Pobierz "Poradnik projektanta" w wersji PDF

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz "Poradnik projektanta" w wersji PDF

 • z katalogiem

  DM-IM-C/PVC-PL0913

  Projektowanie i montasystem instalacyjny pvc-c/pvc-u

 • NIBCO to firma o midzynarodowym zasigu dziaajca

  od 1904 roku. Zaoona w USA w miecie Elkhart, posiada

  11 zakadw produkcyjnych, z ktrych jeden

  zlokalizowany jest w Polsce. Oddzia produkcyjno-

  handlowy dziaajcy w odzi istnieje od 20 lat obsugujc

  sie dystrybucji w Europie. Jako naszych wyrobw,

  produkcja oraz sposb dystrybucji s potwierdzone

  certyfikatem DIN EN ISO 9001:2000. Nasz asortyment

  spenia wymogi norm europejskich oraz aprobat

  technicznych i higienicznych krajw, w ktrych jestemy

  obecni.

  Podstaw produkcji polskiego zakadu s kompletne instalacje klejone z PVC-C (1/2 do 4) oraz PVC-U (1/2 do

  8) z zastosowaniem w chodnictwie, klimatyzacji, technice basenowej, systemach uzdatniania wody,

  oczyszczalniach ciekw oraz w budownictwie mieszkaniowym. Ponadto w naszej ofercie znajd Pastwo zczki

  miedziane do lutowania kapilarnego w zakresie rednic od 8 mm do 108 mm, zczki mosine gwintowane i do

  lutowania kapilarnego (od 12 mm do 54 mm), a take armatur przemysow mosin i brzow.

  Nasza staa oferta to rwnie zawory do zastosowa przeciwpoarowych produkowane w USA w oparciu o

  wasne odlewnie. Dziki wysokiej jakoci armatura przeciwpoarowa NIBCO posiada aprobaty amerykaskich

  organizacji badawczych zwizanych z ochron przeciwpoarow UL (Underwriters Laboratories) oraz FM

  (Factory Mutual) , a take europejskie dopuszczenia i aprobaty.

  NIBCO to nie tylko jako produktw, ale

  rwnie zgrany zesp pracownikw z pasj

  realizujcych powierzone mu zadania. Nasza

  zaoga skada si z ludzi z wieloletnim

  dowiadczeniem zdobywanym zarwno na

  polskim, jak i zagranicznym rynku. Staramy

  si sprosta oczekiwaniom naszych klientw

  oddajc do ich dyspozycji szerok gam

  narzdzi - dla projektantw (program do

  projektowania wewntrznych instalacji

  sanitarnych Instal-san) dla firm wykonawczych

  (kalkulator do obliczania kompensacji rur

  PVC-C, kalkulator do oblicze hydraulicznych

  oraz rnego rodzaju akcesoria). Ponadto

  organizujemy szkolenia, prezentacje oraz

  pokazy w miejscu wskazanym przez

  zainteresowanych. Konsultujemy projekty oraz

  dokonujemy odbioru pod ktem poprawnoci

  montau instalacji wykonanych z produktw

  NIBCO.

  Siedziba firmy NIBCO INC, Elkhart, USA

 • I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  VII.

  VIII.

  IX.

  X.

  XI.

  XII.

  XIII.

  XIV.

  XV.

  XVI.

  XVII.

  XVIII.

  INFORMACJE OGLNE

  WACIWOCI PVC-U I PVC-C JAKO MATERIAW INSTALACYJNYCH

  1. Waciwoci fizyczne

  2. Waciwoci chemiczne

  3. Waciwoci ognioodporne

  4. Podstawowe zalety PVC-C i PVC-U jako materiaw instalacyjnych

  PRODUKOWANE TYPY I PARAMETRY RUR Z PVC-U I PVC-C

  DANE PROJEKTOWE

  1. Uderzenia wodne

  2. Straty cinienia w przewodach z rur PVC-U i PVC-C

  3. Straty cinienia na cznikach

  4. Straty cinienia na zaworach

  KOMPENSACJA WYDUE TERMICZNYCH

  UKADANIE INSTALACJI

  MOCOWANIE RUR

  ROZWIZANIA KLIMATYZACYJNE W SYSTEMIE NIBCO

  IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODW

  WYTYCZNE MONTAOWE

  1. Prowadzenie rur natynkowe

  2. Prowadzenie rur w przegrodach

  3. Zabezpieczenie urzdze grzewczych

  4. Prby szczelnoci instalacji

  5. Pukanie i dezynfekcja przewodu

  6. Regulacja

  MAGAZYNOWANIE I SKADOWANIE

  CZENIE ELEMENTW Z PVC-C I PVC-U

  UWAGI MONTAOWE

  UKADANIE RUR W GRUNCIE

  NAPRAWY RUR Z PVC-U I PVC-C

  PODSUMOWANIE

  TABELA ODPORNOCI CHEMICZNEJ RUR PVC-C i PVC-U

  KATALOG

  SPIS TRECI

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  5

  5

  6

  11

  12

  12

  16

  17

  19

  20

  20

  20

  20

  21

  21

  21

  21

  21

  22

  23

  25

  26

  26

  27

  28

  31

  3.1. Praca z pomp

 • I. INFORMACJE OGLNE

  Waciwoci polichlorku winylu (PVC-U) i chlorowa-nego polichlorku winylu (PVC-C) zadecydoway o ich szerokim zastosowaniu. May ciar waciwy, dua trwao, odporno mechaniczna, odporno na korozj, a take na rne zwizki chemiczne , to gwne przyczyny wykorzystywania PVC-U oraz PVC-C jako materiau instalacyjnego w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz w obiektach przemyso-wych.

  System instalacji z PVC-C stosowany jest w USA od ponad 40 lat pod amerykask nazw FlowGuard", a po uszlachetnieniu tworzywa, od 1992 r. pod nazw

  FlowGuard Gold . wiatowym liderem w produkcji termoplastycznego tworzywa PVC-C jest amerykaski koncern chemiczny LUBRIZOL, a wiodcym producentem rur, zczek i armatury - koncern NIBCO Inc.W Polsce produkowane s rury:

  - PVC-C Greenline- PVC-C FlowGuard Gold

  .oraz ksztatki z materiau PVC-C FlowGuard Gold .

  Speniaj one wymagania amerykaskich norm ASTM, dotyczcych stosowania ich jako materiaw instalacyjnych wody pitnej zimnej (ASTM D-1785) i ciepej (ASTM D-2846 i ASTM F- 441) oraz posiadaj

  II. WACIWOCI PVC-U I PVC-C JAKO MATERIAW INSTALACYJNYCH

  1. WACIWOCI FIZYCZNE

  Mechaniczne przy temp. 23C1. Gsto2. Wytrzymao na rozciganie3. Wytrzymao na zginanie4. Wytrzymao na ciskanie5. Modu sprystoci Younga6. Twardo wg. Rockwella R

  1.4148.310062.02758

  110-120

  1.5757.9

  107.762.02898120

  3g/cmMPaMPaMPaMPa

  PVC-U

  5.20.22

  PVC-C

  6.20.16

  Jednostka

  -5X10 1/KW/mK

  Tabela 1.

  Waciwoci

  Termiczne1. Wsp. rozszerzalnoci liniowej 2. Wsp. przewodnoci cieplnej

  Rury i czniki z PVC-C wytrzymuj prb 1,0 MPa 0przez 48 godzin w temperaturze 99 C. Tak sam

  wytrzymao ma system instalacyjny, co jest du zalet w stosunku do systemw instalacyjnych z

  0innych tworzyw. W temperaturze 82 C PVC-C wytrzymuje przez 4 godziny cinienie 2,6 MPa oraz przez 6 minut cinienie 3,7 MPa.

  Trwao instalacji z PVC-C oraz PVC-U ocenia si na minimum 50 lat - w przypadku PVC-C s to dane w oparciu o szczegowe badania laboratoryjne - przyspieszone prby starzeniowe, gdy jako system instalacje z PVC-C zostay zatwierdzone w USA w 1968 roku i zgodnie z opini uytkownikw spisuj si bezawaryjnie (oczywicie przy waciwej eksploatacji).

  dopuszczenie NSF (National Sanitation Foundation) tj. Amerykaskiego Instytutu Higieny. Rury i ksztatki z PVC-U speniaj wymagania normy PN EN-1452 oraz wymagania aprobaty technicznej (dla typoszeregu Schedule 40) wydanej przez ITB. Rury i ksztatki z PVC-C rwnie posiadaj aprobat techniczn wydan przez COBR TI INSTAL. Zarwno system instalacji z PVC-U, jak i system z PVC-C posiadaj odpowiednie atesty higieniczne PZH uprawniajce je do stosowania w instalacjach wody pitnej.Amerykaskie instalacje z PVC-C s z powodzeniem stosowane w Polsce od 1992 roku. Wykonane instalacje zimnej i ciepej wody zarwno w budownictwie jednorodzinnym jak i wielokondygna-cyjnym budownictwie wielorodzinnym, a take instalacje przemysowe, pracuj bezawaryjnie, nie sprawiajc adnych kopotw uytkownikom.

  Po wielu latach przygotowa Europa wprowadzia zunifikowan norm na PVC-C PN-EN ISO 15877. Norma ta okrela techniczne warunki produkcji i kontroli wyrobw z PVC-C. Jako systemu NIBCO gwarantuje program cigej kontroli potwierdzony certyfikatem jakoci ISO 9001:2000.

  2

 • 3. WACIWOCI OGNIOODPORNE

  Zarwno PVC-C, jak i PVC-U wykazuj znakomite waciwoci ognioodporne. Temperatura zaponu

  0PVC-U jest wysza ni 388 C, a PVC-C wysza ni 0433 C. Tzw. wskanik graniczny tlenu LOI (Limitting