instrukcije.

  3

  Logiranje kroz lini kod

  Ako samo elite provjeriti saldo ili elektronski preneti novac sa i na vlastite raune u Swedbanci, moete logirati s pomou vaeg osobnog koda (est znakova). U tom sluaju izaberite Personlig kod (Osobni kod) kod Logga in med (Logiraj sa). Osobni kod moete naruiti na Poetnoj stranici pod Tillval/Bestll personlig kod (Izbor/Narui osobni kod).

  Frklaringar p nsta sida

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Savjet!Mislite na to da su sigurnosna kutijica i BankID na kartici osobne isprave. uvajte ih na sigurnom mjestu.

  5

  2

  1

  Postoji vie razliitih modela sigurnosne kutijice. Sve imaju tipku sa strijelom dolje na desno.

  3

  4

  Logiranje kroz sigurnosnu kutijicu

  4

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Plaati raune uinite sljedee 1 Uite pod Betala/verfra (Plaati/Prenositi). Izaberite Bg/Pg-betalningar (Bg/Pg-plaanja).

  Ispunite podatke pod Frn (Od). Prvi put kad plaate novom primaocu ispunjavate bank- odnosno postgiro pod Lgg till ny mottagare (Dodaj novog primaoca). Zatim ispunite Podatke o plaanju, iznos, datum dospijea i OCR ili saopenje.

  2 Kliknite na Lgg till (Dodaj).

  5

  Odobriti novog primaoca i plaanje kroz sigurnosnu kutijicu.

  3 Aktivirajte sigurnosnu kutijicu tipkom sa

  strijelom. Upiite va osobni PIN-kod. Na ekranu se sad pojavljuje tekst APPLI. Pritisnite brojku 2.

  4 Upiite brojke sa internetbanke pod

  naslovom Kontrollnummer (Kontrolni broj), u vaoj kutijici.

  5 Odgovorna kutijica vam sad daje brojani

  kod, koji upisujete u internetbanku u etverougao pod naslovom Svarskod (Odgovorni kod).Kliknite na Godknn (Odobri).

  6 Sad plaanje dospijeva u Popis plaanja. Radi odobrenja plaanja na popisu, kliknite na Till godknna (Za odobriti) i ponovite take 35 gore.n

  Primaoci plaanja koje navodite automatski se uvaju na popisu po abecednim redom, tako da ne morate ispunjavati podatke svaki put kad plaate.

  O datumu dospijeaAko ne navedete datum dospijea plaanje se vri istog dana, ako odobrite plaanje do 10,00 asova. U suprotnom plaanje se vri sledeeg bankovnog dana. Ako navedete datum dospijea, rauni e biti plaeni tog datuma koji ste naveli. Novac se skida sa vaeg rauna dan prije datuma dospijea. Ako je datum dospijea praznik, primalac e novac dobiti zadnjeg radnog dana prije praznika.

  Odobriti novog primaoca i plaanje kroz BankID na kartici

  Stavite vau karticu u ita kartica

  Slijedite instrukcije na ekranu

  Sad plaanje dospijeva u Popis plaanja. Radi odobrenja plaanja na popisu, kliknite na Till godknna (Za odobriti) i ponovite take gore.

  Frklaringar p nsta sida

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  1

  6

  Savjet!Automatski nadzor? Pod naslovom Egna instllningar (Sopstvena podeavanja) na Poetnoj stranici moete naruiti nadzor odreenih informacija kao na primjer elektron-skih faktura i odbijenih plaanja plaanja koja iz nekog razloga nisu prola. Moete izabrati da budete obavjeteni kroz sms poruku ili e-potu.

  Savjet!Obiavajte da unosite plaanja u internetbanku malo-pomalo kako rauni stiu, po datu-mima dospijea. U tom sluaju svi vai rauni bie plaeni na vrijeme.

  Odobriti novog primaoca i plaanje kroz sigurnosnu kutijicu

  3

  4

  5

  4

  6

  2

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Elektronski prenosi novca uinite sljedee 1 Uite pod Betala/verfra (Plaati/Prenositi). Izaberite aktualan naslov pod verfringar

  (Prenosi). Ispunite podatke pod Frn (Od). Prvi put kad radite elektronski prenos novca primaocu ispunjavate klirinki broj, broj rauna i ime i prezime pod naslovom Lgg till ny mottagare (Dodaj novog primaoca). Zatim ispunite iznos, datum prenosa i eventualna saopenja.

  2 Kliknite na Lgg till (Dodaj).

  7

  Odobriti novog primaoca i elektronski prenos novca kroz sigurnosnu kutijicu

  3 Aktivirajte sigurnosnu kutijicu tipkom sa

  strijelom. Upiite va osobni PIN-kod. U prozoru se pojavljuje tekst APPLI. Pritisnite brojku 2.

  4 Upiite brojke koje stoje u internetbanci pod naslovom Kontrollnummer (Kontrolni broj), u vaoj kutijici.

  5 Odgovorna kutijica vam sad daje

  brojani kod, koji upisujete u internet- banku u etverougao pod naslovom Svarskod (Odgovorni kod). Kliknite na Godknn (Odobri).

  6 Primalac plaanja i elektronski prenos novca sad dospijevaju na Popis prenosa. Radi odobrenja plaanja na popisu, kliknite na Till godknna (Za odobriti) i ponovite take 3-5 gore.

  Odobriti novog primaoca i elektronske prenose novca kroz BankID-a na kartici

  Stavite vau karticu u ita kartica

  Slijedite upute na ekranu

  Primalac plaanja i elektronski prenos novca dospijevaju na Popis prenosa. Radi odobrenja prenosa, kliknite na Till godknna (Za odobriti) i ponovite take gore.

  Primaoci plaanja se automatski uvaju na popisu po abecednim redom, tako da ne morate ispunja-vati podatke svaki put kad trebate vriti elektronski prenos novca.

  O datumu prenosaElektronski prenos novca na raun u Swedbanci ili sparbanke stie neposredno na raun primaoca. Ako ne navedete datum novac je dostupan na raunu primaoca istog radnog dana koji nije dan praz-nika, ako odobrite prenos do 13.00 asova. U suprotnom novac je dostupan sledeeg radnog dana koji nije dan praznika.

  Frklaringar p nsta sida

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  1

  8

  Savjet!Informacije o elektronskim prenosima novca i plaanjima su dostupne u internetbanci 18 mjeseci. Obavijesti o uplatama i isplatama na vaim raunima dostupne su 13 mjeseci.

  Odobriti novog primaoca i elektronski prenos novca kroz sigurnosnu kutijicu

  3

  4

  2

  6

  5

 • Potrebna li vam pomo? Nazovite slubu za rad sa strankama internetbanke na 0771-97 75 12, svakog dana od 07.00 do 23.00 .

  Radite malo kako vam je volja

  Pod Egna instllningar (Vlastita podeavanja), koja ete nai na Poetnoj stranici, moete podeavati internetbanku da bude vie po vaoj volji.Moete:

  Podesiti format tekstova i naslova da budu po vaoj volji.

  Ispunite vae osobne podatke samo jednom. Podaci se ponovo upotrebljavaju automatski prilikom ispunjavanja novih obrazaca..

  Izaberite da li elite primati ponude i informacije o razliitim uslugama i dogaajima.

  Izaberite da dobijate nadzor na primjer elektronskih faktura kroz e-potu ili sms poruku.

  uvajte stranice koje esto upotrebljavate kao Favoriti u glavnoj navigaciji, kako bi ih brzo pronali.

  9

  Savjet!Imate li vie plaanja istom primaocu? Uite pod Betala/verfra, Kontohndelser, Histo-riska kontohndelser (Plaati/Prenositi, Dogaaji na raunu, Historijski dogaaji na raunu) a zatim kliknite na aktualnog primaoca. Kliknite na Kopiera (Kopiraj) radi stvar