TÜRKİYE’DE SU POLİTİKALARI

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  77
 • download

  5

Embed Size (px)

description

TÜRKİYE’DE SU POLİTİKALARI. Dr. Aslıhan Kerç SUEN (Türkiye Su Enstitüsü) Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü. Sunum İçeriği. Türkiye’de Su Politikaları ile İlgili Kurumlar 2. Türkiye’de Su Politikalarının Genel İlkeleri Ulusal Çerçeve Uluslararası Su Politikası - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TÜRKİYE’DE SU POLİTİKALARI

Diapositiva 1

TRKYEDE SU POLTKALARIDr. Aslhan KerSUEN (Trkiye Su Enstits)Proje Gelitirme ve Uygulama Koordinatr1Sunum eriiTrkiyede Su Politikalar ile lgili Kurumlar2. Trkiyede Su Politikalarnn Genel lkeleriUlusal ereveUluslararas Su PolitikasSu ile lgili Mevzuat 3. Trkiyede Suyun Kullanm Alanlar ve Su PolitikalarTarmsal Sulama Kentsel Su KullanmEnerji retimi in Su Kullanm4. Trkiyenin Snraan Sular Politikas3 Aamal PlanUluslararas Anlama ve Szlemeler

21. TRKYEDE SU POLTKALARI LE LGL KURUMLARORMAN VE SU LER BAKANLIISYGMSUENDSMGMGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIITarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrl (TAGEM)Tarm letmeleri Genel Mdrl (TGEM)Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu (TKDK)Balklk ve Su rnleri Genel MdrlENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII

EVRE VE EHRCLK BAKANLIIevre Ynetimi Genel Mdrlevresel Etki Deerlendirmesi zin ve Denetim Genel MdrlLER BAKANLIIYerel Ynetimler Genel MdrlDILER BAKANLIISALIK BAKANLIITURZM BAKANLIIBELEDYELERSu ve Kanalizasyon dareleriNVERSTELERTBTAKBTYK

32. TRKYEDE SU POLTKALARININ GENEL LKELER ULUSAL SU POLTKASISrdrlebilir ynetim ilkesiHavza bazl ynetim anlayKatlmc su ynetimi anlaySu miktar ve kalitesinin korunmasKamu yararnn gzetilmesiEkosistemin korunmasULUSLARARASI SU POLTKASISuyun haka, aklc ve optimum kullanmKyda lkeler ile faydann paylam ilkesiMansap lkelere ciddi zarar vermeme ilkesi4Yzeysel ve Yeralt Su Kaynaklarn Korumaya Ynelik MevzuatSu Kanunu TaslaKentsel Atksu Artm Ynetmelii (R.G. 08.01.2006, Say: 26047)nsani Tketim Amal Sular Hakknda Ynetmelik (R.G. 29.06.2012, Say: 28338)me Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yzeysel Sularn Kalitesine Dair Ynetmelik (R.G. 29.06.2012, Say: 28338)Tehlikeli maddelerin su ve evresinde neden olduu kirliliin kontrol ynetmelii (R.G. 26.11.2005, Say: 26005)Su Havzalarnn Korunmas ve Ynetim Planlarnn Hazrlanmas Hakknda Ynetmelik (R.G. 17.10.2012, Say: 28444)5Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii (R.G. 31.12.2004, Say: 25687)Toprak Kirliliinin Kontrol Ynetmelii (R.G. 08.06.2010, Say:27605)Sulak Alanlarn Korunmas Ynetmelii (R.G. 17.05.2005, Say: 25818)Yzme Suyu Kalitesi Ynetmelii (R.G. 09.01.2006, Say: 26048) Durgun Yerst Kara Sularnn trofikasyona Kar Korunmasna likin Tebli TaslaYeralt Sularnn Kirlenmeye ve Bozulmaya Kar Korunmas Hakknda Ynetmelik (R.G. 07.04.2012, Say: 28257)Yzeysel ve Yeralt Sularn Korumaya Ynelik Mevzuat6

3. TRKYEDE SUYUN KULLANIM ALANLARI VE SU POLTKALARI

Trkiyede Suyun Sektrel Dalm

Sektrlere gre yllk su kullanm miktar (milyar m3)

Su-Enerji-Gda Gvenlii bants

7TARIMSAL SULAMATRKYENN TOPRAK KAYNAKLARITarm alan28,05milyon haSulanabilir alan25,75milyon haKuru tarm alan7,25milyon haSulanabilir alan hedefi8,50milyon haSulanan alan5,50milyon haTRKYENN SU KAYNAKLARIDS Sulamalarnda Kullanlan32milyar m3me suyunda Kullanlan7milyar m3Sanayide Kullanlan5milyar m3(DS )Trkiyenin yz lm: 78 milyon ha.Bu alann yaklak te birini oluturan 28 milyon hektar tarm yaplan arazidir.Mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktar 8,5 milyon ha. Bu alan ierisinde 5,5 milyon ha alan sulamaya alm, bu alann 3,21 milyon hektar DS tarafndan ina edilmi modern sulama ebekesine sahiptir.1,3 milyon hektar Ky Hizmetleri Genel Mdrl (KHGM) ve l zel dareleri tarafndan iletmeye almtr. Ayrca, yaklak 1 milyon hektar alanda halk sulamas yaplmaktadr. Ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarm alannn yaklak %66s sulanabilmektedir.

8Yzeysel ve Yeralt Kaynakl SulamalarSulama alanlarnn yaklak %83 yerst, %17si yeralt su kaynaklaryla sulanmaktadr.Trkiyede iletmede olan baraj says 272 (sulama ve enerji amal) YAS Sulamalar : DS, Kamu, Sulama Kooperatifleri (en byk ksm).Entegre sulama ve enerji projeleri - GAP GAP kapsamnda planlanan enerji projelerinin %75i, sulama projelerinin %29u tamamlanmtr.9Su ve Toprak KalitesiTarmsal sulama iin ayrlan miktar gda gvenlii asndan nemlidir. Tarm alanlarndan kaynaklanan kirliliin su kaynaklarna tanm sonucunda su kalitesinin etkilenmemesi iin tedbirler alnmaldr. AB Nitrat Direktifinin (Tarmsal Kaynaklardan Gelen Nitratlarn Sularda Sebep Olduu Nitrat Kirliliinin nlenmesi Direktifi, 1991) ulusal mevzuata uyumlatrlmasnn ardndan yzeysel ve yeralt su kaynaklarnda ve toprakta, tarmsal kaynaklarn neden olduu bitki ve besin maddesi kirliliinin azaltlmas iinalmalar srdrlmektedir.

Trkiyede Tarmsal Kaynakl Nitrat Kirliliine Kar Sularn Korunmas Ynetmelii 18.02.2004 tarihinde yrrle girdi. 10Sulama politikalarnn ncelikleri Sulama sistemlerinin modernletirilmesi,Katlmc bir sulama ynetimi anlaynn gelitirilmesi Sulama Birlikleriifti katlm ve yerinden ynetim, zdenetim, iletme ve bakm giderlerinde azalma (personel giderleri, enerji giderleri, bakm ve onarm giderleri), daha adil su datm, sorunlarn yerinde zm.Gda gvenliinin salanmas.klimle uyumlu srdrlebilir retim teknikleri, sulama altyaps, su kalitesi ve sulama kaynaklarnn denetimi, havzalarn su potansiyeli uygun rn deseni

11 Artan nfus ve kentleme me ve kullanma suyu temini, kentsel atksu artm problemleri Belediyelere ait toplam 326 atksu artma tesisi bulunmaktadr (39 fiziksel, 199 biyolojik, 53 ileri biyolojik, 35 doal artma sistemi)Belediye kanalizasyon ebekeleri ile nfusun %73ne hizmet verilmektedir.Sanayi iletmelerinin ancak % 9unda artma tesisi bulunmaktadr.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10752KENTSEL SU KULLANIMI12Suyun temini ve fiyatlandrlmas kamusal olarak yaplyor, henz zelletirme yok.Nfusu 100 000den byk ehirlere su temini DSNfusun daha az olduu yerlerde yerel ynetimler

Bykehir belediyelerinde abone tipine ve tketim miktarna gre fiyatlandrma yaplabiliyor. Yatrmlar, ihtiya duyulan gelitirme ve rehabilitasyon almalar ancak devlet destekli olarak gerekletirilmektedir.Trkiye'deki belediye dzeyinde fiyatlandrma uygulamalar, SD'nin gerektirdii tam maliyeti karlama ilkesini henz yerine getirememitir.

Suyun Fiyatlandrlmas13ENERJ RETM N SU KULLANIMIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn verilerine gre Trkiye 2009 senesi itibariyle enerji ihtiyacnn %76sn ithal etmektedir. nmzdeki dnemde Trkiyedeki enerji politikasnn belirleyici zellii da bamlln azaltlmasdr.Yerli enerji kaynaklarnn balcalar hidroenerji ve linyitken; petrol, doalgaz ve iyi kalitede kmr ok byk oranda ithal edilmektedir. Trkiyede retilen enerjinin %40 barajlar ve hidroelektrik santrallerden salanmaktadr .

14Trkiyede Su ve Enerji PolitikalarYenilenebilir bir enerji kayna olarak grlen su, uzun vadede Trkiyenin elektrik enerjisi talebini karlamak iin azami lde deerlendirilecektir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn 2023 hedefleri: Elektrik retimde yenilenebilir kaynaklarn payn %30a karmak,Doalgazn payn %30a drmek,Kalan %30luk ihtiyac da kmrden, %10 nkleerden salamak

15

16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 2010-2014 Stratejik Amalar

Yerli kaynaklara ncelik vererek kaynak eitliliini salamak. 2023e kadar yerli kaynaklarn tamamn, yenilenebilir kaynaklar ise azami lde deerlendirmek.Teknik ve ekonomik olarak deerlendirilebilecek tm hidroelektrik potansiyelin 2023 ylna kadar elektrik enerjisi retiminde kullanlmas hedeflenmektedir. Serbest piyasa koullarna tam ilerlik kazandrmak ve yatrm ortamnn iyilemesini salamak amacyla zel sektrn enerji retim ve datmndaki etkinliini arttrmak.

17Hidroelektrik Santrallerin AvantajlarKarbon salnm olmad iin evre dostudur,Yerli kaynak olmas sayesinde enerjide da bamll azaltr,Rezervuar kapasitesi olan santraller enerji retiminin yan sra nehir aknn dzenlenmesini salayarak takn riskini nler, kurak dnemlerde su ve enerji ihtiyacn karlar,Yatrm masraflarnn yksek olmasna ramen, iletme maliyeti dk olduu iin ucuz enerji kaynaklardrFrom an environmental point of view, hydropower is a renewable resource andhydroelectricity production does not involve significant emissions of CO2, SO2,NOx and ash. Exploiting the hydropower potential contributes towards Turkeys energy security.Further development of the resource will therefore not increase the dependencyon energy imports and will not be effected by fluctuations in oil prices. Hydropower plants further provide flexibility in supply, as electricity fromhydropower plants can be fed into the electricity network simultaneously andadaptively, whereas in thermal plants the boilers must be heated prior to anyenergy production. The adaptation capability of hydroelectric power is veryswift and can replace the production almost simultaneously should anotherenergy generation unit break down. In addition, hydroelectric generationregulates frequency and voltage as well as providing a balance at peak energyhours during the day by reducing the energy deficits. Hydropower dams with reservoirs may have further benefits such as regulatingthe natural flows of rivers, thus mitigating the impacts of floods and droughts;supplying water for domestic and industrial usage, for irrigation and for recreationalsites with sport activities. They also store electric energy in waterreservoirs and produce energy at the time of demand. HEPPs can respond to peak power demand in the cheapest way: in the long term,their production cost per kWh is about 0.92 US cent whereas it is 4,362 and4,184 US cent for natural gas and lignite plants, respectively. The initial investments of hydropower plants are comparatively very high, butproduction and management as well as operation and maintenance costs arerelatively low. It repays the initial investment within a short time after going intooperation. Furthermore, the economic lives of dams and any elements such asspillways, derivation tunnels etc. are very long from 100 to 200 years; the activelife of turbines is almost 40 to 50 years. Almost 80 percent of the investment costs are for construction and the remaining20 percent are for the electro-mechanical costs. On the contrary, in thermalpower plants 20 percent are for the construction, whereas 80 percent are for theelectro-mechanical costs. The construction of any hydropower plant provides employmen