Slide Angkasa

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  127
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Slide Angkasa

STRUKTUR PERTUBUHAN KOPERASI DI MALAYSIA

STRUKTUR PERTUBUHAN KOPERASI DI MALAYSIAPERANAN ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA) SEBAGAI ORGANISASI APEX

ADILAH SYAZWANI BINTI ABD RAZAK224360HARISMANTO BIN TAMRIN2243FATIN BINTI ANNUAL ONG229580KANDUNGANPengenalan Struktur KoperasiStruktur Pentadbiran KoperasiPengenalan ANGKASAPenubuhan ANGKASAObjektif ANGKASATujuan ANGKASA ditubuhkanCarta OrganisasiStruktur OrganisasiBahagian-bahagian ANGKASAPeranan ANGKASATugas ANGKASAPerkhidmata-perkhidmatan ANGKASAKeahlian ANGKASAAktiviti Lain ANGKASADeklarasi PutrajayaPengenalanTokoh Koperasi Negara, Profesor Diraja Ungku Aziz mendefinasikan koperasi sebagai satu kaedah menguruskan kegiatan ekonomi dengan cara tolong-menolong, bergotong royong atau bekerja bersama-sama demi manfaat bersama.

Dalam ertikata lain, koperasi merupakan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan yang bertujuan membantu dan meringankan beban anggota-anggotanya.

Di Malaysia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) menjadi badan induk atau organisasi apex yang mewakili koperasi-koperasi di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. ANGKASA memainkan peranan dengan berkomunikasi dengan ICA dan organisasi apex di luar negara.Struktur KoperasiKoperasi mempunyai 3 lapisan dan berbentuk seperti piramid.

Koperasi AsasKoperasi MenengahKoperasi AtasanStruktur Pentadbiran Koperasi ANGKASA Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau ANGKASA adalah koperasi apex yang menaungi semua jenis koperasi asas, menengah dan atasan di seluruh negara.

ANGKASA diiktiraf oleh Kerajaan sebagai badan yang mewakili Pergerakan Koperasi Malaysia pada peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.

Sebagai badan apex ianya memperjuangkan cita-cita serta hak kepentingan Gerakan Koperasi di negara ini. Kini ANGKASA berkembang luas mengikut keadaan semasa. Salah satu bahagian yang diwujudkan dalam ANGKASA bagi melaksanakan tujuan penubuhannya ialah Bahagian Pelajaran, Penerangan, Perkhidmatan dan Percetakan (B4P)

Sebagai badan apex gerakan koperasi negara ANGKASA juga turut menganggotai ASEAN Cooperative Organization (ACO) dan International Cooperative Alliance (ICA).

PENUBUHAN ANGKASA

PENGASAS ANGKASAProfesor Diraja Ungku A.Aziz bin Ungku Abdul Hamid Merupakan Yang Dipertua ANGKASA pertama yang dilantik 12 MEI 1971.Seorang tokoh yang disegani dalam pendidikan dan ekonomi serta pelopor gerakan koperasi di Malaysia.Salah seorang pengasas kepada penubuhan ANGKASA bermula 1966 semasa Kongres Kerjasa Pertama dengan membentangkan satu kertas kerja bertajuk Gerakan Kerjasama dan Pembangunan Negara.

Menyatukan pergerakan koperasi Malaysia dan seterusnya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.Memberi pendidikan tentang ilmu koperasi kepada anggota-anggota lembaga dan koperasi supaya prinsip dan amalan koperasi dapat difahami dan diamalkan dengan betul.Memberi perkhidmatan kepada koperasi-koperasi anggota bagi membantu dan memudahkan perjalanan dan pentadbirannya.

OBJEKTIFTUJUAN ANGKASA DITUBUHKAN:

CARTA ORGANISASI

Struktur OrganisasiPersidangan Kebangsaan (Mesyuarat Agung) diadakan pada setiap tahun memilih Presiden, Timbalan Presiden dan tiga Naib Presiden. Persidangan NegeriDiadakan di setiap Negeri (termasuk Wilayah Persekutuan)Memilih Pengerusi dan 11 orang Jawatankuasa Perhubungan Negeri (JPN).

Struktur organisasi 2013-2014

BAHAGIAN ANGKASA PENTADBIRAN

VISIMenjadi penyedia perkhidmatan sokongan yang terbaik menjelang 2015

MISIMemberi perkhidmatan sokongan yang efisyen dan efektif bagi memenuhi keperluan ANGKASA dan Gerakan Koperasi Negara.

OBJEKTIFSecara keseluruhannya, objektif Bahagian Pentadbiran adalah untuk meningkatkan keupayaan ANGKASA dari segi pentadbiran dan pengurusan selaras dengan tuntutan semasa dan mencapai KPI yang telah ditetapkan.

PENGEMBANGAN DAN PERKHIDMATAN SYARIAH VISIPeneraju bagi warga Koperasi dalam membangunkan kesejahteraan Ummah.

MISIMemastikan Perkhidmatan Syariah diaplikasikan oleh semua warga koperasi khususnya dan masyarakat umumnya menjelang tahun 2015.

OBJEKTIF1) Meningkatkan kesedaran warga koperasi untuk membayar zakat individu dan zakat perniagaan koperasi.2) Mengagihkan zakat perniagaan ANGKASA di kalangan warga koperasi yang memerlukan.3) Menggalakkan warga koperasi yang terdiri daripada kakitangan koperasi, anggota koperasi dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Perbankan berinfaq melalui Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA.4) Meningkatkan koperasi yang mendapatkan Sijil Pematuhan Syariah.5) Meningkatkan tahap pematuhan syariah di kalangan warga koperasi.

KEWANGANVisiKearah mewujudkan sistem pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dansistematik.

MisiMemastikan pengurusan kewangan dilaksanakan berlandas kan akta (standard dan piawaian), peraturan dan arahan semasa.

ObjektifMenyediakan peruntukan kewangan mengurus yang mencukupi untuk setiap bahagian ANGKASA melalui program-program yang dijalankan serta mengawal selia setiap perbelanjaan berdasarkan peruntukan bagi mencapai visi dan misi ANGKASA sebagai badan puncak di samping mewujudkan sistem pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan serta komited. Menggunakan kemudahan teknologi dengan semaksimanya dalam aspek pengurusan kewangan dan perakaunan.

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKANVISIPenyedia Perkhidmatan Kredit dan Perbankan Yang Terunggul Serta Berinovasi.

MISIPerkhidmatan yang berkualiti tinggi dan memenuhi hasrat serta keperluan pelanggan.

OBJEKTIF1. Meningkatkan transaksi BPKP 20% menjelang tahun 2015.2. Penggunaan teknologi ICT secara menyeluruh dan berinovasi.3. Peruntukan R&D dan inovasi perkhidmatan 15% dari pendapatan kasar.4. Meningkatkan keyakinan pelanggan dan orang ramai.5. Meningkatkan pendapatan melalui perkhidmatan baru berinovasi mulai 2012.

AUDIT DAN PENGURUSAN RISIKOVisiMenjadientiti sokongan yang efektif dan efisien untuk memacu kecemerlangan ANGKASA dalam gerakan koperasi negara.

MisiMemperkukuhkan tadbir urus ANGKASA melalui :Kaedah pengauditan yang lebih sistematik dan profesional.Memaksimakan penggunaan sumber manusia yang efektif dan efisien.Memberikan pengauditan yang berorientasikan fakta / hasil keputusan

Pelan Strategi Pengukuhan Institusi Audit Dalaman ANGKASAPengauditan Yang Efektif dan EfisyenMeningkatkan Integeriti Komuniti ANGKASA

KOMUNIKASI KORPORATVISIMempromosi citra ANGKASA sebagai Badan puncak Koperasi Malaysia yang unggul

MISIMenyerlahkan nilai-nilai murni ANGKASA menerusi komunikasi yang berkesan.

OBJEKTIFMemartabatkan imej ANGKASA sebagai koperasi Apex yang dihormati dan disegani. Mengetengahkan ANGKASA sebagai ikon dalam penyaluran sumber rujukan koperasi dan masyarakat. Menjadi medium perhubungan ANGKASA secara lebih efektif dan profesional seiring dengan pembangunan teknologi komunikasi semasa.

PERANAN ANGKASA

TUGAS ANGKASA

1. Menganjurkan kongres, konvensyen, persidangan seminar, kumpulan belajar, lawatan sambil belajar, kursus, ceramah dan sebagainya.2. Memilih dan melantik wakil-wakil dan pemerhati-pemerhati.3. Menganjurkan perayaan Hari Koperasi dan perayaan-perayaan lain yang berkaitan.4. Mengeluarkan akhbar, majalah buku, risalah dan lain-lain.5. Mendapat dan mengumpul laporan-laporan daripada ahli-ahli dan koperatif-koperatif yang lain.6. Menggalakkan kerjasama di antara ahli-ahli dengan koperasi-koperasi yang lain di Malaysia.7. Mengadakan atau menganjurkan rancangan-rancangan pelajaran dan pendidikan.8. membeli, membina, memiliki, menyewa, memajak harta-harta boleh alih yang diperlukan.9. Membincangkan masalah bersama, mengemukakan pandangan bersama, dan membuat dasar mengenai Gerakan Koperasi. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH ANGKASASSKIM TABARRUINFAQ LIL-WAQFPINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASASISTEM PENDAFTARAN DAN SISTEM UNDI DIGITAL ANGKASASISTEM PENGURUSAN BERKOMPUTER ANGKASA (SPBA)SISTEM PERAKAUNANKOPERASI SEKOLAH (SEKKOP)SISTEM POTONGAN GAJI ANGKASA (SPGA)KHIDMAT PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN (PEKA)PUSAT PERKHIDMATAN USAHAWAN (PPU) ANGKASASEWA AUDITORIUM ANGKASAAJEN PUNGUTAN ZAKAT

SKIM TABARRUSkim Takaful yang disediakan oleh hasil kerjasama diantara ANGKASA dan ETIQA TAKAFUL BERHAD di bawah Perniagaan Takaful KeluargaSkim ini juga bertujuan untuk membantu koperasi yang sebelum ini mengadakan Skim Takaful atau mewujudkan tabung khairat kematian dalaman secara berasingan yang jumlah carumannya tinggi dan kadar perlindungannya rendah.

INFAQ LIL-WAQF

31 TUJUAN INFAQ LIL-WAQFMenyediakan perkhidmatan kesihatan khususnya kepada warga koperasiMewujudkan pusat perniagaan khususnya bagi memasarkan produk-produk koperasi Menyediakan pusat penjagaan dan perlindungan kepada mereka yang memerlukanMembangunkan tanah atau aset koperasi yang strategik untuk kepentingan warga koperasi keseluruhannya

PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN ANGKASAKeutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti bidang :

33 Sistem Pendaftaran dan Sistem Undi Digital ANGKASA

Sistem Pengurusan Berkomputer ANGKASA (SPBA) Satu perisian terkini yang diperkenalkan melalui perkhidmatan Pra Audit ANGKASATujuan memberi perkhidmatan dan nasihat perakaunan secara percuma.Dapat meningkatkan produktiviti koperasi serta dapat membantu koperasi terutamanya dalam penyediaan laporan dan perakaunan

MODUL YANG DITITIK BERATKAN

Pusat Latihan TCM (PLTCM)PLTCM ANGKASA menawarkan: Latihan Amali Pengasuhan Kursus Asuhan PERMATA Kursus Pengurusan dan Pengendalian TASKA (Tahap 1,2, dan 3) Bengkel Kemahiran Pengasuh TASKA Kursus Untuk Pengusaha TASKA Di RumahPusat Latihan TCM (PLTCM)

OBJEKTIF KURSUS:Memberi pendedahan dan latihan kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai pengala