Pobierz w wersji pdf - rst.pl

Click here to load reader

 • date post

  24-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz w wersji pdf - rst.pl

DOZOROWEJ VSS
Skuteczna ochrona systemów VSS (ang. video surveillance system) przed skutkami oddziaywania wyadowa atmosferycznych oraz przepi czeniowych wymaga zabezpieczenia zarówno obwodów zasilania, jak i obwodów wizyjnych. Poza ochron zasilania gównego obiektu 1 zaleca si przede wszystkim zabezpieczenie wszystkich linii doprowadzanych do centrum monitoringu 2 oraz kamer zewntrznych 3 . W rozlegych systemach dodatkowe zabezpieczenia mog by wymagane take na wejciu obwodów kamer zewntrznych do budynku na granicy stref LPZ 0/1 4 .
OCHRONA PRZED PRZEPICIAMI SYSTEMÓW TELEWIZJI DOZOROWEJ VSS
OCHRONA TORÓW WIZYJNYCH
Nazwa Transmisja Imax Nr kat.
RST NET PoE 1 Gb/s 2,5 kA 8/20 μs 300 060
RST NET PoE Ogranicznik w aluminiowej obudowie zapewniajcy maksymaln odporno udarow i doskonae parametry transmisyjne (Ethernet cat. 6). Kompatybilny z wszystkimi standardami PoE. Monta i uziemienie za pomoc szyny 35 mm.
B2D1C2C1
Nazwa Transmisja Imax Nr kat.
RST NET PoE STD 100 Mb/s 2,0 kA 8/20 μs 302 063
RST NET PoE STD TH 100 Mb/s 2,0 kA 8/20 μs 302 163
RST NET PoE STD (TH) Ogranicznik do ochrony kamer IP zasilanych w typowych standardach PoE (zwarte pary 4/5 i 7/8). Dostpny w wykonaniu z uziemieniem za pomoc linki lub poprzez szyn 35 mm (wersja TH).
D1C2C1
Nazwa Transmisja Imax Nr kat.
RST NET PoE GDT 1 Gb/s 2,0 kA 8/20 μs 303 090
RST NET PoE GDT TH 1 Gb/s 2,0 kA 8/20 μs 303 190
RST NET PoE GDT (TH) Ogranicznik do ochrony zgrubnej sieci IP bazujcy na odgromnikach GDT. Dostpny w wykonaniu z uziemieniem za pomoc linki lub poprzez szyn 35 mm (wersja TH). Ekonomiczna i skuteczna ochrona kadego systemu VSS.
D1C2C1
Nazwa Transmisja Imax Nr kat.
RST NET PoE STD 100 Mb/s 2,0 kA 8/20 μs 302 963
RST NET PoE ISO Ogranicznik RST NET PoE STD z dodatkowym odgromnikiem GDT do izolacji ekranu wzgldem uziemienia. Przeznaczony do ochrony odlegych kamer w rodowisku przemysowym lub w pobliu trakcji kolejowej. Zapobiega prdom wyrównawczym w ekranie kabla.
D1C2C1
Nazwa UC Imax Nr kat.
RST Guard 5V HF 5,5 V= 20 kA 8/20 μs 101 005
RST Guard 12V HF 14,5 V= 20 kA 8/20 μs 101 012
RST Guard 24V HF 27 V= 20 kA 8/20 μs 101 024
RST Guard xxV HF Ogranicznik do ochrony torów wizyjnych transmisji UTP po skrtce. W obudowie do montau na szynie 35 mm. Dostpny w wersjach na róne napicia znamionowe od 5 V do 24 V DC.
D1C2C1
Nazwa Transmisja Imax Nr kat.
RST Safe NET PoE 1 Gb/s 2,5 kA 8/20 μs 301 0xx
RST Safe NET PoE Ogranicznik przepi do ochrony systemów telewizji dozorowej IP oraz sieci Ethernet w obudowie do montau w szafach 19”. Ochrona do 10 torów. Kompatybilny ze wszystkimi standardami PoE oraz Ethernet cat. 6.
B2D1C2C1
Nazwa UC Imax Nr kat.
RST Safe CCTV BNC-I 5,5 V 20 kA 8/20 μs 401 0xx
RST Safe CCTV BNC-I Ogranicznik przepi do ochrony 75 Ω torów wizyjnych systemów telewizji dozorowej VSS (CCTV) w obudowie do montau w szafach 19”. Ochrona do 10 torów.
D1C2C1
RST sp. z o.o. · Elewatorska 17/1 · 15-620 Biaystok · Polska · tel. +48  792  350  100 · e-mail: rst@rst.pl · www.rst.pl
Nazwa IN Imax Nr kat.
RST CCTV BNC-I 0,5 A 20 kA 8/20 μs 400 005
RST CCTV BNC-I Ogranicznik do ochrony 75 Ω torów wizyjnych systemów telewizji dozorowej VSS (CCTV): analogowych oraz analogowych wysokiej rozdzielczoci. Izolacja ekranu wzgldem uziemienia poprzez odgromnik eliminuje zakócenia sygnau kamer rozmieszczonych w terenie i zasilanych z rónych faz.
D1C2C1
Oferta RST obejmuje ograniczniki do indywidualnej ochrony wszelkich standardów sygnaów, w tym ograniczniki RST Safe dedykowane do szaf 19” oraz kompletne ukady RST TV do ochrony zoonych punktów kamerowych. Ograniczniki produkcji RST zapewniaj maksymalny poziom ochrony dla transmisji w standardzie Ethernet przy wykorzystaniu zcz RJ45.
Kategorie odpornoci na udary wedug normy PN-EN 61643-21:
Kategoria Typ próby Napicie obwodu otwartego
Prd obwodu zwartego
Liczba udarów Rodzaj udaru
D1 Dua energia ≥ 1 kV 0,5 kA ... 2,5 kA 10/350 μs 2 czciowy prd pioruna
C2 Szybki czas narastania
2 kV ... 10 kV 1,2/50 μs 1 kA ... 5 kA 8/20 μs 10 przepicia indukowane
C1 0,5 kV ... 2 kV 1,2/50 μs 0,25 kA ... 1 kA 8/20 μs 300
B2 Wolny czas narastania 1 kV ... 4 kV 10/700 μs 25 A ... 100 A 5/320 μs 300 udar telekomunikacyjny
Pobierz wizytówk
OCHRONA ZASILANIA
RST SAP 3A xxV Ogranicznik do ochrony obwodów zasilania o nateniu prdu do 3 A. Dostpny w wersjach na róne napicia znamionowe od 12 V do 48 V DC.
D1C2C1
Nazwa UC Imax Nr kat.
RST SAP 3A 24V 31 V= 20 kA 8/20 μs 201 030
RST SAP 3A 48V 54 V= 20 kA 8/20 μs 201 048
Nazwa UC Iimp Nr kat.
CT-T1+2/3+1-350-FM 350 V~ 25 kA 10/350 μs 96 00 01
CT-T1+2/3+0-350-FM 350 V~ 25 kA 10/350 μs 96 00 03
CT-T1+2/2+0-350-FM 350 V~ 25 kA 10/350 μs 96 00 07
CT-T1+2/1+1-350-FM 350 V~ 25 kA 10/350 μs 96 00 09
CT-T1+2 Ogranicznik iskiernikowy, z wymiennymi moduami. Zapewnia bardzo due zdolnoci wyadowcze przy jednoczenie niskim napiciowym poziomie ochrony Up < 1.5 kV. Do zastosowa w rozdzielnicy gównej do ochrony przed prdami pioruna.
T2T1
Nazwa UC Imax Nr kat.
EL-T2/4+0-275-FM 275 V~ 40 kA 8/20 μs 38 81 02
EL-T2/3+0-275-FM 275 V~ 40 kA 8/20 μs 38 81 30
EL-T2/3+1-275-FM 275 V~ 40 kA 8/20 μs 38 81 16
EL-T2/2+0-275-FM 275 V~ 40 kA 8/20 μs 38 81 58
EL-T2/1+1-275-FM 275 V~ 40 kA 8/20 μs 38 81 72
EL-T2 Ogranicznik warystorowy typu 2 z wymiennymi moduami i sygnalizacj uszkodzenia. Do zastosowa w rozdzielnicach lokalnych do ochrony przed przepiciami indukowanymi i czeniowymi.
T2
Nazwa UC Imax Nr kat.
EP-T3/230 KM-10kA-v 255 V~ 10 kA 8/20 μs 36 20 43
EP-T3/230 KM-20kA-v 255 V~ 20 kA 8/20 μs 36 20 44
EnerPro-T3/230 KM Ogranicznik przepi typu 3 do montau w puszkach instalacyjnych i gniazdach zasilajcych. Optyczna sygnalizacja stanu za pomoc diody LED. Mae wymiary umoliwiaj atwy monta bezporednio przy chronionej kamerze.
T3
Wszelkie prawa zastrzeone © 2020
ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Biaystok tel. +48 792 350 100 e-mail: rst@rst.pl
sp. z o.o.