Oms optimaal

download Oms optimaal

of 21

Embed Size (px)

Transcript of Oms optimaal

 1. 1. Passende Brandweerzorg bij automatische meldingen m.bertels@brwbn.nl
 2. 2. Stelling 1 Er is een OMS aansluiting omdat in dat object bijzondere risicos zijn Stelling 2 Goede alarmopvolging door abonnee en meldkamer geeft -Betere brandweerzorg bij brand -Minder loze uitrukken
 3. 3. Wat er werkelijk toe doet; Goede brandweerzorgO ntstaan Inzet M elden Objecten met bijzondere risicos hebben maatregelpakket met onder andere preparatie op een offensieve binnenaanval. Doormelding, sleutelbuis, objectinformatie, BHV vormen maatregelpakket.
 4. 4. Wat er werkelijk toe doet; O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Basis brandveiligheid; Binnen 15 minuten ontdekken en melden van brand. BMI in combinatie met BHV kan dit binnen enkele minuten realiseren.
 5. 5. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Basis brandveiligheid ongewijzigd; Binnen 15 minuten ontdekken en melden van brand. BMI in combinatie met BHV kan dit binnen enkele minuten realiseren. Verplicht automatisch Verplichte doormelding; -Zekerstellen van de melding -Versnellen is bijvangst
 6. 6. O ntstaan Inzet Externe m elding Alarm eren Terplaatse NEN2535; Niet teveel onechte en ongewenste meldingen INTERN en zeker niet EXTERN (2x zo streng). Dit is de wettelijke basis voor verificatie door gebruiker. Gun ze de tijd! (vertraging). cht brand? Interne m elding
 7. 7. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Besluit Veiligheidsregio; Opkomsttijd Wat er werkelijk toe doet;
 8. 8. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Wet Veiligheidsregio; Ontvangen & Beoordelen van meldingen Brandweer nodig?
 9. 9. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Brandweer nodig? cht brand? Verificatie door gebruiker Beoordeling door Meldkamer
 10. 10. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Brandweeroptreden ! Wat er werkelijk toe doet;
 11. 11. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Brandweeroptreden Besluit Veiligheidsregio Opkomsttijd Basis brandveiligheid Al deze tijden bij elkaar opgeteld bepalen de tijd tussen ontstaan en optreden = GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
 12. 12. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Intern; Detectietijd Verificatietijd Doormeldtijd BHV verkennen & verifiren Beoordelen Verkennen Meldkamer Ontvangen Beoordelen Alarmeren Brandweer 1 Opkomen Aanrijden Opstellen Brandweer 2 Betreden Verkennen Inzetten Al deze tijden bij elkaar opgeteld bepalen Optimale inzet / goede brandweerzorg
 13. 13. O ntstaan Inzet Alarm eren Terplaatse Intern; Detectietijd Verificatietijd Doormeldtijd BHV verkennen & verifiren Beoordelen Verkennen Meldkamer Ontvangen Beoordelen Alarmeren Brandweer 1 Opkomen Aanrijden Opstellen Brandweer 2 Betreden Verkennen Inzetten Met vertraging van doormelding kan interne organisatie verifiren Mag niet langer dan 15 minuten duren, wordt nu toegepast op verzoek gebruiker met nee tenzij beleid. Externe m elding Interne m elding
 14. 14. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Intern; Detectietijd Verificatietijd Doormeldtijd BHV verkennen & verifiren Beoordelen Verkennen Meldkamer Ontvangen Beoordelen Alarmeren Brandweer 1 Opkomen Aanrijden Opstellen Brandweer 2 Betreden Verkennen Inzetten Goede preparatie (opstelplaats, sleutelbuis) verkort opstellen en betreden
 15. 15. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Intern; Detectietijd Verificatietijd Doormeldtijd BHV verkennen & verifiren Beoordelen Verkennen Meldkamer Ontvangen Beoordelen Alarmeren Brandweer 1 Opkomen Aanrijden Opstellen Brandweer 2 Betreden Verkennen Inzetten Goede melding (verificatie) en beoordeling verkort verkennen (omdat de locatie van de brand bekend is)
 16. 16. O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Intern; Detectietijd Verificatietijd Doormeldtijd BHV verkennen & verifiren Beoordelen Verkennen Meldkamer Ontvangen Beoordelen Alarmeren Brandweer 1 Opkomen Aanrijden Opstellen Brandweer 2 Betreden Verkennen Inzetten Te grote opkomsttijd compenseren met kortere verificatie-tijd (minder vertraging toestaan) < 15min -2 8min +2
 17. 17. Verplicht? O ntstaan Inzet M elden Alarm eren Terplaatse Brandweeroptreden Besluit Veiligheidsregio Opkomsttijd Basis brandveiligheid Voorkmen van loze uitrukken = GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Verifiren door gebruiker en beoordelen door meldkamer cht brand? Brandweer nodig? Interne m elding
 18. 18. Voorstel om brandweerzorg te verbeteren en tevens loze uitrukken te verminderen; 1. Vertraging van de externe doormelding als norm -Ja Mits beleid voeren en opnemen in aansluitvoorwaarden -Vertragingstijd in overeenstemming brengen met verificatietijd interne organisatie -MITS! Maximale vertragingstijd korter is dan 15 min verminderd met overschrijding opkomsttijd -Duidelijkheid over wat de brandweer verwacht van de gebruiker (voorlichting BHV) -Brandweer kan zelf abonnees aanspreken op slechte verificatie -Extreem meldgedrag (top 10) ook door gemeente laten aanpakken.
 19. 19. Voorstel om brandweerzorg te verbeteren en tevens loze uitrukken te verminderen; 2. Regionaal beleid op preparatie -Goede eisen aan opstelplaats, brandweeringang, sleutelsysteem, objectinformatie en objectkennis -Digitale bereikbaarheidskaart optimaal inzetten -Operationele procedure bij objecten die zijn geprepareerd op offensieve binnenaanval
 20. 20. Voorstel om brandweerzorg te verbeteren en tevens loze uitrukken te verminderen; 3. Meldkamer laten beoordelen -Reden doormelding moet bekend zijn (vrijwillig / verplicht) -Beoordelingsprotocol met bestuurlijke rugdekking -Tijd om te beoordelen hoort daar bij -Melder beter verbinden met meldkamer; - verbeterde doormelding voor exacte locatie
 21. 21. Voorstel om brandweerzorg te verbeteren en tevens loze uitrukken te verminderen; 4. Meten is weten -Wat is in de huidige situatie de tijd tussen ontstaan en inzet? -Deeltijden in kaart brengen en blijven volgen -Loze uitrukken monitoren -Statistiek loze meldingen verzamelen