Dobro doli !!!

download Dobro doli !!!

of 22

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  84
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Dobro došli !!!. DRŽAVNA MATURA 2013/2014 Gimnazija Tituša Brezovačkog Habdelićeva 1. Koordinator : Vesna Pribeg, prof. Zamjenik : Sandra Pifar Kain, prof. mail: vpribeg@gmail.com. Svaki učenik mora imati: korisničko ime lozinku Administrator imenika : Karmen Pužar - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dobro doli !!!

 • Dobro doli !!!DRAVNA MATURA 2013/2014

  Gimnazija Titua BrezovakogHabdelieva 1*

 • Koordinator: Vesna Pribeg, prof.

  Zamjenik: Sandra Pifar Kain, prof.

  mail: vpribeg@gmail.com*

 • Svaki uenik mora imati:korisniko imelozinku

  Administrator imenika: Karmen Puar

  Prijave ispita traju 01.12.2013 01.02.2014www.postani-student.hr*

 • *ISPRAVNO UPISANI PODATCI U eMATICU ime i prezime uenika ispravno evidentiran OIB ispravno upisano dravljanstvo ispravno oznaena pripadnost nacionalnoj manjini ispravno evidentirane ocjene ispravna adresa stanovanja ispravan datum povezanosti s ustanovom ispravno upisan upis u 4. razred ispravno oznaen program u kojem je uenik oznaena kola kao matina kola zakljuane ocjene zavrenih razreda

 • http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/home*

 • *https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

 • *

 • Prilagodba ispitne tehnologije:Oteenje vidaOteenje sluhaPoremeaji govorne glasovne komunikacije (disleksija, disgrafija, diskalkulija,)Motoriki poremeajiPoremeaj u ponaanju, hiperaktivnost, deficit panjeTekoe u podruju mentalnog zdravlja*

 • *Zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od 01. prosinca 2013. do 07. veljae 2014.

 • Izvadci iz pravilnika o DMSrednje obrazovanje uenika gimnazijskih programa obrazovanja zavrava polaganjem dravne mature.

  Ispiti dravne mature standardizirani su ispiti koji se provode u cijeloj dravi u isto vrijeme pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve uenike

  *

 • Dravna se matura sastoji od obveznoga i izbornoga dijelaObvezni se dio dravne mature sastoji od ispita iz sljedeih predmeta:hrvatskoga jezikamatematike stranoga jezika

  *

 • Uenik je uspjeno poloio dravnu maturu ako je uspjeno zavrio nastavni plan i program za gimnazije te poloio sve ispite iz obveznoga dijela dravne mature.Iz izbornoga dijela dravne mature pristupnik bira predmete koje e polagati, a u jednome roku moe birati najvie est izbornih predmeta*

 • Pristupnik moe, iz opravdanih razloga, odjaviti polaganje prijavljenih ispita najkasnije deset radnih dana prije poetka ispitnog roka.Ako pristupnik ne odjavi ispit u propisanome roku i ne priloi dokaze o opravdanosti izostanka smatra se da je iskoristio ispitni rok.Centar je duan izvijestiti pristupnike i kole o rezultatima ispita najkasnije u roku od 30 dana od dana zavretka zadnjega ispita u ispitnome roku.

  *

 • Ako pristupnik zakasni na poetak ispita manje od 30 minuta, moe pristupiti polaganju ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produuje. Iznimno, na ispitu ili dijelu ispita koji ukljuuje sluanje i/ili reprodukciju zvunih zapisa, kanjenje nije dozvoljeno.Pristupnici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije poetka ispita.

  *

 • Pristupnik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije poetka ispita stavlja na rub stola.U sluaju da pristupnik nema osobni dokument, deurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija pristupnika se obavlja prepoznavanjem najkasnije u roku od 24 sata nakon poetka ispita.

  *

 • Pristupnici mogu na ispitu imati samo pomagala doputena u predmetnome ispitnom katalogu.Pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni telefon niti druge prijenosne elektronike komunikacijske ureaje.U pravilu, prvih 30 minuta nakon poetka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena odreenoga za rjeavanje ispita, niti jedan pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

  *

 • Ako uenik eli popraviti ocjenu iz poloenoga ispita dravne mature, moe ponovno polagati ispit, u rokovima odreenim kalendarom ispita

  Za ponovno polaganje ispita u sljedeem ispinom roku, uenik snosi trokove polaganja ispita

  Konanom se ocjenom utvruje bolja ocjena*

 • Zavretak nastave za maturante je16. svibnja 2014

  Kalendar polaganja ispita dravne mature u kolskoj godini 2013./2014. *

 • KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRAVNE MATURE U LJETNOME ROKU U KOLSKOJ GODINI 2013./2014.20.05.2014. UtorakPsihologija Etika21.05.2014. SrijedaGeografijaPolitika i gospodarstvo22.05.2014. etvrtakKemijaVjeronauk

  *

 • 23.05.2014. PetakPovijestInformatika26.05.2014. PonedjeljakMatematika A i B27.05.2014. UtorakBiologijaLogika28.05.2014. SrijedaEngleski jezik A i B (oba dijela ispita) panjolski jezik A i B (oba dijela ispita) 02.06.2013. PonedjeljakHrvatski jezik (esej)

  *

 • 03.06.2013. UtorakHrvatski jezik (test)Glazbena umjetnost04.06.2013. SrijedaFizikaSociologija05.06.2013. etvrtakNjemaki jezik A i B (oba dijela ispita) Francuski jezik A i B (oba dijela ispita) 06.06.2013. PetakLikovna umjetnostFilozofija

  *

 • 09.06.2013. PonedjeljakTalijanski jezik A i B (oba dijela ispita)

  OBJAVA REZULTATA: 07.07.2014.ROK ZA ALBE: 09.07.2014.OBJAVA KONANIH REZULTATA: 14.07.2014.PODJELA SVJEDODBI: 17.07.2013.

  *